Quyết định 413/QĐ-TTg điều chỉnh thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 413/QĐ-TTg

Quyết định 413/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch tại Điều 1 Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 13/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:413/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:24/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thay đổi 07 thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch

Ngày 24/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 413/QĐ-TTg về việc điều chỉnh thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch tại Điều 1 Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 13/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, thay đổi 07 thành viên của Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch như sau: Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó Tổ công tác thay ông Lê Quang Mạnh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được phân công công tác khác; Ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm thành viên Tổ công tác thay ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính được phân công công tác khác; Ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm thành viên Tổ công tác thay bà Nguyễn Thị Mỹ Linh được nghỉ hưu theo chế độ;…

Bên cạnh đó, bổ sung ông Trần Hồng Quang, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm thành viên Tổ công tác.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 413/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 413/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC THI HÀNH LUẬT QUY HOẠCH TẠI ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 404/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch;

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 1546/BKHĐT- QLQH ngày 10 tháng 3 năm 2020, số 1602/BKHĐT-QLQH ngày 13 tháng 3 năm 2020, số 1734/BKHĐT-QLQH ngày 18 tháng 3 năm 2020 về việc điều chỉnh thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch tại Điều 1 Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch như sau:
- Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch thay ông Lê Quang Mạnh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được phân công công tác khác;
- Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch thay ông Nguyễn Minh Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được nghỉ hưu theo chế độ;
- Ông Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch thay bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phân công công tác khác;
- Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch thay ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính được phân công công tác khác;
- Ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch thay bà Phan Thị Mỹ Linh, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng được nghỉ hưu theo chế độ;
- Ông Đinh Trọng Thắng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Thành viên Thường trực Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch thay ông Vũ Quang Các, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được nghỉ hưu theo chế độ;
- Bổ sung ông Trần Hồng Quang, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch.
Các nội dung khác tại Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 13/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và các thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Thành viên Tổ công tác;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý, Thư ký TTg CP, PTTg,
các Vụ, Cục, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu VT, PL (3b). PC

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi