Quyết định 2020/QĐ-BGDĐT lập các đoàn kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2020/QĐ-BGDĐT

Quyết định 2020/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập các đoàn kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2020/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành:18/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập 06 Đoàn kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Ngày 18/06/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2020/QĐ-BGDĐT về việc thành lập các đoàn kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, Đoàn 1 có 11 thành viên do ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn phụ trách kiểm tra 10 tỉnh; Đoàn 2 do ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn; ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng làm Trưởng đoàn 6;…

Đáng chú ý, thời gian kiểm tra công tác Chuẩn bị thi kéo dài từ ngày 21/6/2021 đến ngày 05/07/2021, kiểm tra công tác Coi thi từ ngày 06/7/2021 đến ngày 09/7/2021.

Các đoàn có nhiệm vụ kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 theo kế hoạch của Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo ở tất cả các khâu Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021. Trưởng đoàn chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong đoàn. Các đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2020/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______

Số: 2020/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập các đoàn kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

__________

B TRƯỞNG BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 25/5/2020, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-BGD-ĐT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1362/QĐ-BGDĐT ngày 22/4/2021 của Bộ trưởng GDĐT về việc thành lập Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 467/KH-BGDĐT ngày 13/5/2021 của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia về việc kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1465/QĐ-BGDĐT ngày 06/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các đoàn kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Các đoàn có nhiệm vụ kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo kế hoạch của Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và Bộ GDĐT ở tất cả các khâu Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong đoàn do Trưởng đoàn phân công. Các thành viên được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Các đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Giao Văn phòng Bộ bố trí các điều kiện về cơ sở vật chất và phương tiện cho các đoàn kiểm tra; Cục Quản lý chất lượng dự toán và thanh quyết toán kinh phí cho các đoàn kiểm tra.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và các ông (bà) có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 4;

Bộ Công an;

Thanh tra Chính phủ;

Ban Chỉ đạo cấp quốc gia;

Ban Tuyên giáo Trung ương;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

Bộ trưởng Bộ GDĐT (để báo cáo);

Các Thứ trưởng Bộ GDĐT (để phối hợp);

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;

Các Đoàn Thanh tra/kiểm tra của Bộ;

Lưu: VT, TTr. NV2.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_________

 

 

DANH SÁCH

Các đoàn kiểm tra thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và Lãnh đạo Bộ GDĐT

 (Kèm theo Quyết định số 2020/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

________________

 

TT

Họ và tên, chức vụ, đơn vị

Nhiệm vụ

I

Đoàn số 1

 

1

Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GDĐT

Trưởng đoàn

2

Bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học

Thành viên

3

Ông Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng, Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương

Thành viên

4

Ông Trần Quang Nam, Chánh Văn phòng Bộ

Thành viên

5

Ông Phan Thăng Long, Phó Vụ trưởng, Thanh tra Chính phủ

Thành viên

6

Ông Nguyễn Văn Hạ, Phó Cục trưởng Cục A03, Bộ Công an

Thành viên

7

Ông Đỗ Đức Quế, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học

Thành viên

8

Ông Trần Quang Nam, TP Tham mưu, Cục A06 - Bộ Công an

Thành viên

9

Bà Bùi Minh Thu, PGĐ TT truyền thông giáo dục, VP Bộ

Thành viên

10

Ông Trịnh Văn Đích, Văn phòng Bộ, Thư ký Thứ trưởng

Thành viên

11

Ông Lê Việt Anh, TP. Hành chính - Tổng hợp, Cục QLCL

Thành viên/Thư ký

II

Đoàn số 2

 

1

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GDĐT

Trưởng đoàn

2

Ông Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin

Thành viên

3

Ông Trần Tú Khánh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

Thành viên

4

Ông Sái Công Hồng, Phó Vụ trưởng, Vụ GDTrH

Thành viên

5

Ông Nguyễn Văn Cừ, Phó Chánh Văn phòng Bộ

Thành viên

6

Ông Nguyễn Duy Kha, TP. Quản lý thi, Cục QLCL

Thành viên

7

Ông Nguyễn Bá Thạc, TP. Hành chính - Tổng hợp, Thanh tra Bộ

Thành viên

8

Ông Nguyễn Huy Tùng, Văn phòng Bộ, Thư ký Thứ trưởng

Thành viên

9

Ông Đỗ Xuân Giang, Cục A03 - Bộ Công an

Thành viên

10

Ông Nguyễn Khắc Nam, Cục QLCL

Thành viên/Thư ký

III

Đoàn số 3

 

1

Ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GDĐT

Trưởng đoàn

2

Ông Nguyễn Đức Cường, Chánh Thanh tra Bộ

Thành viên

3

Ông Đỗ Thái Huy, PTP 7, Cục A05 - Bộ Công an

Thành viên

4

Ông Nguyễn Chí Thành, PTP 6, Cục A03 - Bộ Công an

Thành viên

5

Ông Phương Phú Công, PTP Quản lý thi, Cục QLCL

Thành viên

6

Ông Vũ Minh Khải, TTVC, Thanh tra Chính phủ

Thành viên

7

Ông Đào Hoàng Trường, Vụ Kế hoạch - Tài chính

Thành viên

8

Ông Đào Phan Vũ, Văn phòng Bộ, Thư ký Thứ trưởng

Thành viên

9

Ông Đỗ Quang Tám, Thanh tra Bộ

Thành viên/Thư ký

IV

Đoàn số 4

 

1

Ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GDĐT

Trưởng đoàn

2

Ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất

Thành viên

3

Ông Phạm Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục QLCL

Thành viên

4

Bà Vũ Thị Mai Hoa, Phó Vụ trưởng, Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương

Thành viên

5

Bà Vũ Thị Tú Anh, Phó Vụ trưởng Vụ GDTX

Thành viên

6

Ông Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục A05, Bộ Công an

Thành viên

7

Ông Nguyễn Anh Khiêm, Cục QLCL

Thành viên

8

Ông Nguyễn Hữu Bích, Văn phòng Bộ, Thư ký Thứ trưởng

Thành viên

9

Ông Đinh Quang Tuấn, Cục A03 - Bộ Công an

Thành viên

10

Ông Đặng Hồng Quang, Cục QLCL

Thành viên/Thư ký

V

Đoàn số 5

 

1

Bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GDĐT

Trưởng đoàn

2

Ông Trần Văn Đạt, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế

Thành viên

3

Bà Cù Thị Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ GDMN

Thành viên

4

Ông Đỗ Anh Dũng, Phó Chánh Thanh tra Bộ GDĐT

Thành viên

5

Ông Vũ Mạnh Tuân, TP 6, Cục A03 - Bộ Công an

Thành viên

6

Ông Nguyễn Trọng Sửu, Vụ GDTrH

Thành viên

7

Bà Vũ Thị Thu Thủy, Vụ Pháp chế

Thành viên

8

Ông Nguyễn Đức Trung, Vụ GDĐH

Thành viên

9

Bà Nguyễn Thị Lan Hương Văn phòng Bộ, Thư ký Thứ trưởng

Thành viên

10

Ông Nguyễn Đại Dương, TP. Quản lý VBCC, Cục QLCL

Thành viên/Thư ký

VI

Đoàn số 6

 

1

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng

Trưởng đoàn

2

Ông Vũ Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục A06, Bộ Công an

Thành viên

3

Ông Nguyễn Hoài Nam, PTP Chính sách, Cục CNTT

Thành viên

4

Ông Nguyễn Đức Thành, Vụ GDTX

Thành viên

5

Ông Nguyễn Chí Thức, Cục QLCL

Thành viên

6

Bà Phạm Thị Kim Anh, Cục QLCL

Thành viên/Thư ký

Bổ sung

 (Danh sách này gồm có 56 người)

DANH SÁCH

Các khu vực kiểm tra của các đoàn kiểm tra công tác Chuẩn bị thi và Coi thi1

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và Lãnh đạo Bộ GDĐT
(Kèm theo Quyết định số 2020/QĐ-BGDĐT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

________________

 

Đoàn số 1

Đoàn số 2

Đoàn số 3

Đoàn số 4

Đoàn số 5

Đoàn số 6

TT

Tỉnh/TP

TT

Tỉnh/TP

TT

Tỉnh/TP

TT

Tỉnh/TP

TT

Tỉnh/TP

TT

Tỉnh/TP

1

TP. Hà Nội

1

TP. Hải Phòng

1

TP. Đà Nẵng

1

TP. Hồ Chí Minh

1

TP Cần Thơ

1

Phú Thọ

2

Hải Dương

2

Hưng Yên2

2

Quảng Nam

2

Bà Rịa - Vũng Tàu

2

Hậu Giang

2

Vĩnh Phúc

3

Quảng Ninh

3

Hà Nam

3

Quảng Ngãi

3

Đồng Nai

3

Vĩnh Long

3

Yên Bái

4

Ninh Bình

4

Bắc Ninh

4

Bình Định

4

Tây Ninh

4

Bạc Liêu

4

Lai Châu

5

Thanh Hóa

5

Bắc Giang

5

Phú Yên

5

Tiền Giang

5

Cà Mau

5

Điện Biên

6

Nghệ An

6

Nam Định

6

Khánh Hòa

6

Long An

6

Kiên Giang

6

Hà Giang

7

Hà Tĩnh

7

Thái Bình

7

Ninh Thuận

7

Đắk Lắk

7

An Giang

7

Tuyên Quang

8

Quảng Bình

8

Cao Bằng

8

Bình Thuận

8

Đắk Nông

8

Sóc Trăng

8

Lào Cai

9

Quảng Trị

9

Bắc Kạn

9

Bình Dương

9

Lâm Đồng

9

Bến Tre

9

Sơn La

10

Thừa Thiên-Huế

10

Thái Nguyên

10

Bình Phước

10

Gia Lai

10

Đồng Tháp

10

Hòa Bình

 

 

11

Lạng Sơn

 

 

11

Kon Tum

 

Trà Vinh

 

 

 

 

________________________

1 Thời gian kiểm tra công tác Chuẩn bị thi từ ngày 21/6/2021 đến ngày 05/7/2021; kiểm tra công tác Coi thi từ ngày 06/7/2021 đến ngày 09/7/2021.

2 Thực hiện Quyết định số 1953/QĐ-BGDĐT ngày 17/6/2021 của Bộ GDĐT, 10 đoàn kiểm tra công tác Chuẩn bị thi của Bộ GDĐT tại 20 tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Bắc Kạn, Hòa Bình, Sơn La, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Yên Bái. Quảng Bình, Quảng Trị, NinhThuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đồng Nai, Tây Ninh, Sóc Trăng, Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau từ ngày 21/6/2021 đến ngày 05/7/2021.

DANH SÁCH

Các khu vực kiểm tra của các đoàn kiểm tra công tác Chấm thi, Phúc khảo bài thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và Lãnh đạo Bộ GDĐT
(Kèm theo Quyết định số 2020/QĐ-BGDĐT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

_________________

 

Đoàn số 1

Đoàn số 2

Đoàn số 3

Đoàn số 4

Đoàn số 5

Đoàn số 6

TT

Tỉnh/TP

TT

Tỉnh/TP

TT

Tỉnh/TP

TT

Tỉnh/TP

TT

Tỉnh/TP

TT

Tỉnh/TP

1

TP.Hồ Chí Minh

1

TP. Đà Nẵng

1

Phú Thọ

1

TP Cần Thơ

1

TP. Hải Phòng

1

TP. Hà Nội

2

Bà Rịa-Vũng Tàu

2

Quảng Nam

2

Vĩnh Phúc

2

Hậu Giang

2

Hưng Yên

2

Hải Dương

3

Đồng Nai

3

Quảng Ngãi

3

Yên Bái

3

Vĩnh Long

3

Hà Nam

3

Quảng Ninh

4

Tây Ninh

4

Bình Định

4

Lai Châu

4

Bạc Liêu

4

Bắc Ninh

4

Ninh Bình

5

Tiền Giang

5

Phú Yên

5

Điện Biên

5

Cà Mau

5

Bắc Giang

5

Thanh Hóa

6

Long An

6

Khánh Hòa

6

Hà Giang

6

Kiên Giang

6

Nam Định

6

Nghệ An

7

Đắk Lắk

7

Ninh Thuận

7

Tuyên Quang

7

An Giang

7

Thái Bình

7

Hà Tĩnh

8

Đắk Nông

8

Bình Thuận

8

Lào Cai

8

Sóc Trăng

8

Cao Bằng

8

Quảng Bình

9

Lâm Đồng

9

Bình Dương

9

Sơn La

9

Bến Tre

9

Bắc Kạn

9

Quảng Trị

10

Gia Lai

10

Binh Phước

10

Hòa Bình

10

Đồng Tháp

10

Thái Nguyên

10

Thừa Thiên-Huế

11

Kon Tum

 

 

 

 

11

Trà Vinh

11

Lạng Sơn

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi