Quyết định 1401/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng biển Nghi Sơn - Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
----------------

Số: 1401/QĐ-BGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT CẢNG BIỂN NGHI SƠN - THANH HÓA

GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

---------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2009 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về công bố danh mục phân loại cảng biển Việt Nam;

Căn cứ quyết định số 1364/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2619/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 9 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Bắc Trung bộ (nhóm 2) đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2249/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng biển Nghi Sơn khu vực Vịnh phía Nam đảo Biện Sơn - Thanh Hóa, giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025;

Trên cơ sở văn bản số 106/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cảng biển Nghi Sơn - Thanh Hóa kèm theo hồ sơ quy hoạch; báo cáo của cơ quan tư vấn thẩm tra, thẩm định quy hoạch, ý kiến các cơ quan liên quan; văn bản số 2196/UBND-CN ngày 10/5/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa kèm theo văn bản 491/BQLKTNS-QLXD ngày 05/5/2010 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn về việc giải trình, làm rõ các ý kiến thẩm tra quy hoạch và ý kiến của các cơ quan liên quan;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư,

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng biển Nghi Sơn giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với các nội dung chủ yếu sau:

(Kèm theo bản vẽ mặt bằng quy hoạch và phụ lục chi tiết).

1. Phạm vi quy hoạch

Gồm Khu vịnh phía Bắc đảo Biện Sơn, phía Nam đảo Biện Sơn và khu vực phát triển tại đảo Hòn Mê. Tổng diện tích khu vực cảng 2020 ha (bao gồm cả khu đất và khu nước).

- Phía Bắc tính từ đê chắn sóng cảng xuất sản phẩm Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (đang chuẩn bị xây dựng);

- Phía Nam giáp vùng biển Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An;

- Phía Đông giáp biển Đông;

- Phía Tây giáp đường 513 Khu kinh tế Nghi Sơn.

2. Chức năng và nhiệm vụ

Là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I), đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và các vùng lân cận. Gồm các khu bến chức năng:

Khu vực phía Bắc đảo Biện Sơn là khu các bến chuyên dùng cho tàu 3 ÷ 5 vạn DWT phục vụ liên hợp lọc hóa dầu, xi măng, hàng rời, hàng lỏng.

Khu vực phía Nam đảo Biện Sơn là khu các bến tổng hợp, container cho tàu 3 ÷ 5 vạn DWT, có bến chuyên dùng.

Khu vực đảo Hòn Mê là khu bến chuyển tải, neo trú bão và phục vụ mục đích du lịch, quốc phòng.

3. Các chỉ tiêu quy hoạch

3.1. Chỉ tiêu về lượng hàng

Đơn vị: 1000 T

TT

Loại hàng

Năm 2015

Năm 2020

Năm 2030

1

Hàng tổng hợp + container

6.900

9.840

18.000

2

Hàng nhà máy xi măng

7.600

10.310

10.310

3

Hàng Clinker

1.500

3.000

3.000

4

Hàng dầu khí

19.000

19.000

38.000

5

Hàng than các nhà máy nhiệt điện

1.000

2.500

5.500

 

Tổng số

36.000

44.650

74.810

 

3.2. Chỉ tiêu về đội tàu

- Giai đoạn đến 2020: tiếp nhận cỡ tàu từ 30.000 DWT đến 50.000 DWT.

- Giai đoạn đến 2030: có thể tiếp nhận cỡ tàu trên 50.000 DWT.

- Khu vực chuyển tải đảo Hòn Mê tiếp nhận tàu chở dầu thô và nghiên cứu phương án tàu chở than nhập khẩu có trọng tải trên 100.000 DWT.

3.3. Nhu cầu sử dụng đất:

Tổng diện tích quy hoạch là 2020 ha. Trong đó phạm vi quy hoạch vùng đất là 916,8 ha, phạm vi quy hoạch vùng nước là 1.103,2 ha (gồm cả khu vực bến Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn).

4. Tổ chức quy hoạch mặt bằng cảng

4.1. Phân khu chức năng

Cảng bao gồm: khu bến cảng tổng hợp, bến container, các bến chuyên dụng phục vụ khu kinh tế Nghi Sơn (bến xuất Nhà máy lọc hóa dầu, than nhiệt điện, xi măng, công nghiệp đóng tàu, xuất, nhập xăng dầu…). Theo chức năng, cảng gồm các khu như sau:

4.1.1. Khu vực phía Bắc đảo Biện Sơn gồm

- Bến cảng xuất sản phẩm cho nhà máy lọc hóa dầu: có 8 bến chuyên dụng cho tàu 10.000 DWT đến 50.000 DWT, diện tích 210 ha;

- Bến cho tàu gas, LNG có diện tích 45ha, tuyến đường bờ dài 1000m;

- Bến chuyên dụng khu công nghiệp cho tàu có trọng tải 50.000 DWT, có diện tích 51,8ha, tuyến đường bờ quy hoạch dài 1150m;

- Bến du lịch nội địa và dịch vụ hậu cần cảng: 33,5ha.

4.1.2. Khu vực phía Nam đảo Biện Sơn gồm

- Bến cảng tổng hợp: gồm 19 bến cho tàu 30.000 DWT, diện tích 136,1ha, chiều dài tuyến bến là 4.605m. Giai đoạn đến năm 2020 có 11 bến;

- Bến cảng container: gồm 10 bến cho tàu 50.000 DWT, diện tích 180,1ha, chiều dài tuyến bến là 2500m; giai đoạn đến năm 2020 có 6 bến;

- Bến cảng Nhà máy nhiệt điện: gồm 5 bến, trong đó 01 bến cho tàu 30.000DWT, có xem xét đến khả năng cho tàu 50.000 DWT, các bến còn lại cho tàu nhỏ 5.000T - 7.000T, diện tích 16ha, chiều dài tuyến bến là 560m.

4.1.3. Khu vực đảo Hòn Mê gồm: Bến chuyển tải cho tàu chở dầu thô (nghiên cứu phương án cho tàu chở than nhập khẩu) có trọng tải trên 100.000 DWT; khu neo đậu trú bão cho các tàu thuyền.

4.1.4. Các khu chức năng khác gồm có:

- Khu nước, luồng tàu và các công trình bảo vệ: 1.103,2ha (500,8ha phía Nam đảo Biện Sơn, 602,4ha phía Bắc đảo Biện Sơn);

- Đường giao thông: 50,3ha (34,7ha phía Nam đảo Biện Sơn và 15,6ha phía Bắc đảo Biện Sơn);

- Khu phát triển đường sắt: diện tích 33,8ha;

- Khu dành cho cơ quan quản lý cảng: diện tích 5,1ha;

- Khu dịch vụ cảng: diện tích 11,5ha;

- Bãi đỗ xe: diện tích 3,4ha;

- Khu phát triển logistic: diện tích 57,9ha;

- Khu trồng cây xanh: 50,5ha (13,7ha phía Nam đảo Biện Sơn và 36,8ha phía Bắc đảo Biện Sơn).

4.2. Quy hoạch tuyến bến

- Tuyến bến của từng khu bến đảm bảo yêu cầu khai thác thuận lợi, an toàn cầu cảng, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành chung của toàn bộ cảng.

- Trong khu vực quy hoạch cảng có các bến đã đầu tư xây dựng, đang xây dựng và đã thoả thuận vị trí, do đó quy hoạch tuyến bến tiếp theo cho các bến cảng sẽ dựa trên cơ sở không gian còn lại trong phạm vi quy hoạch, phù hợp quy hoạch chung và các dự án đã thực hiện. Vị trí cụ thể các bến sẽ được xác định cụ thể bởi cơ quan chuyên ngành trong quá trình thực hiện quy hoạch.

5. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cảng

Hạ tầng kỹ thuật kết nối cảng với cơ sở hạ tầng giao thông bên ngoài theo quy hoạch chung của Khu kinh tế.

5.1. Quy hoạch đường tới cảng và đường trong cảng

- Đường nối với cảng:

+ Tuyến đường trục chính theo hướng Đông - Tây: kết nối cảng và tuyến đường trung tâm khu kinh tế với quốc lộ 1A và đường cao tốc Bắc Nam, gồm 8 làn xe chạy, từ nhánh rẽ tại hồ Đồng Chùa (theo tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành).

+ Tuyến đường 513 (chạy ven biển): Đường đô thị cấp II, gồm 4 làn xe, theo hướng Bắc Nam, kết nối các khu chức năng của cảng giữa khu vực phía Bắc và phía Nam và với khu công nghiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn. Hướng tuyến và kích thước mặt cắt ngang theo quy hoạch chung của Khu kinh tế Nghi Sơn và quy hoạch tuyến đường 513 được duyệt.

- Các tuyến đường sau cảng: ngay sát hậu phương cảng, song song với các trục đường chính nối với cảng, tối thiểu 2 làn xe, tốc độ 20km/h, tải trọng H30.

- Đường nội bộ cảng: phù hợp quy hoạch công nghệ bốc xếp trong cảng, đảm bảo giao thông thuận tiện, thông suốt.

- Đường sắt: bố trí quỹ đất quy hoạch phát triển đường sắt; vị trí, quy mô đầu tư phù hợp quy hoạch chung và nhu cầu phát triển khu kinh tế Nghi Sơn.

5.2. Quy hoạch luồng tàu và khu quay trở

5.2.1. Khu vực phía Nam đảo Biện Sơn:

- Luồng tàu: giai đoạn đến 2020, luồng 1 làn, hai chiều, dài 7km, rộng 150m, cho tàu 30.000 DWT đầy tải, tàu 50.000 DWT giảm tải.

- Khu quay trở tàu gồm hai khu, đáp ứng cho việc khai thác tàu có trọng tải từ 30.000 DWT đến tàu 50.000 DWT. Khu quay trở tàu cho tàu 50.000 DWT được thực hiện khi hoàn thành đê chắn sóng và phù hợp nhu cầu tàu ra vào cảng.

5.2.2. Khu vực phía Bắc đảo Biện Sơn: Luồng tàu chuyên dụng, khu quay trở phục vụ khu công nghiệp phát triển theo nhu cầu và năng lực đầu tư của khu công nghiệp.

5.3. Quy hoạch san nền

- Cao độ của hệ thống đường bãi trong khu cảng được quy hoạch dựa trên cơ sở của cao độ đỉnh bến +5,0 hệ Hải đồ và quy hoạch chung của khu kinh tế.

- Khối lượng đất cát san lấp được lấy từ các mỏ thuộc phạm vi Khu kinh tế Nghi Sơn và có thể tận dụng một phần lượng cát nạo vét từ khu nước cảng.

5.4. Quy hoạch cấp điện

- Chỉ tiêu cấp điện đối với khu chức năng công nghiệp trong cảng là 150 kW/ha. Tổng công suất tiêu thụ dự kiến Giai đoạn 2020 là 99.716KW; Giai đoạn hoàn chỉnh là 207.184KW.

- Nguồn điện cấp cho cảng sẽ được lấy từ đường dây 22KV của trạm 110/35/22KV-25MVA lân cận trong khu vực.

5.5. Quy hoạch cấp, thoát nước

- Nước sạch lấy từ Nhà máy nước khu vực hồ Đồng Chùa và hồ Cồn Cát chạy dọc theo tuyến đường nối đến các khu của cảng. Đường ống cung cấp nước có đường kính từ D150 đến D400.

- Tổng nhu cầu tiêu thụ nước của toàn bộ khu cảng dự kiến:

+ Giai đoạn 2020 là 6.146 m3/ngày.đêm.

+ Giai đoạn hoàn chỉnh là 14.790 m3/ngày.đêm.

- Hệ thống thoát nước phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu thoát nước chung; nước thải phải được xử lý theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường.

6. Khái toán vốn đầu tư theo quy hoạch

 

STT

Khu chức năng

Ước tính giá trị vốn đầu tư (tỷ VNĐ)

Giai đoạn đến 2020

Giai đoạn đến 2030

Khu vực phía Nam đảo Biện Sơn

6.276,65

12.647,12

1

Khu bến tổng hợp 1

1.038

1.671

2

Khu bến tổng hợp 2

1.044

2.139

3

Khu bến nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn

480

480

4

Khu bến container 1

3.255

3.500

5

Khu bến container 2

0

2.796,5

6

Khu cơ quan quản lý cảng

510

510

7

Khu trồng cây xanh

3,65

6,85

8

Khu phát triển logistic

0

862.5

9

Khu quảng trường, tượng đài

0

2.775

10

Khu đất phát triển đường sắt

0

504

11

Đường giao thông

126

174.5

Khu vực phía Bắc đảo Biện Sơn

5.154,4

11.020,6

12

Khu bến chuyên dụng

0

1554

13

Khu bến nội địa, du lịch, dịch vụ hậu cần

0

670

14

Khu phát triển gas, khí hóa lỏng

1.575

1.575

15

Khu bến cảng nhà máy lọc hóa dầu

-

-

16

Khu dịch vụ cảng

0

115

17

Bãi đỗ xe

0

10.2

18

Khu trồng cây xanh

1,4

18,4

19

Đường giao thông

78

78

20

Công trình luồng tàu, đê chắn sóng

3.500

7.000

Tổng

11.431,05

23.667,72

 

(Chi phí trên không bao gồm kinh phí đầu tư bến của nhà máy lọc hóa dầu và nhà máy đóng tàu)

Điều 2. Tổ chức quản lý, thực hiện quy hoạch

1. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối, kết hợp trong quá trình quản lý, thực hiện quy hoạch cảng biển Nghi Sơn theo đúng mục tiêu quy hoạch, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành và địa phương, phù hợp quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam;

- UBND tỉnh Thanh Hóa sớm hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược của quy hoạch trình duyệt theo quy định.

2. Quản lý quy hoạch chuyên ngành

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định điều chỉnh bổ sung các bến cảng. Khi có nhu cầu thực tế đòi hỏi điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Cục Hàng hải Việt Nam trình Bộ Giao thông vận tải xem xét bổ sung, điều chỉnh theo thẩm quyền, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Cục Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức quản lý quy hoạch chuyên ngành hàng hải và thực hiện quy hoạch được duyệt theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định này thay thế quyết định số 2249/QĐ-BGTVT ngày 31/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, NN&PTNT, TN&MT;
- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ GTVT;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Công báo, Website của Chính phủ;
- Lưu VT, KHĐT (05).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi