Quyết định 1057/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1057/QĐ-TTg

Quyết định 1057/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1057/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành:17/08/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Doanh nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Sắp xếp doanh nghiệp nhà nước - Ngày 17/8/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1057/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010. Theo đó, giữ nguyên như thực trạng Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ du lịch Phú Thọ. Đối với các công ty nhà nước độc lập, sẽ tiến hành: Chuyển thành công ty TNHH một thành viên; Cổ phần hóa; Chuyển thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Chuyển thành đơn vị sự nghiệp; Sáp nhập vào đơn vị khác: bao gồm 52 công ty. Các công ty thành viên của 15 tổng công ty sẽ được sắp xếp lại theo hướng chuyển thành công ty TNHH một thành viên hoặc cổ phần hóa. Các công ty mẹ trong tổng công ty và công ty theo hình thức công ty mẹ - công ty con sẽ được sắp xếp, theo đó, chuyển thành công ty THHH một thành viên 2 công ty; Thực hiện cổ phần hóa, nhà nước giữ cổ phần chi phối 15 công ty. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17/8/2007.

Xem chi tiết Quyết định 1057/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 1057/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh:

- Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung đã được phê duyệt;

- Quyết định tỷ lệ cổ phần do công ty mẹ trong các tổng công ty, công ty theo hình thức công ty mẹ - công ty con nắm giữ tại các doanh nghiệp thành viên.

2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội  và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện phương án nói trên.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,

  Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

- Văn phòng Trung ương;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển DN;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Website Chính phủ,

  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

  các Vụ: TH, KTTH, ĐP, Vụ IV;

- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b) 42.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

 

 

DANH MỤC DOANH NGHIỆP 100% VỐN  NHÀ NƯỚC

THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỰC HIỆN SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1057/QĐ-TTg

ngày 17 tháng 8  năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

 

A. GIỮ NGUYÊN NHƯ HIỆN NAY

1. Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ và Du lịch Phú Thọ.

B. SẮP XẾP CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC ĐỘC LẬP

I. Chuyển thành công ty TNHH một thành viên:

Năm 2008:

1. Công ty 17/7.

2. Công ty Quản lý khai thác và Dịch vụ thủy lợi.

Năm 2009:

1. Công ty Xổ số kiến thiết.

2. Công ty Dịch vụ cơ quan nước ngoài.

II. Thực hiện cổ phần hóa:

1. Cổ phần hóa, Nhà nước giữ cổ phần chi phối:

Năm 2008:

1. Công ty Phát triển công viên phần mềm Quang Trung.

2. Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Thủ Thiêm.

3. Công ty Quản lý công trình giao thông Sài Gòn.

4. Công ty Quản lý công trình cầu phà thành phố.

5. Công ty Công viên cây xanh.

6. Công ty Môi trường đô thị thành phố.

Năm 2009:

1. Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn.

2. Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong.

3. Công ty Chiếu sáng cộng cộng.

4. Công ty Quản lý kinh doanh nhà.

5. Công ty Thoát nước đô thị.

6. Công ty Công trình công cộng Quận 1.

7. Công ty Quản lý và Phát triển nhà Quận 2.

8. Công ty Dịch vụ công ích Quận 3.

9. Công ty Dịch vụ công ích Quận 4.

10. Công ty Công trình giao thông công chính Quận 5.

11. Công ty Dịch vụ công ích Quận 6.

12. Công ty Dịch vụ công ích Quận 7.

13. Xí nghiệp Dịch vụ công ích Quận 8.

14. Công ty Quản lý và Phát triển đô thị Quận 9.

15. Công ty Dịch vụ đô thị và Quản lý nhà Quận 10.

16. Công ty Dịch vụ công ích Quận 11.

17. Công ty Dịch vụ và Phát triển đô thị Quận 12.

18. Công ty Dịch vụ giao thông đô thị Quận Tân Bình.

19. Công ty Công trình đô thị Quận Phú Nhuận.

20. Công ty Dịch vụ công ích Quận Gò Vấp.

21. Công ty Dịch vụ công ích Quận Bình Thạch.

22. Công ty Công trình Giao thông đô thị và Quản lý nhà Thủ Đức.

23. Công ty Dịch vụ công ích Nhà Bè.

24. Công ty Dịch vụ công ích Hóc Môn.

25. Công ty Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh.

26. Công ty Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ.

27. Công ty Dịch vụ công ích huyện Củ Chi.

2. Cổ phần hóa, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối:

Năm 2007:

1. Trung tâm Dịch vụ thẩm định giá và Bán đấu giá tài sản.

2. Công ty Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (Suleco).

Năm 2008:

1. Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ khoa học kỹ thuật.

2. Công ty Chế biến thực phẩm Hùng Vương.

3. Công ty Phát triển khu công nghệ cao.

4. Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh niên xung phong.

5. Công ty Sản xuất Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu Thanh niên xung phong (Vyc).

6. Công ty Khai thác chế biến nông lâm sản trồng rừng (Vyfaco).

III. Chuyển thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên (Năm 2007)

Công ty kiểm toán và dịch vụ AISC.

IV. Chuyển thành đơn vị sự nghiệp:

1. Công ty Tổ chức biểu diễn (Năm 2007).

2. Thảo cầm viên Sài Gòn (Năm 2008).

V. Sáp nhập vào đơn vị khác (Năm 2008):

1. Công ty Quản lý nhà Quận 1.

2. Công ty Quản lý và Phát triển nhà Quận 5.

C. SẮP XẾP CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA CÁC TỔNG CÔNG TY

I. Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn

1. Chuyển thành công ty TNHH một thành viên:

- Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn (Năm 2007).

2. Cổ phần hóa:

- Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu (Năm 2008).

- Công ty Vật phẩm văn hóa (Vafaco) (Năm 2008).

- Công ty Xuất nhập khẩu ngành in (Năm 2008).

II. Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

1. Chuyển thành công ty TNHH một thành viên:

- Công ty Bò sữa (Năm 2007).

- Công ty Cây trồng thành phố (Năm 2007).

- Công ty Giống cây trồng thành phố (Năm 2008).

2. Cổ phần hóa:

- Công ty TNHH một thành viên Bảo vệ thực vật Sài Gòn (Năm 2007).

- Công ty Lâm nghiệp Sài Gòn (Năm 2007).

- Công ty Chế biến thủy sản Việt Phú (Năm 2007).

- Công ty Xuất nhập khẩu nông lâm hải sản (Agrimexco) (Năm 2007).

- Công ty Đầu tư hạ tầng Sài Gòn (Năm 2007).

3.  Thực hiện bán doanh nghiệp:

Xí nghiệp Khai thác chế biến dịch vụ Thủy sản (Năm 2007).

III. Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn

1. Cổ phần hóa:

- Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông (Năm 2007).

- Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé (Năm 2007).

- Công ty TNHH một thành viên Cảng sông thành phố (Năm 2007).

- Công ty TNHH một thành viên Xe khách Sài Gòn (Năm 2008).

- Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu An Phú (Năm 2007).

IV. Tổng công ty Bến Thành

Cổ phần hóa:

- Công ty Phát triển và Dịch vụ nhà Quận 1 (Năm 2007).

- Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ du lịch Bến Thành (Năm 2007).

V. Tổng công ty Liksin

Cổ phần hóa:

- Xí nghiệp Bao bì Liksin (Năm 2008).

- Xí nghiệp Bao bì giấy Liksin (Năm 2008).

- Công ty Hóa chất (Năm 2007).

- Nhà máy Bao bì Liksin Phương Bắc (Năm 2008).

VI. Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn

Cổ phần hóa:

- Xí nghiệp Cấp nước Trung An (Năm 2008).

- Chi nhánh Cấp nước Tân Hòa (Năm 2008).

- Công ty TNHH một thành viên khai thác xử lý nước ngầm (Năm 2008).

- Công ty Tư vấn xây dựng công trình giao thông công chính (Năm 2007).

- Công ty Công trình giao thông công chính (Năm 2007).

VII. Tổng công ty Du lịch Sài Gòn

1. Cổ phần hóa (Năm 2008):

Công ty Dịch vụ du lịch Thủ Đức.

2. Chuyển thành đơn vị sự nghiệp (Năm 2007).

Công ty Công viên lịch sử văn hóa dân tộc.

VIII. Tổng công ty Thương mại Sài Gòn

Cổ phần hóa:

- Công ty TNHH một thành viên Kỹ nghệ súc sản Vissan (Năm 2008).

- Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải (Cofidec) (Năm 2008).

IX. Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn

1. Cổ phần hóa:

Công ty Cao su Thống Nhất (Năm 2008).

2. Thực hiện bán doanh nghiệp:

Công ty Điện tử tin học Sài Gòn (Năm 2008).

X. Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn

1. Cổ phần hóa:

Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Bình Minh (Năm 2008).

2. Thực hiện bán doanh nghiệp:

- Công ty Gạch trang trí Thanh Danh (Năm 2008).

- Công ty Xây dựng số 2 (Năm 2008).

- Công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Năm 2008).

XI. Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn

Cổ phần hóa:

- Công ty Xây dựng thương mại Sài Gòn 5 (Năm 2007).

- Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh (Năm 2008).

- Công ty Xuất nhập khẩu đầu tư và Xây dựng Gò Vấp (Năm 2008).

- Công ty TNHH một thành viên Phát triển và Kinh doanh nhà (Năm 2008).

XII. Công ty Phát triển khu công nghiệp Sài Gòn

Cổ phần hóa:

- Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Gia Định (Năm 2008).

- Công ty Thái Dương (Năm 2007).

XIII. Công ty Dệt may Gia Định

Cổ phần hóa:

Công ty Dệt Sài Gòn (Năm 2007).

XIV. Công ty Cholimex

Cổ phần hóa:

Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (Năm 2009).

XV. Công ty Dược thành phố

Cổ phần hóa:

- Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm và sinh học y tế (Mebifar) (Năm 2008).

- Công ty Roussel Việt Nam (Năm 2008).

D. SẮP XẾP CÁC CÔNG TY MẸ TRONG TỔNG CÔNG TY VÀ CÔNG TY THEO HÌNH THỨC CÔNG TY MẸ-CÔNG TY CON

I. Chuyển thành công ty TNHH một thành viên:

1. Năm 2008:

Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn.

2. Năm 2009:

Tổng công ty Liksin.

II. Thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước giữ cổ phần chi phối:

1. Năm 2008:

- Tổng công ty Bến Thành.

- Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.

- Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn.

- Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

- Công ty Dệt may Gia Định.

- Công ty Phát triển khu công nghiệp Tân Thuận.

- Công ty Vàng Bạc đá quí Sài Gòn SJC.

- Công ty Phát triển khu công nghiệp Sài Gòn.

- Công ty Cholimex.

2. Năm 2009:

- Tổng công ty Du lịch Sài Gòn.

- Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn.

- Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn.

- Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn.

- Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.

- Công ty Dược thành phố./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi