Quyết định 1089/QĐ-BTP thành lập BQL Chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

________

Số: 1089/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình 81), gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế - Phó Trưởng ban;

3. Ông Lê Tuấn Phong, Phó Chánh Văn phòng Bộ - Thành viên;

4. Bà Đỗ Thị Thanh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Thành viên;

5. Bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp - Thành viên;

6. Ông Tạ Thành Trung, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Thành viên;

7. Bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế - Thành viên.

Điều 2. Ban Quản lý Chương trình 81 có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được giao tại Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Các thành viên của Ban Quản lý Chương trình 81 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban chịu trách nhiệm tố chức thực hiện các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban. Phó Trưởng ban và các thành viên của Ban làm việc theo sự phân công của Trưởng ban.

Điều 4. Ban Quản lý Chương trình 81 được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại để tiếp nhận, quản lý kinh phí của Chương trình 81, được sử dụng con dấu của Bộ Tư pháp trong hoạt động của Ban theo quy định.

Trưởng Ban Quản lý Chương trình 81 là Chủ tài khoản. Trưởng Ban Quản lý Chương trình 81 quyết định người được ủy quyền của Chủ tài khoản.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Văn phòng Chính phủ 5

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, thuộc Chính phủ (để p/hợp);

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để p/hợp);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Thành Long

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi