Quyết định 1414/QÐ-BVHTTDL 2024 tập huấn phòng, chống ma túy cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1414/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1414/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy cho trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào dân tộc thiểu số
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1414/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:28/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Y tế-Sức khỏe, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LỊCH

__________

S: 1414/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy cho
trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào dân tộc thiểu số

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình thuộc kinh phí sự nghiệp đảm bảo xã hội năm 2024;

Căn cứ Công văn số 657/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng về việc phối hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy cho trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào dân tộc thiểu số tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lớp tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma tuý cho trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào dân tộc thiểu số tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, năm 2024 (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức, mời Báo cáo viên và phê duyệt Danh sách học viên Lớp tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy cho trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào dân tộc thiểu số tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, năm 2024 (có Danh sách kèm theo).

- Ban Tổ chức có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai tổ chức Lớp tập huấn đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ;

- Báo cáo viên có nhiệm vụ truyền đạt các chuyên đề theo đúng nội dung, Kế hoạch đề ra.

- Học viên (gồm các đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước) có trách nhiệm tham gia đầy đủ, đúng thành phần theo Giấy triệu tập.

Điều 3. Kinh phí tổ chức lớp tập huấn trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp đảm bảo xã hội năm 2024 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp (nếu có).

- Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức, Báo cáo viên và học viên tham gia Lớp tập huấn trích từ kinh phí tổ chức Lớp tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy cho trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Cao Bằng, năm 2024.

- Học viên được hỗ trợ kinh phí đỉ lại, ăn, nghỉ theo kinh phí tổ chức Tập huấn.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- UBND tỉnh Cao Bằng (để biết);

- Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng (để phối hợp);

- Công an tỉnh Cao Bằng (để phối hợp);

- Lưu: VT, VHDT, NTH (30).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

__________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy cho trưởng thôn, bản,
người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào dân tộc thiểu số

(Kèm theo Quyết định số 1414/QĐ-BVHTTDL ngày 28/5/2024

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

________________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, trưởng thôn, bản, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tác hại của tệ nạn ma túy để có biện pháp, phương án tự phòng ngừa và tích cực tham gia phòng, chống, góp phần làm giảm tệ nạn ma túy trong đời sống xã hội;

- Trang bị cho các trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, người làm công tác dân tộc nắm chắc định hướng, có phương pháp, biện pháp tuyên truyền đạt hiệu quả cao trên địa bàn khu dân cư, qua đó giúp nhân dân nâng cao ý thức trước hiểm họa, tác hại của ma túy.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức lớp tập huấn phải thiết thực, hiệu quả, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng Kế hoạch đề ra;

- Các học viên được triệu tập tham dự lớp tập huấn đúng thành phần, nghiêm túc thực hiện nội quy của lớp.

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN

1. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; Phổ biến rộng rãi các văn bản hướng dẫn của các ngành, tổ chức, đoàn thể về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội;

2. Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của trưởng thôn, bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nói chung và trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói riêng; Phương thức vận động bà con các dân tộc ở thôn, bản phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, bài trừ các tệ nạn xã hội.

3. Tuyên truyền, phổ biến cách nhận biết, phòng tránh đối với các loại ma túy; Giúp người dân hiểu rõ về bản chất, tác hại, hậu quả và hệ lụy của ma túy đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng; Thông tin về thực trạng, nguyên nhân phát sinh, tồn tại và xu hướng phát triển của tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

4. Phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, cách nhận biết và xử lý đối với các tình huống thường gặp; cảnh báo và định hướng đồng bào dân tộc thiểu số ý thức và biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy; Phổ biến các mô hình hoạt động phòng, chống ma túy có hiệu quả; kinh nghiệm trong công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội để nhân rộng và áp dụng trong thực tiễn;

5. Cung cấp các thông tin liên quan đến công tác cai nghiện, chữa trị, phục hồi sau cai nghiện cho người nghiện và gia đình có người nghiện.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM D

1. Thời gian: Lớp tập huấn được tổ chức 02 ngày, trong Quý II, năm 2024 (Không kể thời gian đi và về)

2. Địa điểm: Tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

3. Thành phần tham dự

a) Báo cáo viên:

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Văn hóa dân tộc;

- Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng;

- Đại diện Công an tỉnh Cao Bằng.

b) Học viên:

Trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc và trưởng các đoàn thể của thôn, bản như: Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên của các xã trên địa bàn các huyện tại tỉnh Cao Bằng.

Số lượng người dự kiến tham gia tập huấn: Khoảng 42 người.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công thực hiện

a) Vụ Văn hóa dân tộc có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai công tác chuẩn bị về chương trình, tài liệu, địa điểm tập huấn; mời báo cáo viên và triệu tập học viên; tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ về kết quả tổ chức tập huấn.

b) Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc bố trí nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch; Thẩm định dự toán và hướng dẫn triển khai theo quy định.

c) Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc duyệt dự toán kinh phí; hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định.

d) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng:

- Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc chuẩn bị nội dung và các điều kiện liên quan để Ban Tổ chức lớp tập huấn thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Khảo sát các điều kiện để tổ chức Lớp tập huấn: Địa điểm, hội trường, lựa chọn và lập danh sách Ban Tổ chức, báo cáo viên, học viên tham gia Lớp tập huấn.

- Triệu tập thành phần tham gia Lớp tập huấn tại địa phương đúng thành phần, thời gian và địa điểm.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp đảm bảo xã hội năm 2024 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp (nếu có).

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma tuý cho trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Cao Bằng năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan chủ động phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, quyết định./.

 

 

DANH SÁCH

Ban Tổ chức, Báo cáo viên và học viên tham gia Lớp tập huấn tuyên truyền
phòng, chống ma túy cho trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng
và đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Cao Bằng, năm 2024

(Kèm theo Quyết định số 1414/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 5 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

____________________

 

I. BAN TỔ CHỨC

1. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban;

2. Bà Đoàn Thị Lê An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, Phó Trưởng Ban;

3. Bà Nguyễn Thị Hồng, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

4. Bà Đặng Thu Hồng, Trưởng phòng Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, Ủy viên;

5. Bà Vương Thị Thu Hương, Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, Ủy viên;

6. Bà Đàm Thị Chiến, Trưởng phòng Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, Ủy viên;

7. Bà Lục Thị Phương, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Ủy viên;

8. Ông Nông Hải Hùng, Trưởng phòng Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Ủy viên;

9. Bà Nông Thị Hồng Liên, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Ủy viên;

10. Ông Cao Tiến Lê, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Ủy viên;

11. Bà Nông Thị Thủy, Trưởng phòng Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Ủy viên;

12. Bà Nguyễn Hồng Linh, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa, Thông tin Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Ủy viên;

13. Bà Mạc Thị Ngọc Thủy, Trưởng phòng Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, Ủy viên;

II. BÁO CÁO VIÊN

1. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc;

2. Bà Đoàn Thị Lê An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng;

3. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng.

III. HỌC VIÊN

Stt

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ

1

Nguyễn Văn Tình

Người uy tín

Tân Thịnh, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà

2

Phùng Thế Bằng

Tổ trưởng

Thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hoà

3

Nông Công Định

Tổ trưởng

Hòa Trung, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hoà

4

Nông Thị Ngọc

Chi hội trưởng Hội Phụ nữ

Xóm Nà Suối, xã Cách Linh, huyện Quảng Hoà

5

Bế Ích Giao

Bí thư chi đoàn

Xóm Bản Co, xã Bế Văn Đàn huyện Quảng Hoà

6

Nguyễn Lý Thình

Trưởng xóm (người uy tín)

Xóm Thềnh Khe, xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh

7

Nông Văn Thạc

Người uy tín

Xóm Bản Ngắn, xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh

8

Hoàng Doãn Hồng

Bí thư chi bộ (người uy tín)

Xóm Bồng Sơn, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh

9

Nông Văn Cẩn

Tổ trưởng

Thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh

10

Hoàng Đình Dũng

Trưởng xóm

Xóm Nà Khoang, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh

11

Triệu Văn Huấn

Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh

Xóm Hồng Sơn, xã Vân Trình, huyện Thạch An

12

Đinh Trung Thành

Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh

Xóm Bản Muồng, xã Vân Trình, huyện Thạch An

13

Nông Phúc Tú

Bí thư chi đoàn

Xóm Pác Khoang, xã Đức Xuân, huyện Thạch An

14

Nông Anh Vũ

Bí thư chi đoàn

Xóm Tục Ngã, xã Đức Xuân, huyện Thạch An

15

Nông Thị Đằm

Chi hội trưởng Hội Phụ nữ

Xóm Tục Ngã, xã Đức Xuân, huyện Thạch An

16

Hoàng Thị Bình

Chi hội trưởng Hội phụ nữ

Tổ Xuân Đại-Thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng

17

Hoàng Hữu Tuyến

Trưởng xóm

Xóm Nà Việt, xã Lương Can, huyện Hà Quảng

18

Triệu Hải Nam

Trưởng xóm

Xóm Long Giang, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng

 

19

Nông Văn Ái

Bí thư chi đoàn, công an viên

Tổ dân phố 2, thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng

20

Giang Văn Quốc

Bí thư chi bộ (Người uy tín)

Xóm Cọt Nưa, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng

21

Nông Văn Cường

Công an viên

Xóm 3 Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hoà An

22

Hoàng Văn Cửu

Trưởng ban Chủ tịch Mặt trận

Phố Giữa,thị trấn Nước Hai, huyện Hoà An

23

Nguyễn Văn Dũng

Bí thư chi bộ - Trưởng xóm

Xóm Hào Lịch, xã Hoàng Tung, huyện Hoà An

24

Nguyễn Văn Kiềm

Bí thư chi bộ - Trưởng xóm

Xóm Cao Minh, xã Hoàng Tung, huyện Hoà An

25

Vi Thị Huế

Bí thư chi bộ - Trưởng xóm

Xóm Minh Khai, xã Đức Long, huyện Hoà An

26

Sầm Văn Phong

Người uy tín

Xóm Nặm Thoong, xã Đức Long, huyện Hoà An

27

Hoa Thị Hòa

Tổ trưởng

Tổ dân phố 1, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình

28

Nông Văn Hương

Tổ trưởng

Tổ dân phố 4, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình

29

Vũ Thị Yến

Tổ trưởng

Tổ dân phố 5, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình

30

Nguyễn Kim Dũng

Tổ trưởng

Tổ dân phố 2, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình

31

Lý Thanh Hoa

Tổ trưởng

Tổ dân phố 3, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình

32

Lý Minh Nghị

Chủ tịch Hội  Cựu chiến binh

Xóm 5, xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng

33

Hoàng Thị Hiệp

Chủ tịch Hội Nông dân

Xóm 3, xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng

34

Nông Minh Thuyết

Chủ tịch Hội Phụ nữ

Xóm 4, xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng

35

Đoàn Thị Hồng Hảo

Bí thư chi đoàn

Xóm 5, xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng

36

Nguyễn Văn Hảo

Trưởng xóm

Xóm 4, xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng

37

Cà Thị Liên

Trưởng xóm

Xóm 5, xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng

38

Nông Văn Hòa

Bí thư chi bộ

Xóm Sộc Quân, TT Thanh Nhật huyện Hạ Lang

39

Nông Văn Sáng

Bí thư chi bộ

Xóm Kéo Sỹ, thị trấn Thanh Nhật huyện Hạ Lang

40

Hoàng Văn Ly

Bí thư chi bộ

Xóm Huyền Du, thị trấn Thanh Nhậthuyện Hạ Lang

41

Lý Văn Dương

Bí thư chi bộ

Xóm Đoỏng Hoan, thị trấn Thanh Nhật huyện Hạ Lang

42

Phương Văn Lòng

Bí thư chi bộ

Phố Hạ Lang, thị trấn Thanh Nhật huyện Hạ Lang

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi