Quyết định 3072/2004/QÐ-BYT của Bộ Y tế về việc cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học trong thực phẩm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ

 

Số: 3072/2004/QÐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học trong thực phẩm

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

 

- Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/05/2003 của Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

- Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 8/12/1995 của Chính phủ về việc phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với chất lượng hàng hoá;

- Xét ý kiến đánh giá các thử nghiệm phát hiện nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm của Trung tâm Y tế dự phòng các Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương và đề nghị của Hội đồng đánh giá các bộ thử nghiệm phát hiện nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm của Thái Lan sản xuất họp ngày 04/8/2004;

- Theo đề nghị của Ông, Bà: Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế,QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học trong thực phẩm sản xuất tại Thái Lan (Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Bãi bỏ Quyết định số 1928/2003/QĐ-BYT ngày 06/6/2003 và Quyết định số 4527/2003/QĐ-BYT ngày 27/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Giám đốc Sở Y tế  các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Chí Liêm

 

 

 

DANH MỤC

Các thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học trong thực phẩm

sản xuất tại Thái Lan được phép áp dụng tại Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3072/2004/QĐ-BYT ngày 06/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

TT

DANH MỤC

NƯỚC SẢN XUẤT

1

Xác định SULFIT trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

2

Xác định HYPOCLORIT trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

3

Xác định chỉ số AXIT trong dầu, mỡ TP

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

4

Xác định độ ôi khét của dầu mỡ thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

5

Xác định AXIT vô cơ trong dấm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

6

Xác định FORMALIN trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

7

Xác định chất AXIT SALICYLIC trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

8

Xác định HYDRO SULFITE NATRI trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

9

Xác định AXIT ACETIC trong dấm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

10

Xác định phẩm màu trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

11

Xác định hàn the (BORAX) trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

12

Xác định tồn dư thuốc bảo vệ thực vật nhóm cacbamat và nhóm photphat trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của JICA - Nhật Bản

thuộc tính Quyết định 3072/2004/QÐ-BYT

Quyết định 3072/2004/QÐ-BYT của Bộ Y tế về việc cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học trong thực phẩm
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 3072/2004/QÐ-BYT Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Chí Liêm
Ngày ban hành: 06/09/2004 Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 3072/2004/QÐ-BYT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF HEALTH

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness

No. 3072/2004/QD-BYT

Ha Noi, September 6, 2004

 

 

DECISION

PERMITTING THE APPLICATION OF 12 RAPID TESTS FOR CHEMICAL CONTAMINATION OF FOOD

THE MINISTER OF HEALTH

Pursuant to the Government's Decree No. 49/ 2003/ND-CP of May 15, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;

Pursuant to the Government's Decree No. 86/ CP of December 8, 1995, assigning the state management of goods quality;

Considering provincial/muniicipal Preventive Medicine Centers' evaluations on rapid tests for food safety- and hygiene and the proposal of the Council for evaluation of Thailand-made rapid test kits for food safety and hygiene at its meeting on August 4, 2004;

At the proposal of the directors of the Science and Training Department, the Legal Department and the Food Safety and Hygiene Department of the Ministry of Health,

DECIDES:

Article 1.- To permit the application of 12 Thailand-made rapid tests for chemical contamination of food (see the list promulgated together with this Decision).

Article 2.-This Decision takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO."

Article 3.- To annul the Health Minister's

Decisions No. 1928/2003/QD-BYT of June 6, 2003, and No. 4527/2003/QD-BYT of August 27, 2003.

Article 4.- The directors of the Office, the Science and Training Department, the Legal Department and the Food Safety and Hygiene Department, directors of provincial/municipal Health Services, heads of units under the Ministry of Health and heads of health agencies of branches shall implement this Decision.

 

 

FOR THE MINISTER OF HEALTH

 VICE MINISTER

 

 

 

Tran Chi Liem

 

LIST OF THAILAND-MADE RAPID TESTS FOR CHEMICAL CONTAMINATION OF FOOD PERMITTED FOR APPLICATION IN VIETNAM

(Promulgated together with the Health Minister's Decision No. 3072/2004/QD-BYT of September 6, 2004)

No.

List of tests

Country of manufacture

 

I.

Determining sulfite in food

Thailand, under technology transfer from JICA - Japan

 

2.

Determining hypochlorite in food

Thailand, under technology transfer from JICA - Japan

 

3.

Determining the acid value in cooking oil and fat

Thailand, under technology transfer from JICA - Japan

 

4.

Determining the rancidity of cooking oil and fat

Thailand, under technology transfer from JICA - Japan

 

5.

Determining free mineral acid in vinegar

Thailand, under technology transfer from JICA - Japan

 

6.

Determining formalin in food

Thailand, under technology transfer from JICA - Japan

 

7.

Determining salicylic acid in food

Thailand, under technology transfer from JICA - Japan

 

8.

Determining sodium hydrosulfite in food

Thailand, under technology transfer from JICA - Japan

 

9.

Determining acetic acid in vinegar

Thailand, under technology transfer from JICA - Japan

 

10.

Determining synthetic colors in food

Thailand, under technology transfer from JICA - Japan

 

11.

Determining borax in food

Thailand, under technology transfer from JICA - Japan

 

12.

Determining residues of pesticides and insecticides of carbamate and phosphate groups in food

Thailand, under technology transfer from JICA - Japan

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 3072/2004/QD-BYT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi