Quyết định 352/QĐ-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển niêm yết Trái phiếu Chính phủ từ Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ra Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 352/QĐ-UBCK

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển niêm yết trái phiếu Chính phủ từ Sở Giao dịch chứng khoán

TP. Hồ Chí Minh ra Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

 

 

Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án xây dựng thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ chuyên biệt;

Theo đề nghị của Trưởng ban Phát triển thị trường, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt nội dung và các bước triển khai việc chuyển niêm yết trái phiếu Chính phủ từ Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ra Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (nội dung kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng ban Phát triển thị trường, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBCKNN;

- Như Điều 4;

- Lưu VI PHạM, Ban PTTT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Thị Kim Liên

 

 

 

NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

Việc chuyển niêm yết trái phiếu Chính phủ từ Sở Giao dịch chứng khoán

TP. Hồ Chí Minh ra Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội

(Ban hành kèm theo Quyết định số 352/QĐ-UBCK

ngày 16 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

 

1. Lập danh mục TPCP

- TTLKCK thực hiện rà soát thống kê, tập hơp danh sách theo dõi toàn bộ các loại TPCP chuyển niêm yết có thời gian đáo hạn còn lại tối thiểu từ 06 tháng trở lên tính từ ngày 2/6/2008 (gồm các thông tin liên quan đến mã trái phiếu, loại hình phát hành, kỳ hạn, số lượng đăng ký lưu ký, lãi suất, ngày phát hành, ngày đáo hạn.

- Thời gian thực hiện: trước ngày 20/05/2008.

2. Thống nhất danh sách TPCP thực hiện chuyển

- TTLKCK lập danh sách TPCP thực hiện chuyển cho TTGDCKHN và SGDCK TP.HCM để kiểm tra, đối chiếu và thống nhất về danh sách và toàn bộ thông tin về TPCP;

- Thời gian thực hiện: trước ngày 22/05/2008.

3. Kiểm tra, đối chiếu và cập nhật dữ liệu TPCP vào hệ thống

- TTLKCK kiểm tra, rà soát lần cuối và cập nhật dữ liệu vào hệ thống;

- Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 22/05/2008.

4. Thông báo cho thành viên thị trường về việc chuyển TPCP

- TTLKCK phối hợp TTGDCKHN và SGDCK TP.HCM thông báo cho thành viên thị trường về việc chuyển TPCP trên SGDCK TP.HCM ra TTGDCKHN. Nội dung thông báo gồm:

(i) Danh mục trái phiếu chuyển;

(ii) Ngày giao dịch cuối cùng trên SGDCK TP.HCM: 28/05/2008;

(iii) Ngày hủy niêm yết trên SGDCK TP.HCM: 29/05/2008;

(iv) Ngày bắt đầu niêm yết và giao dịch tại TTGDCKHN: 02/06/2008;

- Thời gian thực hiện: trước ngày 25/05/2008.

5. Hủy niêm yết TPCP trên SGDCK HCM

- SGDCK TP.HCM phối hợp với TTLKCK thực hiện hủy trái phiếu thuộc danh mục chuyển trên hệ thống giao dịch của SGDCK TP.HCM.

- Thời gian thực hiện: Ngày 29/05/2008.

6. Niêm yết và giao dịch TPCP trên TTGDCKHN

- Trung tâm GDCK Hà Nội phối hợp với TTLKCK thực hiện niêm yết và giao dịch trái phiếu thuộc danh mục chuyển niêm yết.

- Thời gian thực hiện: Ngày 02/06/2008.

thuộc tính Quyết định 352/QĐ-UBCK

Quyết định 352/QĐ-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển niêm yết Trái phiếu Chính phủ từ Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ra Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Cơ quan ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 352/QĐ-UBCK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Thị Kim Liên
Ngày ban hành: 16/05/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chứng khoán
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi