(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 


Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Trong tuần này từ 20/12/2014 - 26/12/2014, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản.

DOANH NGHIỆP

 

* (SMS: 2327/QD-TTg) - Ngày 22/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2327/QĐ-TTg về việc cho hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế.

* (SMS: 464/TB-VPCP) - Ngày 19/12/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 464/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước thành công ty cổ phần.

* (SMS: 1920/QD-BTTTT) - Ngày 18/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1920/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (SMS: 2906/QD-BTNMT) - Ngày 18/12/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2906/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiếm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài nguyên và Môi trường miền Nam.

* (SMS: 6186/QD-UBND) - Ngày 17/12/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6186/QĐ-UBND về việc ủy quyền thực hiện một số quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích quận - huyện.

* (SMS: 4706/QD-BGTVT) - Ngày 12/12/2014, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 4706/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải.

 
THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

* (SMS: 15149/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/12/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 15149/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học.

* (SMS: 10253/VPCP-KTTH) - Ngày 22/12/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10253/VPCP-KTTH về việc thực hiện cam kết về thuế nhập khẩu trong các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) của Việt Nam giai đoạn 2015-2018.

* (SMS: 197/2014/TT-BTC) - Ngày 18/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 197/2014/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

* (SMS: 14996/TCHQ-TXNK) - Ngày 17/12/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 14996/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu hàng tái nhập.

* (SMS: 14995/TCHQ-TXNK) - Ngày 17/12/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 14995/TCHQ-TXNK về thuế suất thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 14994/TCHQ-TXNK) - Ngày 17/12/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 14994/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu.

* (SMS: 18304/BTC-TCHQ) - Ngày 16/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 18304/BTC-TCHQ về việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp chậm, nộp thừa.

* (SMS: 186/2014/TT-BTC) - Ngày 08/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 186/2014/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.


* (SMS: 2262/QD-TCT) - Ngày 08/12/2014,
Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 2262/QĐ-TCT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành thuế.

 
LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

* (SMS: 77/2014/QD-TTg) - Ngày 24/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 77/2014/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

* (SMS: 10181/VPCP-KGVX) - Ngày 19/12/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10181/VPCP-KGVX về chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động.

* (SMS: 463/TB-VPCP) - Ngày 19/12/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 463/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi họp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

* (SMS: 119/2014/ND-CP) - Ngày 17/12/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 119/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo.

* (SMS: 4815/LDTBXH-LDTL) - Ngày 17/12/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4815/LĐTBXH-LĐTL về việc tham gia ý kiến về cơ chế tiền lương đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

* (SMS: 71/KH-TLD) - Ngày 16/12/2014, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch 71/KH-TLĐ về việc thực hiện Kết luận 96-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW ngày 05/06/2008 của Ban Bí thư (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

* (SMS: 4787/LDTBXH-LDTL) - Ngày 15/12/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4787/LĐTBXH-LĐTL về việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc . 

 
ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở
 

 

* (SMS: 5571/TCT-CS) - Ngày 15/12/2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5571/TCT-CS   về chính sách miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản.  

 
ĐẦU TƯ

 

* (SMS: 465/TB-VPCP) - Ngày 22/12/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 465/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

* (SMS: 2587/TTg-KTN) - Ngày 17/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2587/TTg-KTN về việc đầu tư cải tạo luồng sông Sài Gòn từ cầu đường sắt Bình Lợi đến cảng Bến Súc theo hình thức BOT.

 
TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG
 

 

* (SMS: 2299/QD-TTg) - Ngày 18/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2299/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và mưa lũ cho một số địa phương.

* (SMS: 4831/LDTBXH-KHTC) - Ngày 18/12/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4831/LĐTBXH-KHTC về việc quyết toán hoàn thành dự án viện trợ sử dụng vốn không hoàn lại.

* (SMS: 18306/BTC-HCSN) - Ngày 16/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 18306/BTC-HCSN về kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014-2015.

* (SMS: 14952/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/12/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 14952/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn kiểm tra, giám sát đối với đồng Việt Nam tiền mặt, ngoại tệ tiền mặt mang vào, mang ra khu vực cách ly tại sân bay quốc tế, khu vực xác nhận hoàn thuế tại cảng biển quốc tế.

* (SMS: 193/2014/TT-BTC) - Ngày 12/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 193/2014/TT-BTC về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

* (SMS: 192/2014/TT-BTC) - Ngày 12/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 192/2014/TT-BTC về việc quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước.

* (SMS: 20/2014/NQ-HDND) - Ngày 11/12/2014, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND về quy định một số mức chi cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 18027/BTC-KBNN) - Ngày 11/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 18027/BTC-KBNN về việc hỗ trợ khóa sổ cuối năm 2014 trên hệ thống TABMIS.

* (SMS: 3032/QD-BTC) - Ngày 27/11/2014, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3032/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư liên tịch 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/04/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015.


KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

 

* (SMS: 42/2014/TT-NHNN) - Ngày 19/12/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 42/2014/TT-NHNN quy định về chế độ kế toán đối với Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

 

XUẤT NHẬP KHẨU
 

 

* (SMS: 10276/VPCP-V.I) - Ngày 22/12/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10276/VPCP-V.I về việc xử lý hàng hóa nhập lậu bị tịch bán đấu giá.

* (SMS: 73/2014/QD-TTg) - Ngày 19/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 73/2014/QĐ-TTg về việc quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

* (SMS: 14982/TCHQ-TXNK) - Ngày 17/12/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 14982/TCHQ-TXNK về việc trả lời vướng mắc hỗ trợ doanh nghiệp thiệt hại.

* (SMS: 49/2014/TT-BCT) - Ngày 15/12/2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 49/2014/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015.

* (SMS: 14879/TB-TCHQ) - Ngày 15/12/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 14879/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Polyete dạng nguyên sinh Arlamol E PS15E - LQ- (WL).

* (SMS: 14878/TB-TCHQ) - Ngày 15/12/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 14878/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Vôi sống 1 - 4 cm đóng trong bao jumbo.

 

* (SMS: 14877/TB-TCHQ) - Ngày 15/12/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 14877/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Vôi cục, vôi sống dạng rời hàm lượng cao, CaO > 92%, S < 1%,="" kích="" cỡ="" từ="" 1cm="" đến="">.

* (SMS: 14875/TB-TCHQ) - Ngày 15/12/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 14875/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Vôi sống kích cỡ 0,1 - 3mm, hàng đóng vào bao jumbo.

* (SMS: 14873/TB-TCHQ) - Ngày 15/12/2014, Tổng cục Hải quan ban hành  Thông báo 14873/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Keo PF Black (AC461).


* (SMS: 14872/TB-TCHQ) - Ngày 15/12/2014,
Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 14872/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Keo P4 (AC417).

* (SMS: 14871/TB-TCHQ) - Ngày 15/12/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 14871/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Keo P3.

* (SMS: 14870/TB-TCHQ) - Ngày 15/12/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 14870/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nước xử lý Primer (hỗn hợp dung môi hữu cơ) 740A7.

* (SMS: 14886/TB-TCHQ) - Ngày 15/12/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 14886/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thép hợp kim thanh thẳng SKD11 38mmx505mm và 90mmx505mm.


* (SMS: 14885/TB-TCHQ) - Ngày 15/12/2014,
Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 14885/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thép hợp kim thanh tròn SKD11, SKS3, SKD61.

* (SMS: 14884/TB-TCHQ) - Ngày 15/12/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 14884/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất lỏng truyền nhiệt Therminol 55.

* (SMS: 14883/TB-TCHQ) - Ngày 15/12/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 14883/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất tạo hương - Frag 13-11813 Supreme Glam AF CI.9, UN 3082, PG III.

* (SMS: 14882/TB-TCHQ) - Ngày 15/12/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 14882/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Protein đã thủy phân - Nutrilam Keratin W PP.

* (SMS: 14881/TB-TCHQ) - Ngày 15/12/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 14881/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Tinh bột biến tính - Structure XL Hydroxyoropylstaerkeph - krt.

* (SMS: 14880/TB-TCHQ) - Ngày 15/12/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 14880/TB-TCHQ về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Protein đã thủy phân - Croquat WKP PE.

 
THƯƠNG MẠI
 

 

* (SMS: 36/CT-TTg) - Ngày 22/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 36/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hi dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

* (SMS: 12826/BCT-TTTN) - Ngày 22/12/2014, Bộ Công Thương ban hành Công văn 12826/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

* (SMS: 10302/VPCP-KTN) - Ngày 23/12/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10302/VPCP-KTN về việc đánh giá các dự án xử lý chất thải rắn và đề xuất Dự án thí điểm đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn đô thị và nông thôn.

Y TẾ-SỨC KHỎE
 

 

* (SMS: 20/CT-UBND) - Ngày 22/12/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 20/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới.


* (SMS: 25/2014/NQ-HDND) - Ngày 10/12/2014,
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 25/2014/NQ-HĐND về chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực y tế dự phòng của Thành phố Hồ Chí Minh.  

 
GIAO THÔNG

 

* (SMS: 2332/QD-TTg) - Ngày 23/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2332/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ Chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội.


* (SMS: 10264/VPCP-QHQT) - Ngày 22/12/2014,
Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10264/VPCP-QHQT về kết quả Hội nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải ASEAN và các Hội nghị liên quan tại Mi-an-ma.

* (SMS: 3282/QD-BTC) - Ngày 19/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3282/QĐ-BTC về mức tối đa khung giá cước vận chuyển hành khách hạng vé phổ thông trên các đường bay nội địa còn vị thế độc quyền.  

 
GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

* (SMS: 46/2014/TT-BGDDT) - Ngày 23/12/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 46/2014/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học.

* (SMS: 45/2014/TT-BGDDT) - Ngày 17/12/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục.

* (SMS: 2296/QD-TTg) - Ngày 17/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2296/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục và phân công soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014.

* (SMS: 35/2014/TT-BKHCN) - Ngày 11/12/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 35/2014/TT-BKHCN quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ.

* (SMS: 43/2014/TT-BGDDT) - Ngày 05/12/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 43/2014/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Kinh doanh; Kế toán - Kiểm toán; Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm; Quản trị - Quản lý.

* (SMS: 88/2014/QH13) - Ngày 28/11/2014, Quốc hội ban hành Nghị quyết 88/2014/QH13 về việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.  

 
KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
 

 

* (SMS: 3416/QD-BTP) - Ngày 22/12/2014, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 3416/QĐ-BTP về việc phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020.

* (SMS: 3500/QD-BKHCN) - Ngày 19/12/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3500/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015.

* (SMS: 120/2014/ND-CP) - Ngày 17/12/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 120/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

 
BẢO HIỂM
 

 

* (SMS: 5035/BHXH-BT) - Ngày 18/12/2014,  Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5035/BHXH-BT về việc thu nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

* (SMS: 4996/BHXH-CSYT) - Ngày 17/12/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4996/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung.

* (SMS: 1366/QD-BHXH) - Ngày 12/12/2014,  Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1366/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

 
CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

* (SMS: 5430/BNV-TCBC) - Ngày 18/12/2014, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 5430/BNV-TCBC về biên chế công chức, viên chức năm 2015.  


VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 

 

* (SMS: 6777/QD-UBND) - Ngày 18/12/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6777/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015.

* (SMS: 6037/QD-UBND) - Ngày 12/12/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6037/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh".

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

* (SMS: 82/CT-BTTTT) - Ngày 24/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị 82/CT-BTTTT về việc ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và tăng cường quản lý thông tin trên mạng.

* (SMS: 1938/QD-BTTTT) - Ngày 19/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1938/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - TUV Rheinland of North America - US0192.

* (SMS: 1937/QD-BTTTT) - Ngày 19/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1937/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm - Northwest EMC, Plano Lab - US0191.

* (SMS: 1936/QD-BTTTT) - Ngày 19/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1936/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm- SIEMIC, INC.- US0160.

* (SMS: 1908/QD-BTTTT) - Ngày 17/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1908/QĐ-BTTTT về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 19/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

* (SMS: 21/2014/TT-BTTTT) - Ngày 16/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 21/2014/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện".

 
VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

* (SMS: 20/2014/TT-BVHTTDL) - Ngày 09/12/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 20/2014/TT-BVHTTDL về việc quy định hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện.

 
AN NINH TRẬT TỰ

 

 

* (SMS: 6045/QD-UBND) - Ngày 12/12/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6045/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Quản lý, cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại các cơ sở xã hội trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh" .

 
CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI
 

 

* (SMS: 467/TB-VPCP) - Ngày 23/12/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 467/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều phối phát triển các vùng Kinh tế trọng điểm.

* (SMS: 10314/VPCP-V.III) - Ngày 23/12/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10314/VPCP-V.III về việc tổng kết 8 năm thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh.

* (SMS: 10274/VPCP-KTTH) - Ngày 22/12/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10274/VPCP-KTTH về việc xin rút Đề án thí điểm tổ chức phối hợp phát triển vùng kinh tế.

* (SMS: 29/2014/CT-UBND) - Ngày 19/12/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 29/2014/CT-UBND về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 11476/QD-BCT) - Ngày 18/12/2014, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 11476/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

* (SMS: 49/2014/QD-UBND) - Ngày 18/12/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 49/2014/QĐ-UBND về việc quản lý người ăn xin không có nơi cư trú nhất định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 6774/QD-UBND) - Ngày 18/12/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6774/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014.

* (SMS: 28/NQ-HDND) - Ngày 12/12/2014, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 28/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2015.

* (SMS: 190/2014/TT-BTC) - Ngày 11/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 190/2014/TT-BTC về việc quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.

* (SMS: 86/2014/QH13) - Ngày 28/11/2014, Quốc hội ban hành Nghị quyết 86/2014/QH13 về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng.


HÀNH CHÍNH
 

 

* (SMS: 6187/QD-UBND) - Ngày 17/12/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6187/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 6185/QD-UBND) - Ngày 17/12/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6185/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 93/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 về ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan.

* (SMS: 10123/VPCP-TCCV) - Ngày 17/12/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10123/VPCP-TCCV về Đề án liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế.

* (SMS: 3127/QD-BTC) - Ngày 09/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3127/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.  


CƠ CẤU TỔ CHỨC
 

 

* (SMS: 75/2014/QD-TTg) - Ngày 24/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành  Quyết định 75/2014/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao.

* (SMS: 2354/QD-TTg) - Ngày 24/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2354/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 2353/QD-TTg) - Ngày 24/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2353/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 2335/QD-TTg) - Ngày 23/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2335/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 2334/QD-TTg) - Ngày 23/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2334/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 2329/QD-TTg) - Ngày 22/12/2014, Thủ tướng Chính phủ  ban hành Quyết định 2329/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 2328/QD-TTg) - Ngày 22/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2328/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

* (SMS: 2312/QD-TTg) - Ngày 19/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2312/QĐ-TTg  phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2011-2016.

* (SMS: 10187/VPCP-KTN) - Ngày 19/12/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 10187/VPCP-KTN về việc thành lập Ban chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

* (SMS: 2311/QD-TTg) - Ngày 19/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2311/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2011-2016.

 
CÔNG NGHIỆP

 

 

* (SMS: 2628/TTg-KTN) - Ngày 22/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2628/TTg-KTN về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp và hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp.

* (SMS: 57/2014/TT-BCT) - Ngày 19/12/2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 57/2014/TT-BCT về việc quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện.

 
NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP
 

 

* (SMS: 2323/QD-TTg) - Ngày 19/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2323/QĐ-TTg về việc xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Cà Mau.

* (SMS: 6776/QD-UBND) - Ngày 18/12/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6776/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2015.

* (SMS: 48/2014/TT-BNNPTNT) - Ngày 16/12/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 48/2014/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn quản lý, xây dựng, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công bố Tiêu chuẩn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (SMS: 11255/QD-BCT) - Ngày 12/12/2014, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 11255/QĐ-BCT về việc chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón vô cơ.


TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
 

 

* (SMS: 1921/QD-BTTTT) - Ngày 18/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1921/QĐ-BTTTT về Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (SMS: 112/BC-LDTBXH) - Ngày 17/12/2014, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Báo cáo 112/BC-LĐTBXH về công tác Tư pháp năm 2014 và nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2015.

* (SMS: 2584/TTg-KGVX) - Ngày 17/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2584/TTg-KGVX về việc chủ trương thành lập Học viện Tòa án.

* (SMS: 3140/QD-CTN) - Ngày 28/11/2014, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 3140/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 3139/QD-CTN) - Ngày 28/11/2014, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 3139/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (SMS: 3138/QD-CTN) - Ngày 28/11/2014, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 3138/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 
XUẤT NHẬP CẢNH
 

 

* (SMS: 3816/QD-TCHQ) - Ngày 23/12/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3816/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình tạm thời thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.


THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

 

* (SMS: 81/CT-BTTTT) - Ngày 22/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị 81/CT-BTTTT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2015.

* (SMS: 35/CT-TTg) - Ngày 19/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 35/CT-TTg về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015.