Quyết định 1161/2004/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định Hội giảng giáo viên dạy nghề

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
So sánh VB cũ/mới

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1161/2004/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 1161/2004/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định Hội giảng giáo viên dạy nghề
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1161/2004/QĐ-BLĐTBXHNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành:11/08/2004Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1161/2004/QĐ-BLĐTBXH

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

******

Số: 1161/2004/QĐ-BLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Hà Nội, ngày 11 tháng  8 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ

------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của  Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Hội giảng giáo viên dạy nghề.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệu trưởng các trường dạy nghề, trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng có chức năng và nhiệm vụ dạy nghề, Giám đốc các trung tâm dạy nghề, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- VP TW và các Ban của Đảng,
- VP Quốc Hội,
- VP Chủ tịch nước,
- VP Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ,
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản),
- Như điều 3,
- Công báo (2 bản),
- Lưu VP, TCDN(20 bản). 

BỘ TRƯỞNG


Nguyễn Thị Hằng

BỘ LAO ĐỘNG,THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********


QUY ĐỊNH

 HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1161/2004/QĐ-BLĐTBXH ngày 11/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Chương 1:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích, yêu cầu của Hội giảng giáo viên dạy nghề
1. Mục đích
- Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt; khuyến khích, động viên giáo viên dạy nghề học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về dạy nghề.
- Phát hiện các phương pháp dạy nghề, thiết bị, đồ dùng dạy học có hiệu quả để phổ biến, áp dụng rộng rãi trong ngành.
- Đánh giá năng lực giảng dạy thực tế của đội ngũ giáo viên dạy nghề, trên cơ sở đó giúp các cấp quản lý xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.
2. Yêu cầu
- Thu hút đông đảo giáo viên dạy nghề tham gia.
- Đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.
- Lựa chọn được những bài giảng điển hình và những giáo viên tiêu biểu trong dạy nghề.
Điều 2. Các cấp Hội giảng giáo viên dạy nghề
1. Hội giảng cấp cơ sở: do trường dạy nghề, trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng có chức năng và nhiệm vụ dạy nghề (gọi chung là trường), trung tâm dạy nghề tổ chức hàng năm.
2. Hội giảng cấp tỉnh: do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần.
3. Hội giảng cấp quốc gia: do Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức theo định kỳ 3 năm 1 lần.
Điều 3. Kinh phí tổ chức Hội giảng
Các cấp tổ chức Hội giảng lập dự trù kinh phí theo khoản mục chi trong kinh phí chi hàng năm của từng cấp.
Điều 4. Thẩm quyền khen thưởng tại Hội giảng
1. Hiệu trưởng trường, Giám đốc trung tâm dạy nghề quyết định khen thưởng cho những giáo viên đạt giải tại Hội giảng cấp cơ sở.
2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định khen thưởng cho những giáo viên, tập thể đạt giải tại Hội giảng cấp tỉnh theo quy định.
3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề quyết định khen thưởng cho những giáo viên, tập thể đạt giải tại Hội giảng cấp quốc gia theo quy định.
Chương 2:
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HỘI GIẢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HỘI GIẢNG
Điều 5. Đối tượng tham gia Hội giảng
1. Cấp cơ sở: Những giáo viên dạy nghề giảng dạy thường xuyên tại trường, trung tâm dạy nghề được khoa, tổ bộ môn chọn cử.
2. Cấp tỉnh:
- Đơn vị đăng ký tham gia Hội giảng cấp tỉnh là các trường, trung tâm dạy nghề (Trung ương, địa phương) đóng trên địa bàn.
- Đối tượng tham gia là những giáo viên dạy nghề đạt giải tại Hội giảng cấp cơ sở được các trường, trung tâm dạy nghề chọn cử.
3. Cấp quốc gia:
- Đơn vị đăng ký tham gia Hội giảng cấp quốc gia là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Đối tượng tham gia là những giáo viên dạy nghề đạt giải tại Hội giảng cấp tỉnh giữa hai kỳ Hội giảng toàn quốc được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chọn cử.
Điều 6. Nội dung hội giảng
1. Giáo viên tham gia hội giảng phải thực hiện 2 nội dung sau:
a. Trình giảng
Giáo viên thực hiện trình giảng 1 bài (lý thuyết hoặc thực hành). Nội dung bài giảng do giáo viên tự chọn nằm trong chương trình môn học mà giáo viên được phân công giảng dạy.
- Thời gian trình giảng bài lý thuyết là 1 tiết (45 phút).
- Thời gian trình giảng phần hướng dẫn ban đầu của bài thực hành tối đa là 45 phút.
- Đối tượng giảng dạy tại hội giảng được quy định như sau:
+ Cấp cơ sở: giáo viên thực hiện bài giảng với đối tượng là học sinh thực.
+ Cấp tỉnh: giáo viên thực hiện bài giảng với đối tượng là học sinh thực hoặc đối tượng là học sinh giả định (đóng vai học sinh).
- Cấp quốc gia: giáo viên thực hiện bài giảng với đối tượng là học sinh giả định (đóng vai học sinh).
b. Kiểm tra nhận thức và xử lý tình huống sư phạm theo hình thức thi viết, trắc nghiệm hoặc vấn đáp do Ban tổ chức Hội giảng quyết định tùy theo điều kiện tổ chức Hội giảng.
2. Đối với Hội giảng cấp tỉnh, cấp quốc gia, tùy theo tình hình thực tế có thể có các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và các hoạt động phong trào khác.
Điều 7. Hình thức tổ chức hội giảng
1. Đối với Hội giảng cấp cơ sở: có thể tổ chức tập trung hoặc theo tiến độ kế hoạch giảng dạy thực tế của giáo viên. Nếu tổ chức theo tiến độ kế hoạch giảng dạy thực tế thì không kéo dài quá 4 tuần lễ.
2. Đối với Hội giảng cấp tỉnh: có thể tổ chức tập trung toàn bộ hoặc tập trung theo nghề, nhóm nghề hoặc tổ chức tại các trường, trung tâm dạy nghề.
3. Đối với Hội giảng cấp quốc gia: tổ chức tập trung toàn bộ.
Chương 3:
BAN TỔ CHỨC, HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO, TIỂU BAN THƯ KÝ HỘI GIẢNG
Điều 8. Ban Tổ chức hội giảng
1. Lãnh đạo cấp tổ chức hội giảng ra quyết định thành lập Ban Tổ chức hội giảng ở cấp tương ứng.
2. Thành phần Ban Tổ chức hội giảng gồm: Trưởng ban, các Phó trưởng ban và các thành viên khác. Số lượng thành viên do lãnh đạo cấp tổ chức hội giảng quyết định trên cơ sở quy mô hội giảng.
3. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức hội giảng:
a. Xây dựng kế hoạch tổ chức, hoạt động hội giảng; thông báo kế hoạch cho các giáo viên, cơ sở, địa phương tham gia hội giảng;
b. Lập dự toán kinh phí, xây dựng kế hoạch về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho hội giảng;
c. Soạn thảo phiếu đánh giá bài giảng; đề, đáp án kiểm tra nhận thức và xử lý tình huống sư phạm; các quy định cụ thể khác cho hội giảng;
d. Tuyên truyền cho hội giảng;
đ. Tổ chức triển khai thực hiện Hội giảng và các hoạt động khác (nếu có) theo kế hoạch, đúng tiến độ;
e. Tổng kết, đánh giá và công bố kết quả hội giảng;
4. Quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng ban Tổ chức hội giảng:
a. Điều hành toàn bộ các hoạt động của hội giảng;
b. Đề xuất Hội đồng Giám khảo trình lãnh đạo các cấp tổ chức hội giảng quyết định;
c. Quyết định nội dung, hình thức kiểm tra nhận thức và xử lý tình huống sư phạm; số lượng các Tiểu ban giám khảo;
d. Quyết định thang điểm đánh giá các nội dung thi và các khung điểm đạt giải tại Hội giảng;
e. Giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của cá nhân, tập thể tham gia Hội giảng trong quá trình tổ chức Hội giảng.
Điều 9. Hội đồng Giám khảo
1. Tổ chức Hội đồng Giám khảo
Hội đồng Giám khảo do Trưởng ban Tổ chức hội giảng đề nghị, lãnh đạo cấp tổ chức Hội giảng ra quyết định thành lập Hội đồng gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác.
Thành viên Hội đồng giám khảo là những giáo viên, cán bộ, chuyên gia có kinh nghiệm giảng dạy, có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, hiểu biết về dạy nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực nhận xét, đánh giá bài giảng.
Hội đồng Giám khảo được chia thành các Tiểu ban giám khảo chuyên môn (theo nghề hoặc nhóm nghề). Trường hợp có ngành, nghề, môn học ít giáo viên tham gia không đủ để thành lập một Tiểu ban giám khảo thì thành lập Tiểu ban giám khảo Tổng hợp. Mỗi Tiểu ban phải có ít nhất 3 thành viên, trong đó có 1 trưởng tiểu ban, 1 thư ký tiểu ban.
2. Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng Giám khảo
Hội đồng Giám khảo có nhiệm vụ đánh giá khách quan, chính xác các nội dung thi của giáo viên tham dự hội giảng.
3. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Giám khảo:
- Chỉ đạo, theo dõi, chịu trách nhiệm về hoạt động chấm thi, kết quả chấm thi và những vấn đề có liên quan trực tiếp;
- Đề nghị Trưởng ban Tổ chức Hội giảng quyết định việc điều chuyển, bổ sung giám khảo ở các Tiểu ban Giám khảo trong trường hợp cần thiết;
- Báo cáo kết quả chấm thi của Hội giảng cho Trưởng ban Tổ chức Hội giảng.
4. Quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng tiểu ban Giám khảo:
- Điều hành và chịu trách nhiệm về hoạt động chấm thi của Tiểu ban;
- Giữ mối liên hệ thường xuyên với Chủ tịch Hội đồng Giám khảo để phản ánh, đề xuất, kiến nghị điều chỉnh những vấn đề về chuyên môn trong quá trình chấm thi và giải quyết các vấn đề có liên quan;
- Thực hiện nhiệm vụ của giám khảo.
5. Quyền hạn và trách nhiệm của giám khảo:
- Nghiên cứu trước phiếu đánh giá bài giảng, đáp án kiểm tra nhận thức và xử lý tình huống sư phạm (nếu có); quán triệt, thống nhất quan điểm, mức độ đánh giá theo chỉ đạo của Hội đồng Giám khảo;
- Nhận, đọc trước giáo án, đề cương bài giảng,... của giáo viên dự thi trong tiểu ban;
- Thực hiện việc đánh giá các nội dung thi theo đúng quy định, bảo đảm khách quan, chính xác;
- Độc lập trong việc đánh giá, cho điểm và chịu trách nhiệm về ý kiến đánh giá của mình.
Điều 10. Tiểu ban Thư ký Hội giảng
1. Tiểu ban Thư ký Hội giảng do Trưởng ban Tổ chức Hội giảng quyết định thành lập tùy theo yêu cầu và quy mô hội giảng.
2. Thành phần của Tiểu ban Thư ký Hội giảng gồm:
- Trưởng Tiểu ban thư ký (cử một trong những thành viên của Ban Tổ chức Hội giảng kiêm nhiệm).
- Các thành viên (gồm Thư ký Ban Tổ chức và Thư ký Hội đồng Giám khảo).
3. Nhiệm vụ của Tiểu ban Thư ký:
- Giúp Trưởng ban Tổ chức hội giảng chuẩn bị nội dung các cuộc họp Ban tổ chức, Hội đồng Giám khảo;
- Nhận và bảo quản hồ sơ tham gia hội giảng của các đơn vị, cá nhân;
- Tổng hợp danh sách giáo viên tham gia Hội giảng, sắp xếp danh sách theo các tiểu ban;
- Tổng hợp kết quả đánh giá các nội dung thi theo đúng quy định;
- Lưu giữ các tài liệu, kết quả hội giảng;
- Tập hợp các ý kiến, đề nghị của giáo viên, đơn vị tham gia hội giảng, báo cáo Trưởng ban tổ chức Hội giảng xem xét, quyết định.
Chương 4:
TỔ CHỨC HỘI GIẢNG
Điều 11. Thông báo kế hoạch và đăng ký tham gia Hội giảng
1. Trước ngày tổ chức Hội giảng ít nhất 1 tháng đối với Hội giảng cấp cơ sở, 2 tháng đối với Hội giảng cấp tỉnh, 3 tháng đối với Hội giảng cấp toàn quốc, Ban Tổ chức hội giảng phải thông báo cho các giáo viên, đơn vị tham gia hội giảng các nội dung sau:
a. Kế hoạch tổ chức Hội giảng, bao gồm:
- Mục đích, yêu cầu hội giảng;
- Thời gian, địa điểm tổ chức hội giảng;
- Đối tượng, số lượng, tỷ lệ bài giảng lý thuyết, thực hành và điều kiện đăng ký tham gia hội giảng;
- Nội dung, hình thức hội giảng;
- Thời hạn đăng ký tham gia;
- Mức huy động kinh phí cho hội giảng (nếu có).
b. Các quy định về Hồ sơ đăng ký tham gia Hội giảng.
2. Các giáo viên, đơn vị tham gia hội giảng gửi hồ sơ đăng ký tham gia về Ban Tổ chức hội giảng theo quy định của Ban Tổ chức hội giảng.
Điều 12. Phiếu đánh giá bài giảng
1. Phiếu đánh giá bài giảng có hai loại: Phiếu đánh giá bài giảng lý thuyết và phiếu đánh giá bài giảng thực hành.
2. Phiếu đánh giá bài giảng phải thể hiện được bốn nhóm tiêu chí sau đây:
a. Công tác chuẩn bị cho bài giảng;
b. Nội dung, kiến thức, kỹ năng chuyên môn;
c. Kỹ năng sư phạm;
d. Thời gian thực hiện.
3. Thang điểm đánh giá bài giảng, điểm tối đa cho từng nhóm tiêu chí và từng tiêu chí cụ thể do Trưởng ban Tổ chức hội giảng quyết định.
Điều 13. Đánh giá nội dung thi tại hội giảng
1. Đánh giá nội dung kiểm tra nhận thức và xử lý tình huống sư phạm theo đáp án và thang điểm quy định.
2. Đánh giá bài trình giảng.
Sau khi giáo viên hoàn thành bài giảng, Tiểu ban giám khảo tiến hành bình giảng, nhận xét, đánh giá về: chuẩn bị bài giảng, thực hiện nội dung bài giảng, phương pháp dạy học, năng lực tổ chức quản lý lớp học, phân bố thời gian bài giảng...
Thời gian bình giảng cho mỗi bài giảng do Trưởng ban Tổ chức hội giảng quy định tùy thuộc vào tình hình thực tế của mỗi cấp hội giảng.
Giám khảo đánh giá bài giảng bằng nhận xét, cho điểm theo phiếu đánh giá bài giảng và chuyển phiếu đánh giá cho thư ký Tiểu ban giám khảo để tổng hợp kết quả.
Thư ký Tiểu ban giám khảo nộp phiếu đánh giá bài giảng của giám khảo và bản tổng hợp kết quả có chữ ký của Trưởng tiểu ban cho Tiểu ban Thư ký theo quy định của Ban Tổ chức Hội giảng
Điều 14. Cách tính điểm và xếp giải tại Hội giảng
1. Đối với cá nhân:
- Điểm từng nội dung thi của giáo viên là trung bình cộng các điểm đánh giá của giám khảo trong Tiểu ban lấy đến hai chữ số thập phân và không làm tròn số.
- Điểm kết quả để xếp giải của giáo viên tham gia hội giảng là tổng cộng điểm 2 nội dung thi.
- Xếp giải cá nhân theo khung điểm quy định của Ban Tổ chức hội giảng.
2. Đối với tập thể:
- Điểm trung bình cộng của các thành viên trong đoàn tham gia dự thi là kết quả điểm đồng đội.
- Giải đồng đội được xếp theo các tiêu chí sau:
a. Số lượng giáo viên đạt giải cao.
b. Tỷ lệ giáo viên đạt giải (tính cho từng loại giải từ cao xuống).
c. Kết quả điểm đồng đội (lấy từ trên xuống).
d. Duy trì hoạt động hội giảng thường xuyên, có hiệu quả.
Điều 15. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
1. Trong quá trình tổ chức Hội giảng, các cá nhân, đơn vị tham gia hội giảng có quyền khiếu nại bằng văn bản lên Ban Tổ chức Hội giảng về kết quả đánh giá hoặc xếp giải của cá nhân, đơn vị mình khi xét thấy không hợp lý.
2. Trong trường hợp có khiếu nại về kết quả thi, Ban Tổ chức Hội giảng có trách nhiệm chỉ đạo Hội đồng Giám khảo xem xét giải quyết.
Điều 16. Tổng kết hội giảng
1. Sau khi các Tiểu ban giám khảo hoàn thành công việc đánh giá các nội dung thi, Hội đồng Giám khảo họp để thông qua kết quả đánh giá và làm biên bản gửi Trưởng ban Tổ chức Hội giảng. Biên bản cuộc họp phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, các Trưởng tiểu ban và Trưởng tiểu ban thư ký.
2. Trước khi công bố kết quả và tổng kết hội giảng, Ban Tổ chức hội giảng tổ chức họp để:
- Đánh giá toàn bộ kết quả hội giảng.
- Thống nhất về giải thưởng, phần thưởng cho các cá nhân, tập thể và các nội dung khác có liên quan.
3. Kết quả đánh giá các nội dung thi của cá nhân, tập thể được công bố công khai tại lễ tổng kết Hội giảng. Các cá nhân, tập thể đạt giải được nhận bằng khen, giấy khen, phần thưởng ngay tại lễ Tổng kết.
Điều 17. Báo cáo kết quả hội giảng
Chậm nhất là 30 ngày sau khi tổ chức Hội giảng, các trường, trung tâm dạy nghề gửi báo cáo kết quả Hội giảng cấp cơ sở về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi báo cáo kết quả Hội giảng cấp tỉnh về Tổng cục Dạy nghề.
Báo cáo gồm các nội dung chính sau:
- Nội dung, hình thức tổ chức Hội giảng.
- Các ngành, nghề, danh sách giáo viên tham gia Hội giảng.
- Đánh giá chung và kết quả Hội giảng.
- Danh sách cá nhân, đồng đội đạt giải và được khen thưởng tại Hội giảng.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 18. Quy định này áp dụng thống nhất tại hội giảng giáo viên dạy nghề các cấp.
Điều 19. Tùy theo điều kiện cụ thể của các cấp hội giảng, Ban Tổ chức hội giảng cụ thể hóa các quy định cho phù hợp nhằm đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI


Nguyễn Thị Hằng

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

******

Số: 1161/2004/QĐ-BLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Hà Nội, ngày 11 tháng  8 năm 2004

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỘI GIẢNG  GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ

------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của  Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Hội giảng giáo viên dạy nghề.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệu trưởng các trường dạy nghề, trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng có chức năng và nhiệm vụ dạy nghề, Giám đốc các trung tâm dạy nghề, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- VP TW và các Ban của Đảng,
- VP Quốc Hội,
- VP Chủ tịch nước,
- VP Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ,
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản),
- Như điều 3,
- Công báo (2 bản),

- Lưu VP, TCDN(20 bản). 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hằng

 
Quyết định có Phụ lục đính kèm. Vui lòng chọn Tải về, tải file. Doc để xem toàn văn bản
Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi