Quyết định 758/QĐ-BLĐTBXH 2024 chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 758/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 758/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:758/QĐ-BLĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành:13/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chức năng và nhiệm vụ của TT kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III

Ngày 13/6/2024, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định 758/QĐ-BLĐTBXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III. Quyết định có một số nội dung chính sau đây:

1. Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III có chức năng kiểm định kỹ thuật an toàn, đánh giá sự phù hợp đối với các loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; cung cấp các dịch vụ kỹ thuật phù hợp với chuyên môn và lĩnh vực hoạt động của đơn vị trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm kỹ thuật an toàn Khu vực III:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn và hàng năm của Trung tâm theo quy định;

- Tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện giám định kỹ thuật nguyên nhân sự cố, tai nạn lao động do các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động gây ra theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật;…

3. Cơ cấu tổ chức gồm: 

- Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó giám đốc.

- Các đơn vị trực thuộc:

 • Phòng Tổng hợp;
 • Phòng Kiểm định kỹ thuật an toàn;
 • Phòng Dịch vụ tư vấn kỹ thuật - Đào tạo;
 • Phòng Thực nghiệm và Kiểm định chai áp lực;
 • Trạm Kiểm định Nam Trung Bộ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 758/QĐ-BLĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI
__________

Số: 758/QĐ-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Trung tâm Ki
m định kỹ thuật an toàn Khu vực III

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải th đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có chức năng kiểm định kỹ thuật an toàn, đánh giá sự phù hợp đối với các loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; cung cấp các dịch vụ kỹ thuật phù hợp với chuyên môn và lĩnh vực hoạt động của đơn vị trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.
2. Trung tâm thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.
3. Trụ sở làm việc của Trung tâm đặt tại Thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn và hàng năm của Trung tâm theo quy định.
2. Tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.
3. Thực hiện giám định kỹ thuật nguyên nhân sự cố, tai nạn lao động do các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động gây ra theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
4. Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.
5. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với người vận hành máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động theo quy định của pháp luật.
6. Tổ chức hoạt động dịch vụ về tư vấn đánh giá nguy cơ rủi ro an toàn, vệ sinh lao động; thẩm định biện pháp an toàn, vệ sinh lao động; quan trắc môi trường lao động; kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và các hoạt động dịch vụ khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
7. Hợp tác với tổ chức trong và ngoài nước trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
8. Quản lý viên chức, người lao động; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó giám đốc.
2. Các đơn vị trực thuộc:
a) Phòng Tổng hợp;
b) Phòng Kiểm định kỹ thuật an toàn;
c) Phòng Dịch vụ tư vấn kỹ thuật - Đào tạo;
d) Phòng Thực nghiệm và Kiểm định chai áp lực;
đ) Trạm Kiểm định Nam Trung Bộ.
Điều 4. Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế khác của Trung tâm phù hợp với quy định của pháp luật; quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Trạm thuộc Trung tâm; phân công, sắp xếp nhiệm vụ cụ thể đối với đội ngũ viên chức, người lao động của Trung tâm theo thẩm quyền để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1694/QĐ-LĐTBXH ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III.
Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Cổng TTĐT của Bộ;

- Lưu: VT, VTCCB.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đào Ngọc Dung

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi