Quyết định 01/QĐ-TTg 2023 Đề án Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 01/QĐ-TTg

Quyết định 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:01/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Khái
Ngày ban hành:03/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phấn đấu đến 2030, tạo việc làm ổn định cho 30.000 lao động nữ trong HTX

Ngày 03/01/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 01/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

Cụ thể, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 200 hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ (trên 50% lao động HTX là nữ); tạo việc làm mới cho 4.000 lao động nữ; 100% cán bộ Hội làm công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX được tập huấn; ít nhất 80% cán bộ Hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển KTTT, HTX.

Đến năm 2030, củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 1.500 HTX, 10.000 tổ hợp tác được các cấp Hội hỗ trợ thành lập. Đồng thời, tạo việc làm ổn định cho 30.000 thành viên, lao động nữ trong HTX, 100.000 lao động nữ trong tổ hợp tác.

Để đạt được những mục tiêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp với Trung ương Hội lồng ghép các hoạt động của Đề án theo lĩnh vực hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình, đề án có liên quan đến bình đẳng giới trong lĩnh vực KTTT, HTX.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 01/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Số: 01/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỢP TÁC XÃ DO PHỤ NỮ THAM GIA QUẢN LÝ, TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ ĐẾN NĂM 2030”

_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

Căn cứ Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án), như sau:

1. Quan điểm

a) Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; phù hợp với điều kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương, từng vùng và cả nước.

b) Phát huy sức mạnh nội lực của thành viên trong xây dựng, phát triển các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Nhà nước hỗ trợ về cơ chế, chính sách và một phần kinh phí thực hiện; Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội LHPN) các cấp tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao năng lực thành viên HTX, hội viên, phụ nữ và kết nối các nguồn lực hỗ trợ HTX.

c) Ưu tiên phát triển các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ tại các địa phương có quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, nhất là lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn nông thôn, miền núi, vùng có hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số; HTX ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; HTX sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

d) Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua hỗ trợ các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong khu vực kinh tế tập thể (KTTT), HTX.

đ) Phát triển HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, kết hợp lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), các chương trình, dự án khác có liên quan.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát

Phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên và người lao động trong HTX. Nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, HTX. Phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

b) Các mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2025:

+ Củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 750 HTX, 5.000 tổ hợp tác (Tổ HT) do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành được các cấp Hội hỗ trợ thành lập. Tạo việc làm ổn định cho 15.000 thành viên, lao động nữ trong HTX, 40.000 lao động nữ trong tổ HT.

+ 100% nữ quản lý của HTX (Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị HTX; Giám đốc, Tổng Giám đốc HTX, thành viên Ban kiểm soát) được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX; đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động trong HTX, hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển KTTT, HTX.

+ Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 200 HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ (trên 50% lao động HTX là nữ); tạo việc làm mới cho 4.000 lao động nữ.

+ 100% cán bộ Hội làm công tác hỗ trợ phát triển KTTT, HTX được tập huấn; ít nhất 80% cán bộ Hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển KTTT, HTX.

- Đến năm 2030:

+ Củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 1.500 HTX, 10.000 tổ HT được các cấp Hội hỗ trợ thành lập. Tạo việc làm ổn định cho 30.000 thành viên, lao động nữ trong HTX, 100.000 lao động nữ trong tổ HT.

+ 100% nữ quản lý của HTX được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX; đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động trong HTX, hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển KTTT, HTX.

+ Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 750 HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

+ 100% cán bộ Hội các cấp làm công tác hỗ trợ phát triển KTTT, HTX được tập huấn; ít nhất 90% cán bộ Hội các cấp được bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển KTTT, HTX.

3. Đối tượng, thời gian, phạm vi thực hiện

a) Đối tượng của Đề án

- HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành (nữ quản lý, điều hành là Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị HTX; Giám đốc, Tổng Giám đốc HTX, thành viên Ban kiểm soát); HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ (trên 50% lao động HTX là nữ). Ưu tiên các HTX sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ chế biến sâu, phát huy ngành nghề truyền thống, khôi phục văn hóa, khai thác tài nguyên bản địa.

- Nữ quản lý, điều hành của HTX; thành viên, người lao động trong HTX, tổ HT.

- Hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển KTTT, HTX, ưu tiên đối với các đối tượng phụ nữ: ở các vùng khó khăn, miền núi, dân tộc thiểu số; hộ nghèo, cận nghèo; khuyết tật, hoàn lương; nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục; di cư lao động không an toàn, công nhân mất việc làm trong các khu công nghiệp.

- Cán bộ Hội LHPN các cấp, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

b) Thời gian thực hiện: Đến năm 2030, trong đó chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: đến năm 2025 và giai đoạn 2: từ năm 2026 đến năm 2030.

c) Phạm vi thực hiện: Trong toàn quốc.

4. Nguồn vốn và cơ cấu huy động vốn

a) Nguồn vốn thực hiện Đề án, bao gồm:

- Vốn ngân sách trung ương: Bố trí trong dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm cho các cơ quan thực hiện Đề án và lồng ghép từ Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025, các chương trình sửa đổi, bổ sung cho giai đoạn 2026 - 2030; các chương trình và dự án khác có liên quan.

- Vốn ngân sách địa phương.

- Vốn tín dụng (bao gồm: vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn tín dụng từ Ngân hàng HTX và các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư, quỹ phát triển doanh nghiệp, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX).

- Vốn của các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình tự huy động.

- Vốn huy động hợp pháp khác.

b) Kinh phí quản lý, giám sát thực hiện Đề án: Được trích từ nguồn vốn ngân sách nhà nước phân bổ chi thường xuyên và vốn thực hiện các Chương trình MTQG được giao hàng năm.

c) Cơ chế tài chính: Thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính các Chương trình MTQG, chương trình, dự án có liên quan.

5. Nội dung và nhiệm vụ trọng tâm

a) Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về hỗ trợ phát triển KTTT, HTX

- Đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền. Xây dựng phóng sự về các điển hình phụ nữ trong phát triển HTX, kết quả thực hiện Đề án. Xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục về kết quả, hoạt động của HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, người đứng đầu, cơ quan, tổ chức, hội viên, phụ nữ và người dân về chính sách liên quan hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển KTTT, HTX; thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, việc làm và tham gia các hoạt động xã hội.

- Tôn vinh, khen thưởng, giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích trong xây dựng, phát triển KTTT, HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ (02 năm/lần).

b) Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ

- Rà soát kết quả hoạt động, xem xét khó khăn, vướng mắc, đề xuất biện pháp cụ thể hỗ trợ, nâng cao chất lượng hoạt động của HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Chú trọng các HTX có ngành nghề phù hợp với thế mạnh của phụ nữ và lao động nữ (lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, thủ công mỹ nghệ, đan lát, thêu ren, may mặc …), HTX gắn với đặc thù từng địa phương, làng nghề truyền thống, bảo tồn văn hóa, phát huy tài nguyên bản địa…; HTX sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, tham gia chuỗi cung ứng, chế biến, sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

- Tư vấn, hướng dẫn HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm lao động nữ đáp ứng yêu cầu xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, lộ trình phát triển, mở rộng thành viên, tăng giá trị vốn góp điều lệ, doanh thu, lợi nhuận của các thành viên và HTX.

- Tổ chức hội nghị, diễn đàn kết nối, xúc tiến thương mại cho các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ với các sàn giao dịch thương mại điện tử/kênh/chợ mua sắm trực tuyến; tham gia chuỗi bán buôn/bán lẻ, hợp tác với các doanh nghiệp, nhà phân phối để đầu tư và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đăng ký nhãn mác, bảo hộ thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng, phát triển hệ thống phân phối sản phẩm, dịch vụ.

c) Hỗ trợ, tư vấn, xây dựng các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ

- Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo việc làm cho nhiều lao động nữ gắn với sản xuất các sản phẩm chủ lực của từng vùng, từng địa phương, sản phẩm OCOP theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất cây, con đặc sản địa phương, tạo giá trị gia tăng.

- Tư vấn, hỗ trợ hội viên, phụ nữ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh theo hình thức tổ HT, nhóm đồng sở thích do phụ nữ quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

- Hỗ trợ HTX, tổ HT xây dựng phương án thu hút, mở rộng thành viên, tư vấn xây dựng điều lệ; hướng dẫn thủ tục sắp xếp, củng cố tổ chức, hoạt động của 100% HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ phù hợp với các quy định hiện hành.

- Vận động các HTX, tổ HT cùng ngành, nghề, lĩnh vực tăng cường trao đổi, hợp tác, mở rộng quy mô và gắn kết, nâng cao sức cạnh tranh, hoạt động hiệu quả. Cung cấp thông tin về chính sách thương mại, nông nghiệp, dịch vụ cho các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

d) Hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản trị điều hành, tổ chức tham quan, học tập trong và ngoài nước cho nữ quản lý, điều hành HTX; lãnh đạo các HTX tạo việc làm cho nhiều lao động nữ.

- Tổ chức, phối hợp đào tạo, tập huấn, cung cấp thông tin, tư vấn, phổ biến quy định pháp luật về KTTT, HTX cho nữ quản lý, điều hành, lãnh đạo HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ và tổ HT có tiềm năng phát triển thành HTX do phụ nữ quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

- Tư vấn, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho ít nhất 50% thành viên và lao động nữ tại HTX do phụ nữ quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

- Tổ chức, liên kết đào tạo, cấp chứng chỉ về kỹ năng quản trị, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ (đối với chức danh giám đốc, kế toán, kiểm soát), kiến thức quản trị, kinh doanh, ứng dụng công nghệ cho ít nhất 30% nữ quản lý, điều hành HTX do các cấp Hội hỗ trợ thành lập.

- Đào tạo ứng dụng thương mại điện tử cho trên 50% thành viên của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

đ) Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Hội về hỗ trợ, phát triển KTTT, HTX

- Nghiên cứu, tham gia đề xuất chính sách hỗ trợ HTX do phụ nữ quản lý điều hành, tạo việc làm cho lao động nữ; nghiên cứu thúc đẩy quyền năng kinh tế của phụ nữ trong khu vực KTTT, HTX.

- Tổ chức các đoàn khảo sát, bồi dưỡng ngắn hạn trong và ngoài nước về phát triển HTX do phụ nữ quản lý, điều hành, HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, thúc đẩy quyền năng của phụ nữ trong kinh tế, văn hóa, chính trị.

- Xây dựng mạng lưới các nữ lãnh đạo HTX.

- Thí điểm sáng kiến “Mỗi HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành là một tổ chức KTTT văn hóa, trách nhiệm cộng đồng”.

e) Tăng cường hợp tác quốc tế

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong kết nối, giới thiệu với thị trường nước ngoài các sản phẩm của HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

- Vận động nguồn lực của các tổ chức quốc tế trong hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo, kết nối các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của các bộ, ngành trung ương

a) Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Trung ương Hội)

- Là Cơ quan chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án theo từng giai đoạn và hàng năm.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Đề án/Kế hoạch thực hiện, phù hợp với đặc thù của từng địa phương.

- Hằng năm, trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung các hoạt động của Đề án, lập dự toán kinh phí thực hiện gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan.

- Vận động nguồn lực xã hội hóa, nguồn lực từ các tổ chức quốc tế hỗ trợ các HTX do phụ nữ quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá, hướng dẫn sơ kết, tổng kết các hoạt động của Đề án. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Đề án trong giai đoạn 1; trên cơ sở đó, đề xuất bổ sung, điều chỉnh hoạt động của Đề án trong giai đoạn 2, bảo đảm phù hợp thực tế.

- Tham mưu, đề xuất hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong triển khai, thực hiện Đề án theo quy định.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Trên cơ sở đề nghị của Trung ương Hội và các cơ quan thực hiện Đề án tổng hợp nhu cầu, dự kiến phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Đề án vào kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 - 2025 và các chương trình sửa đổi, bổ sung cho giai đoạn 2026 - 2030, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

c) Bộ Tài chính

- Trên cơ sở đề nghị của Trung ương Hội, tổng hợp nhu cầu, dự kiến bố trí kinh phí trong dự toán chi ngân sách hằng năm của Trung ương Hội để thực hiện Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành liên quan cân đối, lồng ghép bố trí vốn sự nghiệp để thực hiện Đề án.

d) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với Trung ương Hội lồng ghép các hoạt động của Đề án theo lĩnh vực hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các chương trình, đề án có liên quan đến bình đẳng giới trong lĩnh vực KTTT, HTX.

- Phối hợp với Trung ương Hội tổ chức liên kết đào tạo về kỹ năng quản trị, điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ (đối với chức danh giám đốc, kế toán, kiểm soát) và chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho lao động nữ, nữ quản lý, điều hành HTX, tổ HT.

- Phối hợp với Trung ương Hội tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn và các hoạt động thúc đẩy phát triển KTTT, HTX nông nghiệp do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành và tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

đ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Trung ương Hội lồng ghép các hoạt động của Đề án theo lĩnh vực đào tạo nghề phi nông nghiệp, giới thiệu, tạo việc làm cho lao động nữ, thúc đẩy bình đẳng giới thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và các chương trình, đề án của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

- Phối hợp với Trung ương Hội tổ chức đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nữ, thành viên, nữ quản lý các HTX, tổ HT.

- Phối hợp với Trung ương Hội tổ chức các hội nghị, diễn đàn, các hoạt động đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong khu vực KTTT, HTX.

e) Bộ Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Trung ương Hội thực hiện các hoạt động của Đề án tăng cường chuyển đổi số trong phát triển HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành và tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

- Chỉ đạo công tác truyền thông về kết quả, điển hình hỗ trợ, phát triển HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành và tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

g) Bộ Công Thương: Phối hợp với các bộ, ngành liên quan hỗ trợ các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành và tạo nhiều việc làm cho lao động nữ phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực tiếp cận thị trường; lồng ghép, ưu tiên hỗ trợ các nữ quản lý HTX ứng dụng công nghệ, máy móc thiết bị từ nguồn khuyến công; thực hiện có hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia hàng năm.

h) Ủy ban Dân tộc: Phối hợp với Trung ương Hội và các bộ, ngành liên quan lồng ghép hoạt động hỗ trợ, tư vấn thành lập HTX, tổ HT do phụ nữ quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ trong thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025.

i) Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

- Phối hợp với Trung ương Hội vận động, tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án; phối hợp tư vấn, kiện toàn hoạt động HTX, xúc tiến thương mại mở rộng thị trường; tổ chức hội nghị, diễn đàn về phát triển KTTT, HTX;

- Phối hợp với Trung ương Hội và các bộ, ngành liên quan tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực cho lãnh đạo, thành viên HTX, tổ HT thuộc Đề án; giám sát, đánh giá thực hiện Đề án hàng năm và theo từng giai đoạn.

- Hỗ trợ HTX, tổ HT thuộc phạm vi Đề án tiếp cận nguồn vay ưu đãi của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

2. Trách nhiệm của địa phương

a) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Căn cứ nội dung Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tùy điều kiện, đặc điểm cụ thể của địa phương, chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án/Kế hoạch.

- Bố trí nguồn lực cần thiết từ ngân sách địa phương, sử dụng nguồn vốn thuộc các Chương trình MTQG; lồng ghép các nguồn vốn khuyến công, khuyến nông, nguồn vốn tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện Đề án/Kế hoạch.

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho Hội Liên hiệp phụ nữ, các sở, ngành cấp tỉnh triển khai Đề án/Kế hoạch phù hợp và hiệu quả.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Đề án/Kế hoạch trên địa bàn; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về Trung ương Hội.

b) Hội LHPN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án/Kế hoạch sau khi được UBND cấp tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương, lồng ghép các chương trình, dự án để triển khai Đề án/Kế hoạch.

- Rà soát, vận động, hướng dẫn các tổ HT do phụ nữ quản lý, điều hành hoạt động có hiệu quả phát triển thành HTX.

- Chủ động tuyên truyền cho các tổ chức, người dân về ý nghĩa, các chính sách hỗ trợ KTTT, HTX; tích cực hỗ trợ, tư vấn hồ sơ, thủ tục thành lập HTX cho hội viên, phụ nữ và các đối tượng khác có nhu cầu.

3. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp: Đề nghị cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh), các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các hội, hiệp hội tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, hội viên tham gia, triển khai thực hiện Đề án này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
Trợ lý Phó TTg Lê Minh Khái, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1442/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết 152/NQ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quyết định 1442/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết 152/NQ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chính sách, An ninh quốc gia

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi