Quyết định 419/QĐ-BKHĐT 2024 thành lập Ban soạn thảo và Tổ Biên tập Nghị định thay thế NĐ 01/2021/NĐ-CP

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 419/QĐ-BKHĐT

Quyết định 419/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ Biên tập Nghị định thay thế Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:419/QĐ-BKHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành:08/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Doanh nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B K HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
__________

Số: 419/QĐ-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập

Nghị định thay thế Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ

về đăng ký doanh nghiệp

_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ K HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, b sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn c Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 ca Chính phủ sửa đi, b sung một số điều của Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 89/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024;

Xét đ nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định thay thế Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

1. Thành lập Ban soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Ban soạn thảo) gồm các ông, bà có tên trong danh sách tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Thành lập Tổ biên tập Nghị định thay thế Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là T biên tập) gồm các ông, bà có tên trong danh sách tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ của Ban soạn thảo

1. Ban soạn thảo hoạt động theo các nguyên tắc sau:

a) Thảo luận tập th;

b) Bảo đảm tính minh bạch, tính khách quan và khoa học;

c) Đ cao trách nhiệm cá nhân của Trưởng Ban soạn thảo, thành viên Ban soạn thảo.

2. Ban soạn thảo có nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức việc soạn thảo và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ soạn thảo dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định);

b) Xem xét, thông qua đề cương chi tiết dự thảo Nghị định;

c) Thảo luận về nội dung của dự thảo văn bản, tờ trình, nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, t chức, cá nhân;

d) Bảo đảm các quy định của dự thảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật; bảo đảm tính khả thi của văn bản; đáp ứng yêu cầu đối mới, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

3. Trưởng Ban soạn thảo có các nhiệm vụ sau đây:

a) Chỉ đạo Tổ biên tập soạn thảo và chỉnh lý dự thảo Nghị định;

b) Tổ chức các cuộc họp và các hoạt động khác của Ban soạn thảo.

4. Phó Trưởng Ban soạn thảo có trách nhiệm thay mặt Trưởng Ban soạn thảo thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 3 Điều này trong trường hợp Trưởng Ban soạn thảo vắng mặt.

5. Thư ký Ban soạn thảo chịu trách nhiệm chuẩn bị tài liệu họp Ban soạn thảo; tham gia tổ chức họp Ban soạn thảo theo sự chỉ đạo của Trưởng Ban soạn thảo, Phó Trưởng Ban soạn thảo.

6. Thành viên Ban soạn thảo có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban soạn thảo, chịu trách nhiệm về chất lượng, tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất, tính khả thi của các nội dung được phân công trong dự thảo văn bản và tiến độ xây dựng dự thảo văn bản; trường hợp vì lý do khách quan mà không tham dự được thì phải có ý kiến góp ý bằng văn bản.

Điều 3. Nhiệm vụ của Tổ biên tập

1. Giúp Ban soạn thảo thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 Quyết định này.

2. Thực hiện một số công việc cụ th sau:

a) Hoàn thiện dự thảo Nghị định và các văn bản theo quy định; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban soạn thảo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định;

b) Chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ soạn thảo dự thảo Nghị định và các văn bản;

c) Tổ trưởng Tổ biên tập có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban soạn thảo về tình hình soạn thảo dự thảo Nghị định;

d) Thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Tổ biên tập và chịu sự phân công của Tổ trưởng Tổ biên tập.

Điều 4. Kinh phí cho công tác xây dựng dự thảo Nghị định được bố trí từ nguồn kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các nguồn hỗ trợ khác (nếu có).

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực k từ ngày ký cho đến khi Nghị định được Chính ph ban hành.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập chấm dứt hoạt động và tự giải th sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Các Thứ trưởng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Công an, Tư pháp, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);

- Các đơn vị thuộc Bộ: Tổng cục Thống kê, Viện NCQLKTTW, Cục PTDN, Cục ĐTNN, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

- Sở KH&ĐT: Hà Nội, TP.HCM;

- Lưu: VT, ĐKKD(NV)

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Dũng

 

 

Phụ lục I

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN SOẠN THẢO

Nghị định thay thế Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021

của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

(Ban hànhm theo Quyết định số 419/QĐ-BKHĐT ngày 08 tháng 4 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đu tư)

 

1. Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đu tư - Trưởng Ban soạn thảo;

2. Ông Phùng Quốc Chí, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phó Trưởng Ban soạn thảo;

3. Bà Lê Thanh Vân, Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ - Thành viên;

4. Ông Trần Nguyên Quân, Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an - Thành viên;

5. Ông Cao Đăng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp - Thành viên;

6. Ông Đào Ngọc Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính - Thành viên;

7. Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ - Thành viên;

8. Ông Tng Văn Lai, Phó Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành viên;

9. Ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ, Bảo hiểm xã hội - Thành viên;

10. Ông Nguyễn Quang Long, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Thành viên;

11. Ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Thành viên;

12. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội - Thành viên;

13. Ông Huỳnh Nhật Trường, Phó Trưởng phòng Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên;

14. Bà Phí Thị Hương Nga, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

15. Đại diện Lãnh đạo cấp Vụ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

16. Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

17. Ông Đỗ Văn Sử, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

18. Ông Nguyễn Minh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

19. Ông Nguyễn Tuấn, Phó Chánh văn phòng Văn phòng Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

20. Ông Lê Quốc Đạt, Phó Chánh thanh tra Thanh tra Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

21. Ông Nguyễn Khắc Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

22. Bà Nguyễn Hồng Vân, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ đăng ký kinh doanh, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên, Thư ký Ban soạn thảo./.

 

Phụ lục II

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ BIÊN TẬP

Nghị định thay thế Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021

của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 419/QĐ-BKHĐT ngày 08 tháng 4 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

1. Ông Nguyễn Khắc Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tổ trưởng Tổ Biên tập;

2. Bà Nguyễn Thị Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tổ phó Tổ Biên tập;

3. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chuyên viên cao cấp, Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ - Thành viên;

4. Bà Nguyễn Thu Trang, Thiếu tá, Chuyên viên Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an - Thành viên;

5. Ông Phan Vũ, Chuyên viên, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp - Thành viên;

6. Bà Lưu Thị Thái Thủy, Chuyên viên chính, Vụ Kê khai - Kế toán thuế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính - Thành viên;

7. Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ - Thành viên;

8. Bà Nghiêm Thị Liên, Chuyên viên Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành viên;

9. Bà Vũ Thị Lan Anh, Chuyên viên Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ, Bảo hiểm xã hội - Thành viên;

10. Bà Trần Mai Phương, Chuyên viên Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, y ban Chứng khoán Nhà nước - Thành viên;

11. Bà Nguyễn Thị Diệu Hồng, Trưởng phòng, Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Thành viên;

12. Ông Nguyễn Minh Tùng, Chuyên viên chính, Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội - Thành viên;

13. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chuyên viên, Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên;

14. Bà Nguyễn Thùy Dương, Thống kê viên, Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

15. Đại diện cấp Chuyên viên, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

16. Bà Nguyễn Việt Huệ, Phó Trưởng phòng phụ trách, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

17. Ông Tng Đức Long, Chuyên viên Phòng Đầu tư nước ngoài, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

18. Bà Lê Thị Vân Anh, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

19. Bà Lê Minh Thu, Chuyên viên, Văn phòng Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

20. Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Thanh tra Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

21. Trương Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Phòng Giám sát đăng ký kinh doanh, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

22. Bà Lê Thị Thu Hải, Chánh Văn phòng Văn phòng Cục, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

23. Bà Lê Thị Thúy, Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổng hp, Thông tin và Chính sách, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

24. Ông Lê Đình Trí, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ đăng ký kinh doanh, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

25. Ông Ngô Hải Nam, Nhân viên, Trung tâm hỗ trợ đăng ký kinh doanh, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

26. Bà Bùi Thị Châm, Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ đăng ký kinh doanh, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên, Thư ký Tổ biên tập./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 02/2024/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư 02/2024/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Doanh nghiệp, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi