Quyết định 18/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ đào tạo quản lý điều dưỡng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

 

 

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 18/2005/QĐ-BYT NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2005

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG

TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

 

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứChương trình đào tạo Quản lý Điều dưỡng được ban hành theo văn bản số 5909/YT-K2ĐTngày 16/8/2004 của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-BYT ngày 04/7/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành phôi Chứng chỉ đào tạo Quản lý điều dưỡng;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và đào tạo - Bộ Y tế,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cấp Chứng chỉ đào tạo Quản lý Điều dưỡng trong lĩnh vực y tế.

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Khoa học và đào tạo, phối hợp với các Vụ có liên quan để hướng dẫn chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này trong phạm vi cả nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngàykể từ ngày đăng công báo.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng;Vụ trưởng các vụ: Khoa học và đào tạo, Tổ chức cán bộ, Điều trị, Pháp chế; Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệpY tếvà Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 

 

QUY CHẾ

CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

(Ban hành theo Quyết định số 18/2005/QĐ-BYT

ngày 04 tháng 7 năm 2005 CỦA Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Chứng chỉ đào tạo Quản lý Điều dưỡng là chứng chỉ có tính pháp lý xác nhận việc Bồi dưỡng nâng cao trình độ về quản lý điều dưỡng trong lĩnh vực y tế, cho những người được đào tạo về Quản lý Điều dưỡng.

Điều 2. Trong Chứng chỉ đào tạo Quản lý Điều dưỡng có ghi rõ khoá đào tạo, thời gian đào tạo, xếp loại kết quả học tập của người được cấp Chứng chỉ.

Điều 3. Chứng chỉ đào tạo Quản lý Điều dưỡng do Bộ Y tế Quản lý thống nhất và phát hành theo Quyết định công nhận tốt nghiệp từng khoá học. Chứng chỉ có số hiệu riêng, có số vào sổ của đơn vị cấp chứng chỉ.

Điều 4. Người được cấp chứng chỉ đào tạo Quản lý Điều dưỡng, được dùng chứng chỉ đào tạo làm cơ sở để bổ nhiệm làm nhiệm vụ Điều dưỡng trưởng, Hộ sinh trưởng, Kỹ thuật viên trưởng trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân.

Chương II

CẤP VÀ THU HỒI CHỨNG CHỈ

Điều 5. Thẩm quyền cấp chứng chỉ

Chứng chỉ đào tạo Quản lý điều dưỡng do Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp ngành Y tế được Bộ Y tế cho phép đào tạo cấp cho người đã hoàn thành chương trình đào tạo Quản lý điều dưỡng đạt yêu cầu và có Quyết định công nhận tốt nghiệp.

Điều 6. Thu hồi chứng chỉ

1. Người được cấp chứng chỉ đào tạo Quản lý điều dưỡng bị thu hồi trong các trường hợp: Cấp không đúng quy định của Quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Người có thẩm quyền cấp chứng chỉ thì có thẩm quyền quyết định thu hồi chứng chỉ đối với những trường hợp vi phạm theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương III

QUẢN LÝ CHỨNG CHỈ

Điều 7. Vào tháng 9hàng năm, các trường được phép đào tạo Quản lý Điều dưỡng phải đăng ký với Bộ Y tế về số lượng Chứng chỉ mà trường cần để cấp cho các học viên tốt nghiệp trong năm học và báo cáo Bộ Y tế tình hình cấp chứng chỉ của năm trước đó, kể cả số lượng đã cấp, số hiệutừng chứng chỉhỏng, số chứng chỉ còn lại; danh sách học viên đề nghị được cấp chứng chỉ.

Điều 8. Chứng chỉ đào tạo Quản lý Điều dưỡng chỉ được cấp cho người học sau khi có Quyết định công nhận tốt nghiệp của Hiệu trưởng và phải viết hoàn chỉnh đầy đủ các nội dung ghi trong chứng chỉ, dán ảnh đóng dấu giáp lai ảnh, có chữ ký của Hiệu trưởng và đóng dấu.

Điều 9. Chứng chỉ đào tạo Quản lý Điều dưỡng khi bị mất hoặc bị nhàu nát bị hỏng không thể sử dụng được, nếu có lý do chính đáng thì Hiệu trưởng của trường cấp chứng chỉxem xét và có thể cấp giấy chứng nhận thay thế, việc cấp giấy chứng nhận thay thế chỉ thực hiện một lần.

Điều 10. Các trường được phép cấp chứng chỉ đào tạo Quản lý Điều dưỡng phải có sổ theo dõi cấp phát và quản lý thống nhất việc cấp chứng chỉ của trường mình. Các chứng chỉ bị lỗi trong khi in ấn hoặc viết thì phải lập biên bản, có công văn xác nhận của cơ sở đào tạo và giao trả lại đầy đủ cho Vụ Khoa học và đào tạo - Bộ Y tế quản lý./.

 

thuộc tính Quyết định 18/2005/QĐ-BYT

Quyết định 18/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ đào tạo quản lý điều dưỡng
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:18/2005/QĐ-BYTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Ngọc Trọng
Ngày ban hành:04/07/2005Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Y tế-Sức khỏe
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 18/2005/QĐ-BYT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi