Quyết định 741/QĐ-BGTVT 2024 sửa đổi một số điều của Quyết định 1248/QĐ-BGTVT ngày 28/9/2022

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 741/QĐ-BGTVT

Quyết định 741/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1248/QĐ-BGTVT ngày 28/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ IV trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:741/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thắng
Ngày ban hành:17/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Sửa đổi quy định về cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ IV

Ngày 17/6/2024, Quyết định 741/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1248/QĐ-BGTVT ngày 28/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ IV trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam.

Sửa đổi, bổ sung quy định về cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ IV trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam như sau:

Cơ cấu tổ chức Khu Quản lý đường bộ IV bao gồm:

 • Phòng Tổ chức - Hành chính;
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính;
 • Phòng Quản lý, bảo trì đường bộ;
 • Phòng Quản lý, tổ chức giao thông đường bộ;
 • Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1;
 • Văn phòng Quản lý đường bộ IV.2;
 • Văn phòng Quản lý đường bộ IV.3;
 • Văn phòng Quản lý đường bộ IV.4 ;
 • Văn phòng Quản lý đường bộ IV.5;
 • Văn phòng Quản lý đường bộ IV.6;
 • Cụm phà Vàm Cống.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 741/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

_________

Số: 741/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1248/QĐ-BGTVT
ngày 28/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ IV
trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Kết luận số 93-KL/BCSĐ ngày 24/5/2024 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải về công tác tổ chức, cán bộ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam tại Tờ trình số 73/TTr-CĐBVN ngày 07/6/2024;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1248/QĐ-BGTVT ngày 28/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ IV trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam:
1. Sửa đổi khoản 10 Điều 2 như sau:
“Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.”.
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Phòng Tổ chức - Hành chính.
2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.
3. Phòng Quản lý, bảo trì đường bộ.
4. Phòng Quản lý, tổ chức giao thông đường bộ.
5. Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1.
6. Văn phòng Quản lý đường bộ IV.2.
7. Văn phòng Quản lý đường bộ IV.3.
8. Văn phòng Quản lý đường bộ IV.4.
9. Văn phòng Quản lý đường bộ IV.5.
10. Văn phòng Quản lý đường bộ IV.6.
11. Cụm phà Vàm Cống.
Các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 4 Điều này là tổ chức tham mưu giúp việc Giám đốc Khu; các tổ chức quy định từ khoản 5 đến khoản 10 Điều này là tổ chức hành chính (tương đương phòng), giúp Giám đốc Khu tổ chức quản lý về giao thông đường bộ trong khu vực quản lý; tổ chức quy định tại khoản 11 Điều này là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Khu.
Văn phòng Quản lý đường bộ có trụ sở riêng, có con dấu theo quy định.
Giám đốc Khu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 4 Điều này; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi quản lý của các tổ chức quy định từ khoản 5 đến khoản 10 Điều này.
Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức quy định tại khoản 11 Điều này”.
3. Sửa đổi Khoản 2 Điều 5 như sau:
“2. Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 4 tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi cơ quan có thẩm quyền hoàn thành việc sắp xếp đối với đơn vị này.”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ Nội vụ;

- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT;

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố: Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Hồ Chí Minh, Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang,

Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau;

- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;

- Lưu: VT, TCCB (TA).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thắng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi