Quyết định 2054/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế vay vốn Ngân hàng Thế giới

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 2054/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN "GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ
 PHỤC VỤ CẢI CÁCH HỆ THỐNG Y TẾ" VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
-----------------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 8274/BKHĐT-KTĐN ngày 23 tháng 10 năm 2013,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án "Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), với các nội dung chính sau:
1. Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế.
2. Thời gian thực hiện: 2014-2019.
3. Mục tiêu của Dự án:
a) Mục tiêu chung: Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực y tế, quản lý y tế và tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện các chiến lược, chính sách quốc gia của Đảng và Nhà nước về phát triển hệ thống y tế đạt mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG) và xây dựng nông thôn mới.
b) Mục tiêu cụ thể:
- Cải thiện toàn diện chất lượng giáo dục nhân lực y tế thông qua đổi mới tiếp cận dạy và học dựa trên năng lực và cải thiện hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục.
- Nâng cao năng lực quản lý y tế và quản lý sử dụng nhân lực y tế, chú trọng đến tăng cường, luân phiên cán bộ y tế có trình độ về công tác ở vùng khó khăn.
- Nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực y tế làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu góp phần vào việc đạt chuẩn quốc gia của các trạm y tế xã và đóng góp vào chương trình nông thôn mới các trạm y tế đạt chuẩn quốc gia và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
4. Dự án gồm 04 hợp phần:
- Hợp phần 1: Cải thiện chất lượng giáo dục nhân lực y tế bậc đại học, cao đẳng thông qua đổi mới tiếp cận dạy và học dựa trên năng lực và cải thiện hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục (dự kiến 63 triệu USD).
- Hợp phần 2: Nâng cao năng lực quản lý y tế và quản lý sử dụng nhân lực y tế (dự kiến 12 triệu USD);
- Hợp phần 3: Nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu thông qua đào tạo, bổ sung các điều kiện và năng lực cần thiết, đồng bộ cho đội ngũ cán bộ y tế huyện và xã (dự kiến 41 triệu USD);
- Hợp phần 4: Quản lý dự án (dự kiến 5 triệu USD).
5. Tổng kinh phí thực hiện Dự án: 121 triệu USD, bao gồm:
- Vốn vay Hiệp hội Phát triển quốc tế thuộc WB (IDA/WB): 106 triệu USD
- Vốn vay viện trợ không hoàn lại của Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ thông qua WB: 10 triệu USD
- Vốn đối ứng: 5 triệu USD
6. Cơ chế tài chính trong nước: Cấp phát 100%
Điều 2. Bộ Y tế tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, hoàn thiện văn kiện Dự án, chịu trách nhiệm phê duyệt, tổ chức thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành.
Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn tất các thủ tục với WB để đàm phán Hiệp định vay vốn cho Dự án theo lịch trình.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Y tế, Tài chính, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: KGVX, KTTH, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải
 

thuộc tính Quyết định 2054/QĐ-TTg

Quyết định 2054/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án "Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế" vay vốn Ngân hàng Thế giới
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2054/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành:07/11/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Y tế-Sức khỏe
TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ 2014 - 2019, đổi mới tiếp cận đào tạo nhân lực y tế

Ngày 07/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2054/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” vay vốn Ngân hàng Thế giới.
Dự án do Bộ Y tế chủ quản, được thực hiện trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2019, với mục tiêu cải thiện toàn diện chất lượng giáo dục nhân lực y tế thông qua đổi mới tiếp cận dạy và học dựa trên năng lực và cải thiện hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục; nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực y tế làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu góp phần vào việc đạt chuẩn quốc gia của các trạm y tế xã và đóng góp vào chương trình nông thôn mới các trạm y tế đạt chuẩn quốc gia và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới...
Dự án gồm 04 hợp phần (cải thiện chất lượng giáo dục nhân lực y tế bậc đại học, cao đẳng; nâng cao năng lực quản lý y tế và quản lý sử dụng nhân lực y tế; nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu; quản lý dự án) với tổng kinh phí thực hiện lên tới 121 triệu USD. Trong đó, vốn vay Hiệp hội Phát triển quốc tế thuộc WB là 106 triệu USD và vốn viện trợ không hoàn lại của Liên minh Châu Âu tài trợ thông qua WB là 10 triệu USD.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

                                                                                                                                                                                                             

Xem chi tiết Quyết định 2054/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

 THE PRIME MINISTER

Decision No. 2054/QD-TTg dated November 7, 2013 of the Prime Minister on approving project list “Education and training programs for health care resources to improve health system” to raise fund from World Bank

Pursuant to Law on Organization of the Government dated December 25, 2001

Pursuant to Decree No. 38/2013/ND-CP dated April 23, 2013 of the Government on the management and use of official development aid (ODA) and loan with preferential interest rate from the supporters;

At the proposal of the Ministry of Planning and Investment at the Report No. 8274/BKHDT- KTDN dated October 23, 2013,

DECIDES:

Article 1: To approve project list “Education and training programs for health care resources to improve health system” to raise fund from World Bank with following principal content:

1.     Authority in charge: Ministry of Health

2.     Implementation time: 2014 – 2019

3.     Project Objectives:

a)  Common objectives: To improve the quality of education and training of health care resources and enhance the capacity of initial health care as well as implement national strategies and policies set by the Party and the State on health care system , reaching the millennium development goals (MDGs) and new rural area development.

b)   Specific objective:

-   To comprehensively improve education quality of health care thanks to the new approach of teaching and learning based on ability and enhancement education system to ensure its quality.

-   To improve management of health sector and its human resources, focusing on the enhancement and alternative change of skilled staff to difficult areas.

-   To improve capability of health care staff in initial care, reaching the national standards in communal medical aid station and contributing to the new rural area program with medical aid stations under national standards and implementing new rural area development program.

4.     The project consists of 4 parts:

Click download to view the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Decision 2054/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi