Số 36.2013 (647) ngày 24/09/2013

SỐ 36 (647) - THÁNG 09/2013

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

1

859/QĐ-BXD

Quyết định 859/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực nhà ở

 

* Điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

2

54/2013/QĐ-TTg

Quyết định 54/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Kho bạc Nhà nước

 

* Lương cán bộ Kho bạc không vượt quá 1,8 lần mức quy định chung

Trang 2

3

129/2013/TT-BTC

Thông tư 129/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế

 

* Chi soạn thảo tối đa 8 triệu đồng/dự thảo điều ước quốc tế mới

Trang 2

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

4

2341/QĐ-BTC

Quyết định 2341/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử

 

* Từ 1/11, sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử

Trang 3

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

5

3569/QĐ-BYT

Quyết định 3569/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

 

* Bộ Y tế ban hành 9 thủ tục hành chính mới

Trang 3

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

6

3982/QĐ-BGDĐT

Quyết định 3982/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đề án "Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công"

 

* Đo lường sự hài lòng của người dân đối với giáo dục công

Trang 3

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

7

13/2013/TT-BTP

Thông tư 13/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp về quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc cục thi hành án dân sự và chi cục thi hành án dân sự

 

* Tiêu chuẩn chức danh Chi cục trưởng Chi cục THADS

Trang 4

CÔNG NGHIỆP

 

CÔNG NGHIỆP

 

8

1621/QĐ-TTg

Quyết định 1621/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030"

 

* Đến 2020, xây dựng thêm nhiều nhà máy dược

Trang 4

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

9

19/CT-TTg

Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi và tăng cường biện pháp bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế

 

* Xây dựng Thông tư hướng dẫn tìm gia đình thay thế cho trẻ em khuyết tật

Trang 4

10

106/2013/NĐ-CP

Nghị định 106/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân...

 

* Bỏ ghi tên cha, mẹ trên Chứng minh nhân dân

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 08/2013, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS08/2013 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Đất đai-Nhà ở:


ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG NHÀ Ở THƯƠNG MẠI

Ngày 13/09/2013, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 859/QĐ-BXD công bố 02 thủ tục hành chính mới về “điều chỉnh cơ cấu căn hộ nhà ở thương mại hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ”.

Trong đó, đáng chú ý là quy định về điều kiện chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang công trình dịch vụ, cụ thể: Chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị được chuyển đổi các khối nhà chung cư và nhà ở thương mại thấp tầng sang làm công trình dịch vụ phải đảm bảo phù hợp với quyết định phê duyệt cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại của Chủ tịch UBND cấp tỉnh và theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn tối thiểu; thực hiện việc quản lý, khai thác, sử dụng công trình sau khi đầu tư xây dựng theo đúng quy định do cơ quan có thẩm quyền ban hành… Trường hợp các dự án đã nộp
 

 

hoặc được khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư dự án phải nộp cho Nhà nước trên cơ sở tính toán lại tiền sử dụng đất của dự án sau khi đã điều chỉnh.

Cũng theo Quyết định này, việc chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ chỉ được thực hiện với các hạng mục công trình xây dựng và căn hộ (kể cả cao tầng và thấp tầng) mà chủ đầu tư chưa ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán với khách hàng. Trường hợp đã ký các hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán với khách hàng thì trước khi chuyển đổi mục đích sử dụng phải được sự đồng ý của tất cả các khách hàng đã ký hợp đồng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:


LƯƠNG CÁN BỘ KHO BẠC
KHÔNG VƯỢT QUÁ 1,8 LẦN MỨC QUY ĐỊNH CHUNG

Ngày 19/09/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 54/2013/QĐ-TTg về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Kho bạc Nhà nước.

Theo Quyết định này, các nội dung chi của Kho bạc Nhà nước được thực hiện theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành. Trong đó, so với mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định, mức chi tiền lương, tiền công đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bình quân toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước áp dụng không vượt quá 1,8 lần và mức chi bổ sung thu nhập từ kinh phí tăng thu tiết kiệm chi cũng không được vượt quá 0,2 lần; tiền lương tăng thêm và bổ sung thu nhập không bao gồm phụ cấp công vụ, phụ cấp làm đêm và làm thêm giờ; việc phân phối tiền lương, tiền công theo kết quả chất lượng hoàn thành công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo nguyên tắc công bằng, hợp lý, gắn

 

tiền lương với hiệu quả công việc và phải được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Quyết định cũng chỉ rõ, biên chế và lao động của hệ thống Kho bạc Nhà nước từ năm 2014 sẽ ổn định theo chỉ tiêu biên chế và lao động đã được cấp thẩm quyền giao đến ngày 31/05/2013. Trong trường hợp Thủ tướng giao thêm nhiệm vụ mới hoặc Nhà nước có quyết định chia tách địa giới hành chính phải thành lập bổ sung Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng bổ sung biên chế cho Kho bạc Nhà nước. Ngoài số biên chế và lao động được giao, Kho bạc Nhà nước được hợp đồng thuê khoán công việc và hợp đồng lao động theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.


CHI SOẠN THẢO TỐI ĐA
8 TRIỆU ĐỒNG/DỰ THẢO ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ MỚI

Đây là hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 129/2013/TT-BTC ngày 18/09/2013 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế.

Thông tư này quy định chi tiết hoạt động, nội dung chi và mức chi cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế; trong đó, các chế độ, mức chi có tính chất đặc thù được quy định cụ thể như sau: Chi tối đa cho soạn thảo đề cương chi tiết đối với điều ước quốc tế soạn thảo mới là 3 triệu đồng/đề cương; với điều ước quốc tế sửa đổi, bổ sung và thỏa thuận quốc tế soạn thảo mới là 2,5 triệu đồng/đề cương; chi tối đa cho soạn thảo dự thảo điều ước quốc tế mới là 8 triệu đồng/dự thảo; với dự thảo điều ước quốc tế sửa đổi, bổ sung và dự thảo thỏa thuận quốc tế là 5 triệu đồng/dự thảo...

Ngoài ra, đối với các cá nhân tham gia cuộc họp lấy ý kiến về dự thảo điều ước
 

 

quốc tế và thỏa thuận quốc tế; hội thảo về kế hoạch đàm phán, ký, phê chuẩn, phê duyệt, gia nhập điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; thẩm định điều ước quốc tế..., mức chi cho người chủ trì cuộc họp là 150.000 đồng/người/buổi, cho các thành viên tham dự là 100.000 đồng/người/buổi; đối với các thành viên tham dự có ý kiến tham luận bằng văn bản, chi tối đa 500.000 đồng/văn bản...

Cũng theo Thông tư này, kinh phí cho công tác điều ước quốc tế, công tác thỏa thuận quốc tế thuộc nhiệm vụ của cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi hoạt động thường xuyên của các cơ quan được giao trách nhiệm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2013 thay thế Thông tư số 65/2008/TT-BTC ngày 21/07/2008.

 

Ü Xuất nhập khẩu:


TỪ 1/11, SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG
TRONG THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

Đây là nội dung được quy định tại Quyết định số 2341/QĐ-BTC ngày 18/09/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử.

Cụ thể, từ ngày 01/11/2013, người khai hải quan thực hiện sử dụng chữ ký số đã đăng ký với cơ quan hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo quy định của pháp luật.

Chữ ký số sử dụng trong thủ tục hải quan điện tử của người khai hải quan là chữ ký số công cộng đã được cơ quan Hải quan xác nhận tương thích với Hệ thống
 

 

xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Việc sử dụng chữ ký số và giá trị pháp lý của chữ ký số thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Trước khi sử dụng chữ ký số để thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan phải đăng ký chữ ký số với cơ quan Hải quan thông qua Cổng thông tin điện tử Hải quan. Các nội dung đăng ký gồm: Tên, mã số thuế của cơ quan, tổ chức xuất khẩu, nhập khẩu hoặc đại lý làm thủ tục hải quan; họ và tên, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, chức danh (nếu có) của người được cấp chứng thư số; số nhận dạng chữ ký số; thời hạn hiệu lực của chữ ký số…
 

Ü Y tế-Sức khỏe:


BỘ Y TẾ BAN HÀNH 9 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

Ngày 19/09/2013, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3569/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Theo Quyết định này, có 09 TTHC mới được ban hành đều thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng trên cơ sở pháp lý là Thông tư 29/2012/TT-BYT ngày 04/12/2012. Trong đó, 04 TTHC cấp trung ương do Cục Y tế dự phòng thực hiện (gồm: Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III, cấp IV; cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III, cấp
 

 

IV do hết hạn, do bị hỏng, bị mất hoặc do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm); 05 TTHC cấp địa phương do Sở Y tế thực hiện (gồm: Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II; cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II do hết hạn, bị hỏng, bị mất hoặc do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:


ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI GIÁO DỤC CÔNG

Ngày 17/09/2013, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 3982/QĐ-BGDĐT phê duyệt Đề án "Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công”.

Với mục tiêu đánh giá một cách khoa học và khách quan chất lượng dịch vụ của các cơ sở giáo dục công; giúp các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục nắm bắt được nhu cầu, mong muốn của người dân để có những biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng sự hài lòng của người dân, Đề án đặt ra nhiệm vụ là phải xác định được các nội dung, tiêu chí, chỉ số đo lường; xây dựng phương pháp đo lường, bộ công cụ khảo sát sự hài lòng của người dân với dịch vụ giáo dục công và công bố bộ chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

Phạm vi của Đề án là đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công ở các cấp học, trình độ đào tạo như: Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học trên phạm vi cả nước (không bao gồm các chương trình
 

 

dạy nghề), với đối tượng khảo sát là học sinh, sinh viên và đại diện gia đình người học.

Trong đó, nôi dung đo lường sẽ tập trung vào 05 nội dung cơ bản tạo nên chất lượng dịch vụ giáo dục công, bao gồm: Tiếp cận dịch vụ (thủ tục khi nhập học, chuyển cấp, ra trường; tiếp cận thông tin; chi phí và chính sách hỗ trợ tài chính); cơ sở vật chất, trang thiết bị (phòng học, phòng chức năng, thư viện...); môi trường giáo dục (tính công bằng, minh bạch, công khai, an toàn...); hoạt động giáo dục (nội dung, chương trình giáo dục; đội ngũ giáo viên, nhân viên...); kết quả giáo dục (kết quả học tập; khả năng thích ứng của người học...)

Trên cơ sở 05 nội dung đó, bộ câu hỏi điều tra xã hội học sẽ được xây dựng phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo và được thống nhất ở 5 mức: “Rất không hài lòng”, “Không hài lòng”, “Bình thường”, “Hài lòng” và “Rất hài lòng”...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:


TIÊU CHUẨN CHỨC DANH CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THADS

Ngày 13/09/2013, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 13/2013/TT-BTP quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục Thi hành án dân sự (THADS) và Chi cục THADS.

Cụ thể, từ ngày 01/11/2013, Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, trình độ và năng lực như: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật trở lên; đáp ứng các tiêu chuẩn của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan THADS theo quy định của pháp luật; đã tốt nghiệp các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chương trình trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên; có trình độ tin học văn phòng để áp dụng tin học trong công tác lãnh đạo, quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ; đã tốt nghiệp chương trình bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng theo quy định và có ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong các
 

 

thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) hoặc tiếng Lào, Campuchia (đối với các tỉnh biên giới giáp với Lào và Campuchia)…

Riêng đối với các trường hợp không đủ tiêu chuẩn nêu trên nhưng ở địa phương miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc đối với công chức nữ, công chức người dân tộc thiểu số không đủ tiêu chuẩn nhưng có năng lực nổi trội trong chỉ đạo thực tiễn, được công chức, người lao động trong đơn vị tín nhiệm cao thì có thể xem xét từng trường hợp cụ thể để bổ nhiệm, nhưng nhất thiết phải có trình độ Cử nhân Luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2013.

 

Ü Công nghiệp:


ĐẾN 2020, XÂY DỰNG THÊM NHIỀU NHÀ MÁY DƯỢC

Tại Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 18/09/2013 về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030”, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra một số định hướng, mục tiêu quan trọng đối với từng nhóm sản phẩm cụ thể.

Trong đó, với nhóm sản phẩm hóa dược, phấn đấu đến năm 2020, đầu tư công nghệ hiện đại, đổi mới trang thiết bị và quản lý nhằm đáp ứng về cơ bản nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp dược; đồng thời, xây dựng mới một số nhà máy như: Nhà máy chiết xuất hóa dược có nguồn gốc thiên nhiên và bán tổng hợp công suất 150 - 200 tấn/năm; nhà máy sản xuất hóa dược vô cơ và tá dược thông thường công suất 200 - 400 tấn/năm; nhà máy sản xuất kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ I công suất 600 tấn/năm; nhà máy sản xuất một số thuốc thiết yếu khác (thuốc giảm sốt, thuốc giảm đau kháng viêm, thuốc kháng khuẩn) công suất 1.000 tấn/năm...

Đối với nhóm sản phẩm cao su, Quy hoạch tập trung đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, mở rộng các cơ sở sản xuất hiện có lên 15 triệu lốp ô tô các loại/năm; đầu
 

 

tư mở rộng sản xuất cao su kỹ thuật tại các nhà máy hiện có và xây dựng mới các nhà máy sản xuất có băng tải 700.000 m2 và dây cua roa bố thép, sợi thép 01 triệu m/năm; đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất than đen công suất 115.000 tấn/năm dùng làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm cao su…

Riêng với nhóm hóa chất bảo vệ thực vật, Quy hoạch đẩy mạnh sản xuất và gia công các hóa chất bảo vệ thực vật, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng trong nước vào năm 2020; đến năm 2030, áp dụng công nghệ sản xuất, gia công tiên tiến nhằm tạo ra những sản phẩm dễ sử dụng, thân thiện với môi trường, có khả năng phân hủy…

Bên cạnh các mục tiêu cụ thể nêu trên, Thủ tướng cũng đề ra mục tiêu chung cho toàn ngành công nghiệp hóa chất là đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 14% - 16%, tỷ trọng của ngành so với toàn ngành công nghiệp đạt 14% vào năm 2020 và 15% vào năm 2030…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Tư pháp-Hộ tịch:


XÂY DỰNG THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN
TÌM GIA ĐÌNH THAY THẾ CHO TRẺ EM KHUYẾT TẬT

Đây là một trong những nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 20/09/2013 về việc nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi và tăng cường biện pháp bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

Ngoài việc việc yêu cầu Bộ Tư pháp trong năm 2013, xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn tìm gia đình thay thế cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo; Quy chế mẫu về phối hợp liên ngành giữa các cơ quan ở địa phương về nuôi con nuôi quốc tế; Thông tư liên tịch về cơ chế phối hợp trong việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi người nước

 

ngoài và bảo vệ trẻ em trong các tình huống cần thiết…, Thủ tướng Chính phủ còn đề ra một số nhiệm vụ khác cho các Bộ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể như: Chỉ đạo cơ sở nuôi dưỡng trẻ em lập danh sách trẻ em sống tại cơ sở nuôi dưỡng cần có gia đình thay thế, lập hồ sơ của trẻ em sống tại cơ sở nuôi dưỡng được giới thiệu làm con nuôi; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi lợi dụng việc nuôi con nuôi để bắt cóc, mua bán trẻ em; trang bị máy móc, thiết bị và cập nhật dữ liệu về nuôi con nuôi…


BỎ GHI TÊN CHA, MẸ TRÊN CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Ngày 17/09/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 106/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 về Chứng minh nhân dân (CMND) đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007.

Theo Nghị định này, kể từ ngày 02/11/2013, Chính phủ quyết định bỏ phần ghi tên cha, mẹ tại mặt sau của CMND; đồng thời bổ sung cụm từ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" vào bên dưới cụm từ "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" tại mặt trước CMND.

Ngoài ra, Chính phủ cũng quy định rút ngắn thời gian cấp CMND cho công dân. Theo đó, cơ quan Công an phải làm xong CMND cho công dân trong thời gian sớm

 

nhất; đảm bảo thời gian giải quyết việc cấp CMND tại thành phố, thị xã là không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới, cấp đổi; không quá 15 ngày đối vưới trường hợp cấp lại; riêng tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo, thời gian giải quyết việc cấp CMND cho tất cả các trường hợp là không quá 20 ngày làm việc; các khu vực còn lại là không quá 15 ngày (so với quy định hiện hành là tối đa không quá 15 ngày ở thành phố, thị xã và 30 ngày ở địa bàn khác).

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/11/2013; các CMND đã được cấp theo quy định trước đây vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định.

 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.