Quyết định 44/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 44/2008/QĐ-BGDĐT

Quyết định 44/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:44/2008/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:
Ngày ban hành:30/07/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 44/2008/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp .
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 25/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. QUY CHẾ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp (Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Tuyên giáo TW;

- UBVHGDTNTNNĐ của Quốc hội;

- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Kiểm toán Nhà nước;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ GD&ĐT;

- Như Điều 3;

- Lưu VT,Vụ GDTrH, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Vinh Hiển

QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp về điều kiện, hồ sơ thành lập, cơ cấu tổ chức của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; cơ sở vật chất và tài chính; quan hệ giữa Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp với các cơ quan, tổ chức khác.
2. Quy chế này áp dụng cho các Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.
Điều 2. Vị trí của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
1. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân.
2. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Điều 3. Nhiệm vụ của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
1. Dạy công nghệ, kỹ thuật, dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh học chương trình giáo dục phổ thông.
2. Bồi dưỡng giáo viên các trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) về giáo dục kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp.
3. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ giáo dục đào tạo, góp phần phân luồng học sinh sau THCS và THPT.
4. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh phổ thông, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
5. Mở lớp dạy nghề; liên kết với các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân để đào tạo và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, thanh thiếu niên và các đối tượng khác khi có nhu cầu.
6. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp được phép liên kết với Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm dạy nghề trên địa bàn và các cơ sở giáo dục khác để thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề theo quy định.
Điều 4. Các loại hình Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp được tổ chức theo loại hình công lập hoặc tư thục.
Điều 5. Phân cấp quản lý
Sở giáo dục và đào tạo trực tiếp quản lý, chỉ đạo Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp.
Điều 6. Tên của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
1. Việc đặt tên các Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp được quy định như sau:
Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp + tên riêng (nếu có) + tên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
2. Tên trung tâm được ghi trong quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch.
Điều 7. Nội quy Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
Căn cứ các quy định của Quy chế này, giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp xây dựng nội quy của trung tâm.           
Chương II.
ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ THÀNH LẬP, CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP
nhayĐiều 8; Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 11 Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT bị hết hiệu lực bởi Khoản 3 Điều 74 Luật đầu tư năm 2014 theo quy định tại Mục 38 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 287/QĐ-BGDĐT và Điểm 8 Khoản II Mục B Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 2056/QĐ-BGDĐT.nhay
nhayĐiều 9; Điều 10; khoản 5,6 Điều 11 Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 46/2017/ NĐ-CP theo quy định tại Mục 38 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 287/QĐ-BGDĐT và Điểm 8 Khoản II Mục B Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 2056/QĐ-BGDĐT.nhay
Điều 8. Điều kiện thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:
Điều 9. Hồ sơ thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
Điều 10. Trình tự thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng đề án thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, gửi hồ sơ thành lập trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản về việc thành lập và đề nghị sở Nội vụ thẩm định; sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phũng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.
Điều 11. Sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp
Điều 12. Cơ cấu tổ chức Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp
1. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp có 1 giám đốc, 1 hoặc 2 phó giám đốc;
2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp gồm các tổ: tổ hành chính - tổng hợp, tổ văn phòng - giáo vụ, tổ chuyên môn, tổ hướng nghiệp - dạy nghề, tổ lao động sản xuất - dịch vụ và các tổ chuyên môn khác; mỗi tổ có một tổ trưởng, một tổ phó do giám đốc trung tâm bổ nhiệm. Giám đốc Trung tâm quyết định thành lập các tổ và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ.
Điều 13. Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp
1. Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp là người trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về hoạt động của trung tâm.
2. Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp là người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp đại học và đã công tác trong ngành giáo dục ít nhất 5 năm.
3. Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ; mỗi nhiệm kỳ là 5 năm.
4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp hoặc ủy quyền giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.
5. Nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp:
a) Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát đánh giá việc thực hiện kế hoạch nhằm hoàn thành các nhiệm vụ của trung tâm;
b) Quản lý cơ sở vật chất và các tài sản của trung tâm;
c) Quản lý nhân viên, giáo viên và học viên của trung tâm;
d) Bổ nhiệm các tổ trưởng, tổ phó; thành lập các tổ chuyên môn, nghiệp vụ;
đ) Quản lý tài chính, quyết định thu chi và phân phối các thành quả lao động, thực hành kỹ thuật, dịch vụ theo quy định;
e) Ký học bạ, các giấy chứng nhận trình độ học lực và kỹ thuật, nghề nghiệp, chứng chỉ nghề cho học sinh học tại trung tâm theo uỷ quyền của giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
g) Được hưởng các chế độ theo quy định.
Điều 14. Phó giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp
1. Phó giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp là người giúp việc cho giám đốc, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp đại học, đó công tác trong ngành giáo dục ít nhất 5 năm.
2. Phó giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ; mỗi nhiệm kỳ là 5 năm.
3. Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm phó giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp.
4. Phó giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
a) Thực hiện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về những việc được phân công;
b) Chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động có liên quan của trung tâm;
c) Thay mặt giám đốc điều hành hoạt động của trung tâm khi được giám đốc uỷ quyền;
d) Được hưởng các chế độ theo quy định.
Điều 15. Hội đồng khoa học, hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
Căn cứ vào yêu cầu của công tác điều hành, giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp thành lập các hội đồng khoa học, hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần, chế độ làm việc và thời gian hoạt động của các hội đồng này do giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp quy định.
Điều 16. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và đoàn thể trong Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Trung tõm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp hoạt động theo quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện các nghị quyết, quyết định của tổ chức Đảng cấp trên, lónh đạo Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.
2. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục, hoạt động phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể, tổ chức xó hội.
Chương III.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP-HƯỚNG NGHIỆP
Điều 17. Kế hoạch giáo dục
1. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp thực hiện chương trình giáo dục kỹ thuật và hướng nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2. Căn cứ vào chương trình giáo dục và kế hoạch năm học, trung tâm xây dựng kế hoạch và thời khóa biểu để điều hành hoạt động dạy học.
Điều 18. Tổ chức lớp học
Học sinh học tập tại Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp được tổ chức theo lớp học, mỗi lớp học được chia thành nhiều tổ học sinh. Mỗi lớp học có một giáo viên chủ nhiệm; có lớp trưởng, một hoặc hai lớp phó; tổ trưởng, một hoặc hai tổ phó. Lớp trưởng và lớp phó do tập thể lớp bầu ra; tổ trưởng, tổ phú do tổ bầu ra vào đầu mỗi năm học.
Điều 19. Sách giáo khoa và tài liệu học tập
Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp sử dụng sách giáo khoa và tài liệu học tập theo quy định về chương trình, giáo trình, sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tài liệu học tập riêng cho địa phương do sở giáo dục và đào tạo quy định.
Điều 20. Hệ thống sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục
1. Đối với trung tâm:
a) Sổ kế hoạch và chương trình hoạt động;
b) Sổ nghị quyết của trung tâm;
c) Sổ đăng bộ;
d) Sổ gọi tên và ghi điểm;
đ) Sổ ghi đầu bài;
e) Sổ theo dõi quá trình học tập của học sinh tại trung tâm;
g) Sổ theo dõi cấp phát văn bằng, chứng chỉ;
h) Sổ kiểm tra, đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn;
i) Sổ thi đua;
k) Sổ theo dõi các văn bản, công văn đi, đến; cặp lưu trữ văn bản, công văn;
l) Sổ quản lý tài sản, tài chính.
2. Đối với giáo viên:
a) Sổ kế hoạch giảng dạy;
b) Giáo án;
c) Sổ dự giờ;
d) Sổ điểm cá nhân;
đ) Sổ giáo viên chủ nhiệm lớp,
e) Sổ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
Điều 21. Kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả học tập
1. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả học tập và hạnh kiểm đối với học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Kết quả học tập của học sinh THCS, THPT học tại Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp được chuyển về trường phổ thông để làm cơ sở đánh giá học sinh.
Chương IV.
GIÁO VIÊN TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP-HƯỚNG NGHIỆP
Điều 22. Giỏo viờn của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
Giáo viên của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp (sau đây gọi là giáo viên) là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục tại Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, tham gia giảng dạy các chương trình quy định tại khoản 1 Điều 3 của Quy chế này.
Điều 23. Nhiệm vụ của giáo viên
Giáo viên có những nhiệm vụ sau đây:    
1. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; quản lý học sinh theo sự phân công của giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.
2. Rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy.
3. Thực hiện các quyết định của giám đốc, các quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này.
4. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; gương mẫu trước học sinh, tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh.       
Điều 24. Quyền của giáo viên 
Giáo viên Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp có những quyền sau đây:
1. Được trung tâm tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Được hưởng mọi quyền lợi theo quy định đối với nhà giáo.
3. Được trực tiếp hoặc thông qua tổ chức của mình tham gia quản lý trung tâm.
4. Được tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, dịch vụ chuyển giao cụng nghệ do trung tâm tổ chức.
5. Được dự các cuộc họp của hội đồng khen thưởng và hội đồng kỷ luật khi các hội đồng này giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình được phân công, phụ trách.
6. Có định mức giờ dạy, định mức giờ làm công tác kiêm nhiệm như quy định đối với giáo viên cùng cấp học ở các cơ sở giáo dục phổ thông.
Điều 25. Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên
1. Giáo viên của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp tham gia giảng dạy các chương trình kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp để lấy văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân phải có trình độ đạt chuẩn như quy định đối với giáo viên dạy cùng cấp học của giáo dục phổ thông, cụ thể sau như:
a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên dạy chương trình giáo dục cấp trung học cơ sở;
b) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên dạy chương trình giáo dục cấp trung học phổ thụng;
c) Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao đối với giáo viên hướng dẫn thực hành nghề nghiệp         
Điều 26. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên
1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh.
2. Trang phục của giáo viên phải chỉnh tề, giản dị, phù hợp với hoạt động sư phạm.
Điều 27. Các hành vi giáo viên không được làm
1. Xuyên tạc nội dung giỏo dục.
2. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh.
3. Gian lận trong tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.
Điều 28. Khen thưởng và kỷ luật
1. Giáo viên có thành tích sẽ được khen thưởng, được tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý khác theo quy định hiện hành.
2. Giáo viên vi phạm khuyết điểm thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định hiện hành.
Chương V.
HỌC SINH TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP-HƯỚNG NGHIỆP
Điều 29. Học sinh Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
Học sinh Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp là người học đang theo học một hoặc nhiều chương trình của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.
Điều 30. Nhiệm vụ của học sinh         
Học sinh có những nhiệm vụ sau đây:
1. Kính trọng thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của trung tâm; thực hiện nội quy của trung tâm và các quy định của Quy chế này.
2. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập, lao động thực hành do trung tâm đề ra.
3. Giữ gìn và bảo vệ tài sản của trung tâm.
4. Góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của trung tâm.
5. Đóng học phí đầy đủ và đúng hạn (đối với học sinh thuộc diện phải đóng học phí).
Điều 31. Quyền của học sinh
Học sinh có những quyền sau đây:
1. Được trung tâm tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập của mình.
2. Được chọn chương trình học, hình thức học, địa điểm học phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân và của trung tâm; được tạo điều kiện chuyển đổi chương trình, hình thức và địa điểm học nếu có nguyện vọng và được nơi chuyển đến tiếp nhận.
3. Tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xó hội trong trung tâm theo quy định của pháp luật.
4. Trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mỡnh, gúp ý về nội dung, phương pháp giảng dạy, các hoạt động khác của trung tâm.
5. Được hưởng một phần thành quả lao động sản xuất, thực hành kỹ thuật, các hoạt động khác mà mình tham gia; được xét cấp học bổng hoặc trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật.
6. Được dự kiểm tra đánh giá, thi và được cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 32. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của học sinh
1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của học sinh phải có văn hoá, phù hợp với đạo đức và lối sống trong môi trường giáo dục.
2. Trang phục của học sinh phải sạch sẽ, gọn gàng, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.
Điều 33. Các hành vi học sinh không được làm
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên trung tâm và học sinh khác.
2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh.
3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; gây rối an ninh, trật tự trong trung tâm và nơi công cộng.
4. Đánh bạc; vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma tuý, vũ khí, chất nổ, chất độc; lưu hành, sử dụng văn hoá phẩm độc hại, đồi truỵ; tham gia vào các tệ nạn xã hội.
Điều 34. Khen thưởng và kỷ luật
1. Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được khen thưởng theo các hình thức sau đây:
a) Nhận danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi, học sinh xuất sắc và phần thưởng mỗi năm học;
b) Nhận giấy chứng nhận, giấy khen và phần thưởng nếu đạt kết quả trong các kỳ thi học sinh giỏi;
c) Nhận các hình thức khen thưởng khác theo quy định hiện hành.
2. Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập và rèn luyện, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật theo các hình thức sau đây:
a) Khiển trách;
b) Cảnh cáo ghi học bạ, thông báo tới cơ quan cử đi học và gia đình;
c) Buộc thôi học.
Chương VI.
CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TÀI CHÍNH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP
Điều 35. Cơ sở vật chất
1. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp phải có đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, thư viện, phòng thực hành lao động sản xuất đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập.
2. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp phải có biển hiệu của trung tâm. Biển hiệu của trung tâm gồm những nội dung chính sau đây:
a) Phía trên bên trái: tên sở giáo dục và đào tạo;
b) Ở giữa: tên trung tâm;
c) Phía dưới cùng: địa chỉ của trung tâm, điện thoại, FAX (nếu có).
3. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp phải có các thiết bị dạy học, sách, tạp chí theo yêu cầu của việc thực hiện các chương trỡnh dạy học tại trung tâm, được quản lý, sử dụng có hiệu quả theo quy định.
Điều 36. Nguồn tài chính
Nguồn tài chính của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp bao gồm:
1. Ngân sách nhà nước cấp.
2. Học phí, các khoản thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, lao động sản xuất và các hoạt động khác.
3. Các nguồn thu tài chính hợp pháp khác.
Điều 37. Quản lý tài sản, tài chớnh
1. Việc quản lý tài sản của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp phải tuân theo đúng các quy định của nhà nước. Mọi thành viên trong trung tâm có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản của trung tâm.
2. Việc quản lý thu, chi từ các nguồn tài chính của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp phải tuân theo các quy định của nhà nước; chấp hành đầy đủ các chế độ kế toán, thống kê và báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành.
Chương VII.
QUAN HỆ GIỮA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP
VỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
Điều 38. Quan hệ giữa Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp với trường phổ thông và các cơ sở giáo dục khác
1. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp, phối hợp với trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học trong việc thực hiện nội dung giáo dục kỹ thuật, dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp.
2. Cử giáo viên tham gia giảng dạy tại các trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ở địa phương nhằm thực hiện tốt chương trình giáo dục kỹ thuật, dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp.
3. Phối hợp, liên kết với Trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở dạy nghề để tổ chức các hoạt động đào tạo theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 3 của Quy chế này.
Điều 39. Quan hệ giữa Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp với chính quyền địa phương
Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp có trách nhiệm chủ động tham mưu cho các cấp chính quyền tại địa phương để thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên nhằm nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước và người lao động trong mọi thành phần kinh tế; đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên của cộng đồng; góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp chịu sự quản lý của các cấp chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật.
Điều 40. Quan hệ giữa Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp với các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội tại địa phương
1. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác tại địa phương thực hiện các nội dung của các chương trình phối hợp hoạt động nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được tham gia học tập và chuẩn bị cho học sinh ra trường tham gia vào đời sống xã hội ở địa phương.
2. Khuyến khích các tổ chức và cá nhân ủng hộ vật chất và tinh thần cho Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 44/2008/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp .

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 25/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp.

Điều 3.Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Tuyên giáo TW;

- UBVHGDTNTNNĐ của Quốc hội;

- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Kiểm toán Nhà nước;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ GD&ĐT;

- Như Điều 3;

- Lưu VT,Vụ GDTrH, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Vinh Hiển

 


QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT

ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Chương I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp về điều kiện, hồ sơ thành lập, cơ cấu tổ chức của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; cơ sở vật chất và tài chính; quan hệ giữa Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp với các cơ quan, tổ chức khác.

2. Quy chế này áp dụng cho các Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

Điều 2. Vị trí của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

1. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Nhiệm vụ của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

1. Dạy công nghệ, kỹ thuật, dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh học chương trình giáo dục phổ thông.

2. Bồi dưỡng giáo viên các trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) về giáo dục kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp.

3. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ giáo dục đào tạo, góp phần phân luồng học sinh sau THCS và THPT.

4. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh phổ thông, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

5. Mở lớp dạy nghề; liên kết với các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân để đào tạo và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, thanh thiếu niên và các đối tượng khác khi có nhu cầu.

6. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp được phép liên kết với Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm dạy nghề trên địa bàn và các cơ sở giáo dục khác để thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề theo quy định.

Điều 4. Các loại hình Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp được tổ chức theo loại hình công lập hoặc tư thục.

Điều 5. Phân cấp quản lý

Sở giáo dục và đào tạo trực tiếp quản lý, chỉ đạo Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp.

Điều 6.Tên của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

1. Việc đặt tên các Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp được quy định như sau:

Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp + tên riêng (nếu có) + tên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Tên trung tâm được ghi trong quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch.

Điều 7.Nội quy Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

Căn cứ các quy định của Quy chế này, giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp xây dựng nội quy của trung tâm.           

Chương II.

ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ THÀNH LẬP, CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP

Điều 8. Điều kiện thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

1. Việc thành lập trung tâm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.

2. Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều25 của Quy chế này.

3. Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định tại Điều 35 của Quy chế này.

Điều 9. Hồ sơ thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

1. Công văn đề nghị thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp:

Công văn của Sở giáo dục và Đào tạo đề nghị thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

2. Đề án thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp:

a) Sự cần thiết của việc thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp;

b) Phương hướng hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp;

c) Những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này;

d) Ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

đ) Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.       

Điều 10. Trình tự thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng đề án thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, gửi hồ sơ thành lập trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản về việc thành lập và đề nghị sở Nội vụ thẩm định; sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phũng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.

Điều 11. Sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp

1. Sáp nhập, chia, tách Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp thực hiện theo các quy định về điều kiện và hồ sơ tại Điều 8, Điều 9của Quy chế này.

2. Việc đình chỉ hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp được thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

b) Vì lý do khách quan không đảm bảo hoạt động bình thường của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

3. Sau thời gian đình chỉ hoạt động, nếu Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho phép Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp hoạt động trở lại.

4. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm;

b) Hết thời gian đình chỉ hoạt động mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ hoạt động;

c) Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

5. Trình tự đình chỉ hoạt động, giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp :

a) Sở Giáo dục và Đào tạo gửi công văn đề nghị sở Nội vụ tổ chức thẩm định việc đình chỉ hoạt động, chuyển hồ sơ thẩm định cho Văn phòng Uỷ ban nhân cấp tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đình chỉ hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp;

b) Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, gửi công văn đề nghị sở Nội vụ tổ chức thẩm định. Sau khi thẩm định, sở Nội vụ chuyển hồ sơ thẩm định cho Văn phũng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

6. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp. Trong quyết định đình chỉ hoạt động hoặc giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp phải xác định rõ lý do đình chỉ hoạt động hoặc giải thể, quy định rõ thời gian đình chỉ; các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giáo viên và học sinh. Quyết định đình chỉ hoạt động, giải thể Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 12. Cơ cấu tổ chức Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp

1. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp có 1 giám đốc, 1 hoặc 2 phó giám đốc;

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp gồm các tổ: tổ hành chính - tổng hợp, tổ văn phòng - giáo vụ, tổ chuyên môn, tổ hướng nghiệp - dạy nghề, tổ lao động sản xuất - dịch vụ và các tổ chuyên môn khác; mỗi tổ có một tổ trưởng, một tổ phó do giám đốc trung tâm bổ nhiệm. Giám đốc Trung tâm quyết định thành lập các tổ và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ.

Điều 13. Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp

1. Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp là người trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về hoạt động của trung tâm.

2. Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp là người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp đại học và đã công tác trong ngành giáo dục ít nhất 5 năm.

3. Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ; mỗi nhiệm kỳ là 5 năm.

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp hoặc ủy quyền giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

5. Nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp:

a) Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát đánh giá việc thực hiện kế hoạch nhằm hoàn thành các nhiệm vụ của trung tâm;

b) Quản lý cơ sở vật chất và các tài sản của trung tâm;

c) Quản lý nhân viên, giáo viên và học viên của trung tâm;

d) Bổ nhiệm các tổ trưởng, tổ phó; thành lập các tổ chuyên môn, nghiệp vụ;

đ) Quản lý tài chính, quyết định thu chi và phân phối các thành quả lao động, thực hành kỹ thuật, dịch vụ theo quy định;

e) Ký học bạ, các giấy chứng nhận trình độ học lực và kỹ thuật, nghề nghiệp, chứng chỉ nghề cho học sinh học tại trung tâm theo uỷ quyền của giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

g) Được hưởng các chế độ theo quy định.

Điều 14. Phó giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp

1. Phó giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp là người giúp việc cho giám đốc, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp đại học, đó công tác trong ngành giáo dục ít nhất 5 năm.

2. Phó giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ; mỗi nhiệm kỳ là 5 năm.

3. Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm phó giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp.

4. Phó giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Thực hiện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về những việc được phân công;

b) Chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động có liên quan của trung tâm;

c) Thay mặt giám đốc điều hành hoạt động của trung tâm khi được giám đốc uỷ quyền;

d) Được hưởng các chế độ theo quy định.

Điều 15. Hội đồng khoa học, hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

Căn cứ vào yêu cầu của công tác điều hành, giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp thành lập các hội đồng khoa học, hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần, chế độ làm việc và thời gian hoạt động của các hội đồng này do giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp quy định.

Điều 16. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và đoàn thể trong Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Trung tõm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp hoạt động theo quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện các nghị quyết, quyết định của tổ chức Đảng cấp trên, lónh đạo Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

2. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục, hoạt động phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể, tổ chức xó hội.

Chương III.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP-HƯỚNG NGHIỆP

Điều 17.Kế hoạch giáo dục

1. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp thực hiện chương trình giáo dục kỹ thuật và hướng nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Căn cứ vào chương trình giáo dục và kế hoạch năm học, trung tâm xây dựng kế hoạch và thời khóa biểu để điều hành hoạt động dạy học.

Điều 18. Tổ chức lớp học

Học sinh học tập tại Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp được tổ chức theo lớp học, mỗi lớp học được chia thành nhiều tổ học sinh. Mỗi lớp học có một giáo viên chủ nhiệm; có lớp trưởng, một hoặc hai lớp phó; tổ trưởng, một hoặc hai tổ phó. Lớp trưởng và lớp phó do tập thể lớp bầu ra; tổ trưởng, tổ phú do tổ bầu ra vào đầu mỗi năm học.

Điều 19. Sách giáo khoa và tài liệu học tập

Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp sử dụngsách giáo khoa và tài liệu học tập theo quy định về chương trình, giáo trình, sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tài liệu học tập riêng cho địa phương do sở giáo dục và đào tạo quy định.

Điều 20. Hệ thống sổ sáchtheo dõi hoạt động giáo dục

1. Đối với trung tâm:

a) Sổ kế hoạch và chương trình hoạt động;

b) Sổ nghị quyết của trung tâm;

c) Sổ đăng bộ;

d) Sổ gọi tên và ghi điểm;

đ) Sổ ghi đầu bài;

e) Sổ theo dõi quá trình học tập của học sinh tại trung tâm;

g) Sổ theo dõi cấp phát văn bằng, chứng chỉ;

h) Sổ kiểm tra, đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn;

i) Sổ thi đua;

k) Sổ theo dõi các văn bản, công văn đi, đến; cặp lưu trữ văn bản, công văn;

l) Sổ quản lý tài sản, tài chính.

2. Đối với giáo viên:

a) Sổ kế hoạch giảng dạy;

b) Giáo án;

c) Sổ dự giờ;

d) Sổ điểm cá nhân;

đ) Sổ giáo viên chủ nhiệm lớp,

e) Sổ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Điều 21. Kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả học tập

1. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả học tập và hạnh kiểm đối với học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Kết quả học tập của học sinh THCS, THPT học tại Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp được chuyển về trường phổ thông để làm cơ sở đánh giá học sinh.

Chương IV.

GIÁO VIÊN TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP-HƯỚNG NGHIỆP

Điều 22.Giỏo viờn của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

Giáo viên của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp (sau đây gọi là giáo viên) là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục tại Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, tham gia giảng dạy các chương trình quy định tại khoản 1 Điều 3 của Quy chế này.

Điều 23. Nhiệm vụ của giáo viên

Giáo viên có những nhiệm vụ sau đây:    

1. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; quản lý học sinh theo sự phân công của giám đốc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

2. Rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy.

3. Thực hiện các quyết định của giám đốc, các quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này.

4. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; gương mẫu trước học sinh, tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh.       

Điều 24. Quyền của giáo viên 

Giáo viên Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp có những quyền sau đây:

1. Được trung tâm tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Được hưởng mọi quyền lợi theo quy định đối với nhà giáo.

3. Được trực tiếp hoặc thông qua tổ chức của mình tham gia quản lý trung tâm.

4. Được tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, dịch vụ chuyển giao cụng nghệ do trung tâm tổ chức.

5. Được dự các cuộc họp của hội đồng khen thưởng và hội đồng kỷ luật khi các hội đồng này giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình được phân công, phụ trách.

6. Có định mức giờ dạy, định mức giờ làm công tác kiêm nhiệm như quy định đối với giáo viên cùng cấp học ở các cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều 25. Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên

1. Giáo viên của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp tham gia giảng dạy các chương trình kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp để lấy văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân phải có trình độ đạt chuẩn như quy định đối với giáo viên dạy cùng cấp học của giáo dục phổ thông, cụ thể sau như:

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên dạy chương trình giáo dục cấp trung học cơ sở;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên dạy chương trình giáo dục cấp trung học phổ thụng;

c) Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao đối với giáo viên hướng dẫn thực hành nghề nghiệp         

Điều 26. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên

1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh.

2. Trang phục của giáo viên phải chỉnh tề, giản dị, phù hợp với hoạt động sư phạm.

Điều 27. Các hành vi giáo viên không được làm

1. Xuyên tạc nội dung giỏo dục.

2. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh.

3. Gian lận trong tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

Điều 28. Khen thưởng và kỷ luật

1.Giáo viên có thành tích sẽ được khen thưởng, được tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý khác theo quy định hiện hành.

2. Giáo viên vi phạm khuyết điểm thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định hiện hành.

Chương V.

HỌC SINH TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP-HƯỚNG NGHIỆP

Điều 29. Học sinh Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

Học sinh Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp là người học đang theo học một hoặc nhiều chương trình của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

Điều 30.Nhiệm vụ của học sinh         

Học sinh có những nhiệm vụ sau đây:

1. Kính trọng thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của trung tâm; thực hiện nội quy của trung tâm và các quy định của Quy chế này.

2. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập, lao động thực hành do trung tâm đề ra.

3. Giữ gìn và bảo vệ tài sản của trung tâm.

4. Góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của trung tâm.

5. Đóng học phí đầy đủ và đúng hạn (đối với học sinh thuộc diện phải đóng học phí).

Điều 31. Quyền của học sinh

Học sinh có những quyền sau đây:

1. Được trung tâm tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập của mình.

2. Được chọn chương trình học, hình thức học, địa điểm học phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân và của trung tâm; được tạo điều kiện chuyển đổi chương trình, hình thức và địa điểm học nếu có nguyện vọng và được nơi chuyển đến tiếp nhận.

3. Tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xó hội trong trung tâm theo quy định của pháp luật.

4. Trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mỡnh, gúp ý về nội dung, phương pháp giảng dạy, các hoạt động khác của trung tâm.

5. Được hưởng một phần thành quả lao động sản xuất, thực hành kỹ thuật, các hoạt động khác mà mình tham gia; được xét cấp học bổng hoặc trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật.

6. Được dự kiểm tra đánh giá, thi và được cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 32. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của học sinh

1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của học sinh phải có văn hoá, phù hợp với đạo đức và lối sống trong môi trường giáo dục.

2. Trang phục của học sinh phải sạch sẽ, gọn gàng, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

Điều 33. Các hành vi học sinh không được làm

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên trung tâm và học sinh khác.

2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh.

3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; gây rối an ninh, trật tự trong trung tâm và nơi công cộng.

4. Đánh bạc; vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma tuý, vũ khí, chất nổ, chất độc; lưu hành, sử dụng văn hoá phẩm độc hại, đồi truỵ; tham gia vào các tệ nạn xã hội.

Điều 34.Khen thưởng và kỷ luật

1. Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được khen thưởng theo các hình thức sau đây:

a) Nhận danh hiệu học sinh tiên tiến, học sinh giỏi, học sinh xuất sắc và phần thưởng mỗi năm học;

b) Nhận giấy chứng nhận, giấy khen và phần thưởng nếu đạt kết quả trong các kỳ thi học sinh giỏi;

c) Nhận các hình thức khen thưởng khác theo quy định hiện hành.

2. Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập và rèn luyện, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật theo các hình thức sau đây:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo ghi học bạ, thông báo tới cơ quan cử đi học và gia đình;

c) Buộc thôi học.

Chương VI.

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TÀI CHÍNH

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP

Điều 35. Cơ sở vật chất

1. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp phải có đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, thư viện, phòng thực hành lao động sản xuất đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập.

2. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp phải có biển hiệu của trung tâm. Biển hiệu của trung tâm gồm những nội dung chính sau đây:

a) Phía trên bên trái: tên sở giáo dục và đào tạo;

b) Ở giữa: tên trung tâm;

c) Phía dưới cùng: địa chỉ của trung tâm, điện thoại, FAX (nếu có).

3. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp phải có các thiết bị dạy học, sách, tạp chí theo yêu cầu của việc thực hiện các chương trỡnh dạy học tại trung tâm, được quản lý, sử dụng có hiệu quả theo quy định.

Điều 36.Nguồn tài chính

Nguồn tài chính của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp bao gồm:

1. Ngân sách nhà nước cấp.

2. Học phí, các khoản thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, lao động sản xuất và các hoạt động khác.

3. Các nguồn thu tài chính hợp pháp khác.

Điều 37. Quản lý tài sản, tài chớnh

1. Việc quản lý tài sản của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp phải tuân theo đúng các quy định của nhà nước. Mọi thành viên trong trung tâm có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản của trung tâm.

2. Việc quản lý thu, chi từ các nguồn tài chính của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp phải tuân theo các quy định của nhà nước; chấp hành đầy đủ các chế độ kế toán, thống kê và báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành.

Chương VII.

QUAN HỆ GIỮA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP

VỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC

Điều 38. Quan hệ giữa Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp với trường phổ thông và các cơ sở giáo dục khác

1. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp, phối hợp với trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học trong việc thực hiện nội dung giáo dục kỹ thuật, dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp.

2. Cử giáo viên tham gia giảng dạy tại các trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ở địa phương nhằm thực hiện tốt chương trình giáo dục kỹ thuật, dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp.

3. Phối hợp, liên kết với Trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở dạy nghề để tổ chức các hoạt động đào tạo theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 3 của Quy chế này.

Điều 39. Quan hệ giữa Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp với chính quyền địa phương

Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp có trách nhiệm chủ động tham mưu cho các cấp chính quyền tại địa phương để thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên nhằm nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước và người lao động trong mọi thành phần kinh tế; đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên của cộng đồng; góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp chịu sự quản lý của các cấp chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật.

Điều 40.Quan hệ giữa Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp với các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội tại địa phương

1. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác tại địa phương thực hiện các nội dung của các chương trình phối hợp hoạt động nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được tham gia học tập và chuẩn bị cho học sinh ra trường tham gia vào đời sống xã hội ở địa phương.

2. Khuyến khích các tổ chức và cá nhân ủng hộ vật chất và tinh thần cho Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp./.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi