Quyết định 4056/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam 2006 - 2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4056/QĐ-BTC

Quyết định 4056/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam 2006 - 2010
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4056/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành:13/12/2006Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

 

Số:  4056/QĐ-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2006

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Ban hành Kế hoạch phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam 2006 - 2010

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

 

- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Quyết định số 175/2003/QĐ-TTg ngày 29/08/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm, Chánh văn phòng Bộ Tài chính,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam 2006 - 2010 với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

1. Phát triển thị trường bảo hiểm toàn diện, an toàn, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu bảo hiểm cơ bản của nền kinh tế và dân cư; phấn đấu tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng bình quân giai đoạn 2001-2010 khoảng 24%/năm. Tỷ trọng doanh thu của toàn ngành bảo hiểm so với GDP đạt 4,2% năm 2010;

2. Tiếp tục thực hiện việc phát triển và sắp xếp các doanh nghiệp, nâng cao năng lực tài chính, năng lực kinh doanh và hiệu quả hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm;

3. Phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm bảo hiểm theo hướng đa dạng hoá, đáp ứng các nhu cầu bảo hiểm của nền kinh tế; Phát triển mạng lưới đại lý bảo hiểm chuyên nghiệp, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và các kênh phân phối khác;

4. Thực hiện mở cửa thị trường bảo hiểm theo lộ trình đã cam kết tại các Hiệp định song phương và đa phương. Khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước mở rộng phạm vi hoạt động ra nước ngoài;

5. Hoàn thiện cơ chế, chính sách trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm tạo môi trường pháp lý bình đẳng đối với mọi thành phần doanh nghiệp; huy động các nguồn lực trong nước, ngoài nước thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển lành mạnh, ổn định;

6. Đổi mới phương thức và nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tiến dần tới thực hiện các nguyên tắc và chuẩn mực quản lý bảo hiểm quốc tế. Kiện toàn bộ máy tổ chức của Cơ quan quản lý giám sát bảo hiểm.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phát triển, sắp xếp lại các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

a) Thành lập doanh nghiệp:

- Tiếp tục thực hiện phát triển thị trường bảo hiểm theo hướng đa dạng hoá các loại hình sở hữu, phát huy thế mạnh của từng thành phần kinh tế;

- Nâng cao tính công khai, minh bạch và bình đẳng trong việc cấp phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; năng lực tài chính và pháp lý của chủ đầu tư; công tác quản trị điều hành doanh nghiệp;

- Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm theo hướng không thành lập các doanh nghiệp bảo hiểm chuyên ngành trực thuộc các Tổng công ty nhà nước, ngành kinh tế, kỹ thuật nhằm tránh tình trạng độc quyền bảo hiểm ngành và chia cắt thị trường bảo hiểm.

b) Tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp:

- Thực hiện đề án phát triển Bảo Việt theo mô hình Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Đối với Bảo Minh và Vinare: nâng cao năng lực tài chính, năng lực kinh doanh, giảm tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ đáp ứng yêu cầu cạnh tranh, hội nhập quốc tế và đủ điều kiện niêm yết trên thị trường chứng khoán;

- Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, công ty cổ phần bảo hiểm chuyên ngành: thực hiện việc sắp xếp lại, theo hướng tăng vốn điều lệ, giảm tỷ trọng vốn góp của các cổ đông lớn là các tổng công ty nhà nước, nâng cao khả năng tài chính phục vụ lợi ích chung của toàn bộ nền kinh tế, tiến tới niêm yết trên thị trường chứng khoán.

2. Nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập

a) Phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm bảo hiểm:

- Nghiên cứu cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp từng bước tổ chức triển khai bảo hiểm các rủi ro trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thiết kế sản phẩm bảo hiểm phù hợp với đối tượng tham gia, phối hợp giữa Nhà nước với doanh nghiệp bảo hiểm để phân tán rủi ro bảo hiểm;

- Xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí đối với các loại hình bảo hiểm bắt buộc;

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hoá và công khai hoá cơ chế giám sát, phê chuẩn các sản phẩm bảo hiểm mới; Chuẩn hoá các điều kiện và điều khoản của hợp đồng bảo hiểm;

- Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi chính sách thuế theo hướng khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm nhằm nâng cao tỷ lệ tiết kiệm quốc dân cho đầu tư  phát triển; ổn định vật chất, tinh thần cho người dân, đặc biệt là những người ở những vùng hay bị thiên tai, vùng sâu, vùng xa tiến tới thay thế các chương trình đảm bảo của xã hội.

b) Phát triển kênh phân phối:

Tiếp tục phát triển các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm; nghiên cứu, ban hành quy định tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển các kênh phân phối còn chưa phát triển nhưng có nhiều tiềm năng như qua hệ thống ngân hàng, thương mại điện tử, điện thoại, hệ thống bưu điện...

c) Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm:

- Khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm thành lập quỹ đầu tư, quỹ tín thác và công ty quản lý quỹ theo quy định của Luật chứng khoán và Luật kinh doanh bảo hiểm để nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động đầu tư;

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế khuyến khích các hình thức đầu tư dài hạn; tạo lập môi trường đầu tư bình đẳng, thuận lợi cho các doanh nghiệp bảo hiểm thuộc mọi thành phần kinh tế;

- Khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia kinh doanh và niêm yết trên thị trường chứng khoán.

d) Nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập:

Khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm tăng vốn; nâng cao năng lực quản trị điều hành, tự quản lý giám sát; đầu tư trang thiết bị, công nghệ để phục vụ cho hoạt động quản lý và kinh doanh, đáp ứng các yêu cầu về cạnh tranh và hội nhập.

3. Hội nhập và hợp tác quốc tế

- Tiếp tục mở cửa thị trường bảo hiểm theo lộ trình hội nhập mà Việt Nam đã cam kết trong các Hiệp định song phương và đa phương;

- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp lý về cấp phép thành lập và tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo hướng không phân biệt đối xử, phù hợp với các cam kết và lộ trình gia nhập Tổ chức thương mại thế giới;

- Rà soát, đối chiếu hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành về kinh doanh bảo hiểm với các quy định của Tổ chức thương mại thế giới, đề xuất những bổ sung, sửa đổi cần thiết nhằm đảm bảo sự phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế;

- Xem xét bãi bỏ các quy định hạn chế các doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài mở rộng nội dung hoạt động, phạm vi khách hàng và cung cấp các loại sản phẩm bảo hiểm nhằm tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng theo lộ trình hội nhập;

- Mở rộng quan hệ hợp tác với cơ quan quản lý bảo hiểm các nước, các tổ chức quốc tế để tranh thủ sự trợ giúp kỹ thuật, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đào tạo cán bộ, chuyên gia v.v. nhằm đẩy nhanh quá trình hội nhập vào thị trường bảo hiểm khu vực và thế giới;

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để gia nhập Hiệp hội các nhà giám sát bảo hiểm quốc tế vào năm 2007.

4. Quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm

a) Cơ chế chính sách:

Xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản:

- Hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm phù hợp với tình hình phát triển thị trường bảo hiểm theo các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế;

- Chế độ bảo hiểm bắt buộc trong xây dựng lắp đặt; bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới; bảo hiểm bắt buộc đối với người Việt Nam đi du lịch nước ngoài; bảo hiểm bắt buộc cháy, nổ,..;

- Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm;

- Chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán bảo hiểm phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế về bảo hiểm;

- Chuẩn hoá chương trình đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ ngành bảo hiểm Việt Nam.

Thực hiện sửa đổi, bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, các yêu cầu phát triển của thị trường và cam kết hội nhập.

b) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm:

- Cụ thể hoá quy định về năng lực quản trị, điều hành, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản trị, điều hành doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Bổ sung các quy định liên quan tới quản trị doanh nghiệp, minh bạch tài chính phù hợp với chuẩn quốc tế và việc tuân thủ các quy định pháp luật;

- Bổ sung các quy định quản lý thận trọng và nâng cao năng lực tài chính, khả năng thanh toán của các doanh nghiệp bảo hiểm; Tăng quyền chủ động và tự chịu trách nhiệm cho doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tuân thủ các quy định của pháp luật;

- Hoàn thiện quy trình giám sát từ xa và kiểm tra tại chỗ các doanh nghiệp bảo hiểm; sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu giám sát doanh nghiệp bảo hiểm cho phù hợp với thực tế phát triển của thị trường;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm theo hướng hạn chế dần sự can thiệp hành chính vào hoạt động của doanh nghiệp; Nâng cao công tác phân tích, đánh giá doanh nghiệp, công tác quản lý giám sát từ xa và kiểm tra tại chỗ doanh nghiệp;

- Xử lý kịp thời, đúng pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm; giữ vững trật tự, kỷ cương và đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, cạnh tranh lành mạnh và đúng pháp luật.

c) Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy:

- Củng cố, hoàn thiện và nâng cao năng lực Cơ quan quản lý giám sát bảo hiểm. Năm 2007, cơ bản hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy cơ quan quản lý bảo hiểm, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng tham mưu cho Bộ trong xây dựng chính sách chế độ và kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phù hợp với đặc điểm thị trường bảo hiểm Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế;

- Xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và xây dựng hệ thống thu thập, lưu trữ, xử lý số liệu thống kê ngành bảo hiểm đáp ứng yêu cầu quản lý giám sát bảo hiểm vào năm 2007;

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cơ quan quản lý giám sát bảo hiểm. Xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế tuyển dụng, đào tạo nhân tài nhằm thu hút cán bộ giỏi trong một số lĩnh vực cần thiết như chuyên gia tính toán, chuyên gia đánh giá rủi ro hoạt động tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm;

- Nâng cao vai trò của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, để thực hiện tốt vai trò là cầu nối và đại diện cho các doanh nghiệp bảo hiểm trước cơ quan quản lý nhà nước và công chúng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Bảo hiểm chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này, hàng năm báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính tiến độ thực hiện Kế hoạch; đề xuất các giải pháp thực hiện, nội dung điều chỉnh Kế hoạch khi cần thiết.

2. Vụ Chính sách thuế chủ trì xây dựng các quy định về thuế trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

3. Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán chủ trì xây dựng chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán bảo hiểm.

4. Cục Tin học và Thống kê tài chính phối hợp với Vụ Bảo hiểm xây dựng đề án Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và xây dựng hệ thống thu thập, lưu trữ, xử lý số liệu thống kê ngành bảo hiểm.

5. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính theo nhiệm vụ được phân công phối hợp với Vụ Bảo hiểm, Vụ Chính sách thuế, Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Cục tin học và thống kê tài chính hoàn thành các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ Trưởng Vụ Bảo hiểm, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ,

- Như Điều 3,

- Vụ Pháp chế.

- Lưu: VT, Vụ BH.

BỘ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Vũ Văn Ninh

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi