Quyết định 446/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 446/QĐ-TTg

Quyết định 446/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:446/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành:31/03/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Doanh nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nhà nước giữ 36% vốn điều lệ Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam
Ngày 31/03/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 446/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam, theo đó Tổng công ty này được cổ phần hóa theo hình thức bán một phần vốn Nhà nước hiện có.
Cụ thể, vốn điều lệ của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam là 1.218 tỷ đồng tương đương 121.800.000 cổ phần (mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng). Khi chuyển đổi, Nhà nước nắm giữ 43.848.000 cổ phần, chiếm 36% vốn điều lệ; cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp là 1.074.500 cổ phần, chiếm 0,88% vốn điều lệ; bán cho nhà đầu tư chiến lược: 38.976.000 cổ phần, chiếm 32%; bán đấu giá công khai: 37.901.500 cổ phần, chiếm 31,12% vốn điều lệ.
Đồng thời, tổng số lao động làm việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 271 người, trong số đó 267 người sẽ được chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần.
Sau khi được cổ phần hóa, Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành nghề mà Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 446/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
-----------
Số: 446/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
--------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM
------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyn doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”;
Xét đề nghị của Bộ Công Thương,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam với những nội dung chính sau đây:
1. Tên, địa chỉ trụ sở chính:
- Tên tiếng Việt: Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP
- Tên tiếng Anh: VIETNAM VEGETABLE OILS INDUSTRY CORPORATION
- Tên viết tắt: VOCARIMEX
- Trụ sở chính: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08.38294513.          Fax: 08.38290586
2. Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.
Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
3. Hình thức cổ phần hóa: Bán một phần vốn nhà nước hiện có tại Tổng công ty.
4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:
a) Vốn điều lệ: 1.218.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm mười tám tỷ đồng), tương đương 121.800.000 cổ phần.
b) Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:
Tổng số cổ phần: 121.800.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:
- Nhà nước nắm giữ: 43.848.000 cổ phần, chiếm 36% vốn điều lệ;
- Cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 1.074.500 cổ phần, chiếm 0,88% vốn điều lệ;
- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 38.976.000 cổ phần, chiếm 32% vốn điều lệ;
- Bán đấu giá công khai: 37.901.500 cổ phần, chiếm 31,12% vốn điều lệ.
5. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá.
6. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP là Bộ Công Thương.
7. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:
Việc bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược thực hiện theo quy định của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tiêu chí và quyết định lựa chọn nhà đầu tư chiến lược bảo đảm đúng theo quy định hiện hành.
8. Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.
9. Phương án sắp xếp lao động:
- Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 271 người;
- Tổng số lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần: 267 người.
Bộ Công Thương thực hiện chế độ đối với người lao động không chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần theo đúng chế độ Nhà nước quy định.
10. Chi phí cổ phần hóa: Bộ Công Thương phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện quá trình cổ phần hóa Tổng công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Công Thương:
- Quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định này. Chỉ đạo Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa, thực hiện chuyển Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam thành công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện bổ sung giá trị lợi thế kinh doanh (8.460.900.000 đồng) vào giá trị doanh nghiệp của Tổng công ty tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển sang công ty cổ phần và nêu rõ vấn đề này với các nhà đầu tư trong thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa.
- Cử người đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP. Trước quý I năm 2015, thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
2. Chủ tịch Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Chủ tịch Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi