Quyết định 1211/QĐ-BHXH 2020 chuyển giao nhiệm vụ hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ, chính sách

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1211/QĐ-BHXH

Quyết định 1211/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chuyển giao nhiệm vụ hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ, chính sách và Quản lý Hệ thống chăm sóc khách hàng từ Trung tâm Truyền thông sang Trung tâm dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khác hàng
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1211/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành:29/09/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Bảo hiểm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ thực hiện tư vấn, giải đáp chế độ chính sách

Ngày 29/09/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1211/QĐ-BHXH về việc chuyển giao nhiệm vụ hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ, chính sách và Quản lý Hệ thống chăm sóc khách hàng từ Trung tâm Truyền thông sang Trung tâm dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khác hàng.

Cụ thể, chuyển giao nhiệm vụ hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ, chính sách và quản lý Hệ thống chăm sóc khách hàng từ Trung tâm Truyền thông sang Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng như sau: Thực hiện việc hỗ trợ, giải đáp, tư vấn chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (trên Hệ thống chăm sóc khách hàng, Cổng thông tin điện tử, trang Fanpage của Ngành); Xây dựng ngân hàng câu hỏi phục vụ hệ thống trả lời tự động;…

Bên cạnh đó, Trung tâm Truyền thông chịu trách nhiệm chốt số liệu, tổng hợp hồ sơ, tài liệu liên quan nhiệm vụ đến hết ngày 30/09/2020 để bàn giao sang Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020.

Xem chi tiết Quyết định 1211/QĐ-BHXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
_______

Số: 1211/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển giao nhiệm vụ hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ, chính sách và Quản lý Hệ thống chăm sóc khách hàng từ Trung tâm Truyền thông sang Trung tâm dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

___________

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/08/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bảo him xã hội Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chuyển giao nhiệm vụ hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ, chính sách và Quản lý Hệ thống chăm sóc khách hàng từ Trung tâm Truyền thông sang Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, cụ thể:

1. Thực hiện việc hỗ trợ, giải đáp, tư vấn chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (trên Hệ thống chăm sóc khách hàng (Call Center), Cổng thông tin điện tử, trang Fanpage của Ngành).

2. Quản lý, sử dụng và vận hành Hệ thống chăm sóc khách hàng bao gồm: Hệ thống máy chủ, trang thiết bị, phần mềm chăm sóc khách hàng thuộc dự án Call Center và lao động thuộc nhà thầu làm nhiệm vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng theo dự án.

3. Tổ chức các hoạt động dịch vụ đối thoại, tư vấn, giải đáp chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, hỗ trợ, tư vấn, giải đáp khách hàng; quản lý, giám sát hoạt động hỗ trợ, tư vấn, giải đáp khách hàng thông qua tổng đài điện thoại, thư điện tử.

5. Giám sát, đánh giá khối lượng công việc, chất lượng dịch vụ của Hệ thống Chăm sóc khách hàng làm cơ sở phục vụ công tác nghiệm thu, thanh toán các chi phí liên quan.

6. Tiếp nhận, tổng hợp các phản ánh của người dân, người lao động từ các địa phương, phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết.

7. Xây dựng ngân hàng câu hỏi phục vụ hệ thống trả lời tự động.

Điều 2. Trách nhiệm và nội dung bàn giao

Trung tâm Truyền thông chịu trách nhiệm chốt số liệu, tổng hợp hồ sơ, tài liệu liên quan nhiệm vụ quy định tại Điều 1 Quyết định này đến hết ngày 30/9/2020 để bàn giao sang Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng.

Trung tâm Dịch vụ htrợ, chăm sóc khách hàng có trách nhiệm tiếp nhận hsơ, tài liệu và tchức thực hiện nhiệm vụ tại Điều 1 Quyết định này theo quy định của Nhà nước và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 3. Hiu lực và trách nhim thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020. Quyết định số 1096/QĐ-BHXH ngày 12/9/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Phòng Hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ, chính sách và Quản lý Hệ thống chăm sóc khách hàng hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐQL (để b/c);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TCCB.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Mạnh

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi