Quyết định 33-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chuyển việc quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước sang phương thức kinh doanh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 33-TTG NGÀY 5-2-1993

VỀ CHUYỂN VIỆC QUẢN LÝ QUỸ NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC SANG PHƯƠNG THỨC KINH DOANH.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ vào pháp lệnh nhà nước ở công bố ngày 26 tháng 3 năm 1991;

Theo đề nghị của bộ trưởng bộ xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tài Chính và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chuyển việc quản lý quỹ nhà ở thuộc sử hữu nhà nước sang phương thức kinh doanh dưới sự quản lý thống nhất của Nhà nước.
Điều 2. Quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước bao gồm:

Nhà ở tạo lập bằng vốn ngân sách Nhà nước (trung ương, địa phương)
- Nhà ở tạo lập bằng các nguồn vốn của các cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể (sau đây gọi là cơ quan hành chính sự nghiệp), các doanh nghiệp Nhà nước (nhà ở được xây dựng từ nguồn vốn được xác định đích thực là quỹ phúc lợi của các doanh nghiệp Nhà nước thuộc sở hữu tập thể sẽ có quy định riêng).
- Nhà ở có nguồn gốc sở hữu khác được chuyển sang sở hữu Nhà nước theo pháp luật.
Trường hợp nhà ở xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, hoặc vốn của các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước nhưng có một phần tiền góp của cá nhân, của các tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh thì loại nhà này vẫn thuộc sở hữu Nhà nước. Tiền do các cá nhân, tổ chức đó góp được xem là tiền mua nhà trả góp hoặc tiền thuê nhà trả trước theo thoả thuận hoặc hợp đồng kinh tế do cá nhân hoặc tổ chức nêu trên ký kết với cơ quan quản lý nhà.
Điều 3. - Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là tỉnh) sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị quản lý cho thuê nhà thuộc ngành Nhà đất địa phương thành các doanh nghiệp Nhà nước theo nghị định số 388-HĐBT ngày 20-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng để tổ chức kinh doanh quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do ngành nhà đất địa phương quản lý. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị kinh doanh nhà thuộc ngành nhà đất địa phương do Bộ xây dựng hướng dẫn.

Đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ có quy đinh riêng về tổ chức các đơn vị kinh doanh nhà thuộc ngành nhà đất thành phố theo sự thoả thuận của Bộ trưởng Bộ xây dựng với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố.
Điều 4. - Quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan hành chính sự nghiệp (thuộc trung ương và địa phương) và các doanh nghiệp Nhà nước quản lý trước mắt vẫn giao cho các đơn vị đó tự quản lý, nhưng phải đúng theo các quy định của Nhà nước theo điều 5 của quyết định này.

Quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước thuộc địa phương đang quản lý có thể bàn giao cho các đơn vị kinh doanh nhà thuộc ngành Nhà đất địa phương nếu được hai bên thoả thuận thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định bàn giao.
Quỹ Nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Trung ương đang quản lý có thể bàn giao cho địa phương nếu có sự thoả thuận giữa thủ trưởng Bộ, ngành Trung ương với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Điều 5. - Các đơn vị kinh doanh nhà thuộc ngành nhà đất địa phương, các cơ quan hành chính sự nghiệp (thuộc Trung ương và địa phương) và các doanh nghiệp Nhà nước có trách nhiệm thực hiện chính sách quản lý nhà, tổ chức ký lại hợp đồng thuê nhà với người thuê, thu tiền thuê nhà theo bảng giá do Nhà nước quy định, thực hiện chính sách miễn, giảm tiền thuê Nhà, làm nghĩa vụ với nhà nước và chịu sự quản lý tài chính theo hướng dẫn của Bộ tài chính.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc áp dụng giá thuê nhà, miễn, giảm tiền thuê nhà thực hiện từ ngày 1 tháng 11 năm 1992. các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.
Bộ trưởng các Bộ xây dựng, tài chính hướng dẫn chi tiết thi hành quyết định này.
Điều 7. - Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Thuộc tính văn bản
Quyết định 33-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chuyển việc quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước sang phương thức kinh doanh
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 33-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 05/02/1993 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 33-TTG NGàY 5-2-1993

Về CHUYểN VIệC QUảN Lý QUỹ NHà ở THUộC Sở HữU NHà NướC

SANG PHươNG THứC KINH DOANH.

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ vào luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ vào pháp lệnh nhà nước ở công bố ngày 26 tháng 3 năm 1991;

Theo đề nghị của bộ trưởng bộ xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tài Chính và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội,

 

QUYếT địNH

 

Điều 1. Nay chuyển việc quản lý quỹ nhà ở thuộc sử hữu nhà nước sang phương thức kinh doanh dưới sự quản lý thống nhất của Nhà nước.

 

Điều 2. Quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước bao gồm:

Nhà ở tạo lập bằng vốn ngân sách Nhà nước (trung ương, địa phương)

- Nhà ở tạo lập bằng các nguồn vốn của các cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể (sau đây gọi là cơ quan hành chính sự nghiệp), các doanh nghiệp Nhà nước (nhà ở được xây dựng từ nguồn vốn được xác định đích thực là quỹ phúc lợi của các doanh nghiệp Nhà nước thuộc sở hữu tập thể sẽ có quy định riêng).

- Nhà ở có nguồn gốc sở hữu khác được chuyển sang sở hữu Nhà nước theo pháp luật.

Trường hợp nhà ở xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, hoặc vốn của các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước nhưng có một phần tiền góp của cá nhân, của các tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh thì loại nhà này vẫn thuộc sở hữu Nhà nước. Tiền do các cá nhân, tổ chức đó góp được xem là tiền mua nhà trả góp hoặc tiền thuê nhà trả trước theo thoả thuận hoặc hợp đồng kinh tế do cá nhân hoặc tổ chức nêu trên ký kết với cơ quan quản lý nhà.

 

Điều 3. - Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là tỉnh) sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị quản lý cho thuê nhà thuộc ngành Nhà đất địa phương thành các doanh nghiệp Nhà nước theo nghị định số 388-HĐBT ngày 20-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng để tổ chức kinh doanh quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do ngành nhà đất địa phương quản lý. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị kinh doanh nhà thuộc ngành nhà đất địa phương do Bộ xây dựng hướng dẫn.

Đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ có quy đinh riêng về tổ chức các đơn vị kinh doanh nhà thuộc ngành nhà đất thành phố theo sự thoả thuận của Bộ trưởng Bộ xây dựng với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố.

 

Điều 4. - Quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan hành chính sự nghiệp (thuộc trung ương và địa phương) và các doanh nghiệp Nhà nước quản lý trước mắt vẫn giao cho các đơn vị đó tự quản lý, nhưng phải đúng theo các quy định của Nhà nước theo điều 5 của quyết định này.

Quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước thuộc địa phương đang quản lý có thể bàn giao cho các đơn vị kinh doanh nhà thuộc ngành Nhà đất địa phương nếu được hai bên thoả thuận thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định bàn giao.

Quỹ Nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Trung ương đang quản lý có thể bàn giao cho địa phương nếu có sự thoả thuận giữa thủ trưởng Bộ, ngành Trung ương với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

 

Điều 5. - Các đơn vị kinh doanh nhà thuộc ngành nhà đất địa phương, các cơ quan hành chính sự nghiệp (thuộc Trung ương và địa phương) và các doanh nghiệp Nhà nước có trách nhiệm thực hiện chính sách quản lý nhà, tổ chức ký lại hợp đồng thuê nhà với người thuê, thu tiền thuê nhà theo bảng giá do Nhà nước quy định, thực hiện chính sách miễn, giảm tiền thuê Nhà, làm nghĩa vụ với nhà nước và chịu sự quản lý tài chính theo hướng dẫn của Bộ tài chính.

 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc áp dụng giá thuê nhà, miễn, giảm tiền thuê nhà thực hiện từ ngày 1 tháng 11 năm 1992. các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng các Bộ xây dựng, tài chính hướng dẫn chi tiết thi hành quyết định này.

 

Điều 7. - Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!