Quyết định 1248/QĐ-BYT 2019 sửa đổi Hướng dẫn chẩn đoán điều trị ung thư phổi

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

Số: 1248/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA “HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ” ĐƯỢC BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 4825/QĐ-BYT NGÀY 06/8/2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

---------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi “Sơ đồ xét nghiệm chẩn đoán EGFR T790M trong ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến triển sau sử dụng TKI thế hệ 1 & 2” trong “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ được ban hành tại Quyết định số 4825/QĐ-BYT ngày 06/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, thành “Sơ đồ xét nghiệm chẩn đoán đột biến T790M trong ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến triển sau sử dụng TKI thế hệ 1, 2” ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; ban hành.
Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng, Cục trưởng và Vụ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc các Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; Website Cục KCB;
- Lưu: VT, KCB, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1248/QĐ-BYT ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Sơ đồ Xét nghiệm chẩn đoán đột biến T790M trong UTPKTBN tiến triển sau sử dụng TKI thế hệ 1, 2 (EGFR-TKI thế hệ 3*: Osimertinib)

thuộc tính Quyết định 1248/QĐ-BYT

Quyết định 1248/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi một số nội dung của "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ" được ban hành tại Quyết định 4825/QĐ-BYT ngày 06/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1248/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành:04/04/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe
TÓM TẮT VĂN BẢN

Sửa đổi "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ"

Ngày 04/04/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 1248/QĐ-BYT về việc sửa đổi một số nội dung của "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ" được ban hành tại Quyết định 4825/QĐ-BYT ngày 06/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo đó, sửa đổi “Sơ đồ xét nghiệm chẩn đoán EGFR T790M trong ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến triển sau sử dụng TKI thế hệ 1 & 2” trong “Hướng dẫn chẩn đoán và điều điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ" được ban hành tại Quyết định 4825/QĐ-BYT, thành “Sơ đồ xét nghiệm chẩn đoán đột biến T790M trong ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến triển sau sử dụng TKI thế hệ 1, 2”.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản này sửa đổi, sung cho Quyết định 4825/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ"

Xem chi tiết Quyết định 1248/QĐ-BYT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi