Quyết định 3880/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố xếp loại doanh nghiệp 2012 cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------------------
Số: 3880/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2012
 CHO TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BGTVT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT;
Căn cứ Công văn số 10363/BTC-TCDN ngày 08/8/2013, Công văn số 12892/BTC-TCDN ngày 26/9/2013 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến xếp loại doanh nghiệp năm 2012;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công văn số 1962/HHVN-TC ngày 17/7/2013;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2012 cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam như sau:
- Công ty mẹ - Tổng công ty: Xếp loại C
- Tổng công ty: Xếp loại C
Điều 2. Căn cứ kết quả xếp loại doanh nghiệp của các công ty con tại phụ lục kèm theo, Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2012 cho các công ty con theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Quản lý doanh nghiệp, Tài chính; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Công;
- Bộ Tài chính;
- Tổng công ty Hàng hải VN;
- Trung tâm Tin học Bộ GTVT;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu VT, QLDN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường
 
PHỤ LỤC
KẾT QUẢ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2012 CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3880/BGTVT-QLDN ngày 29/11/2013 của Bộ GTVT)
 
 

STT
Tên doanh nghiệp
Xếp loại doanh nghiệp
I
Khối Cảng biển
 
1
Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng
A
2
Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh
A
3
Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn
A
4
Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng
A
5
Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh
A
6
Công ty TNHH MTV Cảng Nghệ Tĩnh
A
7
Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn
A
8
Công ty TNHH MTV Cảng Nha Trang
A
9
Công ty CP Cảng Đoạn Xá
A
10
Công ty TNHH MTV Cảng Khuyến Lương
B
11
Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao
B
12
Công ty TNHH MTV Cảng Năm Căn
C
II
Khối Vận tải biển
 
13
Công ty mẹ - Tổng Công ty
C
14
Công ty CP Vận tải biển VN
C
15
Công ty CP Vận tải và thuê tàu biển VN
C
16
Công ty CP Vận tải biển Vinaship
C
17
Công ty CP Vận tải dầu khí VN
C
18
Công ty CP Hàng hải Đông Đô
C
19
Công ty CP Vận tải biển Bắc
C
20
Công ty CP VTB và hợp tác lao động quốc tế
C
21
Công ty Vinashinlines
C
22
Công ty Biển Đông
C
III
Khối dịch vụ
 
23
Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam
A
24
Công ty CP Vinalines Logistics
A
25
Công ty CP Phát triển Hàng hải
A
26
Công ty LD Khai thác Container Việt Nam
B
IV
Khác (đang thực hiện đầu tư, xây dựng)
 
27
Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân
C
28
Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines
C
29
Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines-ĐĐô
C
 
Toàn Tổng công ty
C
Ghi chú:
1. Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn xếp loại A do không có chỉ tiêu xếp loại C; trong đó, chỉ tiêu 2 và chỉ tiêu 4 xếp loại A;
2. Công ty TNHH MTV Cảng Năm Căn, Công ty CP Vận tải và thuê tàu biển VN do năm 2012 có kết quả kinh doanh bị lỗ nên xếp loại C.

thuộc tính Quyết định 3880/QĐ-BGTVT

Quyết định 3880/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố xếp loại doanh nghiệp 2012 cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3880/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành:29/11/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi