Quyết định 502/QĐ-BXD thành lập Ban soạn thảo Nghị định thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 502/QĐ-BXD

Quyết định 502/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:502/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Nghị
Ngày ban hành:05/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Ban soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định 76/2015/NĐ-CP

Ngày 05/5/2021, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 502/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, Ban soạn thảo gồm 9 thành viên trong đó ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Trưởng ban; ông Bùi Xuân Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng là Phó Trưởng ban.

Bên cạnh đó, Ban soạn thảo và thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo, có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, biên soạn và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định. Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 502/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

_______

Số: 502/QĐ-BXD

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021 ban hành kèm theo văn bản số 63/VPCP-TH(M) ngày 11/01/2021 của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các đề án năm 2021 tại Quyết định số 1734/QĐ-BXD ngày 13/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (sau đây gọi tắt là Nghị định) gồm các Ông, Bà có tên trong danh sách ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban soạn thảo, thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định:

1. Ban soạn thảo, thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26, 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo và có nhiệm vụ quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, biên soạn và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định.

3. Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Trung tâm Thông tin BXD (để đăng tải);

- Lưu: VT, QLN (03b).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thanh Nghị

 

 

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN SOẠN THẢO, TỔ BIÊN TẬP XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 76/2015/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2014

(Ban hanh kèm theo Quyết định số 502/QĐ-BXD ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

I/ BẠN SOẠN THẢO

1. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Ông Bùi Xuân Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Phó trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

4. Ông Bùi Tất Hợp, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;

5. Ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Thành viên;

6. Bà Lương Thị Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

7. Ông Chu Hồng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

8. Bà Nguyễn Thị Thoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, Thành viên;

9. Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành viên.

II/ TỔ BIÊN TẬP

1. Ông Bùi Xuân Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Tổ phó;

3. Ông Vương Duy Dũng, Trưởng phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thư ký Tổ biên tập;

4. Ông Huỳnh Vũ Quốc Phương, Hàm Vụ phó Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;

5. Ông Phạm Quang Định, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng phòng Pháp luật kinh tế ngành, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Thành viên;

7. Ông Hoàng Vĩnh Hưng, Trưởng phòng Quản lý phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng, Thành viên;

8. Ông Đỗ Huy Hoàng, Phó trưởng phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Thành viên;

9. Ông Phạm Thanh Tùng, Chuyên viên Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

10. Bà Kiều Thị Kim Dung, Chuyên viên Vụ Chính sách và Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

11. Ông Trần Lê Hưng, Chuyên viên Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, Thành viên;

12. Bà Nguyễn Yến Nhi, Chuyên viên Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành viên.

13. Ông Đỗ Bá Đại, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

14. Bà Lê Hồng Vân, Phó Giám đốc Viện Kinh tế nhà ở và thị trường bất động sản, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 425/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi thông tin diện tích đất khu cung cấp suất ăn hàng không số 1 ban hành theo Quyết định 400/QĐ-BGTVT ngày 05/4/2024 phê duyệt thông tin dự án và bảng theo dõi tiến độ hoạt động lựa chọn nhà đầu tư đối với 02 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 1 và số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Quyết định 425/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi thông tin diện tích đất khu cung cấp suất ăn hàng không số 1 ban hành theo Quyết định 400/QĐ-BGTVT ngày 05/4/2024 phê duyệt thông tin dự án và bảng theo dõi tiến độ hoạt động lựa chọn nhà đầu tư đối với 02 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 1 và số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Đất đai-Nhà ở

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi