Quyết định 460/QĐ-TTg 2023 đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Đức Hòa 1 tỉnh Long An

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 460/QĐ-TTg

Quyết định 460/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đức Hòa 1, tỉnh Long An
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:460/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Lưu Quang
Ngày ban hành:29/04/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Đức Hòa 1, tỉnh Long An

Ngày 29/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 460/QĐ-TTg điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đức Hòa 1, tỉnh Long An.

Theo đó, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đức Hòa 1, tỉnh Long An với các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy mô sử dụng đất của dự án: 257,4932 ha.

2. UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An yêu cầu nhà đầu tư rà soát và xác định chính xác tổng vốn đầu tư của Dự án theo quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo phù hợp với diện tích đất thực hiện Dự án và chất lượng công trình.

3. Thủ tướng giao Bộ KHĐT chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về khu công nghiệp theo quy định tại điểm i khoản 3 Điều 68 Luật Đầu tư năm 2014, Điều 35 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

4. Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường … chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP và quy định khác của pháp luật liên quan.

5. UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu, nội dung báo cáo, tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; đảm bảo việc thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An xem xét điều chỉnh các nội dung có liên quan của GCN đầu tư theo thẩm quyền; hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện việc kỹ quỹ theo quy định; thu hút đầu tư vào khu công nghiệp phải phù hợp với quy hoạch đã duyệt…

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 460/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
_____________

Số: 460/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ
 tầng khu công nghiệp Đức Hòa 1, tỉnh Long An

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các Công văn: số 4199/BKHĐT-QLKKT ngày 24 tháng 6 năm 2022, số 5014/BKHĐT-QLKKT ngày 22 tháng 7 năm 2022, số 6854/BKHĐT-QLKKT ngày 26 tháng 9 năm 2022, số 9369/BKHĐT-QLKKT ngày 22 tháng 12 năm 2022, số 2111/BKHĐT-QLKKT ngày 24 tháng 3 năm 2023, số 3021/BKHĐT-QLKKT ngày 20 tháng 4 năm 2023 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đức Hòa 1, tỉnh Long An,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đức Hòa 1, tỉnh Long An với các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy mô sử dụng đất của dự án: 257,4932 ha.

2. Tổng vốn đầu tư của dự án: ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An yêu cầu nhà đầu tư rà soát và xác định chính xác tổng vốn đầu tư của Dự án theo quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo phù hợp với diện tích đất thực hiện Dự án và chất lượng công trình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của các bộ có liên quan:

a. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định tại điểm i khoản 3 Điều 68 Luật Đầu tư năm 2014, Điều 35 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Nghị định 118/2015/NĐ-CP);

b. Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An:

a. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu, nội dung báo cáo, tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; đảm bảo việc thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan; tiếp thu ý kiến của các bộ;

b. Chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An:

- Xem xét điều chỉnh các nội dung có liên quan của Giấy chứng nhận đầu tư theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với Quyết định này.

- Yêu cầu nhà đầu tư: (i) tiếp thu ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (ii) góp đủ số vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án, bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp đầu tư các dự án đầu tư và hoạt động kinh doanh khác ngoài dự án này; (iii) có phương án cụ thể huy động vốn từ khách hàng thứ cấp để đảm bảo tính khả thi, đúng quy định của pháp luật trong việc huy động nguồn lực thực hiện dự án; (iv) bổ sung phương án huy động nguồn vốn hợp pháp khác trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ các nhà đầu tư thứ cấp.

- Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện việc ký quỹ theo quy định của pháp luật.

- Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp phải phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, ưu tiên các dự án đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan và nhà đầu tư xây dựng phương án đảm bảo nhà ở và các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp.

- Giám sát việc thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản và quy định khác của pháp luật có liên quan;

c. Thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1748/TTg-CN ngày 07 tháng 12 năm 2018 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 7757/BKHĐT-QLKKT ngày 01 tháng 11 năm 2018 đối với phần diện tích điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp;

d. Thực hiện lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư tại phần diện tích điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp và chuyển mục đích sử dụng đất đúng với quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đấu thầu, pháp luật về xây dựng, pháp luật về nhà ở, pháp luật về đô thị, pháp luật về kinh doanh bất động sản và quy định khác của pháp luật có liên quan, không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện và thất thoát ngân sách nhà nước.

3. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, số liệu cung cấp và tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;

- Như Điều 3;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An;

- Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, CN, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3).GT

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Trần Lưu Quang

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp, Đấu thầu-Cạnh tranh

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi