Quyết định 831/QĐ-BNV 2018 Kế hoạch thực hiện Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 831/QĐ-BNV

Quyết định 831/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:831/QĐ-BNVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Vĩnh Tân
Ngày ban hành:17/05/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại Quyết định 831/QĐ-BNV.

Kế hoạch với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.

Thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng Chỉ thị đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức trình Chính phủ ban hành;

- Rà soát, đánh giá, xây dựng các chương trình bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức

- Xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức;

- Đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng, tăng cường quản lý chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, kế hoạch đề ra nhiệm vụ hợp tác quốc tế: Huy động các tổ chức, cá nhân có năng lực, uy tín nước ngoài tham gia giảng dạy cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Quyết định được ban hành, có hiệu lực từ ngày 17/05/2018.

Xem chi tiết Quyết định 831/QĐ-BNV tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

Số:831/QĐ-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2017/NĐ-CP NGÀY 01/9/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

------

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BNV ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi là Nghị định số 101/2017/NĐ-CP) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước.

II. YÊU CẦU

1. Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP phải được tiến hành thường xuyên, hiệu quả, tiết kiệm tránh lãng phí.

2. Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP phải được thực hiện đồng bộ với các nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025 (sau đây gọi là Quyết định số 163/QĐ-TTg).

III. NHIỆM VỤ

1. Xây dựng văn bản

a) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức.

b) Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với các quy định mới của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

2. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chương trình, tài liệu bồi dưỡng

a) Rà soát, đánh giá và xây dựng các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức.

b) Rà soát, đánh giá và xây dựng các chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức.

c) Rà soát, cập nhật hoặc biên soạn lại các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

d) Đẩy mạnh và hoàn thành việc biên soạn các chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành.

đ) Tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã; chương trình, tài liệu bồi dưỡng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

3. Nâng cao năng lực hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

a) Xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thng chính trị.

b) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực biên soạn chương trình, tài liệu của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

c) Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Tập trung thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3542/QĐ-BNV ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 112/KH-HVCTQG ngày 27/6/2016 của Giám đốc Học viện Chính trQuốc gia Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020. Xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đào tạo, bi dưỡng giảng viên lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025. Chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ những người được mời thỉnh giảng là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đủ năng lực, trình độ, có kinh nghiệm hoạt động thực tin.

4. Đẩy mạnh hoạt động tổ chức bồi dưỡng

a) Học viện Hành chính Quốc gia tập trung tổ chức bồi dưỡng các chương trình được phân công theo quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP trong đó, chú trọng tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương; cấp sở và tương đương, cấp vụ và tương đương; Thứ trưởng và tương đương bảo đảm hiệu quả, chất lượng, đáp ứng yêu cầu.

b) Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ sở đào tạo, bi dưỡng các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương tổ chức bồi dưỡng các chương trình được phân công theo quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP trong đó, chú trọng tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng bảo đảm hiệu quả, chất lượng, đáp ứng yêu cầu.

c) Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cơ sở đào tạo, nghiên cứu được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ tổ chức các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho đội ngũ viên chức bảo đảm hiệu quả, chất lượng, đáp ứng yêu cầu.

5. Thực hiện quản lý chất lượng bồi dưỡng

a) Tổ chức đánh giá chất lượng bồi dưỡng theo quy định của Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

b) Các bộ, ngành, địa phương chủ động tổ chức đánh giá chất lượng bồi dưỡng với nhiều hình thức như: Đánh giá trong, đánh giá ngoài hoặc thuê cơ quan đánh giá độc lập.

6. Nâng cao năng lực quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng

a) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực của công chức, viên chức làm công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

b) Tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định số 4036/QĐ-BNV ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020.

c) Tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quyết định số 4036/QĐ-BNV ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch bi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020; xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025.

7. Hợp tác quốc tế

a) Huy động các tổ chức, cá nhân có năng lực, uy tín nước ngoài tham gia giảng dạy cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt đối với các khóa cập nhật kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

b) Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng tổ chức các khóa kết hợp bồi dưỡng trong nước mời chuyên gia nước ngoài với học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.

c) Tổ chức các khóa bồi dưỡng ở nước ngoài bảo đảm chất lượng, hiệu quả theo quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch được lấy từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do ngân sách nhà nước cấp, kinh phí của của các cơ quan, đơn vị.

2. Hàng năm, kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức từ nguồn ngân sách nhà nước cấp bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đạt được các mục tiêu của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP và Quyết định số 163/QĐ-TTg.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Nội vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Quyết định này bảo đảm chất lượng, hiệu quả và yêu cầu;

b) Tổng hợp, xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm triển khai Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính cân đối, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Bộ Tài chính: Cân đối, bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan:

a) Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp; căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, xây dựng kế hoạch công tác hàng năm và bố trí kinh phí được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện có hiu quả Nghị định số 101/2017/NĐ-CP;

b) Định kỳ sơ kết, tổng kết theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đối tượng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội
Trung ương;
- Sở Nội vụ; Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ (để đăng tải);
- Lưu: VT, ĐT.

BỘ TRƯỞNG
Lê Vĩnh Tân

 

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 831/QĐ-BNV ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

 

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

I

XÂY DNG VĂN BẢN

 

 

 

 

1

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Nội vụ

Văn phòng Chính phủ; các bộ, ngành, địa phương

Tháng 6/2018

Chỉ thcủa Thủ tướng Chính phủ

2

Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị

Ban Tổ chức Trung ương; Bộ Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Tháng 3/2019

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

3

Quy định điều kiện để các cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức chuyên ngành

Các Bộ quản lý viên chức chuyên ngành

Các cơ quan liên quan

Năm 2018-2019

Quy định của các Bộ quản lý viên chức chuyên ngành

4

Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng

Bộ Tài chính

Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan

Năm 2018

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính

5

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Năm 2018

Đã hoàn thành Thông tư số 01/2018/TT- BNV

6

Thông tư quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Năm 2018

Đã hoàn thành Thông tư số 10/2017/TT- BNV

II

XÂY DNG CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIU

 

 

 

 

1

Rà soát, đánh giá và xây dựng các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

B Ni v

Năm 2019-2020

Các bộ chương trình, tài liệu

2

Chỉnh sửa, cập nhật hoặc biên soạn lại các chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Quốc phòng

Bộ Nội vụ, Bộ Công an

Năm 2018-2019

Các bộ chương trình, tài liệu

3

Tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng Thứ trưởng và tương đương

Bộ Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Tháng 11/2019

Chương trình, tài liệu

4

Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật hoặc biên soạn lại các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý

Bộ Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Năm 2018-2019

Các bộ chương trình, tài liệu

5

Biên soạn các chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành

Các bộ, ngành, địa phương

Các cơ quan liên quan

Năm 2018-2019

Các bộ chương trình, tài liệu

6

Tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã

Bộ Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Tháng 11/2019

Các bộ chương trình, tài liệu

7

Tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Bộ Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Năm 2018-2019

Các bộ chương trình, tài liệu

III

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

 

 

 

 

1

Thực hiện Quyết định số 3542/QĐ-BNV ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2016- 2020

Bộ Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Năm 2018-2020

Các khóa bồi dưỡng

2

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-HVCTQG ngày 27/6/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ Nội vụ, các cơ quan liên quan

Năm 2018-2020

Các khóa bồi dưỡng

3

Xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2021-2025

Bộ Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Năm 2020

Kế hoạch

4

Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bộ Nội vụ, các cơ quan liên quan

Năm 2020

Kế hoạch

5

Xây dựng Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thỉnh giảng giai đoạn 2018-2025

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

 

Năm 2018

Kế hoạch

IV

TCHỨC CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG

 

 

 

 

1

Tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương; cấp sở và tương đương, cấp vụ và tương đương; Thứ trưởng và tương đương

Học viện Hành chính Quốc gia

Các cơ quan liên quan

Năm 2018-2025

Các khóa bồi dưỡng

2

Tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Các cơ cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

Các cơ quan liên quan

Năm 2018-2025

Các khóa bồi dưỡng

3

Tổ chức các khóa bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức; các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên lý luận chính trị

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Các cơ quan liên quan

Năm 2018-2025

Các khóa bồi dưỡng

4

Tổ chức các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước

Học viện Hành chính Quốc gia

Các cơ quan liên quan

Năm 2018-2025

Các khóa bồi dưỡng

5

Tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Năm 2018-2025

Các khóa bồi dưỡng

6

Tổ chức các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu

Các cơ quan liên quan

Năm 2018-2025

Các khóa bồi dưỡng

7

Tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài; các khóa bồi dưỡng kết hợp ở trong nước mời chuyên gia nước ngoài với học tập, nghiên cứu ở nước ngoài

Bộ Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Năm 2018-2025

Các khóa bồi dưỡng

V

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG

 

 

 

 

1

Tổ chức đánh giá chất lượng bồi dưỡng theo quy định của Thông tư số 10/2017/TT-BNV

Các bộ, ngành, địa phương

Các cơ quan liên quan

Năm 2018-2025

Báo cáo đánh giá, tổng kết

2

Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Bộ Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Năm 2018-2025

Báo cáo

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 33/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

Thông tư 33/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Giao thông, Cán bộ-Công chức-Viên chức

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi