Thông tư 26/2004/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn định mức biên chế, cán bộ, giáo viên, nhân viên đối với các trường trung học thực hiện thí điểm chương trình phân ban, trung học phổ thông kỹ thuật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 26/2004/TT-BGD&ĐT

Thông tư 26/2004/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn định mức biên chế, cán bộ, giáo viên, nhân viên đối với các trường trung học thực hiện thí điểm chương trình phân ban, trung học phổ thông kỹ thuật
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:26/2004/TT-BGD&ĐTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Văn Vọng
Ngày ban hành:10/08/2004Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Định mức biên chế trường học - Ngày 10/8/2004, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 26/2004/TT-BGD&ĐT, Hướng dẫn định mức biên chế của cán bộ, giáo viên, nhân viên đối với các trường trung học phổ thông thực hiện thí điểm chương trình phân ban, trung học phổ thông kỹ thuật, có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Theo đó, biên chế cán bộ quản lý, mỗi trường có một Hiệu trưởng và một số Phó Hiệu trưởng: Trường hạng 1 có 3 Phó Hiệu trưởng, Trường hạng 2 có 2 Phó Hiệu trưởng... Biên chế giáo viên: 1 lớp được bố trí tính theo biên chế bằng 2,25 giáo viên...

Xem chi tiết Thông tư 26/2004/TT-BGD&ĐT tại đây

tải Thông tư 26/2004/TT-BGD&ĐT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 26/2004/TT-BGD&ĐT
NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ
CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH PHÂN BAN, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KỸ THUẬT

 

Căn cứ Quyết định số 243-CP ngày 28/6/1979 của Hội đồng Chính phủ về tổ chức bộ máy biên chế của các trường phổ thông; Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ; Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội; Chỉ thị số 18/2001/CT-TTg ngày 27/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách xây dựng đội ngũ nhà giáo của hệ thống giáo dục quốc dân; Quyết định số 04/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành "quy định tạm thời về mục tiêu và kế hoạch giáo dục của trường trung học phổ thông"; Quyết định số 2447/QĐ-BGD&ĐT-THPT ngày 29/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tạm thời mục tiêu kế hoạch giáo dục của trường trung học phổ thông kỹ thuật;

Theo sự thoả thuận của Bộ Nội vụ tại Công văn số 1937/BNV-TCBC ngày 02/8/2004 về việc: định mức biên chế tạm thời đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trường trung học phổ thông thực hiện thí điểm chương trình phân ban, trung học phổ thông kỹ thuật, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

 

1. Các trường trung học phổ thông được chọn triển khai thực hiện thí điểm chương trình trung học phổ thông phân ban.

2. Các trường trung học phổ thông được chọn triển khai thực hiện thí điểm chương trình trung học phổ thông kỹ thuật.

 

II. QUI ĐỊNH TẠM THỜI VỀ ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHÂN BAN,
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KỸ THUẬT CỤ THỂ NHƯ SAU:

 

1. Biên chế cán bộ quản lý:

Mỗi trường có một Hiệu trưởng và một số Phó Hiệu trưởng:

- Trường hạng 1 có 3 Phó Hiệu trưởng.

- Trường hạng 2 có 2 Phó Hiệu trưởng.

- Trường hạng 3 có 1 Phó Hiệu trưởng.

2. Biên chế giáo viên: số giáo viên làm công tác giảng dạy các môn học được xác định trong kế hoạch giáo dục ban hành tại Quyết định số 04/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/3/2002 và Quyết định số 2447/QĐ-BGD& ĐT-THPT ngày 29/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định tạm thời về mục tiêu và kế hoạch giáo dục của trường trung học phổ thông, trường trung học phổ thông kỹ thuật (kể cả công tác chủ nhiệm lớp, chủ đề tự chọn, sinh hoạt tập thể lớp, giáo dục quốc phòng và các công việc khác): 1 lớp được bố trí tính theo biên chế bằng 2,25 giáo viên.

3. Biên chế cán bộ, nhân viên làm công tác phục vụ giảng dạy:

3.1. Công tác thư viện:

Trường trung học phổ thông thực hiện thí điểm phân ban, trung học phổ thông kỹ thuật có dưới 40 lớp được bố trí 01 người; trường có từ 40 lớp trở lên được bố trí 02 người.

3.2. Công tác thiết bị, thí nghiệm:

- Trường trung học phổ thông thực hiện thí điểm phân ban, trung học phổ thông kỹ thuật hạng 1 được bố trí 02 người.

- Trường trung học phổ thông thực hiện thí điểm phân ban, trung học phổ thông kỹ thuật hạng 2 và hạng 3 được bố trí 01 người.

3.3. Công tác văn phòng (Văn thư, Thủ quỹ, Kế toán, Y tế trường học)

Trường trung học phổ thông thực hiện thí điểm phân ban, trung học phổ thông kỹ thuật được bố trí 03 người: Văn thư + thủ quỹ 01, Kế toán 01, Y tế trường học 01; trường có 40 lớp trở lên được thêm 01 cán bộ. Các nhân viên văn phòng đều phải kiêm nhiệm thêm các công việc khác của trường.

3.4. Nhân viên bảo vệ, lao công tạp vụ thực hiện hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và hướng dẫn tại Thông tư số 07/2001/TT-BTC ngày 18/1/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp phát, sử dụng quyết toán nguồn kinh phí thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

 

III. QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC
PHỔ THÔNG PHÂN BAN, TRƯỜNG TRUNG HỌC
PHỔ THÔNG KỸ THUẬT

 

1. Chế độ công tác của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng đều phải tham gia giảng dạy trên lớp theo quy định tại Thông tư số 49 TT/GD ngày 29/11/1979 của Bộ Giáo dục quy định chế độ cộng tác đối với giáo viên trường phổ thông:

- Hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần.

- Phó Hiệu trưởng dạy 4 tiết/tuần.

2. Chế độ công tác của giáo viên:

Giáo viên dạy 17 tiết/tuần; giáo viên chủ nhiệm lớp được giảm 4 tiết/tuần.

IV. QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

 

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các trường thí điểm chương trình trung học phổ thông phân ban và trường trung học phổ thông kỹ thuật được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành như đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các trường trung học phổ thông khác, được đi tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm, được đi dự các lớp tập huấn bồi dưỡng triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới bậc trung học phổ thông. Ngoài ra đối với các trường thực hiện thí điểm chương trình trung học phổ thông phân ban, trường trung học phổ thông kỹ thuật, cán bộ, giáo viên, nhân viên còn được hưởng thêm các chế độ quy định tại Thông tư Liên tịch số 81/2003/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 14/8/2003 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung, mức chi và quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2005.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường trung học phổ thông thí điểm chương trình trung học phổ thông phân ban, trung học phổ thông kỹ thuật tổ chức thực hiện sắp xếp, tuyển dụng đúng định mức biên chế và giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên theo đúng quy định tại Thông tư này.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo; được áp dụng trong thời gian thí điểm chương trình và sách giáo khoa mới ở bậc trung học phổ thông phân ban, ở trường trung học phổ thông kỹ thuật.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét, giải quyết.

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi