Quyết định 14/QĐ-HĐPH 2023 kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 14/QĐ-HĐPH

Quyết định 14/QĐ-HĐPH của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương
Cơ quan ban hành: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:14/QĐ-HĐPHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Lưu Quang
Ngày ban hành:15/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương

Ngày 15/3/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương đã ban hành Quyết định 14/QĐ-HĐPH về việc kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương.

Cụ thể, kiện toàn thành viên 05 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương bao gồm:

Một là, ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Ủy viên Hội đồng thay ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Hai là, bà Đoàn Thị Tuyết Nhung, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam làm Ủy viên Hội đồng thay ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam;

Ba là, ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam làm Ủy viên Hội đồng thay ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Xem chi tiết Quyết định 14/QĐ-HĐPH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN,

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG

___________

Số: 14/QĐ-HĐPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương

_______________________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, b sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định s 21/2021/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phn và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đng phối hợp phổ biến, giáo đục pháp luật;

Căn cứ Quyết định s 19/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-HĐPH ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương phê duyệt Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương và Quyết định số 84/QĐ-HĐPH ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Hội đng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương về việc kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương;

Theo đ nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương (sau đây gọi là Hội đồng) như sau:
1. Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm ủy viên Hội đồng thay ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
2. Bà Đoàn Thị Tuyết Nhung, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam làm ủy viên Hội đồng thay ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam;
3. Ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam làm ủy viên Hội đồng thay ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm thường trực ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam;
4. Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm ủy viên Hội đồng thay bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
5. Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam làm ủy viên Hội đồng thay ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
2. Các ông, bà có tên tại Điều 1 và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- UBND, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, HĐPH (5b)

CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Lưu Quang

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi