Quyết định 105/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà, đất

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 105/2000/QĐ-TTG
NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC MIỄN NỘP NỢ THUẾ
SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THUẾ NHÀ, ĐẤT

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993;

Căn cứ Pháp lệnh Thuế nhà, đất ngày 31 tháng 7 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho phép miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà, đất còn tồn đọng đến hết năm 1999 đối với các trường hợp sau:

1. Nợ thuế của các hộ gia đình, cá nhân thuộc địa phương vùng cao, miền núi, vùng kinh tế mới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện chính sách, nghèo đói hoặc do bị thiên tai nay không có khả năng trả nợ thuế; các hộ gia đình, cá nhân đã di chuyển đi địa phương khác làm ăn, sinh sống không còn địa chỉ theo dõi hoặc đã chết.

2. Nợ thuế của các tổ chức do bị thiên tai không còn khả năng trả nợ thuế; các tổ chức đã giải thể hoặc giao khoán, chuyển giao ruộng đất cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác mà nay không còn tồn tại.

 

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc xem xét, kiến nghị miễn nộp nợ thuế cho những đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định này, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và công bằng.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Giao Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định miễn nộp nợ thuế cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phù hợp với hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

kt. thủ tướng chính phủ

phó thủ tướng

 

Nơi nhận:

- Thường vụ Bộ Chính trị,

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

cơ quan thuộc Chính phủ,

- Các HĐND, UBND tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương,

- Văn phòng Quốc hội,

- Văn phòng Chủ tịch nước,

- Văn phòng Trung ương

và các Ban của Đảng,

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Nguyễn Tấn Dũng đã ký

- Tòa án nhân dân tối cao,

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,

- Công báo,

- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,

các đơn vị trực thuộc,

- Lưu: KTTH (3), Văn thư.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 105/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà, đất
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 105/2000/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/08/2000 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở , Thuế-Phí-Lệ phí , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 105/2000/QD-TTg

Hanoi, August 25, 2000

 

DECISION

ON NON-PAYMENT OF AGRICULTURAL LAND USE TAX ARREARS AND HOUSING/LAND TAX

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Law on Agricultural Land Use Tax of July 10, 1993;
Pursuant to the Ordinance on Housing and Land Tax of July 31st, 1992;
At the proposal of the Minister of Finance,

DECIDES:

Article 1.- To allow the non-payment of agricultural land use tax arrears and housing/land tax, which had been outstanding by the end of 1999, in the following cases:

1. Tax arrears of households and individuals in highland, mountainous areas, new economic zones and areas of ethnic minority people; households and individuals entitled to social policies, that are poor and, due to natural disasters, unable to pay tax arrears; households and individuals that have already moved to other localities without addresses, or who have died.

2. Tax arrears of organizations, which are, due to natural disasters, unable to pay tax arrears; organizations that have been already dissolved, or have contracted or transferred their land to households, individuals or other organizations, and now no longer exist.

Article 2.- The People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to direct the consideration and proposals for non-payment of tax arrears for the subjects prescribed in Article 1 of this Decision, ensuring the principle of publicity, democracy and equality.

Article 3.- This Decision takes effect after its signing. The Minister of Finance shall guide the implementation of this Decision.

To assign the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities to decide the non-payment of tax arrears for organizations, households and individuals in compliance with the Finance Ministry’s guidance.

Article 4.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.

 

 

 

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 


Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Công báo Tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!