Quyết định 539/QÐ-BVHTTDL 2023 Kế hoạch tổ chức Giao lưu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 539/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 539/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức “Giao lưu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu các trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch khu vực phía Nam lần thứ VIII, năm 2023”
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:539/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:09/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch giao lưu sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu các trường VH,TT-DL khu vực phía Nam

Ngày 09/3/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 539/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch tổ chức “Giao lưu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu các trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch khu vực phía Nam lần thứ VIII, năm 2023”.

Cụ thể, giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức “Giao lưu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu các trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch khu vực phía Nam lần thứ VIII, năm 2023” vào 02 ngày, dự kiến 26-27/04/2023, trong đó:

Thứ nhất, thi Cổng trại từ 8h00’ – 10h00’ tại sân chính Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM. Các đoàn chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị để thiết kế, xây dựng và trang trí cổng trại của đơn vị mình phù hợp với chủ đề Giao lưu. Đồng thời, các đoàn chuẩn bị nội dung và tiến hành thuyết minh về ý nghĩa cổng trại của mình khi Tổ Giám khảo đến chấm điểm từng đoàn.

Thứ hai, thi Thể thao từ 9h00’ – 11h30’ tại sân thi đấu Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM. Các trò chơi, môn thi đấu thể thao dân gian có giải thưởng chủ yếu mang tính chất vui tươi, tạo không khí ngày gặp mặt giao lưu.

Thứ ba, thi Biểu diễn văn nghệ (12 giải: 02 giải Nhất, 03 giải Nhì, 03 giải Ba và 04 giải Khuyến khích) từ 13h00’ - 17h30’ tại sân khấu Trung tâm Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM. Mỗi trường tham gia chuẩn bị tối đa 03 tiết mục, tối thiểu 01 tiết mục văn nghệ với các thể loại: đơn ca, song ca, tốp ca, múa, hòa tấu… Mỗi tiết mục không quá 06 phút (Sinh viên Khoa thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM có thể hát bè nhưng không được thi hát; Sinh viên học múa có thể múa phụ họa nhưng không được tham gia thi múa; Sinh viên học nhạc cụ có thể tham gia đệm nhưng không được tham gia thi hòa tấu, độc tấu…).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 539/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

___________

Số: 539/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

 Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2023

 

                                                                  

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổ chức “Giao lưu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu các trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch khu vực phía Nam lần thứ VIII, năm 2023”

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2969/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ;

Căn cứ Quyết định 3872/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức “Giao lưu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu các trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch khu vực phía Nam lần thứ VIII, năm 2023”.

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức “Giao lưu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu các trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch khu vực phía Nam lần thứ VIII, năm 2023”

- Thời gian: 02 ngày, trong tháng 4 năm 2023.

- Địa điểm: Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Kinh phí thực hiện:

- Trích từ kinh phí sự nghiệp văn hóa (nguồn kinh phí không thường xuyên) năm 2023 cấp cho Văn phòng Bộ;

- Kinh phí đơn vị đăng cai tổ chức, kinh phí các đơn vị tham gia Giao lưu;

- Kinh phí của các đơn vị phối hợp tổ chức;

- Kinh phí vận động tài trợ theo hướng xã hội hóa.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Lãnh đạo các Trường tham gia Giao lưu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;

- Trường ĐHTDTT TP. HCM;

- Các Trường tham gia Giao lưu;

- Lưu: VT, Văn phòng (CQĐD), MT (18)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

___________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

Giao lưu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu các trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch khu vực phía Nam lần thứ VIII, năm 2023

(Kèm theo Quyết định số: 539/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

____________________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đây là hoạt động được tổ chức định kỳ nhằm khích lệ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số phấn đấu, thi đua học tập và rèn luyện tốt; là dịp gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu của các cơ sở đào tạo trong Ngành;

- Tăng cường mối quan hệ giao lưu, đoàn kết; tạo điều kiện trao đổi, học hỏi, cùng nhau phấn đấu giữa các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số các trường Văn hóa, Thể thao, Du lịch khu vực phía Nam;

- Là cơ hội giúp các em có thêm hiểu biết về văn hóa cộng đồng, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong văn hoá cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Từ đó, khơi gợi trong các em lòng yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu văn hóa dân tộc... ngày càng phấn đấu, ra sức học tập để trưởng thành và cống hiến cho đất nước.

2. Yêu cầu

2.1. Yêu cầu của việc tổ chức:

1) Giao lưu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu các trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch khu vực phía Nam phải thực sự là sân chơi bổ ích, đoàn kết để các học sinh, sinh viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm phát huy năng lực bản thân, nâng cao trình độ, từ đó nỗ lực đạt kết quả cao trong học tập, nâng cao khả năng cống hiến cho quê hương, đất nước khi ra trường tham gia công tác;

2) Giao lưu học sinh, sinh viên được thực hiện một cách khoa học, tiết kiệm, an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường và có hiệu quả thiết thực, bổ ích.

2.2. Yêu cầu đối với các trường:

1) Thành lập đoàn (gồm học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và cán bộ phụ trách đoàn) tham gia Giao lưu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu các trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ VIII, năm 2023 như Kế hoạch;

2) Danh sách học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022 của các trường để nhận quà và học bổng của Quỹ học bong Vừ A Dính (có bản báo cáo thành tích cá nhân được xác nhận của Ban Giám hiệu và theo số lượng phân bổ);

3) Bảng đăng ký tham gia thi đấu thể thao, thi biểu diễn nghệ thuật và giao lưu nghệ thuật tại cuộc Giao lưu (sử dụng nhạc sống, đĩa nhạc, lời giới thiệu...);

4) Các đoàn chịu trách nhiệm về đạo cụ, xây dựng chương trình và bố trí xe ô tô đưa, đón học sinh, sinh viên của trường mình đến Giao lưu;

5) Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đến tham gia Giao lưu phải mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình;

6) Các văn bản, đăng ký gửi về Ban Tổ chức trước ngày 03/4/2023, theo địa chỉ: Bà Nguyễn Minh Thư - Bộ phận Tổng hợp, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP. Hồ Chí Minh, số 170 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh; ĐT: 028.3930 8497 - 0983.196.181 (Zalo).

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC

1. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian: 02 ngày, dự kiến 26-27/04/2023 (không kể ngày đi và về).

- Địa điểm: Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Số lượng sinh viên tham gia:

TT

TÊN TRƯỜNG

HS-SV TIÊU BIỂU

HS-SV XUẤT SẮC

Lãnh đạo đoàn

Tổng số người tham gia

1

ĐH Văn hóa TP.HCM

25

02

05

30

2

ĐH Mỹ Thuật TP.HCM

25

02

05

30

3

ĐH Thể dục - Thể thao TP.HCM

25

02

05

30

4

Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM

25

02

05

30

5

Nhạc viện TP.HCM

25

02

05

30

6

ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM

25

02

05

30

7

CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai

25

02

05

30

8

CĐ Du lịch Vũng Tàu

25

02

05

30

9

TC Múa TP.HCM

25

02

05

30

10

CĐ nghề Du lịch Đà Lạt

25

02

05

30

11

CĐ Văn hóa - Nghệ thuật TP.HCM

25

02

05

30

12

Đại học Thủ Dầu Một

25

02

05

30

 

Tổng số

300

24

60

360

 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Chủ đề Giao lưu: Sinh viên 2023 - Đoàn kết - Dạy tốt - Học tốt

2. Nội dung giao lưu:

2.1. Thi Cổng trại

- Thời gian tiến hành: từ 8h00’ - 10h00’;

- Địa điểm: Sân chính Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM;

- Chấm điểm: Tổ Giám khảo chấm từ 11h00’ đến 12h00’;

- Nội dung: Các đoàn chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị để thiết kế, xây dựng và trang trí cổng trại của đơn vị mình phù hợp với chủ đề Giao lưu. Đồng thời, các đoàn chuẩn bị nội dung và tiến hành thuyết minh về ý nghĩa cổng trại của mình khi Tổ Giám khảo đến chấm điểm từng đoàn.

- Giải thưởng: 01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì, 02 Giải Ba và 02 Giải Khuyến Khích.

2.2. Thi thể thao

- Thời gian tiến hành: từ 9h00’ - 11h30';

- Địa điểm: Sân thi đấu Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM;

- Các trò chơi, môn thi đấu thể thao dân gian có giải thưởng chủ yếu mang tính chất vui tươi, tạo không khí ngày gặp mặt giao lưu;

- Nội dung gồm:

2.2.1. Môn kéo co

Số lượng tham gia: Mỗi đội 10 em (5 nam, 5 nữ phối hợp)/trường

Về dây kéo: Dây kéo co là dây mềm, ở giữa có buộc một sợi dây để làm căn cứ phân cách cho 02 bên;

Về thi đấu: Các đội đấu loại trực tiếp, 03 hiệp, thắng 02;

Khi tiến hành thi đấu nếu sợi dây phân cách được kéo qua bên nào vượt mức trên 2m thì bên đó thắng;

Về giải thưởng: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 01 giải Khuyến khích.

2.2.2. Môn nhảy bao bố tiếp sức

Số lượng tham gia: Mỗi đội cử 04 VĐV gồm 02 nam và 02 nữ/trường.

Về nội dung thi: Nhảy tiếp sức nam, nữ thực hiện với cự ly 15m x 04 lượt = 60m.

Về giải thưởng: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 02 giải Khuyến khích.

Về thi đấu:

+ VĐV thứ nhất xỏ 02 chân vào bao bố, 02 tay nắm 02 mép bao bố để nhảy, độ dài 15m và ra khỏi bao bố;

+ VĐV thứ hai tiếp tục xỏ 02 chân vào bao bố của VĐV thứ nhất, 02 tay nắm 02 mép bao bố nhảy tiếp sức theo hướng ngược lại, độ dài 15m và ra khỏi bao bố;

+ VĐV thứ ba tiếp tục xỏ 02 chân vào bao bố của VĐV thứ hai, 02 tay nắm 02 mép bao bố nhảy tiếp sức theo hướng VĐV thứ nhất, độ dài 15m và ra khỏi bao bố;

+ VĐV thứ tư tiếp tục xỏ 02 chân vào bao bố của VĐV thứ ba, 02 tay nắm 02 mép bao bố nhảy tiếp sức theo hướng ngược lại của VĐV thứ ba, độ dài 15m để về đích.

Các đội thi nhảy lần thứ nhất, kết quả được Ban Tổ chức tính bằng thời gian để chọn 06 đội vào chung kết;

Trong quá trình nhảy, nếu:

+ Tay VĐV bị hụt khỏi mép bao bố thì phải dừng lại để kéo lên và tiếp tục nhảy hết cự ly;

+ Chân VĐV tụt khỏi bao bố thì phải dừng để đưa chân vào bên trong bao bố và tiếp tục nhảy hết cự ly.

2.2.3. Môn Trò chơi cánh tay khỏe (vật tay nam và vật tay nữ).

- Số lượng tham gia: Không giới hạn VĐV, mỗi trường cử ít nhất 01 VĐV nam và 01 VĐV nữ tham gia thi đấu. BTC sẽ xếp lịch thi đấu khi có số lượng đăng ký cụ thể.

- Nội dung: Thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, các VĐV thi đấu 3 hiệp, hiệp 1 tay phải, hiệp 2 tay trái, nếu hòa thì sẽ bốc thăm thi đấu tiếp hiệp 3 để xác định quyền được trọn tay thi đấu, ai thắng 2 hiệp sẽ là người chiến thắng. Lưu ý trong khi thi đấu, vị trí đặt khuỷu tay của VĐV được xác định trước khi trọng tài vẽ 1 vòng tròn vào vị trí đặt tay, VĐV phải giữ cố định, không được xê dịch hoặc nhấc tay ra khỏi mặt bàn. Kết quả được xác định khi VĐV nào đè được cánh tay đối thủ xuống mặt bàn sẽ giành chiến thắng trong hiệp đó.

- Kết quả thi đấu: 06 Giải

+ Vật tay Nam: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 01 giải Khuyến khích;

+ Vật tay Nữ: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 01 giải Khuyến khích.

2.3. Thi Biểu diễn văn nghệ (12 giải: 02 giải Nhất, 03 giải Nhì, 03 giải Ba và 04 giải Khuyến khích).

- Thời gian: Từ 13h00’ - 17h30’

- Địa điểm: Sân khấu Trung tâm Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM

- Số lượng tham gia: Mỗi trường tham gia chuẩn bị tối đa 03 tiết mục, tối thiểu 01 tiết mục văn nghệ với các thể loại: đơn ca, song ca, tốp ca, múa, hòa tấu...

- Mỗi tiết mục không quá 06 phút (Sinh viên Khoa thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM có thể hát bè nhưng không được thi hát; Sinh viên học múa có thể múa phụ họa nhưng không được tham gia thi múa; Sinh viên học nhạc cụ có thể tham gia đệm nhưng không được tham gia thi hòa tấu, độc tấu...);

- Các thí sinh tham gia dự thi tự chọn bài hát phù hợp với chủ đề của cuộc Giao lưu; tự chuẩn bị phần nhạc đệm và đạo cụ phục vụ cho tiết mục dự thi (nếu có);

- Hình thức thi: Các đội tham gia dự thi xen kẽ các tiết mục theo thứ tự bốc thăm; Ban Tổ chức sẽ thành lập Tổ Giám khảo, Tổ Thư ký để chấm điểm, tổng hợp điểm các phần thi của các đơn vị qua đó sẽ đánh giá, đưa ra kết quả và đề nghị Ban Tổ chức khen thưởng theo các phần thi với nội dung cụ thể;

- Căn cứ cho điểm:

+ Điểm của các tiết mục được chấm riêng lẻ cho mỗi phần dự thi;

+ Các tiết mục dự thi được chấm tối đa là 10 điểm và có số lẻ tới 0,10 đến 0,90. Trong đó đảm bảo về thời gian, đúng chủ đề, trang phục, giọng ca, phong cách biểu diễn và dàn dựng;

+ Tổng số điểm của các thành viên Tổ Giám khảo sẽ được chia bình quân và xếp loại A, B, C theo thứ tự từ cao đến thấp của Cơ cấu giải thưởng đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt;

+ Nếu các phần dự thi có số điểm bằng nhau thì việc xếp loại sẽ do Tổ trưởng Tổ Giám khảo xem xét, trình Ban Tổ chức quyết định.

Lưu ý: Các đơn vị tham gia cần đảm bảo đúng thời gian quy định của mỗi tiết mục, nếu quá thời gian quy định thì mỗi 30 giây sẽ trừ 01 điểm.

Kết quả cuộc thi: Căn cứ vào điểm của Tổ Giám khảo tính từ cao tới thấp, Ban Tổ chức sẽ khen thưởng theo Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Cơ cấu giải thưởng là 12 giải: 02 Nhất, 03 Nhì, 03 Ba và 04 Khuyến khích.

2.3. Chương trình Giao lưu (Có kịch bản riêng)

- Thời gian: Từ 19h30’ - 22h30’

- Địa điểm: Sân khấu Trung tâm Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM

2.4. Chương trình về nguồn

- Tham quan và viếng tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc - Khu tưởng niệm các vua Hùng.

- Thời gian: Từ 08h00’ ngày 27 tháng 04 năm 2023.

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Văn phòng Bộ (Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP. Hồ Chí Minh)

- Thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký phần thi Cổng trại và biểu diễn nghệ thuật;

- Phối hợp với Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM chuẩn bị lực lượng trọng tài, điều hành thi đấu các môn thể thao;

- Xây dựng kịch bản giao lưu biểu diễn nghệ thuật; mời nghệ sĩ chuyên nghiệp tham gia Giao lưu;

- Thực hiện dàn dựng, hướng dẫn các đoàn trong việc xây dựng tiết mục tham gia biểu diễn giao lưu nghệ thuật;

- Phối hợp với Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM khảo sát các địa điểm và thống nhất các nội dung hoạt động chương trình về nguồn;

- Chịu trách nhiệm và đảm bảo kinh phí tổ chức Giao lưu: Kinh phí khen thưởng theo Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Cơ cấu giải thưởng; thù lao cho Tổ Giám khảo, dẫn chương trình, nghệ sĩ...; kinh phí mua thực phẩm tổ chức lửa trại và kinh phí cho công tác tuyên truyền; kinh phí mua (thuê) vật dụng phục vụ thi đấu các môn thể thao, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, lều trại cho 12 đoàn và 01 trại trung tâm; công tác y tế, vệ sinh công cộng; công tác phí cho Ban Tổ chức, Tổ Giám khảo, Tổ Thư ký, Tổ Giúp việc cùng các chi phí liên quan khác theo quy định.

2. Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM (Đơn vị đăng cai Giao lưu).

- Xây dựng phương án cho công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, y tế;

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị địa điểm, sân bãi và các điều kiện kỹ thuật khác… phục vụ các nội dung Chương trình;

- Thành lập Tổ trọng tài, chịu trách nhiệm điều hành các nội dung thi đấu thể thao trong Chương trình;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng lều, trại Trung tâm và lều, trại cho các đoàn tham gia Giao lưu (Mỗi đoàn 01 trại, thống nhất kích cỡ và 01 trại trung tâm cho Ban Tổ chức);

- Phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng sân khấu chính, lắp đặt trang, thiết bị, âm thanh, ánh sáng phục vụ nội dung biểu diễn nghệ thuật và Chương trình Đêm Giao lưu;

- Chịu trách nhiệm, phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng kịch bản và điều hành nội dung thi Biểu diễn nghệ thuật;

- Cử cán bộ của Trường đảm nhiệm vai trò MC cho nội dung thi Biểu diễn nghệ thuật và Chương trình Đêm Giao lưu;

- Cử tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ các đoàn tham gia trong suốt Chương trình Giao lưu;

- Chủ trì, chịu trách nhiệm xây dựng kịch bản và điều hành nội dung Đốt lửa trại trong Đêm Giao lưu;

- Phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động phục vụ Chương trình;

- Hướng dẫn, chuẩn bị vòng hoa và điều hành chương trình dâng hoa ở tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên nhà trường. Phối hợp với Văn phòng Bộ hướng dẫn các đoàn tham quan và viếng tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc - Khu tưởng niệm các vua Hùng.;

- Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM: Chịu trách nhiệm chuẩn bị và tổ chức 01 gian hàng ẩm thực có thu phí (đồ ăn và nước uống…) phục vụ HSSV các đoàn về tham gia Giao lưu. Chịu trách nhiệm tổ chức một số trò chơi dân gian phụ trợ (không chấm giải) tại khu vực tổ chức Giao lưu;

- Chịu trách nhiệm và đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của Giao lưu theo nội dung phân công của Kế hoạch.

3. Các đoàn tham gia Giao lưu

- Chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật, thiết bị để xây dựng, trang trí Cổng trại dự thi và trại nghỉ ngơi cho học sinh, sinh viên và cán bộ đoàn;

- Chuẩn bị lực lượng VĐV, luyện tập và tổ chức tham gia thi đấu đạt kết quả cao;

- Các trường chuẩn bị từ 01 - 02 tiết mục văn nghệ mang bản sắc văn hóa các dân tộc, ca ngợi Tổ Quốc, Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và phong trào hoạt động của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số để tham gia giao lưu biểu diễn nghệ thuật; Ban Tổ chức sẽ chọn một số tiết mục đạt giải cao tại cuộc thi Biểu diễn nghệ thuật để cùng tham gia biểu diễn trong chương trình;

- Chuẩn bị và đảm bảo kinh phí (phương tiện đi lại, ăn, nghỉ và các chi phí khác của đoàn) trong suốt quá trình chuẩn bị và tham gia các hoạt động của Giao lưu;

- Khuyến khích các Trường tại Thành phố Hồ Chí Minh cử Đoàn thanh niên tham gia 01 gian hàng ẩm thực phục vụ Giao lưu.

V. LỊCH HOẠT ĐỘNG

1. Ngày thứ nhất

1.1. Thi đấu thể thao

- 7h00’: Các đoàn có mặt tại Trường Đại học Thể dục Thể thao;

- 7h30’: Trưởng, Phó Đoàn và 05 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu của đoàn tham gia dâng hoa ở tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- 8h00’ - 10h00: Các đoàn xây dựng Cổng trại của đơn vị mình;

- 8h00’ - 8h30’: Các VĐV tập trung tại sân vận động của trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM và nghe Ban Tổ chức phổ biến quy chế, bốc thăm, xếp lịch... và tiến hành thi đấu;

- Từ 8h30’ - 11h30’: Các VĐV tiến hành thi đấu thể thao.

- Từ 11h00’ - 12h00’: Tổ Giám khảo chấm nội dung Thi Cổng trại

Lưu ý: Kết quả thi đấu thể thao, thi Cổng trại và Biểu diễn nghệ thuật sẽ được Ban Tổ chức công bố và trao tại Chương trình Đêm Giao lưu.

1.2. Thi biểu diễn văn nghệ

- Từ 13h00’ - 13h30’: Các thí sinh tập trung về Sân khấu chính và nghe Ban Tổ chức phổ biến nội dung, bốc thăm và tiến hành thi diễn;

- Từ 13h30’ - 17h30’: Tiến hành thi diễn nghệ thuật tại Sân khấu chính.

1.3. Giao lưu:

- 19h00’ - 19h30’: Các đại biểu, Ban Tổ chức và học sinh, sinh viên tập trung về Hội trường chính của Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM chuẩn bị khai mạc chương trình Giao lưu;

- 19h30’ - 21h30’: Chương trình Giao lưu Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu các trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch khu vực phía Nam lần thứ VIII, năm 2023

- 21h30’ - 23h30’: Đốt lửa trại Giao lưu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu các trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch khu vực phía Nam lần thứ VIII, năm 2023.

2. Ngày thứ hai: Chương trình về nguồn

- Từ 08h00’ - 11h30’: Các đoàn tham quan và viếng tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc - Khu tưởng niệm các vua Hùng theo thứ tự do Ban Tổ chức sắp xếp.

- Từ 11h30': Kết thúc Chương trình Giao lưu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu các trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch khu vực phía Nam lần thứ VIII, năm 2023, các đoàn trở về trường, địa phương của mình./.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 672/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục IDP (Việt Nam), Trường Đại học Việt Đức, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đào tạo Hanex, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giáo dục Việt Mỹ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh ngữ Gia Việt, Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam, Công ty Cổ phần Đào tạo - Phát triển Thời Đại, Công ty Cổ phần Tư vấn Giáo dục và Truyền thông PISA, Trung tâm Anh ngữ INNO (Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng Đất Phan) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia)

Quyết định 672/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục IDP (Việt Nam), Trường Đại học Việt Đức, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đào tạo Hanex, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giáo dục Việt Mỹ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh ngữ Gia Việt, Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam, Công ty Cổ phần Đào tạo - Phát triển Thời Đại, Công ty Cổ phần Tư vấn Giáo dục và Truyền thông PISA, Trung tâm Anh ngữ INNO (Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng Đất Phan) và IELTS Australia Pty Ltd (Australia)

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi