Quyết định 1436/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1436/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

1. Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sắt phải phù hợp với Chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050; gắn kết chặt chẽ với Quy hoạch phát triển của các ngành giao thông vận tải khác và các quy hoạch liên quan.

2. Kết cấu hạ tầng đường sắt cần ưu tiên tập trung đầu tư để đi trước một bước, nhanh, đồng bộ, hợp lý, kết hợp phát triển từng bước vững chắc, đột phá đi thẳng vào hiện đại, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; phát triển mạng đường sắt đối ngoại liên kết với các cảng biển và các quốc gia có cùng chung biên giới, thúc đẩy hội nhập quốc tế; nhanh chóng phát triển mạng đường sắt đô thị làm nòng cốt trong vận tải công cộng tại các thành phố lớn, trước mắt ưu tiên Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

3. Phát triển vận tải đường sắt theo hướng hiện đại, chất lượng cao, chi phí hợp lý, nhanh, an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí xã hội; liên kết với các trung tâm phân phối hàng hóa lớn, cảng cạn (ICD) và các phương thức vận tải khác; đảm nhận vận chuyển đường dài, khối lượng lớn, vận tải hành khách công cộng đô thị, chú trọng dịch vụ vận tải hành khách nội – ngoại ô, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

4. Tập trung nguồn lực nhà nước, tranh thủ tối đa các nguồn hỗ trợ phát triển của nước ngoài; khuyến khích, huy động tối đa mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; dịch vụ vận tải và các dịch vụ hỗ trợ đường sắt khác nhằm nhanh chóng phát triển mạng, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ vận tải đường sắt, thu hút hành khách, hàng hóa sử dụng phương thức vận tải đường sắt; coi trọng công tác bảo trì kết cấu hạ tầng hiện có và sau xây dựng để bảo đảm khai thác hiệu quả, thông suốt, trật tự, an toàn và phát triển bền vững.

5. Đẩy nhanh tiến độ đưa các tuyến đường sắt hiện tại vào cấp kỹ thuật và đảm bảo khai thác hiệu quả hệ thống hiện có; từng bước chuyển đổi thống nhất khổ đường tiêu chuẩn 1.435 mm trên toàn mạng và dần chuyển đổi từ sức kéo diesel sang sức kéo điện.

6. Dành quỹ đất phù hợp nhu cầu phát triển đường sắt, bảo đảm hành lang an toàn giao thông đường sắt và phạm vi bảo vệ công trình đường sắt theo đúng quy định của Luật Đường sắt; xây dựng kế hoạch nhu cầu sử dụng năng lượng điện phù hợp với nhu cầu phát triển của đường sắt.

7. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực và khoa học công nghệ chuyên ngành, tăng cường hợp tác quốc tế; phát triển công nghiệp đường sắt phục vụ tốt nhu cầu trong nước và tiến tới xuất khẩu.

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Phát triển giao thông vận tải đường sắt đồng bộ về kết cấu hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và công nghiệp đạt trình độ tiên tiến, hiện đại, tương đương các quốc gia tiên tiến trong khu vực, thúc đẩy tăng trưởng các ngành kinh tế khác, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.

2. Hình thành mạng lưới đường sắt hoàn chỉnh liên kết các trung tâm kinh tế - xã hội, các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước và phối kết hợp các phương thức vận tải khác; tham gia vận tải công cộng tại các đô thị, thành phố lớn; cung cấp dịch vụ vận tải đường sắt nội – ngoại ô, nội vùng và đường dài thông suốt, nhanh chóng, an toàn, cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu trong nước, giao lưu quốc tế và đảm bảo quốc phòng – an ninh.

3. Xây dựng và ban hành cơ chế khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư và kinh doanh vận tải đường sắt, phấn đấu thu hút vốn ngoài ngân sách cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đạt ít nhất 10% (đến năm 2020) và 20% (đến năm 2030) tổng vốn đầu tư.

4. Đảm bảo nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, đổi mới chương trình và mở rộng và các hình thức đào tạo; nâng cao công tác xã hội hóa trong đào tạo đảm bảo đủ nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển đường sắt hiện đại.

III. QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

1. Về vận tải đường sắt:

a) Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2020: giao thông vận tải đường sắt cần chiếm tỷ trọng tối thiểu 13% về nhu cầu luân chuyển hành khách và 14% về luân chuyển hàng hóa trong tổng khối lượng vận tải của toàn ngành giao thông vận tải; trong đó vận tải hành khách đô thị bằng đường sắt đạt ít nhất là 20% nhu cầu vận tải hành khách công cộng tại Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;

- Giai đoạn đến năm 2030: đạt tỷ trọng 20% về nhu cầu luân chuyển hành khách, hàng hóa; đạt tỷ trọng 25% về nhu cầu vận chuyển hành khách công cộng tại các đô thị lớn.

b) Quy hoạch phát triển:

- Vận tải hành khách: tập trung phát triển dịch vụ vận tải đường dài với cự ly 300 ÷ 500 km trên các hành lang giao thông chủ yếu, đặc biệt là hành lang Bắc – Nam, Đông – Tây và dịch vụ vận tải đường sắt đô thị, đường sắt nội – ngoại ô, đường sắt liên tỉnh trên cơ sở khai thác hệ thống đường sắt hiện có, đường sắt xây dựng mới ở các khu đoạn cự ly trung bình và khu vực có nhu cầu lớn.

- Vận tải hàng hóa: thúc đẩy phát triển nhanh dịch vụ vận tải hàng nặng, khối lượng lớn từ các khu mỏ, cảng biển, cảng ICD, nhà máy, các khu kinh tế lớn … giảm bớt sức ép đối với đường bộ, hạn chế tai nạn trên giao thông; ứng dụng công nghệ vận tải hiện đại đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng;

- Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ vận tải trên cơ sở thúc đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp vận tải đường sắt nhà nước, xã hội hóa vận tải đường sắt nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ giá thành vận tải, thu hút các thành phần kinh tế ngoài nhà nước tham gia phát triển vận tải đường sắt và dịch vụ hỗ trợ vận tải với việc thiết lập thị trường cạnh tranh, tăng cường quản lý nhà nước về vận tải đường sắt;

- Mở rộng liên kết vận tải quốc tế, khu vực và các quốc gia có biên giới liền kề trên cơ sở mạng đường sắt hiện có và trong tương lai.

2. Về kết cấu hạ tầng:

a) Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2020: hoàn thành cải tạo, nâng cấp mạng đường sắt hiện có đạt tiêu chuẩn đường sắt quốc gia cấp I, hoàn thành kết nối đường sắt với các cảng biển quốc tế, nhà máy, khu kinh tế, khu mỏ và các trung tâm du lịch lớn …; phấn đấu hoàn hành xây dựng mới tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và Đồng Đăng – Hà Nội; nhanh chóng phát triển giao thông vận tải bánh sắt tại các đô thị, trước mắt ưu tiên triển khai tại Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; ưu tiên xây dựng trước một số đoạn tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam; từng bước cải tạo mở rộng các khu đoạn đường sắt đơn hiện có thành đường đôi điện khí hóa và mở rộng các tuyến đường sắt đô thị đáp ứng nhu cầu vận tải nội – ngoại ô cũng như các vùng đô thị lớn;

- Đến năm 2030: hoàn thành mạng đường sắt đô thị tại Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và triển khai xây dựng tại một số thành phố lớn khác; cơ bản hoàn thành mạng đường sắt cao tốc Bắc – Nam; triển khai xây dựng mạng đường sắt Tây Nguyên, đường sắt nối các tỉnh ven biển đồng bằng Bắc Bộ và đường sắt đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

b) Quy hoạch phát triển:

- Đến năm 2020 hoàn thành xây dựng:

+ Cải tạo, nâng cấp các tuyến hiện có.

+ Một số đoạn tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam, tuyến đường sắt Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân, Biên Hòa – Vũng Tàu, tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, tuyến đường sắt Đồng Đăng – Hà Nội, tuyến đường sắt phục vụ khai thác Bô xít (Đăk Nông – Bình Thuận), tuyến đường sắt Dĩ An – Lộc Ninh, tuyến đường sắt Vũng Áng – Mụ Giạ, khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm – Đà Lạt, nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt Đông Hà – Lao Bảo; các tuyến đường sắt kết nối các cảng biển, các khu công nghiệp, kinh tế, hầm mỏ mới hình thành: cảng cửa ngõ quốc tế Hải phòng, cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, cảng Cái Mép – Thị Vải, mỏ sắt Thạch Khê, bô xít Tây Nguyên …; mạng lưới đường sắt đầu mối: Hà Nội (vành đai phía Đông), thành phố Hồ Chí Minh (vành đai phía Tây), Hải Phòng, Đà Nẵng, Diêu Trì; hoàn thành xây dựng một số tuyến chính đường sắt đô thị, đường sắt liên vùng vùng Thủ đô Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh.

- Đến năm 2030, hoàn thành xây dựng:

+ Mạng đường sắt Tây Nguyên bao gồm trục chính: Đà Nẵng – Kon Tum – Đắk Lắk – Buôn Ma Thuột – Chơn Thành – thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến nhánh Buôn Ma Thuột – Tuy Hòa, Đắk Nông – Bình Thuận.

+ Những đoạn tuyến còn lại trong mạng đường sắt cao tốc Bắc – Nam;

+ Mạng đường sắt đô thị tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh;

+ Hành lang đường sắt ven biển Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh, Hạ Long – Móng Cái;

+ Các tuyến Lạng Sơn – Quảng Ninh (Mũi Chùa), Nam Định – Thịnh Long, Mỹ Lý – Tân Kỳ …

3. Về công nghiệp đường sắt:

a) Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2020: phấn đấu tự chế tạo trong nước các phương tiện, vật tư, thiết bị, phụ tùng đường sắt đáp ứng về cơ bản nhu cầu bảo trì, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp mạng đường sắt hiện có;

- Đến năm 2030: từng bước đáp ứng nhu cầu về phương tiện, vật tư, thiết bị, phụ tùng đường sắt cho các dự án xây dựng các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt mới; hình thành ngành công nghiệp đường sắt hiện đại.

b) Quy hoạch phát triển:

- Đến năm 2020:

+ Đầu máy: định hướng phát triển từ công nghiệp lắp ráp tiến tới chế tạo đầu máy diesel cho các tuyến cũ với công suất từ 2.000 – 2.500 CV và sức kéo điện cho các tuyến mới điện khí hóa với công suất 5.000 KW trở lên; đồng thời phát triển mạng các đoàn tàu tự hành (EMU) để vận tải hành khách nội, ngoại ô; phấn đấu đạt được 1.100 đến 1.200 đầu máy.

+ Toa xe: tập trung phát triển công nghiệp đóng mới toa xe cung cấp cho tiêu dùng trong nước hướng tới xuất khẩu sang các nước trong khu vực; đạt được 50.000 đến 53.000 toa xe các loại;

+ Phụ tùng, vật tư đường sắt (ray, tà vẹt, phụ kiện, ghi, hệ thống cung cấp điện sức kéo, thông tin, tín hiệu …); sản xuất trong nước đáp ứng nhu cầu bảo trì các tuyến đường sắt hiện có và tiến tới xuất khẩu.

- Đến năm 2030:

Phát triển công nghiệp sản xuất phụ tùng, vật tư đường sắt, đáp ứng nhu cầu xây dựng mới các tuyến đường sắt trong nước và xuất khẩu.

4. Về an toàn giao thông:

a) Mục tiêu cụ thể:

Từng bước kiềm chế và tiến tới giảm tai nạn giao thông đường sắt trên cả ba tiêu chí số vụ, số người bị thương và số người chết.

b) Quy hoạch phát triển:

- Đến năm 2020:

+ Kết cấu hạ tầng: xóa bỏ toàn bộ các đường ngang dân sinh, xây dựng hệ thống đường ngang có phòng vệ, đường gom, rào cách ly, rào bảo vệ hành lang an toàn, cầu vượt tại các điểm giao cắt đường sắt với quốc lộ và một số tỉnh lộ … thiết lập hành lang chạy tàu an toàn trên toàn hệ thống với tốc độ 120 km/h.

+ Thể chế và phát triển nguồn nhân lực: hoàn thiện các quy phạm pháp luật, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý an toàn giao thông ngành đường sắt; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật; nâng cao chất lượng đào tạo người điều khiển phương tiện và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm định phương tiện giao thông đường sắt;

+ Cứu hộ, cứu nạn: hoàn thành kế hoạch đầu tư trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra tai nạn giao thông.

- Đến năm 2030:

+ Hoàn thành xây dựng hệ thống công trình cách ly trên toàn mạng đường sắt Việt Nam;

+ Hoàn thành xây dựng các nút giao giữa đường sắt và đường bộ theo đúng quy định của Luật Đường sắt.

5. Về nhu cầu vốn, quỹ đất và năng lượng điện:

a) Đến năm 2020:

- Nhu cầu vốn toàn ngành: 1.355.101 tỷ đồng

+ Hạ tầng: 1.142.557 tỷ đồng

* Đường sắt cao tốc: 505.984 tỷ đồng

* Đường sắt còn lại: 636.573 tỷ đồng

Trong đó vốn ngân sách nhà nước (chiếm 90%): 983.619 tỷ đồng

Vốn ngoài ngân sách nhà nước (chiếm 10%): 109.290 tỷ đồng.

+ Đầu máy, toa xe: 199.726 tỷ đồng;

+ Cơ sở công nghiệp: 8.645 tỷ đồng;

+ An toàn giao thông: 4.173 tỷ đồng;

- Nhu cầu quỹ đất khoảng 12.685 ha;

- Nhu cầu năng lượng điện khoảng 4.972 triệu KW.h/năm.

b) Đến năm 2030:

- Nhu cầu vốn toàn ngành: 1.054.979 tỷ đồng

+ Hạ tầng: 884.326 tỷ đồng

* Đường sắt cao tốc: 716.694 tỷ đồng

* Đường sắt còn lại: 167.632 tỷ đồng

Trong đó vốn ngân sách nhà nước (chiếm 80%): 707.460 tỷ đồng

Vốn ngoài ngân sách nhà nước (chiếm 20%): 176.866 tỷ đồng.

+ Đầu máy toa xe: 170.653 tỷ đồng.

- Nhu cầu quỹ đất khoảng 7.650 ha;

- Nhu cầu năng lượng điện khoảng 7.900 triệu KW.h/năm.

6. Nguồn vốn đầu tư: vay ODA; trái phiếu Chính phủ; ngân sách nhà nước; doanh nghiệp, tư nhân …

(Danh mục, dự kiến tổng mức đầu tư, phân kỳ đầu tư các công trình được thể hiện trong Phụ lục kèm theo).

IV. CÁC GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU

1. Về vốn: tập trung mạnh mẽ nguồn lực nhà nước, tranh thủ tối đa các nguồn hỗ trợ phát triển của nước ngoài và có cơ chế, chính sách khuyến khích và cơ chế đặc biệt để huy động tối đa mọi nguồn lực ngoài ngân sách của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị và đường sắt nội – ngoại ô, đường sắt huyết mạch trọng yếu như tuyến đường sắt Bắc – Nam, đường sắt thuộc chương trình hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt – Trung; thành lập quỹ bảo trì và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt;

2. Về vận tải: năng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ vận tải đường sắt, tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh vận tải trên cơ sở cổ phần hóa các doanh nghiệp vận tải nhà nước, đẩy nhanh tiến trình xã hội hóa vận tải đường sắt, nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ giá thành vận tải;

3. Về công nghiệp: khuyến khích áp dụng công nghệ hiện đại vào các cơ sở công nghiệp đường sắt, khuyến khích xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp đường sắt;

4. Về giao thông đô thị: xây dựng một số chính sách đặc thù để thu hút vốn đầu tư nhanh chóng hệ thống giao thông bánh sắt đô thị, trước mắt là Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

5. Về an toàn giao thông và bảo vệ môi trường: bảo đảm thực hiện đúng các quy định về hành lang an toàn giao thông, điều lệ đường ngang, quy hoạch giao cắt giữa đường sắt và đường bộ, các quy định về bảo vệ môi trường;

6. Về khoa học, công nghệ: hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn đường sắt. Khuyến khích ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới, hiện đại trong nghiên cứu, đào tạo, khai thác vận tải, xây dựng kết cấu hạ tầng, công nghiệp và dịch vụ. Thành lập tổ chức chuyên nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về đường sắt, các trung tâm thí nghiệm, thử nghiệm đường sắt;

7. Về tổ chức quản lý, cải cách hành chính: hoàn thiện, hoàn chỉnh các quy phạm pháp luật đường sắt. Tổ chức các doanh nghiệp đường sắt theo Luật Doanh nghiệp. Có các chính sách và cơ chế phù hợp để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh trong các lĩnh vực kết cấu hạ tầng, vận tải, công nghiệp và dịch vụ đường sắt;

8. Về nguồn nhân lực:

- Tập trung đào tạo và đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học, công nhân lành nghề để đáp ứng kịp thời sự phát triển của ngành đường sắt trong từng giai đoạn. Phải nhanh chóng tổ chức đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ đường sắt điện khí hóa, đường sắt cao tốc, đường sắt đô thị;

- Mở rộng các hình thức đào tạo: ngắn hạn, dài hạn, đào tạo trong nước và đào tạo nước ngoài, đào tạo theo trường lớp và tự đào tạo;

- Có chính sách tiền lương và các chế độ đãi ngộ với người lao động làm việc trong điều kiện đặc thù của ngành đường sắt, đặc biệt ở các vùng xa, vùng sâu, vùng khó khăn.

9. Về hợp tác quốc tế: chủ động hợp tác quốc tế, đặc biệt là với những nước có ngành đường sắt hiện đại để tiếp thu khoa học công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm phát triển đường sắt. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hệ thống pháp luật, thể chế, chính sách cho phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức hợp tác quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên;

10. Nhà nước có chính sách hỗ trợ đối với những tuyến đường không bù đắp đủ chi phí nhưng vẫn phải duy trì để phục vụ yêu cầu kinh tế - xã hội, yêu cầu quốc phòng, an ninh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; định kỳ cập nhật, đề xuất, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước.

2. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sắt, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành và địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty 91;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT THÔNG THƯỜNG, TỐC ĐỘ CAO VÀ ĐÔ THỊ ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Danh mục

Chiều dài tuyến (km)

Tổng mức đầu tư
(tỷ VNĐ)

Giai đoạn đến năm 2010

Giai đoạn 2011-2020

Giai đoạn đến năm 2030

Dự kiến nguồn vốn

Nội dung quy mô đầu tư

Kinh phí (tỷ VNĐ)

Nội dung quy mô đầu tư

Kinh phí (tỷ VNĐ)

Nội dung quy mô đầu tư

Kinh phí (tỷ VNĐ)

 

Tổng số

 

804.205

 

54.299

 

582.274

 

167.632

 

A

Nâng cấp các tuyến hiện có

 

22.423

 

13.913

 

8.510

 

 

 

1

Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh

1726

16.620

Thực hiện một phần đưa vào cấp 1 ĐSQG

8.866

Hoàn thiện đưa vào cấp 1 ĐSQG

7.754

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp

2

Hà Nội – Lào Cai (Yên Biên – Lào Cai)

285

2.575

Nâng cấp ĐS hiện có

2.575

 

 

 

 

ADB, AFD, NSNN

3

Hà Nội – Hải Phòng (Gia Lâm – Hải Phòng)

96

1.920

Thực hiện một phần ĐKH ĐS

1.920

Điện khí hóa ĐS hiện có

 

 

 

ODA, NS

4

Hà Nội – Thái Nguyên (Đông Anh – Quán Triều)

55

660

Đại tu nâng cấp

132

 

528

 

 

NSNN

5

Kép – Chí Linh

38

228

 

 

Đại tu nâng cấp

228

 

 

NSNN

6

Kép – Lưu Xá

56

420

Khôi phục tuyến cũ

420

 

 

 

 

NSNN

B

Xây dựng các đoạn, tuyến mới

 

326.102

 

7.816

 

217.858

 

100.428

 

B1

Trên các trục chính

 

307.297

 

7.500

 

205.459

 

94.338

 

1

Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân

128

8.708

Xây dựng mới đường đơn lồng

5.500

Xây dựng mới đường đơn lồng

3.208

 

 

Trái phiếu Chính phủ

2

Biên Hòa – Vũng Tàu

79

15.168

Xây dựng đường đôi khổ 1435mm ĐKH

1.000

Xây dựng đường đôi khổ 1435mm ĐKH

14.168

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

3

Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng (Lào Cai – Yên Viên – Hải Phòng)

381

91.200

Xây dựng mới đường đôi ĐKH, khổ 1435mm

1.000

Xây dựng mới đường đôi ĐKH, khổ 1435mm

90.200

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

4

Đồng Đăng – Hà Nội (Đồng Đăng – Yên Viên)

156

30.000

 

 

Xây dựng đường đôi khổ 1435mm ĐKH

30.000

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp

5

Đường sắt phục vụ khai thác Bô xít (Đắk Nông – Bình Thuận)

253

14.336

 

 

Xây dựng mới đường đôi khổ 1435mm ĐKH

14.336

 

 

Doanh nghiệp hoặc BOT

6

Dĩ An – Lộc Ninh

128

8.600

 

 

 

8.600

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

7

Thành phố Hồ Chí Minh – Mỹ Tho – Cần Thơ – Cà Mau

320

61.440

 

 

Xây dựng đoạn thành phố Hồ Chí Minh – Cần Thơ đường đôi khổ 1435mm, ĐKH

28.800

Xây dựng đoạn Cần Thơ – Cà Mau đường đôi khổ 1435mm, ĐKH

32.640

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

8

Vũng Áng – Mụ Giạ

119

7.616

 

 

 

7.616

 

 

NSNN, doanh nghiệp

9

Tháp Chàm – Đà Lạt

84

3.971

 

 

Khôi phục tuyến cũ

3.971

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

10

Đông Hà – Lao Bảo

114

4.560

 

 

Đường đơn cấp 2

4.560

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

11

Tuy Hòa – Buôn Ma Thuột

169

5.816

 

 

 

 

Đường đơn khổ 1435mm

5.816

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

12

Tây Nguyên (Đà Nẵng – Kon Tum – Đắk Lắk – Bình Phước)

550

35.200

 

 

 

 

Đường đơn cấp 1

35.200

NSNN

13

Thái Nguyên – Tuyên Quang – Yên Bái

73

4.672

 

 

 

 

Đường đơn cấp 1

4.672

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

14

Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh

120

7.680

 

 

 

 

Đường đơn cấp 1

7.680

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

15

Lạng Sơn – Quảng Ninh (Mũi Chùa)

95

3.230

 

 

 

 

Đường đơn cấp 2

3.230

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

16

Hạ Long – Móng Cái

150

5.100

 

 

 

 

Đường đơn cấp 2

5.100

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

B2

Đường sắt làm mới nối vào các cảng, khu công nghiệp, khu kinh tế, mỏ

 

18.805

 

316

 

12.399

 

6.090

 

1

Cụm cảng khu vực phía Bắc:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Uông Bí – Đầm nhà Mạc – Cảng Lạch Huyện

30

1.500

 

 

 

 

 

1.500

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

b

Cảng Lạch Huyện, Đình Vũ, cảng nội địa ICD Hương Canh – Vĩnh Phúc, Thái Nguyên – Chợ Mới (khu công nghiệp Bình Xuyên – Bắc Kạn)

60

2.500

 

316

 

2.184

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

2

Cụm cảng khu vực Bắc Trung Bộ: Nghi Sơn, Khôi phục đường xuống cảng Cửa Lò …

30

1.680

 

 

 

1.680

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

3

Cụm cảng khu vực Trung Trung Bộ: Chân Mây, Liên Chiểu, Dung Quất …

30

1.575

 

 

 

1.575

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

4

Cụm cảng khu vực Nam Trung Bộ: Quy Nhơn (Nhơn Hội – Nhơn Bình), Vân Phong, Phan Thiết, khôi phục tuyến đường sắt từ ga Ngã Ba – Cảng Cam Ranh (cảng Ba Ngòi cũ)

55

2.700

 

 

 

2.700

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

5

Cụm cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh – Đồng Nai – Bà Rịa – Vũng Tàu: Thị Vải – Cái Mép, Bến Đình Sao Mai.

15

900

 

 

 

900

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

6

Tuyến đường sắt vào mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh)

60

3.360

 

 

Làm mới đường đơn

3.360

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

7

Mỹ Lý – Đô Lương – Tân Kỳ (Nghệ An)

52

2.340

 

 

 

 

 

2.340

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

8

Thành phố Nam Định – Thịnh Long và khu kinh tế Ninh Cơ

50

2.250

 

 

 

 

 

2250

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

C

Đường sắt đô thị, liên vùng

 

421.180

 

32.570

 

321.406

 

67.204

 

C1

Đường sắt đô thị Thủ đô Hà Nội

 

209.454

 

15.000

 

127.250

 

67.204

 

1

Ngọc Hồi – Yên Viên – Như Quỳnh

38,7

38.390

 

5000

 

33.390

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

2

Hà Nội – Hà Đông – Xuân Mai

38

26.675

 

2000

 

7.125

 

17.550

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

3

Nội Bài – Trung tâm thành phố - Thượng Đình

33,9

44.715

 

5000

 

39.715

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

4

Sơn Tây – Nhổn – Ga Hà Nội – Hoàng Mai

41

67.659

 

3000

 

25.991

 

38.668

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

5

Đông Anh – Sài Đồng -Hoàng Mai – Thanh Xuân – Từ Liêm – Thượng Cát – Mê Linh

53,1

6.107

 

 

 

 

 

6.107

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

6

Nam Hồ Tây – Ngọc Khánh – Hòa Lạc – Ba Vì

51,5

25.908

 

 

 

21.029

 

4.879

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

C2

Đường sắt liên vùng Thủ đô Hà Nội

 

48.954

 

 

 

48.954

 

 

 

1

Hà Nội – Bắc Giang

50

250

 

 

Xây dựng đường đôi khổ 1435mm, các ga khai thác tàu liên vùng bình quân 3-5 km/ga

250

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

2

Hà Nội – Hải Dương

57

285

 

 

285

 

3

Hà Nội – Phủ Lý – Nam Định

90

21.510

 

 

21.510

 

4

Hà Nội – Việt Trì

72

17.208

 

 

17.208

 

5

Hà Nội – Thái Nguyên

76

380

 

 

380

 

6

Lạc Đạo – thành phố Hưng Yên (hướng tuyến bám theo quốc lộ 39)

39

9.321

 

 

 

9.321

 

 

 

C3

Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh

 

154.010

 

17.570

 

136.440

 

 

 

1

Bến Thành – Suối Tiên

19,7

41.000

 

5000

LRT,Metro

36.000

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

2

Thủ Thiêm – Bến Thành – Bến xe Tây Ninh

19

29.782

 

5000

LRT,Metro

24.782

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

3

Quốc lộ 3- Bến xe Miền Đông – Tân Kiên

23

34.815

 

5000

LRT,Metro

29.815

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

4

Cầu Bến Cát – Ngã Sáu – Gò Vấp – Khánh Hội – Đại lộ Nguyễn Văn Linh

24

21.417

 

 

LRT,Metro

21.417

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

5

Bến xe Cần Giuộc mới – cầu thành phố Hồ Chí Minh

17

14.850

 

 

LRT,Metro

14.850

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

6

Bà Quẹo – vòng xuyến Phú Lâm

6

4.950

 

 

LRT,Metro

4.950

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

7

Thành phố Hồ Chí Minh – Chợ Lớn – bến xe Miền Tây

12,5

7.196

Xe điện trên mặt đất, monorail

2.570

Xe điện trên mặt đất monorail

4.626

 

 

 

8

Đại lộ Nguyễn Văn Linh – Quận 2

14

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

9

Ngã 6 Gò Vấp – Tân Thới Hiệp

8,5

 

C4

Đường sắt liên vùng thành phố Hồ Chí Minh

 

8.762

 

 

 

8.762

 

 

 

1

Thành phố Hồ Chí Minh – Mỹ Tho

65

350

 

 

Đến năm 2020 xây dựng đường đôi khổ 1435mm, mở các ga khai thác tàu liên vùng, bình quân 3-5 km/ga

350

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

2

Thành phố Hồ Chí Minh – Biên Hòa

30

150

 

 

150

 

3

Biên Hòa – Vũng Tàu

79

375

 

 

375

 

4

Tân Thới Hiệp – Trảng Bàng (Tây Ninh)

33

7.887

 

 

7.887

 

 

 

D

Đầu mối đường sắt qua các đô thị

 

34.500

 

 

 

34.500

 

 

 

1

Đường sắt đầu mối Thủ đô Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Nhánh phía Đông (Đông Anh – Cổ Loa – Yên Viên – Trung Màu – Như Quỳnh – Tân Quang – Văn Giang – Ngọc Hồi)

26

6.500

 

 

 

6.500

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

2

Đường sắt đầu mối thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Vành đai phía Tây (An Bình – Tân Kiên)

31

1.155

 

 

 

1.155

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

2.2

Cải tạo đoạn đường sắt Trảng Bom – Bình Triệu

48

2.150

 

 

 

2.150

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

2.3

Đường sắt trên cao Bình Triệu – Hòa Hưng – Tân Kiên

16

16.000

 

 

 

16.000

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

3

Đầu mối đường sắt Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Di dời ga Đà Nẵng

27

1.080

 

 

 

1.080

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

3.2

Hầm Hải Vân

 

2.415

 

 

 

2.415

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

4

Đầu mối đường sắt Hải Phòng

30

2.400

 

 

 

2.400

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

5

Đầu mối đường sắt Nha Trang

8

1.200

 

 

 

1.200

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

6

Đầu mối đường sắt khu vực Diêu Trì

10

1.600

 

 

 

1.600

 

 

Ngân sách, Doanh nghiệp hoặc BOT

E

Đường sắc cao tốc Bắc - Nam

2020

1.222.678

 

 

Hoàn thiện đường sắt cao tốc với Vct = 350 km/h

505.984

Hoàn thiện đường sắt cao tốc với Vct = 350 km/h

716694

ODA- Doanh nghiệp

 

 

thuộc tính Quyết định 1436/QĐ-TTg

Quyết định 1436/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1436/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:10/09/2009Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông đường sắt - Tại Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 10/9/2009, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu phát triển giao thông vận tải đường sắt đồng bộ về kết cấu hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và công nghiệp đạt trình độ tiên tiến, hiện đại, tương đương các quốc gia tiên tiến trong khu vực, thúc đẩy tăng trưởng các ngành kinh tế khác, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Bên cạnh đó là xây dựng và ban hành cơ chế khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư và kinh doanh vận tải đường sắt, phấn đấu thu hút vốn ngoài ngân sách cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đạt ít nhất 10% (đến năm 2020) và 20% (đến năm 2030) tổng vốn đầu tư… Để thực hiện mục tiêu nói trên, các giải pháp, chính sách chủ yếu được đặt ra bao gồm những vấn đề về vốn, về vận tải, công nghiệp, giao thông đô thị, về an toàn giao thông và bảo vệ môi trường, về khoa học công nghệ, về nguồn nhân lực, về tổ chức quản lý và cải cách hành chính… Cụ thể là việc tập trung mạnh mẽ nguồn lực nhà nước, tranh thủ tối đa các nguồn hỗ trợ phát triển của nước ngoài và có cơ chế, chính sách khuyến khích và cơ chế đặc biệt để huy động tối đa mọi nguồn lực ngoài ngân sách của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị và đường sắt nội - ngoại ô; khuyến khích áp dụng công nghệ hiện đại vào các cơ sở công nghiệp đường sắt, khuyến khích xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp đường sắt. Tiến tới tổ chức các doanh nghiệp đường sắt hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Có các chính sách và cơ chế phù hợp để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh trong các lĩnh vực kết cấu hạ tầng, vận tải, công nghiệp và dịch vụ đường sắt. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Xem chi tiết Quyết định 1436/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No. 1436/QD-TTg
Hanoi, September 10, 2009
DECISION
APPROVING THE ADJUSTED MASTER PLAN ON DEVELOPMENT OF VIETNAM’S RAILWAY TRANSPORTATION UP TO 2020, WITH A VISION TOWARD 2030
Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the June 14, 2005 Railway Law;
At the proposal of the Minister of Transport,
DECIDES:
Article 1.
To approve the adjusted master plan on development of Vietnam’s railway transportation up to 2020, with a vision toward 2030, with the following principal contents:
I. Development viewpoints
1. The master plan on development of Vietnam’s railway transportation must be in line with the Strategy for transportation development up to 2020, with a vision toward 2030; and the Strategy for development of Vietnam’s railway transportation up to 2020, with a vision toward 2050; and closely interrelated with development master plans of other transportation sectors and relevant master plans.
2. To prioritize intensive investment in railway infrastructure to rapidly, synchronously, rationally and steadily develop them toward modernity ahead of other railway facilities to make the railway sector a driving force for the national socio-economic development. To develop the outbound railway network linked with seaports and bordering countries, thereby promoting international integration. To rapidly develop the urban railway network to play the key role in mass transit in major cities, first of all Hanoi capital and Ho Chi Minh City.
3. To develop railway transportation in the direction of modernity, high quality, reasonable freight, high velocity, safety, energy conservation, environmental protection and less social costs. To link railway stations with big cargo distribution centers, inland cargo depots (ICD) and other modes of transportation. To enable the railway sector to provide long-distance and high-volume transportation and urban mass transit services, attaching importance to inner city and suburban passenger transport services to meet socio-economic development needs.
4. To concentrate state resources on and make the best use of foreign development assistance sources for the railway sector development. To promote and mobilize to the utmost resources of domestic and foreign organizations and individuals for investment in development of railway infrastructure, transportation services and other support services in order to quickly develop the railway network, raise the competitiveness of railway transportation services and attract passengers and cargo owners to railway transportation modes. To attach importance to the maintenance of existing and post-construction infrastructure facilities in order to assure their efficient, smooth, orderly and safe operation and sustainable development.
5. To step up the upgrading of existing railways up to technical regulations and ensure their efficient operation. To step by step unify the standard railway gauge of 1,435 mm in the whole network and gradually convert diesel locomotives into electric ones.
6. To set aside adequate land for railway development and assure railway traffic safety corridors and railway work protection scopes under the Railway Law. To work out plans on electric power demand to meet railway development needs.
7. To promote the development of human resources and scientific and technological potential and intensify international cooperation. To develop railway industry to well meet domestic needs and turn out products for export.
II. Development objectives
1. To develop railway transportation with synchronous infrastructure, means of transport and transportation services and railway industry at an advanced and modern level equal to developed regional countries, contributing to promoting the growth of other economic sectors and achieving the objective that Vietnam will basically become an industrialized country by 2020.
2. To form a complete railway network linking socio-economic centers and key economic regions nationwide and combined with other modes of transportation. The railway network will join in the mass transit system in urban centers and big cities and provide smooth, quick, safe and competitive inner city - suburban, intra-regional and long-distance railway transportation services to meet domestic needs and facilitate international exchange and maintenance of defense and security.
3. To formulate and promulgate a mechanism to encourage all economic sectors to invest and deal in railway transportation, and to raise non-state funds for investment in infrastructure construction which will account for at least 10% (by 2020) and 20% (by 2030) of the total investment capital.
4. To assure sufficient human resources, intensify investment in physical and technical foundations, renew training programs and diversify training forms. To further socialize the training of railway staff in order to ensure sufficient high-quality human resources to meet development requirements of a modern railway sector.
III. Master plan on development of railway transportation up to 2020 with a vision toward 2030
1. Railway transportation:
a/ Specific objectives:
- By 2020: Railway transportation will satisfy at least 13% and 14% of demands for passenger transportation and cargo transportation, respectively, in the total transportation volume of the entire transport sector. Urban railway passenger transportation will satisfy at least 20% of the mass transit demand in Hanoi capital and Ho Chi Minh City.
- In the 2020-2030 period: Railway transportation will satisfy 20% of demands for passenger and cargo transportation, and urban railway passenger transportation will satisfy 25% of the mass transit demand in big cities.
b/ Development planning:
- Passenger transportation: To concentrate on developing transportation services for distances of between 300 and 500 km on major transport axes, especially the North-South axis and East-West axis, and urban, inner city-suburban and inter-provincial railway transportation services on the basis of exploiting the existing railway system and newly built medium-distance railways and railways in areas with high demands.
- Cargo transportation: To promote the rapid development of services of heavy and large-volume cargo transportation from mines, seaports, ICDs, factories and large economic zones, in order to ease the load on road transportation and reduce traffic accidents. To apply modern transport technologies so as to meet increasingly high demands of customers.
- To raise the competitiveness of transportation services by accelerating the equitization of state-run railway transportation enterprises and the socialization of railway transportation in order to raise service quality and reduce fares and freight; to attract non-state economic sectors to participate in developing railway transportation and support services through the creation of a competitive market; and to enhance the state management of railway transportation;
- To expand linkage in international and regional railway transportation and with bordering countries on the basis of the railway network at present and in the future.
2. Infrastructure
a/ Specific objectives:
- By 2020: To complete the renovation and upgrading of the existing railway network up to grade-I national railway standards, and the connection of railways to international seaports, factories, economic zones, mines and big tourist centers; to strive for the completion of construction of new Lao Cai - Hanoi - Hai Phong and Dong Dang - Hanoi railways; to rapidly develop iron-wheel transportation in urban centers, first of all Hanoi capital and Ho Chi Minh City; to prioritize the construction of a number of north-south express railway sections; to step by step renovate and expand existing single-track railway sections into electrified dual-track ones, and expand urban railways to meet the need for inner city-suburban transportation or transportation within big urban areas;
- By 2030: To complete urban railway networks in Hanoi capital and Ho Chi Minh City, and commence the construction of urban railways in some other big cities; to basically complete the North-South express railway network; to start construction of the Central Highlands railway network, railways linking the northern deltas coastal provinces and railways to the Mekong River delta provinces.
b/ Development planning:
- By 2020, to complete the following:
+ Renovation and upgrading of existing railways.
+ Construction of a number of sections of the North-South express railway. Yen Vien - Pha Lai - Ha Long - Cai Lan, Bien Hoa - Vung Tau and Lao Cai - Hanoi - Hai Phong. Dong Dang - Hanoi railways, Dak Nong - Binh Thuan raiway to serve bauxite exploitation, Di An - Loc Ninh and Vung Aug - Mu Gia railways; restoration of Thap Cham - Da Lat railway, study and construction of Dong Ha - Lao Bao railway; construction of railways linking seaports, industrial parks, economic zones and new mines, such as Hai Phong international gateway port, Van Phong international transshipment port, Cai Mep – Thi Vai port, Thach Khe iron mine, and bauxite mines in the Central Highlands; key railway networks in Hanoi (the eastern belt), Ho Chi Minh City (the western belt), Hai Phong, Da Nang, Dieu Tri; construction of a number of trunk urban railways and inter-regional railways in Hanoi capital and Ho Chi Minh City region.

Click Download to see full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 1436/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi