Quyết định 63/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ hoạt động xuất, nhập khẩu áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, công ty cổ phần (ngoài công ty cổ phần nhà nước), công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân và đơn vị kinh tế tập thể

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 63/2003/QĐ-BKH

Quyết định 63/2003/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ hoạt động xuất, nhập khẩu áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, công ty cổ phần (ngoài công ty cổ phần nhà nước), công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân và đơn vị kinh tế tập thể
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:63/2003/QĐ-BKHNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành:27/01/2003Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 63/2003/QĐ-BKH

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 63/2003/QĐ-BKH
NGÀY 27/01/2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU ÁP DỤNG ĐỐI VỚI
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ NHÂN, CÔNG TY CỔ PHẦN (NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC), CÔNG TY HỢP DANH,
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ ĐƠN VỊ KINH TẾ TẬP THỂ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Căn cứ Pháp lệnh Kế toán và Thống kê công bố theo Lệnh số 06/LCT-HĐNN ngày 20/5/1988 của Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 40/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Công văn số 197/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 01 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê;

Để đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Chế độ báo cáo thống kê định kỳ hoạt động xuất, nhập khẩu áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, công ty cổ phần (ngoài công ty cổ phần nhà nước), công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và đơn vị kinh tế tập thể (cùng Chế độ kèm theo).

 

Điều 2. Giám đốc các doanh nghiệp nói ở Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có trách nhiệm căn cứ vào Chế độ báo cáo này, quy định hệ thống biểu mẫu và giải thích phạm vi, nội dung và phương pháp tính toán để hướng dẫn thực hiện.

 

Điều 4. Chế độ báo cáo này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 và thay thế các chế độ báo cáo thống kê định kỳ trước đây áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, công ty cổ phần nhà nước, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và đơn vị kinh tế tập thể.

 

 

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG
XUẤT NHẬP KRẨU

Áp dụng đồi với công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, công ty cổ phần
(ngoài công ty cổ phần nhà nước), công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân
và đơn vị kinh tế tập thể

(Ban hành kèm theo Quyết định số 63/2003/QĐ-BKH
ngày 27 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

I. Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH

 

- Cung cấp thông tin cho các cơ quan thống kê nhà nước để tổng hợp các chỉ tiêu thống kê xuất nhập khẩu.

- Cung cấp thông tin thống kê xuất nhập khấu cho các cơ quan thực hiện chức năng quản lý đối với các doanh nghiệp nhà nước.

- Giúp lãnh đạo doanh nghiệp nắm tổng quan về hoạt động xuất nhập khẩu.

 

II. NỘI DUNG CHẾ ĐỘ

 

1. Đơn vị báo cáo:

Gồm công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, công ty cổ phần (ngoài công ty cổ phần nhà nước), công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và đơn vị kinh tế tập thể có hoạt động xuất nhập khẩu.

2. Nội dung báo cáo:

a) Thông tin chung về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp;

- Loại hình doanh nghiệp.

b) Thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu:

* Xuất, nhập khẩu hàng hóa:

- Tổng trị giá xuất, nhập khẩu;

- Mặt hàng xuất, nhập khẩu;

- Mặt hàng ủy thác xuất, nhập khẩu.

* Xuất nhập khẩu dịch vụ:

- Trị giá xuất, nhập khẩu dịch vụ;

- Loại hình dịch vụ.

3. Thời hạn báo cáo:

- Báo cáo tháng: Gửi đến đơn vị nhận báo cáo chậm nhất là ngày 12 hàng tháng.

- Báo cáo năm: Gửi đến đơn vị nhận báo cáo chậm nhất là ngày 28 tháng 02 năm sau.

4. Đơn vị nhận báo cáo:

- Cục Thống kê các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương sở tại của doanh nghiệp.

- Đơn vị chủ quản (cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của doanh nghiệp).

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, công ty cổ phần (ngoài công ty cổ phần nhà nước), công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và đơn vị kinh tế tập thể có hoạt động xuất nhập khẩu có trách nhiệm chấp hành đầy đủ Chế độ báo cáo này.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có trách nhiệm căn cứ vào Chế độ báo cáo này quy định cụ thể hệ thống biểu mẫu và giải thích phạm vi, nội dung và phương pháp tính toán để hướng dẫn thực hiện.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi