Công văn 1408/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung xã biên giới

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 1408/VPCP-ĐP

V/v bổ sung xã biên giới

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2008

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

 

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại văn bản số 8588/UBND-NN ngày 27 tháng 12 năm 2007 và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (tại văn bản số 127/BKH-KTĐP&LT ngày 07 tháng 01 năm 2008), Nội vụ (tại văn bản số 62/BNV-CQĐP ngày 08 tháng 01 năm 2008) và Quốc phòng (tại văn bản số 889/BQP-TM ngày 28 tháng 02 năm 2008), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý bổ sung xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vào Danh mục các xã biên giới Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia ban hành kèm theo Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có trách nhiệm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách quy định tại Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg đối với xã Bắc Lý theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng  CP;

- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP,

  các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, NC, VX, KG, TCCB, TTBC;

- Lưu: VT, ĐP (5), Cg (56).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Quốc Huy

Thuộc tính văn bản
Công văn 1408/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung xã biên giới
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1408/VPCP-ĐP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 05/03/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Địa giới hành chính
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!