Quyết định 12/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bổ sung sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam đến năm 2005

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 12/2005/QĐ-TTG
NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN
BỔ SUNG SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2005

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án bổ sung sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam đến năm 2005, như sau:

I. Chuyển thành các đơn vị thành viên hạch toán độc lập để cổ phần hoá các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc sau đây:

1. Nhà máy Thủy điện Thác Mơ.

2. Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí.

3. Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình.

4. Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa.

5. Nhà máy Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa My.

6. Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà.

7. Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại.

II. Chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc sau đây:

1. Nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức.

2. Nhà máy Điện Phú Mỹ.

III. Cổ phần hoá Nhà nước nắm giữ cổ phần mức thấp hoặc không giữ cổ phần các đơn vị sau đây:

1. Xí nghiệp Xây lắp điện (Công ty Điện lực 1).

2. Xí nghiệp Sứ thuỷ tinh cách điện (Công ty Điện lực 1).

3. Xí nghiệp Cơ điện (Công ty Điện lực 3).

4. Xí nghiệp Vật tư vận tải (Công ty Điện lực 3).

5. Trung tâm Thiết kế điện (Công ty Điện lực thành phố Hà Nội).

6. Xưởng Sửa chữa thiết bị điện (Công ty Điện lực Hải Phòng).

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam xây dựng đề án sắp xếp các doanh nghiệp nói trong Điều này báo cáo Bộ Công nghiệp quyết định theo đúng các quy định hiện hành.

 

Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm :

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt.

2. Hoàn thành Đề án xây dựng tập đoàn Điện lực Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ vào quý I năm 2005.

3. Xây dựng Đề án chuyển Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo quy định của pháp luật.

4. Xây dựng Đề án tổ chức lại 4 công ty truyền tải điện hiện có thành một Công ty truyền tải Điện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào quý IV năm 2005.

5. Xây dựng Đề án Công ty Tài chính Điện lực, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2005.

 

Điều 3. Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2005, trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế điều chỉnh giá điện theo chi phí đầu vào, giá điện đối với vùng sâu, vùng xa và thành lập Quỹ công ích điện lực.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Đề án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 12/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bổ sung sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam đến năm 2005
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 12/2005/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/01/2005 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp , Điện lực
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!