Nghị quyết 192/NQ-CP thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 192/NQ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THANH TOÁN VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN LA SƠN - TUÝ LOAN VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC LỘ 20 ĐOẠN KM0+000 + KM123+105,17 THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BT

____________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại các văn bản: s 11988/BTC-ĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020, số 15398/BTC-ĐT ngày 15 tháng 12 năm 2020, số 15541/BTC-QLN ngày 17 tháng 12 năm 2020.

Trên cơ sở kết quả biu quyết của các Thành viên Chính phủ,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thống nhất thực hiện thanh toán vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường HChí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan và Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 20 đoạn Km 0+00 - Km 123+105,17 theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền giao khi công trình BT chưa hoàn thành, bàn giao cho Nhà nước như đề xuất của Bộ Tài chính tại văn bản số 11988/BTC-ĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ các quy định tại Hợp đồng dự án, Giấy chứng nhận đầu tư và khối lượng hoàn thành thực tế đã thực hiện được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu, phê duyệt đhướng dẫn việc thanh vốn cho các dự án này, bảo đảm chặt chẽ, đúng thời hạn, không làm ảnh hưởng đến hệ số tín nhiệm quốc gia.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTgCP, các TVCP;
- Các Bộ: GTVT, KHĐT, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, CN, QHQT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b)H.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 192/NQ-CP của Chính phủ về việc thanh toán vốn kế hoạch đầu tư công từ nguồn ngân sách Nhà nước đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan và Dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 20 đoạn Km0+000 - Km123+105,17 theo hình thức hợp đồng BT
Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:192/NQ-CPNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:31/12/2020Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Xây dựng , Giao thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!