Quyết định 124/QĐ-LĐTBXH thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

---------

Số: 124/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút
Corona gây ra

---------------

B TRƯỞNG B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Công văn số 79-CV/TW ngày 30/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau đây:
1. Trưởng Ban Chỉ đạo: ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: ông Bùi Sỹ Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ.
3. Thành viên:
- Ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
- Bà Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng Cục Việc làm;
- Bà Phạm Thị Hải Hà, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội;
- Ông Lê Văn Khánh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội;
- Ông Nguyễn Xuân Long, Phó Cục trưởng Cục Người có công;
- Ông Đặng Sĩ Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước;
- Ông Nguyễn Xuân Tường, Phó Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương;
- Bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em;
- Ông Nguyễn Anh Thơ, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động;
- Ông Trịnh Duy Chấn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Ông Ngô Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
- Bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;
- Bà Cao Thị Thanh Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.
Văn phòng Bộ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo:
- Cập nhật thường xuyên thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (dịch bệnh nCoV), báo cáo Bộ trưởng để chỉ đạo kịp thời, hiệu quả góp phần ngăn chặn dịch bệnh nCoV.
- Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, ngành thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh nCoV.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                 
Như Điều 5;

- Các đồng chí Thứ trưởng;

- BCĐ Quốc gia PC dịch bệnh nCoV;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Y tế;

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);

- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

           

 

 

 

           

Đào Ngọc Dung

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi