Thông tư 11/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về việc thành lập bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 11/1999/TT-LĐTBXH

NGÀY 02 THÁNG 04 NĂM 1999

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THÀNH LẬP BỘ PHẬN GIÚP VIỆC
BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUỸ "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA" CÁC CẤP

 

 

Căn cứ Nghị định số 91/1998/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ ban hành Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ"Đền ơn đáp nghĩa";

Sau khi có ý kiến của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ tại văn bản số 34/TCCP-TCBC ngày 10 tháng 2 năm 1999 và thoả thuận của Ban thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại văn bản số 29/MTTQ ngày 25 tháng 01 năm 1999, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thành lập bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" (gọi chung là bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo), như sau:

 

I/ TỔ CHỨC BỘ PHẬN GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO

1- Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo:

a, Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện gồm một số cán bộ, công chức chuyên trách và kiêm nhiệm của cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội và cán bộ, công chức kiêm nhiệm của một số cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cùng cấp quyết định.

b, Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp xã gồm cán bộ kiêm nhiệm của một số cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp xã quyết định.

Cán bộ, công chức bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo ở từng cấp vẫn thuộc biên chế của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo.

Kế toán Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp Trung ương, cấp tỉnh phải có trình độ cao đẳng tài chính-kế toán trở lên. Kế toán Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp huyện phải có trình độ trung cấp tài chính-kế toán trở lên.

Kế toán, thủ quỹ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện nằm trong tổng biên chế chung của cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội.

Kế toán, thủ quỹ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp xã do cán bộ kế toán, thủ quỹ của Ban Tài chính xã kiêm nhiệm.

2- Trách nhiệm của cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội các cấp và cán bộ phụ trách bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo:

Cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội các cấp tạo điều kiện về nơi làm việc và cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo cùng cấp.

a- Ở cấp Trung ương: Cục trưởng Cục Thương binh, liệt sỹ và người có công-phụ trách Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo,và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về quản lý, bố trí cán bộ, công chức bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để hoàn thành các công việc được giao.

b- Ở cấp tỉnh: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội-phụ trách Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh về quản lý, bố trí cán bộ, công chức bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để hoàn thành các công việc được giao.

c- Ở cấp huyện: Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc Trưởng phòng Tổ chức Lao động-Thương binh và Xã hội)-phụ trách Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện về quản lý, bố trí cán bộ, công chức bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để hoàn thành các công việc được giao.

d- Ở cấp xã: Uỷ viên phụ trách Văn hoá-Xã hội và Thông tin hoặc Uỷ viên phụ trách Lao động-Thương binh và Xã hội phụ trách bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân xã về bố trí, quản lý cán bộ bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo để hoàn thành các công việc được giao.

 

II/ NHIỆM VỤ CỦA BỘ PHẬN GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO CÁC CẤP

Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều 13, Điều 14 của Điều lệ và thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cùng cấp.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ nhiệm vụ của bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", Cục trưởng Cục Thương binh, liệt sỹ và người có công, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh, Trưởng phòng Tổ chức Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội) cấp huyện, Uỷ viên phụ trách Văn hoá-Xã hội và Thông tin hoặc Uỷ viên phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã quy định quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức bộ phận giúp việc của cấp mình.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc các địa phương phản ánh về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết.

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI

Nguyễn Thị Hằng

 

 

thuộc tính Thông tư 11/1999/TT-BLĐTBXH

Thông tư 11/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về việc thành lập bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" các cấp
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:11/1999/TT-BLĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành:02/04/1999Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 11/1999/TT-BLĐTBXH

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 279/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Quyết định 279/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Chính sách

Vui lòng đợi