Quyết định 740/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch khu kinh tế đô thị Đồng Đăng - Lạng Sơn thời kỳ từ nay đến năm 2010

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 740/TTg NGÀY 6 THÁNG 9 NĂM 1997 PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH KHU KINH TẾ ĐÔ THỊ ĐỒNG ĐĂNG -
LẠNG SƠN THỜI KỲ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 784 BXD/UB ngày 02 tháng 8 năm 1997,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Phê duyệt quy hoạch khu kinh tế đô thị Đồng Đăng - Lạng Sơn thời kỳ từ nay đến năm 2010 với nội dung chủ yếu sau:

 

I. VỊ TRÍ

 

Phạm vi khu vực quy hoạch rộng 207 km2, bao gồm thị xã Lạng Sơn, thị trấn Đồng Đăng, các xã Thuỵ Hùng, Phú Xá, Hồng Phong (huyện Cao Lộc), và các xã Tân Thanh, Tân Mỹ (huyện Văn Lãng).

 

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

 

1. Tạo điều kiện nhằm ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng khu vực biên giới hữu nghị, giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Quốc gia;

2. Phục vụ việc phát triển nền kinh tế thị trường để có khả năng cạnh tranh ở khu vực biên giới và hoà nhập vào quá trình phát triển của cả nước;

3. Làm cơ sở để quản lý thống nhất xây dựng theo quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, đảm bảo an ninh quốc phòng.

 

III. TÍNH CHẤT KHU KINH TẾ ĐÔ THỊ

 

1. Là khu vực cửa khẩu quốc tế quan trọng, có ý nghĩa về mặt chính trị, đối ngoại và kinh tế - xã hội;

2. Là trung tâm thương mại mậu biên, khu công nghiệp và kho tàng của cả vùng;

3. Là khu vực có tiềm năng phát triển du lịch trong nước và quốc tế;

4. Có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.

 

IV. QUY MÔ DÂN SỐ

 

Khu kinh tế đô thị Đồng Đăng - Lạng Sơn có khoảng 100.000 người vào năm 2000 và khoảng 150.000 người vào năm 2010.

 

V. HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ:

 

Thị xã Lạng Sơn phát triển về phía Quán Hồ; thị trấn Đồng Đăng phát triển về các phía: Nam, Tây Nam, Đông Bắc. Cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh được xây dựng trở thành các điểm dân cư đô thị.

 

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm:

- Ban hành Điều lệ quản lý xây dựng khu kinh tế đô thị Đồng Đăng - Lạng Sơn, phân khu chức năng đáp ứng được nhu cầu phát triển đô thị và lập quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật sau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ Xây dựng.

- Tổ chức lập, xét duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền xét duyệt các Quy hoạch chi tiết và các Dự án đầu tư theo quy định hiện hành.

 

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 740/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch khu kinh tế đô thị Đồng Đăng - Lạng Sơn thời kỳ từ nay đến năm 2010
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 740/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 06/09/1997 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
----------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom - Happiness
---------
No. 740/TTg
Hanoi , September 06, 1997

 
DECISION
APPROVING THE PLAN FOR THE DONG DANG-LANG SON URBAN ECONOMIC ZONE UP TO THE YEAR 2010
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1990,At the proposals of the Minister of Construction and the President of the Peoples Committee of Lang Son province in Report No.784-BXD/UB of August 2, 1997,
DECIDES:
Article 1.- To approve the plan for the Dong Dang-Lang Son urban economic zone up to the year 2010 with the following main contents:
I. Location:
The planned area covers 207 km2, encompassing Lang Son provincial town, Dong Dang township, Thuy Hung, Phu Xa and Hong Phong communes (in Cao Loc district), and Tan Thanh, Tan My communes (in Van Lang district).
II. Development objectives:
1. To create conditions for the stabilization and improvement of the peoples life, for the building of a border of friendship and the maintenance of national sovereignty of territorial integrity;
2. To serve the development of the market economy in order to assure the provinces compatitiveness in the border area and facilitate its integration into the development process of the whole contry;
3. To serve as a basis for the uniform management of construction according to plan, of the use of land and the maintenance of national security and defense.
III. Characteristics of the urban economic zone
1. It is an important international bordergate area of high political, diplomatic, social and economic significance;
2. It is a border trade center, an industrial zone and storage area of the whole area;
3. It is an area susceptible for the development of domestic and international tourism;
4. It occupies an important position in national security and defense.
IV. Population
The Dong Dang - Lang Son urban economic zone shall have a population of about 100,000 by the year 2000 and about 150,000 by the year 2010.
V. Orientations for urban development
The provincial capital, Lang Son town, shall expand to Quan Ho; Dong Dang township shall expand southward, southwestward and northeastward. The Huu Nghi and Tan Thanh border gates shall be built into urban population centers.
Article 2.- The Peoples Committee of Lang Son province shall have:
- To promulgate the regulation on the management of the construction of the Dong Dang-Lang Son urban economic zone; divide the zone functionally so as to meet the urban development requirements and draw up the plan for technical infrastructure development after obtaining consent from the Ministry of Construction.
- To elaborate, consider and approve or submit to the competent level for ratification the detailed plans and investment projects in accordance with current regulations.
Article 3.- This Decision takes effect 15 days after its signing. The President of the Peoples Committee of Lang Son province, the Minister of Construction, the ministers and the heads of the related agencies shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Tran Duc Luong

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!