Quyết định 640/QĐ-TTg 2022 thành lập Tổ công tác phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển KTXH lĩnh vực y tế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 640/QĐ-TTg

Quyết định 640/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:640/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Minh Chính
Ngày ban hành:24/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Tổ công tác rà soát phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi phát triển KT-XH

Ngày 24/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 640/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế.

Cụ thể, Tổ công tác bao gồm các thành viên: Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng; Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, Tổ phó thường trực. Các thành viên gồm: Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đồng chí Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc Bộ Y tế và các Bộ liên quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng bộ, phối hợp chặt chẽ rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ vốn trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Tổ trưởng chỉ đạo các Bộ phối hợp xử lý các vấn đề còn ý kiến khác nhau giữa các Bộ trong quá trình rà soát danh mục, phân bổ vốn của Chương trình. Các thành viên khác được giao phối hợp với Bộ Y tế khẩn trương rà soát danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế trên nguyên tắc: bảo đảm hiệu quả; khả thi, bảo đảm tiến độ; tuân thủ các quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Xem chi tiết Quyết định 640/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 640/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN PHÂN BỔ NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường k tháng 4 năm 2022;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập T công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế (sau đây gọi là Tổ công tác), gồm các thành viên:

1. Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng;

2. Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, Tổ phó thường trực;

3. Đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thành viên;

4. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

5. Đồng chí Tạ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên;

Điều 2. Nhiệm vụ và phân công của Tổ công tác

1. Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc Bộ Y tế và các Bộ liên quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng bộ, phối hợp chặt chẽ rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ vốn trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

2. Phân công công việc

a) T trưởng: Chỉ đạo các Bộ phối hợp xử lý các vấn đề còn ý kiến khác nhau giữa các Bộ trong quá trình rà soát danh mục, phân bổ vốn của Chương trình.

b) Tổ phó thường trực: Chỉ đạo Bộ Y tế thực hiện nhiệm vụ rà soát, xây dựng danh mục và mức vốn dự kiến bố trí thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho từng nhiệm vụ, dự án trong 02 năm 2022 - 2023 và từng năm 2022, 2023 thuộc lĩnh vực y tế đã được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 năm 01 năm 2022 của Chính phủ.

c) Thành viên khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Bộ Y tế khẩn trương rà soát danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế trên nguyên tắc: (1) bảo đảm hiệu qu; (2) khả thi, bảo đảm tiến độ; (3) tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện phân b nguồn vốn của Chương trình.

3. Các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, YT, TC, QP, CA;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg, các PTTg; các Vụ: KTTH, CN, PL, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (2b)
. vt.

THỦ TƯỚNG
Phạm Minh Chính

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi