Quyết định 3509/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tổ chức thực hiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại cơ sở cấp phát thuốc Methadone

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3509/QĐ-BYT

Quyết định 3509/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành "Hướng dẫn tổ chức thực hiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại cơ sở cấp phát thuốc Methadone"
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3509/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành:21/08/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Số: 3509/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành “Hướng dẫn tổ chức thực hiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại cơ sở cấp phát thuốc Methadone”

______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);

Căn cứ Nghị định s63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BYT ngày 25/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuc Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn tổ chức thực hiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại cơ sở cấp phát thuốc Methadone” (bản chi tiết đính kèm).

Điều 2. “Hướng dẫn tổ chức thực hiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại cơ sở cấp phát thuốc Methadone” được áp dụng thực hiện tại các cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý dược - Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để biết);
- Lưu: VT, AIDS (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

 

HƯỚNG DẪN

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE TẠI CƠ SỞ CẤP PHÁT THUỐC METHADONE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3509/QĐ-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

Chương I

KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ CẤP PHÁT THUỐC

 

I. KHÁI NIỆM

1. Nghiện các chất dạng thuốc phiện là một bệnh não mạn tính, tái phát.

2. Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bng thuốc Methadone là việc sử dụng thuốc Methadone để điều trị cho người nghiện các chất dạng thuốc phiện.

3. Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone (sau đây gọi tắt là cơ sở điều trị) là đơn vị điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho người nghiện chất dạng thuốc phiện, bao gồm cả việc cấp phát thuốc Methadone.

4. Cơ sở cấp phát thuốc Methadone (sau đây gọi tắt là cơ sở cấp phát thuốc) là một bộ phận thuộc một cơ sở y tế và chỉ thực hiện việc cấp phát thuốc Methadone cho người đang tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

II. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn này nhm hướng dẫn chi tiết việc tổ chức triển khai hoạt động của cơ sở cấp phát thuốc Methadone bao gồm việc quản lý, điều trị người bệnh và cấp phát thuốc Methadone.

III. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Các cơ sở y tế trin khai hoạt động cấp phát thuốc Methadone.

IV. ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ CẤP PHÁT THUỐC

Các cơ sy tế đáp ứng đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (sau đây gọi tt là Nghị định số 96/2012/NĐ-CP) và Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 28/5/2015 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP.

V. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ CẤP PHÁT THUỐC

1. Chỉ thực hiện việc cấp phát thuc Methadone tại cơ sở cấp phát thuốc cho người bệnh đã đạt liều điều trị duy trì.

2. Tổ chức làm việc hàng ngày bao gồm cả thứ 7, chủ nhật, các ngày nghỉ lễ và ngày Tết, tùy điều kiện từng cơ sở, số lượng người bệnh nhận thuốc hàng ngày tại cơ sở cấp phát thuốc để quy định thời gian cấp phát thuốc phù hợp.

3. Thực hiện bảo quản, cấp phát thuốc theo đúng các quy định hiện hành.

4. Lồng ghép cấp phát thuốc Methadone với các dịch vụ khác như chăm sóc, điều trị HIV/AIDS, lao, các biện pháp can thiệp giảm tác hại và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ tâm lý xã hội cho người bệnh.

5. Chịu sự hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở điều trị Methadone.

Chương II

ĐIỀU KIỆN CHUYỂN, TIẾP NHẬN NGƯỜI BỆNH

I. ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH TỪ CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ METHADONE ĐẾN CƠ SỞ CẤP PHÁT THUỐC

Người bệnh đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bng thuốc Methadone đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

1. Đang sử dụng liều điều trị duy trì (liều điều trị có hiệu quả và phong tỏa được tác dụng gây khoái cảm của heroin) liên tục ít nhất 01 tháng trở lên.

2. Không sử dụng thêm các chất dạng thuốc phiện và các chất gây nghiện bất hợp pháp khác trong ít nhất 01 tháng liên tục.

3. Không bỏ liều điều trị trong ít nhất 01 tháng qua.

4. Tuân thủ các quy định của cơ sở điều trị.

5. Không có đợt cấp do các bệnh lý khác.

II. ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH TỪ CƠ SỞ CẤP PHÁT THUỐC VỀ CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ

Người bệnh sẽ được chuyển lại cơ sở điều trị để quản lý, điều trị và uống thuốc khi gặp một trong các vấn đề sau:

1. Bỏ liều liên tiếp từ năm (05) ngày trở lên.

2. Tuân thủ điều trị kém, bliều không có lý do chính đáng ba (03) lần liên tiếp trở lên.

3. Sử dụng lại ma túy trong hai (02) lần xét nghiệm liên tiếp trở lên.

4. Từ chối xét nghiệm nước tiểu ngẫu nhiên.

5. Có vấn đề về tâm lý cần được tư vấn tích cực hoặc có vấn đề sức khỏe cần theo dõi, đánh giá lâm sàng chặt chẽ.

Chương III

HỒ SƠ CHUYỂN, TIẾP NHẬN NGƯỜI BỆNH

I. HỒ SƠ ĐỐI VỚI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ

1. Hồ sơ lưu, theo dõi tại cơ sở điều trị bao gồm:

1.1. Hồ sơ hành chính: Sổ đăng ký và theo dõi điều trị Methadone được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Hướng dẫn này.

1.2. Hồ sơ quản lý thuốc:

- Sổ theo dõi xuất, nhập thuốc Methadone hng ngày được quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư s14/2015/TT-BYT ngày 25/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý thuốc Methadone (sau đây gọi tắt là Thông tư số 14/2015/TT-BYT).

- Sổ theo dõi phát thuốc Methadone hằng ngày được quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT.

- Phiếu theo dõi điều trị bằng thuốc Methadone được quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT.

1.3. Hồ sơ bệnh án:

- Hồ sơ bệnh án của người bệnh được quy định tại Phụ lục 6, 7 và Phụ lục 8 ban hành kèm theo Quyết định số 3140/QĐ-BYT ngày 30/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 3140/QĐ-BYT).

- Phiếu chỉ định xét nghiệm máu và nước tiểu thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

- Biểu mẫu tư vấn sử dụng trong quá trình điều trị thực hiện theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Hướng dn này.

1.4. Sổ xét nghiệm:

- Sổ xét nghiệm nước tiểu người bệnh điều trị Methadone thực hiện theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Hướng dẫn này.

- Sxét nghiệm máu người bệnh điều trị Methadone thực hiện theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Hướng dẫn này.

1.5. Liên gốc của đơn thuốc Methadone thực hiện theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú (sau đây gọi tt là Quyết định số 04/2008/QĐ-BYT).

2. Hồ sơ chuyển người bệnh từ cơ sở điều trị đến cơ sở cấp phát thuốc

2.1. Danh sách người bệnh chuyển đến cơ sở cấp phát thuốc thực hiện theo quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Hướng dẫn này.

2.2. Tóm tắt bệnh án của người bệnh được chuyển đến cơ sở cấp phát thuốc thực hiện theo quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Quyết định số 3140/QĐ-BYT.

2.3. Đơn thuốc Methadone áp dụng theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BYT.

II. HỒ SƠ ĐỐI VỚI CƠ SỞ CẤP PHÁT THUỐC

1. Hồ sơ lưu, theo dõi tại cơ sở cấp phát thuốc:

1.1. Hồ sơ hành chính: Sổ đăng ký và theo dõi điều trị Methadone.

1.2. Hồ sơ quản lý thuốc:

- Sổ theo dõi kho thuốc Methadone được quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT.

- Sổ theo dõi xuất, nhập thuốc Methadone hằng ngày.

- Sổ theo dõi phát thuốc Methadone hằng ngày.

- Phiếu theo dõi điều trị bằng thuốc Methadone.

1.3. Sổ theo dõi kết quả xét nghiệm nước tiểu (nếu có).

1.4. Đơn thuốc Methadone.

2. Hồ sơ chuyển đến cơ sở điều trị:

2.1. Danh sách người bệnh cần chuyển về cơ sở điều trị (lưu ý ghi rõ lý do chuyn người bệnh về cơ sở điều trị) theo quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Hướng dẫn này.

2.2. Kết quả xét nghiệm nước tiểu (nếu có).

Chương IV

TRÁCH NHIỆM, QUY TRÌNH, THỦ TỤC CHUYỂN, TIẾP NHẬN NGƯỜI BỆNH

I. TRÁCH NHIỆM VIỆC CHUYỂN, TIẾP NHẬN NGƯỜI BỆNH

1. Đối với cơ sở điều trị:

1.1. Thực hiện thủ tục chuyển gửi người bệnh về cơ sở cấp phát thuốc: ngày 25 hng tháng, cơ sở điều trị chuyển toàn bộ hồ sơ được quy định tại Khoản 2, Mục I, Chương III Hướng dẫn này đến cơ sở cấp phát thuốc.

1.2. Tiếp nhận người bệnh được chuyển về từ cơ sở cấp phát thuốc để tiếp tục điều trị.

2. Đối với cơ sở cấp phát thuốc:

2.1. Tiếp nhận toàn bộ hồ sơ chuyển gửi người bệnh của cơ sở điều trị.

2.2. Lập hồ sơ theo dõi cấp phát thuốc cho người bệnh được chuyển về theo quy định tại Khoản 1, Mục II, Chương III của Hướng dẫn này.

2.3. Cấp phát thuốc hàng ngày cho người bệnh theo đơn thuốc Methadone.

2.4. Thực hiện theo dõi và điều trị cho người bệnh áp dụng các quy định tại Chương V Hướng dẫn này.

2.5. Chuyển người bệnh vi phạm các quy định được ban hành tại Mục II, Chương II ban hành kèm theo Hướng dẫn này về cơ sở điều trị để khám, đánh giá và tiếp tục điều trị.

II. QUY TRÌNH, THỦ TỤC CHUYỂN, TIẾP NHẬN NGƯỜI BỆNH TỪ CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ ĐẾN CƠ SỞ CẤP PHÁT THUỐC

1. Nhân viên hành chính của cơ sở điều trị tiếp nhận đơn đăng ký chuyển tiếp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện của người bệnh (mu đơn tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Hướng dn này).

2. Căn cứ trên nhu cầu của người bệnh, lãnh đạo cơ sở điều trị phê duyệt danh sách người bệnh được chuyển đến cơ sở cấp phát thuốc (mẫu danh sách tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Hướng dn này).

3. Danh sách được lập thành 03 bản: 01 bản gửi Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh/thành phố, 01 bản gửi cơ sở cấp phát thuốc và 01 bản lưu tại cơ sở điều trị.

4. Nhân viên hành chính của cơ sở điều trị gửi toàn bộ hồ sơ ca người bệnh đến cơ sở cấp phát thuốc trước ngày 25 hằng tháng để đảm bảo người bệnh được bắt đầu uống thuốc tại cơ sở cấp phát thuốc vào ngày đầu tiên của tháng kế tiếp.

5. Ktừ tháng tiếp theo, mọi thông tin về điều trị của người bệnh sẽ được cập nhật vào Sổ theo dõi người bệnh điều trị Methadone, Sổ theo dõi phát thuốc Methadone hằng ngày ca cơ sở cấp phát thuốc.

6. Hồ sơ bệnh án của người bệnh vẫn được lưu tại cơ sở điều trị để bác sỹ tiện theo dõi và điều chỉnh liều thuốc Methadone khi cần.

III. QUY TRÌNH, THỦ TỤC CHUYỂN, TIẾP NHẬN NGƯỜI BỆNH TỪ CƠ SỞ CẤP PHÁT THUỐC VỀ CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ

1. Nhân viên hành chính của cơ sở cấp phát thuốc lập danh sách người bệnh cần chuyển về cơ sở điều trị để theo dõi và điều trị (người bệnh vi phạm các quy định được ban hành tại mục II, Chương II, Hướng dẫn này) (mẫu danh sách tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Hướng dẫn này).

2. Danh sách người bệnh do lãnh đạo cơ sở cấp phát thuốc phê duyệt sẽ được chuyển về cơ sở điều trị trong ngày làm việc.

3. Căn cứ trên danh sách người bệnh được chuyển về, nhân viên hành chính của cơ sở điều trị sẽ thông báo với bác sỹ điều trị và nhân viên tư vấn để sắp xếp lịch khám, tư vấn cho người bệnh, đảm bảo việc điều trị của người bệnh được liên tục.

Chương V

QUY TRÌNH THEO DÕI, ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH NHẬN THUỐC TẠI CƠ SỞ CẤP PHÁT THUỐC METHADONE

I. KHÁM, ĐIỀU TRỊ CHO NGƯỜI BỆNH

1. Tần suất: một (01) lần/tháng.

2. Địa điểm tổ chức: Cân nhc điều kiện nhân sự và địa lý giữa cơ sở điều trị và cơ sở cấp phát thuốc để quy định địa điểm tổ chức khám, điều trị cho người bệnh tại cơ sđiều trị hoặc tại cơ sở cấp phát thuốc.

3. Nội dung thăm khám và điều trị

Thực hiện theo Mục V, Chương III Hướng dn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuc phiện bằng thuốc Methadone được ban hành kèm theo Quyết định s 3140/QĐ-BYT.

4. Quy trình thăm khám và điều trị

- Hằng tháng, bác sỹ điều trị lên lịch khám định kỳ cho người bệnh uống thuốc tại cơ sở cấp phát thuốc.

- Nhân viên hành chính của cơ sở điều trị chịu trách nhiệm chuyển danh sách khám định kỳ cho tháng kế tiếp tới cơ sở cấp phát thuốc trước ngày 25 hằng tháng.

- Nhân viên hành chính của cơ sở cấp phát thuốc có trách nhiệm thông báo lịch khám định kỳ cho người bệnh vào đầu mi tháng và nhắc lại cho người bệnh lịch khám ít nhất một (01) ngày trước ngày hẹn của bác sỹ.

- Những trường hợp đặc biệt, người bệnh có thể đến đăng ký khám tại cơ sở điều trị vào bất kỳ thời điểm nào của ngày làm việc tại cơ sở điều trị.

Lưu ý: người bệnh vẫn nhận thuốc điều trị tại cơ sở cp phát thuốc vào ngày khám và tư vấn định kỳ để đảm bo việc quản lý người bệnh và qun lý thuốc.

5. Hướng dẫn xử trí các tình huống đặc biệt

Thực hiện theo Mục VII, Chương III tại Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bng thuốc Methadone được ban hành kèm theo Quyết định số 3140/QĐ-BYT.

6. Kê đơn điều trị cho người bệnh

- Kê đơn thuốc Methadone cho người bệnh chdo bác sỹ làm việc tại cơ sở điều trị kê đơn và áp dụng theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 14/2015/TT-BYT.

Lưu ý:

- Việc cấp phát thuốc Methadone phải thực hiện theo đúng chỉ định của bác sỹ điều trị. Cán bộ y tế tại cơ sy tế nơi đặt cơ sở cấp phát thuốc không được phép thay đổi liều điều trị hàng ngày của người bệnh trừ các trường hợp đặc biệt quy định tại Điểm 5 Mục này, cán bộ y tế tại cơ sở y tế đặt cơ sở cấp phát thuốc có trách nhiệm xử trí đm bảo tuân th đúng Hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

- Trường hợp người bệnh có các biu hiện và triệu chứng cn can thiệp cấp cứu (ví dụ: ngộ độc cht dạng thuốc phiện...), người bệnh cần được xử trí ban đầu tại cơ sở cấp phát thuốc và được chuyển gửi tới các cơ sở y tế đúng chuyên khoa nếu cần.

II. TƯ VẤN ĐIỀU TRỊ

1. Tần suất: Thực hiện theo Điểm b, Khoản 5, Mục II, Chương III tại Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bng thuốc Methadone được ban hành kèm theo Quyết định số 3140/QĐ-BYT.

2. Địa điểm tổ chức: Căn cứ vào tình hình thực tế của từng cơ sở cấp phát thuốc mà có thể cân nhắc hai địa điểm nhận tư vấn của người bệnh tại cơ sở điều trị hoặc tại cơ sở cấp phát thuốc.

3. Nội dung tư vấn: Thực hiện theo Khoản 2, Mục II, Chương III tại Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone được ban hành kèm theo Quyết định số 3140/QĐ-BYT.

4. Quy trình tư vấn:

- Hằng tháng, nhân viên tư vấn điều trị lên lịch tư vấn định kỳ cho người bệnh uống thuốc tại cơ sở cấp phát thuốc.

- Nhân viên hành chính của cơ sở điều trị chịu trách nhiệm chuyển danh sách tư vấn định kỳ cho tháng kế tiếp tới cơ sở cấp phát thuốc trước ngày 25 hằng tháng.

- Nhân viên hành chính của cơ sở cấp phát thuốc có trách nhiệm thông báo lịch tư vấn định kỳ cho người bệnh vào đầu mi tháng và nhắc lại cho người bệnh lịch tư vấn ít nhất 1 ngày trước ngày hẹn của nhân viên tư vấn.

- Những trường hợp đặc biệt, người bệnh có thể đến đăng ký tư vấn tại cơ sở điều trị vào bất kỳ thời điểm nào của ngày làm việc tại cơ sở điều trị.

5. Lưu và sử dụng biểu mẫu tư vấn:

- Biểu mẫu tư vấn thực hiện theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Hướng dn này.

- Hồ sơ tư vấn được chuyển về cơ sở điều trị để lưu kèm theo hồ sơ bệnh án.

III. XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU

1. Tần suất: Thực hiện theo Điểm c, Khoản 2, Mục V, Chương III tại Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone được ban hành kèm theo Quyết định số 3140/QĐ-BYT.

2. Địa điểm tchức:

Đối với cơ sở cấp phát thuốc đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư số 12/2015/TT-BYT: Thực hiện việc xét nghiệm ngẫu nhiên tại cơ sở cấp phát thuốc.

Đối với cơ sở cấp phát thuốc không đủ điều kiện về nhân sự: bố trí cán bộ chuyên môn xuống htrợ thực hiện việc xét nghiệm tại đơn vị y tế gần nhất với cơ sở cấp phát thuốc đảm bảo tính ngẫu nhiên trong xét nghiệm.

3. Nguyên tắc: Thực hiện theo Điểm b, Khoản 2, Mục V, Chương III tại Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone được ban hành kèm theo Quyết định số 3140/QĐ-BYT.

4. Lưu và sử dụng kết quả:

- Kết quả xét nghiệm nước tiểu được ghi vào sổ xét nghiệm nước tiểu bệnh nhân điều trị Methadone của cơ sở cấp phát thuốc.

- Phiếu xét nghiệm nước tiểu chuyển về cơ sở điều trị để lưu kèm theo hồ sơ bệnh án.

IV. QUY TRÌNH QUẢN LÝ THUỐC METHADONE TẠI CƠ SỞ CẤP PHÁT THUỐC

Quy trình quản lý thuốc Methadone tại cơ sở cấp phát thuốc thực hiện theo đúng các quy định tại Thông tư s 14/2015/TT-BYT.

Chương VI

THỐNG KÊ, BÁO CÁO

1. Báo cáo tình hình kho, sử dụng hằng tháng, 6 tháng và hằng năm tại cơ sở cấp phát thuốc thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 19/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

2. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình tuân thủ điều trị của người bệnh theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi