Quyết định 1071/QĐ-BYT 2022 Định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1071/QĐ-BYT

Quyết định 1071/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế (đợt 6)
Cơ quan ban hành: Số công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1071/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành:04/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế (đợt 6)

Ngày 04/5/2022, Bộ Y tế đã ra Quyết định 1071/QĐ-BYT về việc ban hành Định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế (đợt 6).

Cụ thể, với Bệnh viện Nhi Trung ương, xe ô tô cứu thương thông thường có định mức 09 chiếc; xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt là 01 chiếc; xe chuyên dùng có thiết bị để chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến có định mức 04 chiếc là xe 7 – 16 chỗ với trang thiết bị y tế đi kèm như máy thở, máy điện tim đồ, máy siêu âm;...

Bên cạnh đó, với Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức có định mức xe ô tô chuyên dùng như sau: xe chuyên dùng có thiết bị để chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến là xe 5 – 16 chỗ ngồi với trang thiết bị y tế đi kèm là máy X-Quang di động, Máy siêu âm, Máy đốt nóng cao tần, dụng cụ đồ mổ; xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế là 01 xe tải và 02 xe 7 – 16 chỗ ngồi để phục vụ cho công tác lấy máu với trang thiết bị y tế đi kèm gồm thùng lưu trữ máu, công cụ, dụng cụ lấy máu, quà cho người hiến máu;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1071/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
_______

Số: 1071/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế (đợt 6)

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BYT ngày 14/5/2020 của Bộ Y tế quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ Biên bản họp thẩm định định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế;

Xét Tờ trình phê duyệt định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục định mức xe ô tô chuyên dùng tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Trang thiết bị và Công trình y tế, Thủ trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp liên quan trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/cáo);

- Các đồng chí Thứ trưởng;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

- Lưu: Văn thư, KH-TC3;

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn

 

 

 

BỘ Y TẾ

Phụ lục:

 

 

ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ (đợt 6)

(ban hành kèm theo Quyết định số: 1071/QĐ-BYT ngày 04/5/2022 của Bộ Y tế)

 

TT

Đơn vị

Chủng loại xe

Định mức

Ghi chú

1

Bệnh viện Nhi Trung ương

 

 

Xe ô tô cứu thương thông thường

09

 

 

 

Xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt

01

 

 

 

Xe chuyên dùng có thiết bị để chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến

04

Xe 7-16 chỗ ngồi. Trang thiết bị y tế đi kèm: máy thở, máy điện tim đồ, máy siêu âm,...

2

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

 

 

Xe ô tô cứu thương thông thường

10

 

 

 

Xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt

01

 

 

 

Xe phẫu thuật lưu động

01

 

 

 

Xe chuyên dùng có thiết bị để chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến

05

Xe 5-16 chỗ ngồi

Trang thiết bị y tế đi kèm: máy X-Quang di động, Máy siêu âm, Máy đốt nóng cao tần, dụng cụ đồ mổ,...

 

 

Xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế

03

01 xe tải và 02 xe 7-16 chỗ ngồi để phục vụ cho công tác lấy máu

Trang thiết bị y tế đi kèm: thùng lưu trữ máu, công cụ dụng cụ lấy máu, quà cho người hiến máu,...

 

 

Xe vận chuyển người bệnh

03

Xe 5-7 chỗ ngồi

 

 

Xe phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

01

Xe 5-7 chỗ ngồi

 

 

Xe phục vụ lấy, vận chuyển mô, tạng để phục vụ công tác cấy ghép mô, tạng cho người

01

Xe tải 5 tạ

3

Bệnh viện Da liễu Trung ương

 

 

Xe ô tô cứu thương thông thường

02

 

 

 

Xe chuyên dùng có thiết bị để chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến

01

Xe 07 chỗ ngồi

Trang thiết bị y tế đi kèm: máy siêu âm di động, máy chụp da, máy phân tích da,..

4

Bệnh viện C Đà Nẵng

 

 

Xe ô tô cứu thương thông thường

05

 

 

 

Xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt

01

 

 

 

Xe chuyên dùng phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ trung và cấp cao

02

Xe 5-7 chỗ ngồi

Trang thiết bị y tế đi kèm: máy điện tim 3 cần, máy đo ABI, bộ dụng cụ khám mắt, tai mũi họng,.

 

 

Xe chuyên dùng có thiết bị để chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến

01

Xe 7-16 chỗ ngồi

Trang thiết bị y tế đi kèm: máy siêu âm tim, máy siêu âm bụng, máy điện tim 3 cần, ...

 

 

Xe phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

01

Xe 7 chỗ ngồi

5

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

 

 

Xe ô tô cứu thương thông thường

08

 

 

 

Xe chuyên dùng có thiết bị để chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến

03

Xe 5-16 chỗ ngồi

Trang thiết bị y tế đi kèm: máy điện tim, máy điện não đồ, máy siêu âm,...

 

 

Xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế

01

Xe tải có gắn thùng lạnh để phục vụ cho công tác lấy máu

6

Viện Dược liệu

 

 

Xe chuyên dùng có thiết bị để chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến

02

Xe 7-16 chỗ ngồi

Trang thiết bị đi kèm: Máy đo tàn che, máy quét rễ cây, Máy đo nồng độ N-P-K trong đất, máy đo hàm lượng kim loại trong đất,...

 

 

Xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế

04

03 Xe 7-16 chỗ ngồi, 01 Xe bán tải để phục vụ công tác lấy và bảo quản mẫu dược liệu, mẫu sâu, bệnh hại

Trang thiết bị đi kèm: máy móc chuyên sâu phục vụ công tác phân tích mẫu, định loại, chụp hình ảnh; thùng chứa hóa chất, các thiết bị bảo quản mẫu,...

 

 

Xe ô tô gắn mô hình giảng dạy, mô hình mô phỏng, các thiết bị và phương tiện giảng dạy, giáo cụ trực quan

01

Xe 16 chỗ ngồi.

Trang thiết bị đi kèm: các thiết bị giảng dạy

7

Viện Trang thiết bị và Công trình y tế

 

 

Xe ô tô gắn mô hình giảng dạy, mô hình mô phỏng, các thiết bị và phương tiện giảng dạy, giáo cụ trực quan

02

Xe 7-16 chỗ ngồi

Trang thiết bị đi kèm: mô hình cơ thể người, monitor theo dõi bệnh nhân, máy thở, máy gây mê kèm thở,...

8

Cục Công nghệ thông tin

 

 

Xe chuyên dùng có thiết bị để chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến

01

Xe 7 chỗ ngồi

Trang thiết bị đi kèm: các thiết bị mạng di động, thiết bị phục vụ triển khai tư vấn khám bệnh từ xa,...

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi