Quyết định 574/QĐ-TTg 2022 thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022 - 2026

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 574/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022 - 2026

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022 - 2026 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) bao gồm các thành viên như sau:

1. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch.

2. Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phó Chủ tịch.

3. Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên.

4. Đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ - Ủy viên.

5. Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế - Ủy viên.

6. Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam - Ủy viên.

7. Bà Vũ Thị Lưu Mai, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội - Ủy viên.

8. Ông Bùi Hoài Sơn, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - Ủy viên.

9. Ông Thái Văn Thành, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An - Ủy viên.

10. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên.

11. Đại diện lãnh đạo Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên.

12. Ông Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - Ủy viên.

13. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Giáo dục học nhiệm kỳ 2018 - 2023, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội - Ủy viên.

14. Ông Nguyễn Đông Phong, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên.

15. Ông Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên.

16. Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT - Ủy viên.

17. Ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phenikaa, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Phenikaa - Ủy viên.

18. Ông Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Ủy viên.

19. Ông Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội - Ủy viên.

20. Ông Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên.

21. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia - Ủy viên.

22. Bà Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên.

23. Ông Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng - Ủy viên.

24. Ông Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - Ủy viên.

25. Ông Lê Quý Phượng, Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hóa, Nghệ thuật, Thể dục Thể thao nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Ủy viên.

26. Ông Dương Quý Sỹ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng - Ủy viên.

27. Bà Nguyễn Thị Thu Anh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Ủy viên.

28. Bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng - Ủy viên.

29. Ông Chu Đức Nhuận, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ - Ủy viên thư ký.

Điều 2. Vị trí, nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn của Hội đồng

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực là tổ chức tư vấn, có vị trí, nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ:

- Chỉ đạo đánh giá, tổng kết về sự nghiệp đổi mới trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nhân lực.

- Chỉ đạo triển khai các Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, Khung trình độ giáo dục quốc gia, các chiến lược phát triển giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, các đề án lớn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có nội dung về đổi mới giáo dục và đào tạo.

2. Nghiên cứu, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành, quyết định các chính sách, biện pháp quan trọng để tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực.

3. Nghiên cứu, tư vấn, góp ý kiến về việc xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, đề án quan trọng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và những vấn đề chuyên môn khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

4. Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực hoạt động theo Quy chế hoạt động do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực của Hội đồng, thực hiện các nhiệm vụ quy định trong Quy chế hoạt động của Hội đồng.

Hội đồng có cơ quan giúp việc là Văn phòng Hội đồng đặt tại Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động. Văn phòng Hội đồng có biên chế công chức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm việc theo chế độ chuyên trách, kiêm nhiệm hoặc biệt phái.

6. Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ. Phó Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do ngân sách nhà nước cấp và được bố trí trong dự toán ngân sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và các thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội;
- Ủy ban Xã hội của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên HĐQGGD và PTNL;
- Văn phòng HĐQGGD và PTNL;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, KGVX (2). Sơn.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

thuộc tính Quyết định 574/QĐ-TTg

Quyết định 574/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022 - 2026
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:574/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:11/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022-2026

Ngày 11/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 574/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022-2026.

Theo đó, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022-2026 bao gồm các thành viên như sau: ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch; ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Phó Chủ tịch và các Ủy viên.

Bên cạnh đó, vị trí, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực gồm: tư vấn giúp Chính phủ; nghiên cứu, tư vấn, góp ý về việc xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, đề án quan trọng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và những vấn đề chuyên môn khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu; …

Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ và Phó Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mặt khác, kinh phí hoạt động của Hội đồng do ngân sách Nhà nước cấp và được bố trí trong dự toán ngân sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định574/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi