Quyết định 07/2006/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức là doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên trang điện tử của Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 07/2006/QĐ-VPCP

Quyết định 07/2006/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức là doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên trang điện tử của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:07/2006/QĐ-VPCPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành:18/08/2006Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 07/2006/QĐ-VPCP

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 07/2006/QĐ-VPCP
NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2006 VỀ VIỆC TỔ CHỨC TIẾP NHẬN
NHỮNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VÀ
DOANH NGHIỆP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO QUY ĐỊNH TẠI
QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2006/QĐ-TTg NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2006 CỦA
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Căn cứ Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

Căn cứ Quyết định số 250/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet;

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp phản ánh những vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính và các kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý theo quy định tại Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Tổ chức việc tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ trên Trang tin điện tử của Chính phủ với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp nhận phản ánh về những vướng mắc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính được quy định tại các văn bản của các cơ quan hành chính Nhà nước, người có thẩm quyền.

2. Tiếp nhận phản ánh của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về sự chậm trễ trong thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền, những thủ tục hành chính do cơ quan quản lý, cán bộ, công chức nhà nước các cấp đã tủy tiện đặt thêm gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức và hạn chế hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

3. Tiếp nhận những kiến nghị về việc sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp với thực tiễn, gây cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân.

 

Điều 2. Trách nhiệm của Trang tin điện tử của Chính phủ

1. Phối hợp với Vụ cải cách hành chính tổ chức việc tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 1 Quyết định này trên trang tin điện tử của Chính phủ.

2. Tập hợp phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nêu tại Điều 1; kịp thời chuyển những phản ánh, kiến nghị này tới vụ Cải cách hành chính.

3. Phối hợp với vụ Cải cách hành chính định kỳ thông tin về kết quả và tình hình xử lý những vướng mắc và kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính nêu tại Điều 1.

 

Điều 3. Trách nhiệm của vụ Cải cách hành chính

1. Tiếp nhận thông qua Trang tin điện tử của Chính phủ những phản ánh và kiến gnhị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 quyết định này.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng trong Văn phòng Chính phủ xem xét, xử lý những vướng mắc và kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006.

3. Kịp thời thông tin cho Trang tin điện tử của Chính phủ về kết quả và tình hình xử lý những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 quyết định này.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Tổng biên tập Trang tin điện tử của Chính phủ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm

Đoàn Mạnh Giao

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú

văn bản TIẾNG ANH

Bản dịch tham khảo
download Decision 07/2006/QD-VPCP DOC(Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi