Thông tư 15/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
---------

Số: 15/2008/TT-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2008

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN KHU ĐÔ THỊ MỚI KIỂU MẪU

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu đô thị mới;

Căn cứ Nghị định số 29/2007/NĐ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ về Quản lý kiến trúc đô thị;

Căn cứ nhu cầu thực tế phát triển khu đô thị mới ở nước ta hiện nay. Nhằm xây dựng, nhân rộng mô hình khu đô thị mới chất lượng cao, kiểu mẫu ra phạm vi cả nước, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu như sau:

I . QUY ĐỊNH CHUNG
1. Thông tư này hướng dẫn điều kiện, tiêu chí, trình tự thủ tục, lập hồ sơ, thẩm định, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu trên phạm vi cả nước.
2. Khu đô thị mới kiểu mẫu là Khu đô thị mới được cơ quan có thẩm quyền công nhận đạt được các tiêu chí tại Mục III và các quy định liên quan khác của Thông tư này.
3. Đối tượng áp dụng bao gồm: Uỷ ban nhân dân các cấp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động đầu tư, xây dựng, quản lý các khu đô thị mới.
4. Đối với các dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới thực hiện sau khi Thông tư này có hiệu lực thì Chủ đầu tư dự án tự xem xét các điều kiện để đăng ký đầu tư xây dựng Khu đô thị mới kiểu mẫu với UBND cấp tỉnh bằng văn bản khi lập dự án đầu tư và gửi Bộ Xây dựng 01 bản để theo dõi.
II. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XEM XÉT CÔNG NHẬN
1. Diện tích khu đô thị mới phải từ 50 ha trở lên, nếu khu vực cải tạo đô thị hiện tại thì có thể nhỏ hơn nhưng không nhỏ hơn 20 ha.
2. Quy mô dân số hoặc số lượng căn hộ thuộc khu đô thị từ 5.000 người trở lên hoặc tương đương khoảng 1.000 căn hộ, hộ gia đình các loại, có diện tích sử dụng lớn, trung bình và nhỏ, được tính cho các nhà chung cư cao tầng, thấp tầng, các loại biệt thự, nhà ở phân lô đất theo quy hoạch chi tiết.
3. Vị trí khu đô thị mới phù hợp với quy hoạch xây dựng.
III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KHU ĐÔ THỊ MỚI KIỂU MẪU
1. Sự hình thành khu đô thị tuân thủ pháp luật
a) Có chủ trương, chính sách và các văn bản mang nội dung liên quan đến cơ sở pháp lý để hình thành Khu đô thị mới.
b) Quá trình hình thành, xây dựng Khu đô thị mới tuân thủ pháp luật về xây dựng.
c) Phù hợp quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hạ tầng xã hội đầy đủ
a) Yêu cầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật với tỷ lệ lấp đầy theo quy hoạch tính theo diện tích lớn hơn 70%, đối với khu vực dân cư đạt 100 %. Đã xây dựng đồng bộ, đúng theo quy hoạch xây dựng, sẵn sàng đấu nối cho các công trình xây dựng. Đảm bảo sự tiếp cận sử dụng các công trình hạ tầng công cộng, dịch vụ chung đối với người khuyết tật. Đảm bảo hệ thống phòng cháy chữa cháy chung của khu đô thị và riêng đối với công trình.
b) Tỷ lệ đất giao thông, chỗ để xe tính theo người, độ rộng vỉa hè phù hợp quy chuẩn quy hoạch xây dựng. Khoảng cách tiếp cận với các phương tiện giao thông công cộng từ nơi ở, làm việc không quá 500 m.
c) Tiêu chuẩn cấp nước từ 150 lít/người/ngày trở lên. Chất lượng nước phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam. Áp lực nước trong hệ thống đường ống tại điểm bất lợi nhất phải đạt tối thiểu là 10 m cột nước (áp lực tương đương 1atm). Đảm bảo liên tục 24/24 h.
d) Đảm bảo khả năng tiêu thoát nước bề mặt. Có hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, y tế, công nghiệp…
e) Tỷ lệ cây xanh công cộng từ 7 m2/người trở lên. Đảm bảo sự phù hợp về cây xanh chức năng, cây xanh đường phố; đảm bảo mỹ quan.
g) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 100%, có phân loại tại nguồn, xử lý thu gom rác độc hại. Phương tiện vận chuyển đúng tiêu chuẩn môi trường; đảm bảo đường phố luôn luôn sạch, đẹp.
h) Cấp điện liên tục, điện áp ổn định.
i) Chiếu sáng đủ 100% tại khu vực dân cư và khu vực công cộng, đảm bảo độ rọi theo tiêu chuẩn, tạo cảnh quan đẹp, tiết kiệm, an toàn.
k) Quảng cáo ngoài trời đúng quy định về vị trí, độ lớn, màu sắc. Nội dung quảng cáo lành mạnh.
l) Thông tin liên lạc (truyền hình cáp, điện thoại, internet...) đầy đủ, đáp ứng yêu cầu cuộc sống đô thị hiện đại.
m) Về hạ tầng xã hội: các công trình như hành chính, thương mại, dịch vụ, trường học các cấp, bệnh viện, nhà văn hoá, các công trình thể thao đúng theo quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn về số lượng, quy mô diện tích.
3. Xây dựng các công trình kiến trúc phù hợp quy hoạch, hài hoà cảnh quan
a) Các công trình kiến trúc tại Khu đô thị mới khi xây dựng phù hợp với quy hoạch chi tiết được phê duyệt hoặc theo chấp thuận của cấp có thẩm quyền về cốt nền, chiều cao, mật độ, khoảng lùi.
b) Các công trình đã xây dựng có tính thống nhất và hài hoà, trật tự.
c) Mức độ hoàn thiện mặt ngoài nhà tốt, hài hoà với không gian kề cạnh, phù hợp thiết kế đô thị hoặc Quy chế quản lý kiến trúc đô thị tại khu vực. Công trình kiến trúc phù hợp với điều kiện khí hậu; khai thác tốt đặc điểm tự nhiên của vùng, miền.
d) Mức độ phủ đầy các công trình kiến trúc theo quy hoạch là 70% trở lên.
e) Áp dụng phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
g) Có các giải pháp nhằm tiết kiệm tài nguyên, năng lượng; tận dụng năng lượng tự nhiên và bảo vệ môi trường.
4. Quản lý xây dựng và bảo trì công trình
a) Quản lý hoạt động xây dựng đúng quy định hiện hành về đầu tư, chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường khi xây dựng. Có chứng nhận phù hợp chất lượng đối với những công trình phải có theo quy định pháp luật, có nghiệm thu chất lượng công trình trước khi giao cho người mua sử dụng.
b) Có kiểm soát việc thực hiện chế độ bảo trì theo định kỳ và thường xuyên theo quy định đối với công trình hạ tầng kỹ thuật chung toàn khu và các công trình khác theo quy định.
5. Môi trường văn hoá đô thị lành mạnh, thân thiện
a) Có xây dựng chế độ người dân tự quản.
b) Không có tệ nạn xã hội.
c) Nếp sống đô thị văn minh trật tự.
d) Quan hệ cộng đồng thân thiện.
6. Quản lý, khai thác sử dụng Khu đô thị mới vì lợi ích công cộng, xã hội
a) Có Cơ quan quản lý khu đô thị mới (Ban quản lý) để thực hiện việc quản lý khu đô thị mới theo chức năng.
b) Có lực lượng bảo vệ đủ số lượng cần thiết và chuyên môn; có biện pháp an ninh chung, đảm bảo an toàn cho con người khi có cháy nổ; có phương tiện cấp cứu khi có sự cố xảy ra.
c) Có quy định giá dịch vụ cho từng loại đối tượng, có mức sử dụng tiện nghi khác nhau; quy định mức thu các loại phí dịch vụ công cộng tối thiểu như: thu gom rác, bảo vệ, gửi xe máy, xe đạp.
IV. TRÌNH TỰ LẬP HỒ SƠ, ĐÁNH GIÁ, ĐỀ NGHỊ  CÔNG NHẬN KHU ĐÔ THỊ MỚI KIỂU MẪU
1. Chủ đầu tư lập hồ sơ đánh giá tình hình thực hiện theo các tiêu chí của Khu đô thị mới kiểu mẫu. Thành phần hồ sơ gồm:
2. Tổ chức điều tra xã hội:
a) Chủ đầu tư phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã quản lý địa bàn Khu đô thị mới thành lập Tổ điều tra xã hội với thành phần bao gồm: đại diện của chủ đầu tư, UBND cấp huyện, cấp xã quản lý khu đô thị mới.
b) Tổ điều tra phát phiếu điều tra (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này) gửi tới các hộ gia đình, chủ công trình trong khu đô thị mới. Số lượng phiếu không nhỏ hơn 70% tổng số hộ dân cư đang sinh sống, làm việc tại khu đô thị.
c) Tổ điều tra phân loại, tổng hợp kết quả, báo cáo chủ đầu tư và UBND cấp huyện, cấp xã quản lý khu đô thị mới, trong đó ghi rõ tỷ lệ hài lòng của người dân đối với khu đô thị mới. Chủ đầu tư có trách nhiệm lưu giữ các phiếu điều tra.
3. Đánh giá Khu đô thị mới theo các tiêu chí khu đô thị mới kiểu mẫu:
a) Chủ đầu tư phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã quản lý địa bàn Khu đô thị mới thành lập Hội đồng đánh giá với thành phần gồm: đại diện chủ đầu tư, UBND cấp huyện, cấp xã quản lý địa bàn Khu đô thị mới và mời đại diện các Sở Quy hoạch - Kiến trúc (đối với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh), Sở Xây dựng; đại diện các Hội Kiến trúc sư, Hội Quy hoạch phát triển đô thị.
b) Hội đồng họp đánh giá cho điểm như sau:
- Đánh giá trên hồ sơ của Chủ đầu tư (quy định tại mục IV.1) theo mức độ hoàn thiện cho mỗi tiêu chí quy định tại mục III của Thông tư này với điểm tối đa là 15.
- Đánh giá trên kết quả điều tra xã hội về mức độ hài lòng của người dân tại khu đô thị mới nếu đạt 100% dân cư hài lòng trên tổng số phiếu điều tra nhận được về khu đô thị mới thì điểm tối đa là 10, mức thấp hơn được tính cho 10% tương đương 1 điểm.
Trước khi họp đánh giá, Hội đồng có thể tổ chức đi kiểm tra thực tế khu đô thị theo các tiêu chí đã nêu tại mục III của Thông tư này.
c) Tổng hợp kết quả đánh giá:
- Hội đồng đánh giá cho điểm từng tiêu chí, điểm của mỗi tiêu chí là trung bình cộng điểm của các thành viên Hội đồng.
- Khu đô thị mới kiểu mẫu phải đạt tổng số điểm của 6 tiêu chí cộng với điểm hài lòng của người dân thông qua điều tra xã hội là 80 điểm trở lên, trong đó:
+ Tổng số điểm của 6 tiêu chí không nhỏ hơn 73 điểm và không có một tiêu chí nào điểm dưới 8.
+ Điểm tối thiểu về sự hài lòng của người dân không nhỏ hơn 7.
Hội đồng lập biên bản, tổng hợp, báo cáo chủ đầu tư và UBND cấp huyện, cấp xã quản lý địa bàn Khu đô thị về kết quả đánh giá của Hội đồng.
4. Đề nghị công nhận:
Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng, Chủ đầu tư tổng hợp hồ sơ, trình Bộ Xây dựng xem xét, công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu.
V. BỘ XÂY DỰNG THẨM ĐỊNH VÀ CÔNG NHẬN
VI. HIỆU LỰC THI HÀNH
1. Thông tư này thay thế Thông tư số 10/2008/TT-BXD ngày 22/4/2008 hướng dẫn về việc đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
2. Quyết định công nhận Khu đô thị kiểu mẫu có thời hạn hiệu lực 05 năm; trước khi hết thời gian hiệu lực 01 năm danh hiệu khu đô thị kiểu mẫu được cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá lại.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị gửi ý kiến về Bộ Xây dựng nghiên cứu, giải quyết.

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP,
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc CP,
- HĐND, UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương,
- VP Chủ tịch nước,
- VP Chính phủ,
- Văn phòng Quốc hội,                                           
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Website Chính phủ,
- Sở XD các tỉnh, Thành phố trực thuộc TƯ
- Sở QHKT TP HN & TP HCM
- Cục KT văn bản Bộ Tư pháp
- Công báo
- Lưu: VP, KTQH, PC, HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

MẪU

PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KHU ĐÔ THỊ MỚI
(ban hành kèm theo Thông tư số 15/2008/TT-BXD ngày 17/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Tên Khu đô thị mới:

1. Mục đích: Khảo sát ý kiến của người dân đánh giá các yếu tố về Khu đô thị mới kiểu mẫu.

2. Đơn vị tổ chức thực hiện: ...........................................................................................................

3. Người được hỏi: ………………………………………………………………………………………..

a) Nghề nghiệp: a. Cán bộ nhân viên hành chính; b. Công nhân; c. Lao động phổ thông; d. Kinh doanh; e. Học sinh, sinh viên; f. Hưu trí, nội trợ; g. Nghề khác.

b) Thu nhập hàng tháng của gia đình (gồm lương và các nguồn thu nhập khác): a. Dưới 2 triệu; b. Từ 2 triệu – 4 triệu; c. 4 triệu – 10 triệu; d. Trên 10 triệu.

4. Ngày, tháng, năm

Cách trả lời: bằng cách khoanh tròn vào duy nhất một trong các phương án lựa chọn: a, b, c, d…

Nội dung và ý kiến đánh giá về khu đô thị:

1. Theo Ông/Bà, các công trình kiến trúc tại khu đô thị có hài hòa, phù hợp với quy hoạch, với khí hậu, với đặc điểm địa hình và văn hóa địa phương hay không?

a. Phù hợp                    b. Không phù hợp                      c. Không có ý kiến

2. Xin Ông/Bà đánh giá về việc thiết kế, xây dựng mạng lưới đường giao thông, vỉa hè, đường dạo, về sự thuận tiện của bãi đỗ xe của khu đô thị.

a. Tốt                b. Khá               c. Trung bình                 d. Kém

3. Xin Ông/Bà đánh giá về việc cấp điện, nguồn điện có được cung cấp ổn định, liên tục không?

a. Tốt                b. Khá               c. Trung bình                 d. Kém

4. Xin Ông/Bà đánh giá về việc cung cấp nước sinh hoạt, về chất lượng.

a. Tốt                b. Khá               c. Trung bình                 d. Kém

5. Ông/Bà đánh giá thế nào về hệ thống thoát nước thải?

a. Tốt                b. Khá               c. Trung bình                 d. Kém

6. Ông/Bà đánh giá thế nào về việc thu gom và vận chuyển rác thải?

a. Tốt                b. Khá               c. Trung bình                 d. Kém

7. Xin Ông/Bà đánh giá về sự thuận tiện, đa dạng và ngầm hóa của hệ thống viễn thông, truyền hình cáp.

a. Tốt                b. Khá               c. Trung bình                 d. Kém

8. Xin Ông/Bà đánh giá về sự an toàn của hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

a. Tốt                b. Khá               c. Trung bình                 d. Kém

9. Ông/Bà đánh giá thế nào về việc quản lý các hoạt động, quản lý kiến trúc, về bảo trì các công trình xây dựng của khu đô thị?

a. Tốt                b. Khá               c. Trung bình                 d. Kém

10. Ông/Bà có hài lòng về cơ sở hạ tầng xã hội, cụ thể là các công trình công cộng phục vụ dân sinh tại khu vực đô thị không? (Trường học, bệnh viện, công viên cây xanh, nhà văn hóa, trung tâm thể dục thể thao, trung tâm thương mại dịch vụ, mua sắm)

a. Hài lòng                     b. Không hài lòng                       c. Không có ý kiến

11. Ông/Bà có hài lòng về mức giá của các dịch vụ tại khu đô thị không?

a. Hài lòng                     b. Không hài lòng                       c. Không có ý kiến

12. Ông/Bà có cảm thấy thoải mái và hài lòng với môi trường sống của gia đình mình tại đây không?

a. Hài lòng                     b. Không hài lòng                       c. Không có ý kiến

13. Tóm lại, Ông/Bà có thấy hài lòng với khu đô thị này không?

a. Hài lòng                     b. Không hài lòng                       c. Không có ý kiến

14. Ông/Bà có thấy đây là một khu đô thị kiểu mẫu không?

a. Có                            b. Không                                   c. Không có ý kiến

nhayMẫu Tờ trình đề nghị công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu được bổ sung theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư 06/2011/TT-BXDnhay
Thuộc tính văn bản
Thông tư 15/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 15/2008/TT-BXD Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 17/06/2008 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 15/2008/TT-BXD

Hanoi, June 17, 2008

 

CIRCULAR

GUIDING THE APPRAISAL AND RECOGNITION OF MODEL NEW URBAN CENTERS

Pursuant to the Governments Decree No. 17/2008/ND-CP of February 4, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;

Pursuant to the Governments Decree No. 08/2005/ND-CP of January 24, 2005, on construction planning;

Pursuant to the Governments Decree No. 02/2006/ND-CP of January 5, 2006, promulgating the Regulation on new urban centers;

Pursuant to the Governments Decree No. 29/2007/ND-CP of February 27, 2007, on urban architecture management;

At the countrys current demand for development of new urban centers and in order to build and develop the model of quality new urban centers nationwide, the Ministry of Construction guides the appraisal and recognition of model new urban centers as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. This Circular guides the conditions and criteria for, order of and procedures for preparing and appraising dossiers of request for recognition of model new urban centers nationwide.

2. A model new urban center is the one recognized by competent agencies as meeting the criteria specified in Section III and other relevant provisions of this Circular.

3. Subjects of application include Peoples Committees of all levels, domestic and foreign organizations and individuals engaged in the investment in, construction and management of, new urban centers.

4. For investment projects on construction of new urban centers to be executed after this Circular takes effects, their investors shall, upon formulating investment projects, consider the conditions and register in writing their investment in and construction of model new urban centers with provincial-level Peoples Committees and send one written registration to the Ministry of Construction for monitoring.

II. CONDITIONS FOR RECOGNITION

1. A new urban center must cover an area of 50 ha or larger, such area for a to be-upgraded existing urban center may be smaller, but not less than 20 ha.

2. The population of an urban center must be at least 5,000, or its number of apartments must be around 1,000 for households of different types with small, medium or large floor areas, applicable to low and high condominiums, villas and houses on lots under detailed planning.

3. The location of a new urban center must be in line with the construction planning.

III. CRITERIA FOR APPRAISAL OF MODEL NEW URBAN CENTERS

1. The formation of an urban center complies with law

a/ Guidelines, policies and documents providing legal grounds for the formation of the new urban center are available.

b/ The formation and construction of the new urban center comply with the construction law.

c/ The new urban centers construction conforms with the detailed construction planning already approved by competent authorities.

2. An urban center must have complete technical infrastructure and adequate social infrastructure

a/ To have built technical infrastructure on over 70% of the urban centers total area according to planning; or 100% for residential quarters. To have built complete infrastructure according to the construction planning, which are ready for connection with construction works. To ensure access to public infrastructure and service facilities for the disabled. To ensure fire-fighting systems (for the entire urban center and each work.

b/ To meet construction planning norms on land for traffic, parking space per person and width of sidewalks. The distance between mass transit points and residences or working places does not exceed 500 m.

c/ The water supply norm reaches 150 liters/ person/day or higher. The water quality meets Vietnam standards. The water pressure at the most disadvantaged points in pipeline systems must reach at least 10 m of water column (pressure equivalent to 1 atm). To ensure 24/24 hours supply.

d/ To ensure the capacity of surface water drainage. To have systems of collection and treatment of daily-life, hospital and industrial wastewater.

e/ The public greenery coverage is 7 m2/person or higher. To ensure the suitability of functional trees and street trees, and good views.

f/ To collect 100% of solid wastes which are sorted at source. To collect and treat hazardous garbage. Means of transport meet environmental standards, to ensure the cleanliness and good appearance of streets.

g/ To ensure constant electricity supply with stable voltage.

h/ To ensure standard, beautiful, safe and economical lighting at 100% of residential and public places.

i/ Outdoor advertisements comply with regulations on positions, sizes, colors and contents.

j/ Communication (cable television, telephone and internet) is fully available and meets modern urban lifes demand.

k/ Social infrastructure: Administrative, trade and service works, schools of all levels, hospitals, cultural centers and sports works conform with the detailed planning already approved by competent authorities and meet norms and criteria on quantity and size.

3. An urban center must have architectural works suitable to planning and urban views

a/ Architectural works in the new urban center are built in conformity with the approved detailed planning or the approval of competent authorities with respect to their foundation elevation, height, density and space.

b/ Works are built uniformly, harmoniously and orderly.

c/ The works appearance is good and harmonious with adjacent surroundings and complies with the urban design or the Regulation on management of urban architecture in the area. Architectural works are suitable to climate conditions and make good use of natural conditions of each area or region.

d/ At least 70% of the planned architectural works have been built.

e/ Architectural works are built in compliance with current construction standards and regulations.

f/ To adopt solutions to save natural resources and energy; to make use of natural energy and protect the environment.

4. Construction management and work maintenance

a/ To manage construction activities according to current regulations on investment, work quality, labor safety and environmental sanitation. To possess certificates of quality conformity for works as required by law, to conduct pre-acceptance test of work quality prior to handover to users.

b/ To monitor periodical and regular maintenance of the common technical infrastructure of the entire urban center and other works according to regulations.

5. Healthy and friendly cultural urban environment

a/ To adopt a people-managed regime;

b/ To ensure a social evil-free environment;

c/ To ensure a civilized and orderly urban lifestyle;

d/ To ensure friendly community relations.

6. Management and use of new urban centers for public and social interests

a/ To have a new urban center management body (management board) to manage the new urban center according to its functions.

b/ To have enough professionally qualified guards; to adopt general security measures and ensure safety for people in case of fires or explosions; to have first-aid equipment in case of incidents.

c/ To specify service charge rates for each group of users, to adopt different charge rates for the use of different conveniences; to set charge rates for basic public services, such as garbage collection, security and vehicle keeping.

IV. ORDER OF PREPARING AND APPRAISING DOSSIERS OF REQUEST FOR RECOGNITION OF MODEL NEW URBAN CENTERS

1. The investor of a new urban center shall prepare a dossier of satisfaction of model new urban center criteria. The dossier comprises:

a/ A written self-evaluation on the new urban centers satisfaction of model new urban center criteria;

b/ The approved detailed planning of a 1/500 scale;

c/ The approved investment project on new urban center construction;

d/ Related documents;

e/ Some visual illustrations of the satisfaction of criteria.

2. To conduct a social survey:

a/ The investor shall coordinate with the district- and commune-level Peoples Committees managing the locality of the new urban center in setting up a social survey team, comprising representatives of the investor and the district- and commune-level Peoples Committees.

b/ The survey team shall dispatch questionnaires (made according to the form attached to this Circular, not printed herein) to households and owners of works in the new urban center. The number of dispatched questionnaires must not be less than 70% of the total number of households living and working in the urban center.

c/ The survey team shall sort out and synthesize responses and report them to the investor and the district- and commune-level Peoples Committees managing the locality of the new urban center, specifying the rates of residents satisfaction with the new urban center. The investor shall file these completed questionnaires.

3. To appraise the new urban center according to criteria on model new urban centers:

a/ The investor shall coordinate with the district- and commune-level Peoples Committees managing the locality of the new urban center in setting up an Appraisal Council comprising representatives of the investor and the district- and commune-level Peoples Committees managing the locality of the new urban center and invited representatives of the Planning and Architecture Service (for Hanoi and Ho Chi Minh City), the Construction Service, the Architects Association and the Urban Development Planning Association.

b/ The Council shall meet to evaluate and rate the new urban center according to the following point scale:

To evaluate based on the investors dossier (specified in Section IV.1) the satisfaction of each criterion specified Section III of this Circular at the maximum score of 15 points.

To evaluate based on the social survey on residents satisfaction with the new urban center, if 100% of the respondents are satisfied with the urban center, the maximum score is 10 points. Lower scores will be given on the basis of 10% equal to 1 point.

Before holding the evaluation meeting, the Council may organize a field trip to examine the new urban center according to criteria specified in Section III of this Circular.

c/ Sum-up of evaluation results

The Council shall evaluate the satisfaction of each criterion; the score for each criterion is the average of the scores given by Council members.

A model new urban center must receive a total score of 80 points or higher for 6 criteria and the level of satisfaction of tenants through the social survey, of which:

+ The total score for 6 criteria must not be under 73 points with no criterion receiving under 8 points.

+ The minimum score for the level of satisfaction of tenants must not be under 7.

The Council shall make a minutes summing up its evaluation results for report to the investor and the district- and commune-level Peoples Committees managing the locality of the new urban center.

4. Request for recognition:

Based on the Councils evaluation results, the investor shall compile a dossier and submit it to the Ministry of Construction for study and recognition of the model new urban center.

a/ A dossier comprises:

The submission note;

The dossier specified in Section IV.1;

A general report on the social survey results prescribed in Section IV.2.c

The minutes of the Councils evaluation and rating specified in Section IV.3.c.

- Written comments and proposal on the recognition of the model new urban center of the district- and commune-level Peoples Committees managing the locality of the new urban center.

b/ Content of the submission note:

Summary of the implementation and evaluation of the new urban centers quality according to criteria prescribed in this Circular;

Summary of the survey of the new urban center residents (survey results, comments);

Comments of the district- and commune-level Peoples Committees managing the locality of the new urban center;

- Conclusions and proposals.

V. APPRAISAL AND RECOGNITION BY THE MINISTRY OF CONSTRUCTION

1. To ask for the provincial-level Peoples Committees opinion on the request for recognition of the new urban center located in the province. After 20 working days, if the provincial-level Peoples Committee has no written reply, it is considered as having accepted the recognition.

2. To conduct field survey and examination at the new urban center requested to be recognized as a model new urban center. The survey and examination results serve as the grounds for the recognition.

3. To appraise the dossier of request for recognition of a model new urban center submitted by the investor to the Ministry of Construction.

4. On the basis of dossier appraisal, survey and examinations results, the Ministry of Construction shall consider and issue a decision on recognition of the model new urban center.

VI. IMPLEMENTATION EFFECT

1. This Circular replaces Circular No. 10/2008/TT-BXD of April 22, 2008, guiding the appraisal and recognition of mode new urban centers, and takes effect 15 days after its publication in CONG BAO.

2. A decision on recognition of a model urban center is valid for 5 years; a model urban center may be reconsidered and re-assessed one year prior to the expiry of the validity of its title.

3. In the course of implementation, arising problems should be reported to the Ministry of Construction for study and settlement.

 

 

FOR THE MINISTER OF CONSTRUCTION
VICE MINISTER
Nguyen Van Lien

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!