Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
908 kết quả chứa từ khóa: 19/CT-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 19/CT-TTg phát động thi đua phát triển KT-XH hàng năm

Lĩnh vực: Chính sách; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
02

Chỉ thị 19/CT-TTg 2020 tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 24/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2020
03

Chỉ thị 19/CT-TTg 2019 giải pháp thúc đẩy tăng trưởng Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 19/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2019
04

Chỉ thị 19/CT-TTg năm 2018 về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2018
05

Chỉ thị 19/CT-TT về tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên

Lĩnh vực: Chính sách; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 01/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2016
06

Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 24/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
07

Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 30/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2014
08

Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao nhận thức pháp luật về nuôi con nuôi và tăng cường biện pháp bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế

Lĩnh vực: Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2013
09

Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước 3 năm 2013 - 2015

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 18/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2012
10

Kế hoạch 04/KH-BTNMT 2021 tổ chức thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg phát động thi đua nhiệm vụ phát triển KT-XH ngành TN&MT

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
11

Quyết định 319/QĐ-TANDTC-TĐKT 2021 thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg phát động thi đua phát triển KT-XH hàng năm

Lĩnh vực: Tòa án; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 24/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2021
12

Quyết định 198/QĐ-BCĐ 2021 Bắc Ninh giãn cách xã hội huyện Tiên Du

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 10/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
13

Quyết định 197/QĐ-BCĐ 2021 Bắc Ninh giãn cách xã hội huyện Lương Tài

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 10/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
14

Quyết định 196/QĐ-BCĐ 2021 Bắc Ninh điều chỉnh biện pháp cách ly COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 10/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
15

Quyết định 1459/QĐ-BGTVT về thực hiện đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 12/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2016
16

Quyết định 3418/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 26/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2015
17

Chỉ thị 73/CT-BTTTT 2021 triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg phát động thi đua thực hiện phát triển KT-XH hàng năm

Lĩnh vực: Chính sách; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 25/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2021
18

Công văn 4103/BGTVT-VT 2020 về triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg

Lĩnh vực: Giao thông; COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
19

Công văn 1553/UBND-VX TP Hồ Chí Minh 2020 triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
20

Công văn 5911/UBND-NNNT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 30/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2014
Vui lòng đợi