Quyết định 120/QĐ-ĐTĐL nhà máy điện tham gia thị trường điện trong năm 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 120/QĐ-ĐTĐL

Quyết định 120/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Danh sách nhà máy điện tham gia thị trường điện trong năm 2021
Cơ quan ban hành: Cục Điều tiết điện lựcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:120/QĐ-ĐTĐLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành:31/12/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Điện lực

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh sách nhà máy điện tham gia thị trường điện năm 2021

Ngày 31/12/2020, Cục Điều tiết điện lực ra Quyết định 120/QĐ-ĐTĐL về việc ban hành Danh sách nhà máy điện tham gia thị trường điện trong năm 2021.

Theo đó, Cục Điều tiết điện lực ban hành Danh sách nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện năm 2021. Cụ thể, bao gồm 70 nhà máy thủy điện và 27 nhà máy nhiệt điện. Các nhà máy nhiệt điện gồm có: An Khánh, Cẩm Phả, Cao Ngạn, Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Duyên Hải 3 MR, Hải Phòng, Mạo Khê, Mông Dương 1, Na Dương, Phả Lại 1, Phả Lại 2, Quảng Ninh, Sơn Động, Uông Bí MR, Vĩnh Tân 2, Vũng Áng 1…

Các nhà máy thủy điện bao gồm nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết trên 01 tuần, có hồ chứa điều tiết từ 02 ngày đến 01 tuần và có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày. Cụ thể, các nhà máy thủy điện bao gồm: A Vương, An Khê, Bản Vẽ, Bắc Bình, Bình Điền, Cửa Đạt, Đa Mi, Đa Nhim, Đại Ninh, Hàm Thuận, A Lưới, Bắc Hà, Sông Ba Hạ, Hương Sơn, Trung Sơn, Bắc Mê, Chi Khê, Khe Bố, Nậm Mức…

Xem chi tiết Quyết định 120/QĐ-ĐTĐL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

_________

Số: 120/QĐ-ĐTĐL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

                                                           

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành danh sách nhà máy điện tham gia thị trường điện trong năm 2021

______________

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

 

Căn cứ Quyết định số 3771/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực;

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện;

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thị trường điện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh sách nhà máy điện tham gia thị trường điện trong năm 2021 tại Phụ lục I và Phụ lục II của Quyết định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng phục vụ vận hành thị trường điện, giấy phép hoạt động điện lực, hợp đồng mua bán điện với giá hợp đồng còn hiệu lực để tham gia thị trường điện theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện và Thông tư số 24/2019/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

2. Các nhà máy điện có tên trong Phụ lục III Quyết định này khẩn trương hoàn thiện các điều kiện theo quy định để trực tiếp tham gia thị trường điện trong năm 2021. Các nhà máy điện khác (dự kiến vận hành thương mại trong năm 2021) được xem xét bổ sung vào Phụ lục III Quyết định này khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

2. Chánh Văn phòng Cục, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và Đào tạo, các Trưởng phòng thuộc Cục Điều tiết điện lực, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Giám đốc Công ty Mua bán điện, Giám đốc các đơn vị phát điện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Khoản 2 Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Đặng Hoàng An (để b/c);

- Các Phó Cục trưởng;

- Lưu: VT, PC, TTĐ.

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn

 

Phụ lục I

DANH SÁCH NHÀ MÁY ĐIỆN TRỰC TIẾP THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN TRONG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-ĐTĐL ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực)

 

TT

Nhà máy điện

Công ty phát điện

Ghi chú

 

Tên nhà máy điện

Phân loại

Công suất (MW)

 

I

CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

 

 

1

An Khánh

ND Than

120

Công ty CP Nhiệt điện An Khánh

 

 

2

Cẩm Phả

ND Than

670

Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả

 

 

3

Cao Ngạn

ND Than

115

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn

 

 

4

Duyên Hải 1

ND Than

1245

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

 

 

5

Duyên Hải 3

ND Than

1245

 

6

Duyên Hải 3 MR

ND Than

688

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

 

7

Hải Phòng

ND Than

1200

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng

 

 

8

Mạo Khê

ND Than

440

Công ty Nhiệt điện Đông Triều

 

 

9

Mông Dương 1

NĐThan

1080

Công ty Nhiệt điện Mông Dương

 

 

10

Na Dương

ND Than

111.2

Công ty Nhiệt điện Na Dương

 

 

11

Nghi Sơn 1

NĐ Than

600

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn

 

 

12

Phả Lại 1

ND Than

440

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại

 

 

 

 

13

Phả Lại 2

ND Than

600

 

14

Quảng Ninh

ND Than

1200

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

 

 

15

Sơn Động

ND Than

220

Công ty Nhiệt điện Sơn Động

 

 

16

Uông Bí MR

ND Than

630

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

 

 

17

Vĩnh Tân 2

ND Than

1245.6

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân

 

 

18

Vũng Áng 1

ND Than

1200

Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh

 

 

19

Nhơn Trạch 1

Tuabin khí

450

Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch

 

 

20

Nhơn Trạch 2

Tuabin khí

750

Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

 

 

21

Phú Mỹ 1

Tuabin khí

1059

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

 

 

22

Phú Mỹ 2.1

Tuabin khí

948

 

 

23

Phú Mỹ 4

Tuabin khí

468

 

 

24

Thái Bình 1

NĐThan

600

Công ty Nhiệt điện Thái Bình

 

 

25

Thăng Long

NĐ Than

620

Công ty CP nhiệt điện Thăng Long

 

 

26

Vĩnh Tân 4

NĐ Than

1200

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

 

27

Vĩnh Tân 4 MR

NĐ Than

600

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

 

II

CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

 

 

II.l

CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN CÓ HỒ CHỨA ĐIỀU TIẾT TRÊN 01 TUẦN

 

 

28

A Vương

Thủy điện

210

Công ty CP Thủy điện A Vương

 

 

29

An Khê

Thủy điện

160

Công ty Thủy điện An Khê - Kanak

 

 

30

Bản Vẽ

Thủy điện

320

Công ty Thủy điện Bản Vẽ

 

31

Bắc Bình

Thủy điện

34

Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam

 

32

Bình Điền

Thủy điện

44

Công ty CP Thủy điện Bình Điền

 

 

33

Buôn Kuôp

Thủy điện

280

Công ty Thủy điện Buôn Kuôp

Các nhà máy thủy điện trên cùng bậc thang

 

34

BuônTua Srah

Thủy điện

86

 

35

Srêpok 3

Thủy điện

220

 

36

Cửa Đạt

Thủy điện

97

Công ty CP Thủy điện Cửa Đạt

 

 

37

Đa Mi

Thủy điện

175

Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

 

 

38

Đa Nhim

Thủy điện

200

Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

 

39

Đại Ninh

Thủy điện

300

Công ty Thủy điện Đại Ninh

 

40

Hàm Thuận

Thủy điện

300

Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

 

 

41

Đak Mi 4

Thủy điện

208

Công ty CP Thủy điện Đăk Mi

Đak Mi 4 (4A, 4B và 4C)

 

42

Đăk Re

Thủy điện

60

Công ty CP Thủy điện Đăk Re

 

 

43

ĐakĐrinh

Thủy điện

125

Công ty CP Thủy điện Đakđrinh

 

 

44

Dakr’Tih

Thủy điện

144

Công ty CP Thủy điện Dakr’tih

 

 

45

Dam’Bri

Thủy điện

75

Công ty CP Thủy điện miền Nam

 

 

46

Đồng Nai 2

Thủy điện

70

Công ty CP Thủy điện Trung Nam

 

 

47

Đồng Nai 3

Thủy điện

180

Công ty Thủy điện Đồng Nai

Các nhà máy thủy điện trên cùng bậc thang

 

48

Đồng Nai 4

Thủy điện

340

Công ty Thủy điện Đồng Nai

 

49

Hủa Na

Thủy điện

180

Công ty CP Thủy điện Hủa Na

 

 

50

Hương Điền

Thủy điện

81

Công ty CP Đầu tư Hương Điền

 

 

51

Kanak

Thủy điện

13

Công ty Thủy điện An Khê - Kanak

 

 

52

Krông H’năng

Thủy điện

64

Công ty CP Sông Ba

 

 

53

Nậm Chiến 1

Thủy điện

200

Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến

Các nhà máy thủy điện trên cùng bậc thang

 

54

Nậm Chiến 2

Thủy điện

32

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc

 

55

Quảng Trị

Thủy điện

64

Công ty Thủy điện Quảng Trị

 

 

56

Sông Bung 2

Thủy điện

100

Công ty CP Thủy điện Sông Bung

 

 

57

Sông Bung 4

Thủy điện

156

Công ty CP Thủy điện Sông Bung

 

 

58

Sông Côn 2

Thủy điện

63

Công ty CP Thủy điện Geruco Sông Côn

 

 

59

Sông Hinh

Thủy điện

70

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

 

 

60

Sông Tranh 2

Thủy điện

190

Công ty Thủy điện Sông Tranh

 

 

61

Thác Bà

Thủy điện

120

Công ty CP Thủy điện Thác Bà

 

 

62

Thác Mơ

Thủy điện

150

Công ty CP Thủy điện Thác Mơ

 

 

63

Vĩnh Sơn

Thủy điện

66

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

 

 

II.2

CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN CÓ HỒ CHỨA ĐIỀU TIẾT TỪ 02 NGÀY ĐẾN 01 TUẦN

 

 

64

A Lưới

Thủy điện

170

Công ty CP Thủy điện Miền Trung

 

 

65

Bắc Hà

Thủy điện

90

Công ty CP Thủy điện Bắc Hà

 

 

66

Sông Ba Hạ

Thủy điện

220

Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ

 

 

67

Hương Sơn *

Thủy điện

33

Công ty CP Thủy điện Hương Sơn

 

 

68

Trung Sơn

Thủy điện

260

Công ty Thủy điện Trung Sơn

 

 

II.3

CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN CÓ HỒ CHỨA ĐIỀU TIẾT DƯỚI 02 NGÀY

 

 

69

Bá Thước 1

Thủy điện

60

Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa

 

 

70

Bá Thước 2

Thủy điện

80

 

 

71

Bắc Mê

Thủy điện

45.5

Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng

 

 

72

Chi Khê

Thủy điện

41

Công ty Cổ phần năng lượng Agrita - Nghệ Tĩnh

 

 

73

Đa Dâng 2

Thủy điện

34

Công ty CP Thủy điện miền Nam

 

 

74

Đak Mi 3

Thủy điện

63

Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam

 

 

75

Đồng Nai 5

Thủy điện

150

Công ty CP Thủy điện Đồng Nai 5

 

 

76

Khe Bố

Thủy điện

100

Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam

 

 

77

Nậm Mức

Thủy điện

44

Công ty CP Thủy điện Nậm Mức

 

 

78

Nậm Na 2

Thủy điện

66

Công ty CP Năng lượng Nậm Na 2

 

 

79

Nậm Na 3

Thủy điện

84

Công ty CP Năng lượng Nậm Na 3

 

 

80

Nậm Toóng

Thủy điện

34

Công ty TNHH MTV Thủy điện Sa Pa

 

 

81

Ngòi Phát

Thủy điện

84

Công ty CP Đầu tư & Phát triển Điện miền Bắc 2

(Ngòi Phát & Ngòi Phát MR)

 

82

Nho Quế 1

Thủy điện

32

Công ty CP Thủy điện Nho Quế 1

 

 

83

Nho Quế 2

Thủy điện

48

Công ty CP đầu tư và phát triển điện Nho Quế

 

 

84

Nho Quế 3

Thủy điện

110

Công ty CP Thủy điện Nho Quế 3

 

 

85

Sông Bạc

Thủy điện

42

Công ty CP Thủy điện Sông Bạc

 

 

86

Sông Bung 4A

Thủy điện

49

Công ty CP Phú Thạnh Mỹ

 

 

87

Sông Bung 5

Thủy điện

57

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1

 

 

88

Sông Giang 2 *

Thủy điện

37

Công ty CP khai thác thủy điện Sông Giang

 

 

89

Sông Tranh 3

Thủy điện

62

Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 3

 

 

90

Srêpok 4

Thủy điện

80

Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Đại Hải

 

 

91

Srêpok 4A

Thủy điện

64

Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn

 

 

92

Srok Phu Miêng

Thủy điện

51

Công ty CP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

 

 

93

Sử Pán 2

Thủy điện

34

Công ty CP Thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên

 

 

94

Thái An

Thủy điện

82

Công ty CP Thủy điện Thái An

 

 

95

Thuận Hòa

Thủy điện

42

Công ty CP Thủy điện Thuận Hòa Hà Giang

 

 

96

Tà Thàng

Thủy điện

60

Công ty CP Điện Vietracimex Lào Cai

 

 

97

Văn Chấn

Thủy điện

57

Công ty CP Thủy điện Văn Chấn

 

 
               

 

Ghi chú: (*) Các NMĐ dự kiến gián tiếp tham gia TTĐ sau khi cụm nhà máy thủy điện chính thức vận hành thương mại và được áp dụng biểu giá chi phí tránh được.

 

Phụ lục II

DANH SÁCH NHÀ MÁY ĐIỆN GIÁN TIẾP THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN TRONG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-ĐTĐL ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực)

 

TT

Nhà máy điện

Công ty phát điện

Ghi chú

Tên nhà máy

Phân loại

Công suất (MW)

1

NHÀ MÁY ĐIỆN ĐA MỤC TIÊU VÀ PHỐI HỢP VẬN HÀNH VỚI NMĐ ĐA MỤC TIÊU

 

1

Hoà Bình

Thủy điện

1920

Công ty Thủy điện Hoà Bình

Nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh (SMHP)

2

Ialy

Thủy điện

720

Công ty Thủy điện Ialy

3

Lai Châu

Thủy điện

1200

Công ty Thủy điện Sơn La

4

Sơn La

Thủy điện

2400

Công ty Thủy điện Sơn La

5

Trị An

Thủy điện

400

Công ty Thủy điện Trị An

6

Tuyên Quang

Thủy điện

342

Công ty Thủy điện Tuyên Quang

7

Bản Chát

Thủy điện

220

Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát

Nhà máy điện phối hợp vận hành với SMHP

8

Huội Quảng

Thủy điện

520

9

Pleikrông

Thủy điện

100

Công ty Thủy điện Ialy

10

Sê San 3

Thủy điện

260

11

Sê San 4

Thủy điện

360

Công ty Phát triển Thủy điện Sê San

12

Chiêm Hóa

Thủy điện

48

Công ty CP Đầu tư XD và TM quốc tế

Trên cùng bậc thang với SMHP và các nhà máy điện phối hợp vận hành với SMHP

13

Sê San 3A

Thủy điện

108

Công ty CP ĐT và PT điện SêSan 3 A

14

Sê San 4A

Thủy điện

63

Công ty CP Thủy điện Sê San 4A

II

NHÀ MÁY ĐIỆN BOT

 

15

Cần Đơn

Thủy điện

78

Công ty CP Thủy điện Cần Đơn

 

16

Duyên Hải 2

ND Than

1200

Công ty TNHH Janakuasa Việt Nam

Dự kiến đóng điện trong năm

2021

17

Hải Dương 1

ND Than

1200

Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương

 

18

Mông Dương 2

ND Than

1200

Công ty TNHH Điện lực AES - TKV

 

19

Phú Mỹ 2.2

Tuabin khí

720

Công ty TNHH Năng Lượng Mê Kông

 

20

Phú Mỹ 3

Tuabin khí

720

Công ty TNHH BOT Phú Mỹ 3

 

21

Vĩnh Tân 1

ND Than

1200

Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1

 

III

NHÀ MÁY ĐIỆN THUỘC KHU CÔNG NGHIỆP BÁN ĐIỆN NĂNG DƯ

 

22

Formosa Hà Tĩnh

ND than

676

Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

 

23

Formosa Đồng Nai

ND than

450

Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa

 

IV

NHÀ MÁY NHẬP KHẨU NƯỚC NGOÀI

 

24

Xekaman 1

Thủy điện

290

Công ty TNHH điện Xekaman 1

 

25

Xekaman 3

Thủy điện

250

Công ty Cổ phần Điện Việt - Lào

 

26

Xekaman Xanxay

Thủy điện

32

Công ty TNHH điện Xekaman 1

 

 

Ghi chú: Ngoài các nhà máy điện trong bảng trên, danh sách các nhà máy phát điện gián tiếp tham gia thị trường điện năm 2021 còn bao gồm các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ, các nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo không phải thủy điện.

 

Phụ lục III

DANH SÁCH NHÀ MÁY ĐIỆN DỰ KIẾN TRỰC TIẾP THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN TRONG NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-ĐTĐL ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực)

 

TT

Nhà máy điện

Công ty phát điện

Ghi chú

Tên nhà máy

Phân loại

Công suất (MW)

1

Cà Mau 1

Tuabin khí

750

Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau

 

2

Cà Mau 2

Tuabin khí

750

 

3

Đăk Mi 2 *

Thủy điện

147

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô

 

4

Hồi Xuân *

Thủy điện

102

Công ty CP đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân

 

5

Long Tạo *

Thủy điện

44

Công ty CP Thủy điện Long Tạo Điện Biên

 

6

Nậm Củm 4 *

Thủy điện

54

Công ty CP Thủy điện Nậm Củm

 

7

Pắc Ma *

Thủy điện

140

Công ty CP Thủy điện Pắc Ma

 

8

Sông Hậu 1 *

NĐ Than

1200

Ban QLDA Điện lực dầu khí Sông Hậu 1

 

9

Sông Lô 6 *

Thủy điện

48

Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang

 

10

Sông Tranh 4 *

Thủy điện

48

Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 4

 

11

Thác Mơ MR

Thủy điện

75

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

12

Thượng KonTum *

Thủy điện

220

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

 

 

Ghi chú:(*) Các NMĐ dự kiến vào vận hành và phát điện thương mại trong năm 2021.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi