Quyết định 871/QĐ-BXD bổ sung Thành viên Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của BXD tại TP HCM

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 871/QĐ-BXD

Quyết định 871/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung Thành viên Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:871/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Quang Hùng
Ngày ban hành:20/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức, COVID-19

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung 5 thành viên vào Tổ công tác đặc biệt chống Covid-19 của BXD tại TP.HCM

Ngày 20/07/2021, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 871/QĐ-BXD về việc bổ sung Thành viên Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, 5 cá nhân được bổ sung làm Tổ viên Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Ông Tạ Quang Vinh, Chánh Văn phòng Bộ; Ông Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Thông tin; Ông Thân Hồng Linh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam; Ông Hoàng Xuân Hiệp, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Xây Dựng và Ông Uông Hồng Sơn, Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ Xây dựng thuộc Viện Khoa học công nghệ Xây dựng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 871/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
_______

Số: 871/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung Thành viên Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng:

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức:

Căn cứ Công văn số 970/TTg-KGVX ngày 18/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập "Tổ công tác đặc biệt "phòng, chống dịch Covid-19:

Căn cứ Quyết định số 869/QĐ-BXD ngày 19/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành tập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Thành viên tham gia Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Xây dựng và cá nhân có tên lại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nảy./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó TTg CP Vũ Đức Đam (để b/c);

- Ban Chỉ đạo QG phòng, chống dịch Covid-19;

- Văn phòng Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- BT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c):

- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Quang Hùng

DANH SÁCH BỔ SUNG THÀNH VIÊN THAM GIA TỔ CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT PHÒNG, CHỐNG COVID-19 CỦA BỘ XÂY DỰNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 871/QĐ-BXD ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

1. Ông Tạ Quang Vinh, Chánh Văn phòng Bộ, Tổ viên.
2. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Tổ viên.
3. Ông Thân Hồng Linh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam, Tổ viên.
4. Ông Hoàng Xuân Hiệp, Phó viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng, Tổ viên.
5. Ông Uông Hồng Sơn, Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ Xây dựng thuộc Viện Khoa học công nghệ Xây dựng, Tổ viên./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi