Quyết định 1037/QĐ-BXD 2016 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1037/QĐ-BXD

Quyết định 1037/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1037/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành:05/10/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------
Số: 1037/QĐ-BXD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;
Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp và Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN;
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Chỉ định Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng, địa chỉ: Căn hộ 111a, Nhà A1, Tập thể Công ty Bưu chính viễn thông, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giy, Thành phHà Nội, thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận cht lượng sản phm, hàng hóa vật liệu xây dựng (tại Phụ lục kèm theo) phù hợp với Quy chun kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD.
Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này là 3 năm kể từ ngày ký.
Điều 3. Tổ chức nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Tổ chức nêu tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Tên tổ chức tại Điều 1;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để báo cáo);
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Vụ VLXD;
- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 
 
PHỤ LỤC
DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI QCVN 16:2014/BXD
(Kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-BXD ngày 05 tháng 10 năm 2016)
 

TT
Tên sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
1
Sản phẩm clanhke xi măng và xi măng:
1.1
Clanhke xi măng poóc lăng
1.2
Xi măng poóc lăng
1.3
Xi măng poóc lăng hỗn hợp
1.4
Xi măng poóc lăng trắng
1.5
Xi măng Alumin
1.6
Xi măng giếng khoan chủng loại G
1.7
Xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt
1.8
Xi măng poóc lăng hỗn hợp ít tỏa nhiệt
1.9
Xi măng poóc lăng bền sun phát
1.10
Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát
1.11
Xi măng poóc lăng xỉ lò cao
1.12
Xi măng xây trát
2
Sản phẩm kính xây dựng:
2.1
Kính kéo
2.2
Kính nổi
2.3
Kính cán vân hoa
2.4
Kính màu hấp thụ nhiệt
2.5
Kính phủ phản quang
2.6
Kính phẳng tôi nhiệt
2.7
Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp
2.8
Kính cốt lưới thép
2.9
Kính phủ bức xạ thấp
3
Sản phẩm phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa:
3.1
Phụ gia khoáng cho xi măng
3.2
Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng
3.3
Phụ gia công nghệ cho xi măng
3.4
Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa: silicafume (SF) và tro trấu nghiền mịn (RHA)
3.5
Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn
3.6
Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng
3.7
Phụ gia hóa học cho bê tông
4
Sản phẩm chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tng hợp; sản phẩm nhôm và hợp kim nhôm định hình; ống nhựa polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) và sản phẩm trên cơ sở gỗ:
4.1
Tấm sóng amiăng ximăng
4.2
Tấm thạch cao
4.3
Tấm xi măng sợi
4.4
Nhôm và hợp kim nhôm định hình
4.5
Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất - Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U)
4.6
Ván MDF
4.7
Ván dăm
4.8
Ván sàn gỗ nhân tạo
5
Sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm, vật liệu xảm khe:
5.1
Sơn tường dạng nhũ tương
5.2
Bột bả tường gốc ximăng poóc lăng
5.3
Sơn Epoxy
5.4
Sơn Alkyd
5.5
Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính
5.6
Băng chặn nước PVC
5.7
Vật liệu chống thấm gốc ximăng-polyme
5.8
Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng
6
Sản phẩm gạch, đá ốp lát:
6.1
Gạch gốm ốp lát ép bán khô
6.2
Gạch gốm ốp lát đùn dẻo
6.3
Gạch gốm ốp lát - Gạch ngoại thất Mosaic
6.4
Gạch terrazzo
6.5
Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ
6.6
Đá ốp lát tự nhiên
7
Sản phẩm sứ vệ sinh:
7.1
Xí bệt, tiểu nữ
7.2
Chậu rửa
7.3
Xí xổm
8
Sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa:
8.1
Cốt liệu nhỏ (cát) cho bê tông và vữa
8.2
Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi, sỏi dăm) cho bê tông
8.3
Cát nghiền cho bê tông và vữa
9
Sản phẩm vật liệu xây:
9.1
Gạch đặc đất sét nung
9.2
Gạch rỗng đất sét nung
9.3
Gạch bê tông
9.4
Bê tông nhẹ - Gạch bê tông khí chưng áp (AAC)
9.5
Bê tông nhẹ - Bê tông bọt, khí không chưng áp
10
Sản phẩm cửa sổ, cửa đi:
10.1
Cửa sổ, cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC
10.2
Cửa đi, cửa sổ - Cửa gỗ
10.3
Cửa đi, cửa sổ - Cửa kim loại

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi