Quyết định 807/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do tại các tỉnh vùng Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------
Số: 807/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN SẮP XẾP, ỔN ĐỊNH DÂN DI CƯ TỰ DO TẠI CÁC TỈNH VÙNG TÂY NGUYÊN VÀ TỈNH BÌNH PHƯỚC
-----------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư;
Căn cứ Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2076/BKHĐT-KTNN ngày 05 tháng 4 năm 2011); ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 5982/BTC-ĐT ngày 10 tháng 5 năm 2011), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1110/BNN-KTHT ngày 25 tháng 4 năm 2011) và Ủy ban Dân tộc (công văn số 337/UBDT-CSDT ngày 19 tháng 5 năm 2011) về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do tại các tỉnh vùng Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Bộ Tài chính trích 209,0 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2011 hỗ trợ các tỉnh vùng Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước thực hiện dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do. Mức hỗ trợ từng tỉnh cụ thể như sau:
Kon Tum 7,0 tỷ đồng, Gia Lai 23,0 tỷ đồng, Đắk Lắk 89,0 tỷ đồng, Đắk Nông 25,0 tỷ đồng, Lâm Đồng 32,0 tỷ đồng và Bình Phước 33,0 tỷ đồng.
Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo danh mục dự án cần hỗ trợ từng tỉnh theo Phụ lục gửi kèm văn bản nêu trên của Bộ.
Điều 2. Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm
Quản lý, sử dụng đúng mục đích, đối tượng, có hiệu quả số vốn hỗ trợ và theo đúng quy định hiện hành, đồng thời bố trí từ nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2011 nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các Bộ trưởng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, ĐP, TH;
- Lưu: Văn thư, KTN (3)
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 
 

thuộc tính Quyết định 807/QĐ-TTg

Quyết định 807/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do tại các tỉnh vùng Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:807/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:30/05/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Hỗ trợ 209 tỷ để sắp xếp, ổn định dân di cư tự do tại Tây Nguyên 
Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 30/05/2011 về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án sắp xếp, ổn định dân cư di cư tự do tại các tỉnh vùng Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước. 
Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính trích 209 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2011 hỗ trợ các tỉnh vùng Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước thực hiện dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do. Mức hỗ trợ cụ thể như sau: Kon Tum 07 tỷ đồng, Gia Lai 23 tỷ đồng, Đắk Lắk 89 tỷ đồng; Đắk Nông 25 tỷ đồng, Lâm Đồng 32 tỷ đồng và Bình Phước 33 tỷ đồng. 
Cũng theo Quyết định này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo danh mục dự án cần hỗ trợ từng tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích, đối tượng, có hiệu quả số vốn hỗ trợ, đồng thời bố trí từ nguồn vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2011 nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân. 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định807/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị quyết 37/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”

Nghị quyết 37/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”

Đất đai-Nhà ở, Chính sách

Vui lòng đợi